กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ กว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-787233 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหมอชุลีพร หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโตรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 199,200 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-787233 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 199,200 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-787233 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางรอน ประเสริฐสุข หมู่ที่ 5 บ้านนากวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 212,040 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-787233 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ 5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 545 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร 2 จุด จำนวน 24 ลูก ขนาด 0.60 เมตร 4 จุด จำนวน 48 ลูก สถานที่ก่อสร้าง สายหลัง วัดห้วยกวางจริง ต่อจากที่ดินของนายเสนอ ทับจิต ถึงที่ดินนายยวน จันทร์แย้ม หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 205,949 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-787233 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode