กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการเสวนา ศอ.บต.สัญจรสร้างความเข้าใจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
วันนี้ (11 ธันวาคม 2557) เวลา 9.30 น. สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการ ศอ.บต.สัญจรสร้างความเข้าใจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้ช่วยเลขาธิการศูน์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการเสวนา ร่วมด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน /ชุมชน เยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สำนักสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นกลไกลเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสนำเสนอเรื่องราว ความคิด และความต้องการออกสู่สาธารณะ สร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีความเห็นต่าง ในการสะท้อนความต้องการผ่านเครือข่ายสื่อ สื่อบุคคล สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่ และสนองนโยบายของรัฐบาล การจัดกิจกรรมนี้เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ และสร้างความเข้าใจที่ดี เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และสะท้อนความจริงให้กับประชาชนพื้นที่ต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะภูมิภาคอื่น ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานของ ศอ.บต. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสินค้าชุมชน เครื่องแต่งกาย ผ้าบาติก เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สปา อาหารจากภาคใต้ และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 -21.00 น. ณ วัดพระนอน จังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode