กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ปฏิรูปประเทศ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 )
 
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการปฏิรูปแห่งชาติ เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเป็นของประชาชน เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป สำหรับศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เปิดผ่านช่องทางไว้ดังนี้ ช่องทางที่หนึ่ง เสนอความคิดเห็นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ช่องทางที่สอง เบอร์โทรศัพท์ Call Center 1743 ช่องทางที่สามเป็นโทรศัพท์ โทรสาร มาที่หมายเลขที่ 02 – 2441881 ในวันและเวลาราชการ ส่วนช่องทางที่สี่ เป็นการส่งทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 999 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 ส่วนช่องทางที่ห้า เป็นการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/publicopinion ช่องทางที่หก เป็นส่งทาง e-mail: nrc57.pubtic@gmail.com ช่องทางที่เจ็ด เป็นการส่งผ่าน LINE มาที่ ID : nrc57 pubtic ช่องทางที่แปด เป็นส่งผ่าน FACEBOOK : ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ และช่องทางสุดท้าย เป็นรายการ "ทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 นาฬิกา หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 2441482 และ 02 – 2410055 นอกจานี้ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่ www.parliament.go.th/publicopinion ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode