กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คลังจังหวัดปทุมธานีเชิญชวนผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญเข้าร่วมโครงการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ปี 2494 พ.ศ.2557 (Undo)

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
 

คลังจังหวัดปทุมธานีเชิญชวนผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญเข้าร่วมโครงการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ปี 2494  พ.ศ.2557 (Undo) 

          คลังจังหวัดปทุมธานี (นางสาวสิรินันท์  ทัศนสุวรรณ)  เชิญชวนผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ.2494  พ.ศ.2557  (Undo)  รุ่นที่ 3  สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำเหน็จบำนาญ ในวันศุกร์ที่  12  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          โครงการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (Undo)  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย "หลักการร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (Undo)”  โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี การบรรยาย "หลักคิด Undo VS Not-Undo วิทยากรจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode