กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รพ พัทลุง บรรยายวิชาการเรื่อง "เสริมสร้างพลังแรง่จูงใจในการงดสูบบุหรี่ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่"

วันที่ 12 ก.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ (จันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔) ที่ห้องประชุมบัวหลวง ๒ โรงพยาบาลพัทลุง พญ.ศิริพร อรุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พัทลุง เป็นประธานเปิดการบรรยายวิชาการ "เสริมสร้างพลังแรงจูงใจในการงดสูบบุหรี่ และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่” โดยวิทยากร นพ.ธนูรัตน์ พุทธชาติ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รพ.พัทลุง เครือข่าย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

พญ.ศิริพร อรุณ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พัทลุง กล่าวว่า "กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดจนสามารถบูรณาการงานควบคุมการสูบบุหรี่และบริโภคแอลกอฮอล์ให้เข้ากับงานประจำในทุกหน่วยงานได้ เพื่อประโยชน์ของผู้มารับบริการ ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายทุกท่าน รพ.พัทลุงได้เข้าร่วมโครงการ รพ.ปลอดบุหรี่ ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานพยาบาลต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการประกาศนโยบายรพ.ปลอดบุหรี่ มีการพัฒนาระบบการบริการสำหรับให้ความรู้และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้กับบุคคลากรและผู้มารับบริการของโรงพยาบาล โดยบุคลากรทุกคนต้องรับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตลอดจนมีพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการงานด้านการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล อีกด้วย”

ผู้ส่ง
นรากร ไชยชนะ
นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษาและปชส. รพงพัทลุง
084-0140184เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode