กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ปทุมธานีเชิญร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
 

จ.ปทุมธานีเชิญร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

              จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) เป็นประธานฆราวาส  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์

            นายวินชัย  อุทยางกรู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่  5  ธันวาคม  2557  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้หลักธรรมศาสนาทางศาสนาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ กำหนดการเริ่มเวลา 13.30 น. ข้าราชการ ศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขียนเขต  (พระอารามหลวง)  เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์อนุโมทนา  ประธานฝ่ายฆราวาสกรวดน้ำ รับพร สำหรับการแต่งกายข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายสีขาว หรือชุดสุภาพ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode