กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นดำเนินนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
 
ขอนแก่นเร่งดำเนินการนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
               นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) โดยมี นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. พลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พ.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมอบนโยบาย โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามกำกับดูแลพื้นที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 เพื่อเป็นแผนในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญเร่งด่วน โดยจุดมุ่งหมาย คือ ลดปริมาณผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ป้องกันจังหวัด ผอ.ปปส.ภาค ในพื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 4 ท้องถิ่นจังหวัด รอง ผอ.รมน. (ฝ่ายทหาร) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ป.ป.ส. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 เน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและนำนโยบายยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและมาตรการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงทีในทุกกรณี เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สาระสำคัญ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศอ.ปส. ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 แล้ว เพื่อมุ่งหวังให้ ศอ.ปส. เป็นองค์กรอำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ ทำหน้าที่อำนวยการ นำนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงทีในทุกกรณี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ ทิศทางแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 8 แผนยุทธศาสตร์หลัก 1) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 3) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 4) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 6) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ 8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี สงปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode