กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 14.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 – 5457 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ ***************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode