กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 )
 
การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน
           นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2558 โดยเปิดการประชุมในเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) และเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในความสัมพันธ์กับมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียง เรื่องการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ, การจัดประชุม EWEC, ซึ่งนำเสนอโดยสำนักงานจังหวัดขอนแก่น  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นการนำเสนอโดยสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สายหนองคาย - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ เส้นทางรถไฟรางคู่ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ นำเสนอโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการเป็นศูนย์กลางด้านแรงงานและการกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดฯ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และเรื่องการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น กว่า 50 คน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode