กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านลาด ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
อำเภอบ้านลาด ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Office) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เงินงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายการปรับปรุงสำนักงาน รหัสงบประมาณ 0701179003410094 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กำหนดยื่นซอง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อน ในการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง และการลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ดั้งนั้น เพื่อให้การสอบราคาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จึงขอยกเลิกการประกาศสอบราคาครั้งนี้ และจะดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับแบบรายการไปแล้ว สามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode