กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมความร่วมมือทางธุรกิจเส้นทางไหมสู่ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC สู่ AEC

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
 
ประชุมสัมมนา"การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจบนเส้นทางไหมตามแนวทาง EWEC (The silk road on EWEC) เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศสู่AEC
                      นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการประชุมสัมมนา เรื่อง "การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจบนเส้นทาง EWEC" พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางไหมตามแนวทาง EWEC (The silk road on EWEC) ขอนแก่นจัดเสวนาในเนื้อหาการเสวนาในเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนำสินค้าไหม และผลิตภัณฑ์ออกตลาดต่างประเทศ" การเสวนาเรื่อง "การพัฒนาสินค้าไหม และผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ" พร้อมทั้งพาผู้ร่วมสัมมนาศึกษาดูงานไหม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจบนเส้นทาง EWEC ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ใช้เวลาการสัมมนา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 สืบเนื่องจากที่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได้กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 เส้นทางหลัก ให้เป็นแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางที่ขณะนี้กำลังเริ่มปรากฎผลเชิงรูปธรรมได้แก่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ในส่วนของลู่ทางการลงทุนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC นั้น จากความพยายามของสามฝ่ายเพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยการรวมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม และลอจิสติกส์บนเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC’ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode