กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตกหนองกะปิ หมูที่ 2 ราคากลาง 1,456,900 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 1,400 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุ/ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-446294 ในวันและเวลาราชการ
 2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ ด้านทิศเหนือ หมูที่ 2 ตำบลต้นมะพร้าว ราคากลาง 759,400 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุ/ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-446294 ในวันและเวลาราชการ
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองชลประทานหมูที่ 1 ตำบลบางจาก ราคากลาง 1,031,780 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุ/ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-446294 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode