กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเพชรบุรีเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประประชาชน ร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

วันที่ 26 พ.ย. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อถ่ายทอดบทเพลงรักชาติร่วมสมัยให้แก่เยาวชน และประชาชน อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกรักชาติ รักสถาบัน และสมานสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมสืบสาน สืบทอดบทเพลงรักชาติร่วมสมัย และสร้างความสุขให้แก่คนไทย ผ่านบทเพลงรักชาติร่วมสมัย บทเพลงที่ใช้ประกวด จำนวน 20 เพลง ประกอบด้วย เพลงต้นตระกูลไทย ใต้ร่มธงไทย รักชาติ รักเมืองไทย เดิน สยามานุสติ ไทยรวมกำลัง เพื่อนไทย ตื่นเถิดชาวไทย รักกันไว้เถิด ทหารพระนเรศวร เราสู้ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย อยุธยา รักไทย สุดแผ่นดิน ความฝันอันสูงสุด ไร้รักไร้ผล ภาพเธอ และเพลงโชคมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประกวดเลือกร้อง 1 เพลง คุณสมบัติผู้เข้าประกวด มี 2 ระดับ ระดับอายุตั้งแต่ 11 – 14 ปี และระดับอายุ 15 – 18 ปี ผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีร่วมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย สมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 – 424324 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2557 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร เว็บไซต์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หรือ เว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม -------------------------- นภสวรรณ มีลิ/สวท.เพชรบุรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode