กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ประสบอุทกภัยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามา

วันที่ 12 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
 
ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ประสบอุทกภัยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. รศ.ดร. นพ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทนพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกอบพิธีกิจกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ณ. หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีการส่งมอบบ้านถาวร และมอบสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่พร้อมจะเข้าอยู่อาศัยจำนวน ๑๗ ราย มี นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คณะเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างบ้าน รวมทั้งผู้สนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างบ้าน ให้การต้อนรับ โดยได้เดินทางไปยังบ้าน นายเทพกร สังข์รอด หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของบ้านและสภาพการอยู่อาศัย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยการปลูกพืช ผัก ผลไม้ และเลี้ยงปลาด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งจะได้อาหารที่ปลอดภัยและสามารถต่อยอดไปสู่การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถ้าประกอบเป็นอาชีพจะขายได้ราคาที่มีกำไรสูงกว่าเกษตรสายหลัก จึงเป็นอาชีพที่มั่นคง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การสอนการเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมักจากวัสดุเหลือใช้ การเตรียมแปลงเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงปลาด้วยระบบอินทรีย์ การทำน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงศัตรูพืช และเป็นสารบำรุงพืชด้วย การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า ต่อจากนั้นเดินทางไปเปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ณ บ้านชั่วคราวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าเขา นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าสำหรับการก่อสร้างบ้านพักถาวรที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้สนับสนุน จำนวน ๕๐ หลัง จังหวัดได้กำหนดแผนการก่อสร้างไว้ ๓ ระยะ โดยมีศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยก่อสร้าง โดยระยะที่ ๑ จำนวน ๑๗ หลัง ในขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๖ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะที่ ๓ อีกจำนวน ๑๗ หลัง จะได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างโดยเร็วต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode