กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เลียบเหมืองตลัดแก้ว) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร งบประมาณ 162,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 30 วัน กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-400052 ได้ที่วันทำการ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (แยกท่อลอด – เชื่อมตำบลท่าแร้ง) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร งบประมาณ 183,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 30 วัน กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-400052 ได้ที่วันทำการ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านหมอเล็กถึงบ้านหมวดยูร) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร งบประมาณ 695,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน ระยะเวลา กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-400052 ได้ที่วันทำการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode