กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามชื่นชมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับจังหวัด

วันที่ 28 พ.ย. 2557
 
 
     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นายตะ กวาง หงอก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม – ไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

      วันนี้ (28 พ.ย. 57) เวลา 8.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นายตะ กวาง หงอก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม – ไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณนายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามในระดับประชาชน โดยเฉพาะนายกสมาคมฯ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเมื่อปี 2556 และยินดีที่ทราบว่า สมาชิกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยหลายท่านเคยอยู่ในประเทศไทยและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็น Friends of Thailand อย่างแท้จริง ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับดีมากและมีความใกล้ชิด โดยเฉพาะตั้งแต่การยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยกับเวียดนามจะฉลองครบรอบ ๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2559 ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามที่กำลังวางแผนจัดกิจกรรมหลากหลายสำหรับโอกาสดังกล่าว และหวังว่าสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยจะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวด้วย นายกสมาคมฯ ชื่นชมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับจังหวัดของไทยกับเวียดนาม และยินดีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับนครเกิ่นเทอในการเยือนครั้งนี้ ซึ่งจะสนับสนุนให้ดำเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode