กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเพชรบุรี เปิดตลาดเกษตรกร มอบใบรับรอง และเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด และผลไม้ ก่อนจำหน่าย ณ ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
วันนี้ (18 ธันวาคม 2557 ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดงานเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดเพชรบุรี มอบใบรับรอง และเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด และผลไม้ ก่อนจำหน่าย ณ ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ร่วมด้วย ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดเพชรบุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ นายแพทย์เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีเกษตรกรที่ผลิตสินค้าสุขอนามัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตที่ดี (GAP) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้า Q สินค้าที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัฑณ์ชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เกษตรกรไม่มีแหล่งระบายผลผลิต ไม่มีสถานที่เพื่อพบปะกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้า ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีอำนาจการต่อรองเรื่องราคา ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรต้องรีบระบายผลผลิตในเวลาที่จำกัด ส่งผลให้ราคาตกต่ำประสบภาวะขาดทุน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ มีแหล่งขายโดยตรง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค โดยให้แต่ละจังหวัด จัดตลาดเกษตรกร จังหวัดละ 1 แห่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีใช้สถานที่จัดงานที่ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด เพื่อจำหน่ายสินค้าทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมจำหน่ายในราคายุติธรรม จำนวน 20 ร้าน มุ่งเน้นผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode