กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปีที่ 2

วันที่ 18 ธ.ค. 2557 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ” ครั้งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่นจัดงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "สวนดอกไม้ในดินแดนมหัศจรรย์” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับการเป็นเมือง MICE CITY จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
                         นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "สวนดอกไม้ในดินแดนมหัศจรรย์” ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับการเป็นเมือง MICE CITY โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลฯ ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น,การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจั งหวัดจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ นานาชาติขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ดอกไม้ในแดนมหัศจรรย์เปิดสวนตลอด 19 วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคั ญของพื้นที่สีเขียว และการสร้างสุขโดยให้ประชาชนได้ สัมผัสความงาม ความมหัศจรรย์ของศิลปะการจั ดสวนดอกไม้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวั ดขอนแก่น ท่ามกลางบรรยากาศที่ ผสมผสานความสวยงามแบบธรรมชาติ และการประดิษฐ์ประดอยเรียงร้ อยกันอย่างลงตัว ทั้ง 15 โซน ประกอบด้วยโซนที่ "ประตูมิติมหัศจรรย์” โซนที่ 2 อะเมซิ่งชิงช้าสวรรค์ เป็นการจัดสวนดอกไม้ให้เป็นรู ปชิงช้า และมีจุดถ่ายรูป โดยสามารถมองลงมาจากหอแคนหลวง โ ซนที่ 3 ผจญภัยปราสาทเทพนิยาย เป็นการจัดสวนดอกไม้เป็นรู ปปราสาทในเทพนิยายที่สวยงาม โซน ที่ 4 เป็นการจัดสวนดอกไม้ให้เป็นรู ปหมึกยักษ์ เราจึงเรียกชื่อว่า "หมึกยักษ์ใต้ทะเลลึก โซนที่ 5 สื่อรัก Coffee Shop เป็นการจัดสวนดอกไม้เป็นรูปถ้ วยกาแฟ โซนที่ 6 สะพาน Story Love เป็นการจัดสวนดอกไม้เป็นรูปซุ้ มหัวใจบนสะพานกลางน้ำเชื่อม 2 ฝั่ง โซนที่ 7 วินเทจสไตล์อังกฤษ เป็นการจัดสวนดอกไม้สไตล์ สวนของประเทศอังกฤษ โซนที่ 8 เป็นการจัดสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้ วยดอกกระดาษ เราจึงใช้ชื่อว่า "สีสันทุ่งดอกกระดาษ” โซนที่ 9 ถุงวิเศษโปรยสุข เป็นการจัดสวนดอกไม้รู ปทรงดอกไม้ที่อยู่ในถุง โซนที่ 10 เป็นการจัดสวนดอกไม้รูปบอลลูน เราจึงเรียกว่า "ปาร์ตี้บอลลูน”
โซนที่ 11 ย.ยักษ์จอมซ่าส์ โซนที่ 12 ไดโนเสาร์ตะลุยสวน โซนที่ 13 อิ่มอร่อยฟินเว่อร์ เป็นศูนย์รวมอาหารและเครื่องดื่ มชื่อดังในเมืองขอนแก่น โซนที่ 14 เจ๋งเป้งไอเดีย เป็นโซนกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "ความสุข..สนุกสร้าง.. กลางสวนสวย” และสุดท้ายโซนที่ 15 Shop ต้นไม้ On Sale พร้อมด้วยโซน ช.ช้างคึกคัก โซนอาณาจักรคนรักกล้วยไม้
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode