กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

วันที่ 29 พ.ย. 2557 )
 
     
 
 
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม ศกนี้
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกอักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษา กองทัพบก นายอนุสิษฐ์ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายภาณุ อุทัยรัตน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) และพลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ จะเป็นการเยือนประเทศอาเซียนลำดับที่ 5 ภายหลังเดินทางเยือนเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม แล้ว วัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำตัว ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำอาเซียน พร้อมติดตามความก้าวหน้าและการกระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับมาเลเซียในมิติต่างๆ ทั้ง การพัฒนาความเชื่อมโยง การพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา และการท่องเที่ยว ทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค กำหนดการของนายกรัฐมนตรีและคณะภายในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้ เวลา07.00 น.- เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร บน. 6 โดยเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศ
เวลา 10.00 น.- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เวลากรุงกัวลาลัมเปอร์เร็วกว่าไทย 1 ชม.)
เวลา 10.40 น.- พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ลานบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลมาเลเซีย
เวลา 11.15 น.- การหารือกลุ่มเล็กกับดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ ห้อง Prime Minister’s Office
เวลา 11.45 น.- การหารือเต็มคณะ ณ ห้อง Perdana Meeting Room ชั้น 3

เวลา13.00 น.- นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ Seri Perdana (Prime Minister’s Official Residence)
เวลา 15.00 น.- พบหารือกับ Team Thailand ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนชาวไทยในมาเลเซีย ณ โรงแรม Marriott ปุตราจายา
เวลา17.30 น.- เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์
เวลา 18.30 น.- เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร บน. 6
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode