กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการประสานงานภารกิจติดตาม สนับสนุนและรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ศสช.)

วันที่ 8 ธ.ค. 2557 )
ศูนย์เทคโนดโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการประสานงานภารกิจติดตาม
สนับสนุนและรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

               คณะอนุกรรมาธิการประสานงานภารกิจติดตาม สนับสนุนและรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป จัดประชุมครั้งที่ ๑ โดย นายแพทย์ ชัยพร ทองประเสริฐ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน คณะอนุกรรมาธิการฯ และมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้านต่างๆเข้าร่วมประชุม เช่น นางอรพินท์ สพโชคชัย สปช. ภาคเอกชน, สปช. จังหวัดสุโขทัย, สปช. จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย, นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทางทหาร ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา
               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผอ.ศสช. เข้าประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการฯและกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในขณะนี้   จะมีการเข้าไปดำเนินการใน ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ จำนวนทั้งหมด ๑๕ คน ในแต่ละจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้ ทำหน้าที่  ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงโทรทัศน์ เข้าไปช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ภารกิจที่สำคัญ จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นำออกเผยแพร่ ในที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง เรื่องของทางสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการจัดรายการโทรทัศน์ ที่สถานี
NBT ทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขอให้ทุกจังหวัดมีการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น การเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัด ส่วนจังหวัดใดที่ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดประสานกับเคเบิ้ลทีวีหรือสถานีวิทยุชุมชน ในการที่จะนำสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ออกรายการ และที่สำคัญขอให้นำเทปการออกรายการ ทางสถานีวิทยุ NBT ส่วนกลาง ไปตัดต่อและนำไป เป็นหัวข้อ ประเด็นในแต่ละสัปดาห์
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม ทางด้านเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวในที่ประชุม ส่วนของการเผยแพร่ข่าวสาร เสนอให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารในช่วงเวลาที่มีผู้ฟังนิยม เป็นจำนวนมาก เช่น ในรายการช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ซึ่งเป็นรายการส่วนภูมิภาค ให้มีการเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ออกรายการ โดยจัดตารางให้ครบทุกจังหวัด ประมาณวันละ ๔-๕ นาที โดยให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นำผลงานของแต่ละจังหวัดมาเผยแพร่ ทำให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว มีความแพร่หลาย ทำให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการรวบรวมประเด็นต่างๆ เป็นประเด็น ของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งประเด็นประมาณ ๑๘ หัวข้อ ตามแนวทางของคณะอนุกรรมาธิการฯทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถมีภาพที่สง่างาม ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๐ ปีข้างหน้า
               สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทหาร โดยเฉพาะ คสช. ซึ่งการดำเนินการในจังหวัด ต้องมีความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ให้ประชาชนเข้าใจไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี

ภาพ/ข่าว
ธนาวุฒิ,พุทธรัฐ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode