กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้คนไทยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

วันที่ 13 ธ.ค. 2557 )
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้คนไทยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า วันนี้ (13 ธ.ค. 57) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องสัตตบุษ ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส อ.เมือง จ.ปทุมธานี กว่า 500 คน โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกวิทย์ ผู้รองว่าราชการจังหวัด ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปทุมธานีให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาตอนหนึ่งหนึ่งว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหลักปรัชญาตามแนวทางเศษรฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สามารถเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสมกับสภาพชีวิตของคนไทย คือการรู้จักที่จะมีชีวิตอยู่อย่างประหยัด หลีกเลี่ยงสิ่งฟุ่มเฟือย และทำตัวให้เป็นแบบอย่างในทางที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ดังที่บรรพบุรุษได้ทำมาเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะการมีความรักความสามัคคีต่อกัน เช่นดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ทรงตรัสไว้ว่าเราคนรักจังหวัดของเราให้มาก และรักประเทศชาติของเราให้มากยิ่งกว่า”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode