กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเพชรบุรี แจ้งเกษตรกรทราบนโยบายการบริหารจัดการข้าว ลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 26 พ.ย. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการข้าว ทั้งส่วนกลาง และส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ข้าว ในตลาดโลกมีราคาตกต่ำ มีการดำเนินการหลายประเทศ เช่น เมียนม่าร์ เขมร ลาว และประเทศไทย ในห้วงเวลาดังกล่าวมีมีข้าวออกสู่ตลาดโลกมาก ทำให้ข้าวมีราคาต่ำลง รัฐบาลเป็นห่วงจึงได้กำชับให้กำกับดูแลมาตรการข้าว โดยแบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วน กับระยะที่ต้องดำเนินการในระยาว มาตรการหลักต้องการให้ลดต้นทุนในการผลิตข้าว โดยเริ่มจากต้นน้ำ คือเรื่องปัจจัยการผลิตข้าว ค่าเช่านา ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเกี่ยว และรัฐบาลได้สั่งให้มีการลดค่าเช่านา 200 บาท/ไร่ ปุ๋ย ลดลง ไร่ละ 40 บาท ยาปราบศัตรูพืชลดลง เฉลี่ยต่อไร่ 20 บาท ค่ารถเกี่ยวลดลง ไร่ละ 50 บาท เมล็ดพันธุ์ลดลงไร่ละ 122 บาท ในภาพรวมสามารถลดค่า ต้นทุนการผลิตไร่ละ 432 บาท นอกจากนี้ ในระยะเร่งด่วนที่ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการสนับสนุนให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรประจำปี 2557/2558 ลดลง ร้อยละ 3 บาท และมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรผ่าน ธกส. ให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงินซื้อข้าวเพื่อผยุงราคาให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้านการตลาด ทางรัฐบาลมีมาตรการระยะยาว มอบให้กระทรวงพาณิชย์ ทำการหาตลาดใหม่ ๆ ในเรื่องของการค้าข้าวกับตลาดค้าข้าว ในระยะสั้นและระยะยาว มีการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างสหกรณ์กับเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกร การจัดสินเชื่อเพื่อชลอการขายข้าวเปลือกนาปี การจัดตลาดข้าวเปลือกกระจายทั่วทุกจังหวัด การจัดตลาดประมูลข้าวเดือนละ 2 ครั้ง และรัฐบาลก็พิจารณาในเรื่องของการจำหน่ายข้าวที่ค้างอยู่ในสต๊อกเพื่อรักษาระดับราคา รวมทั้งมาตรการในระยะยาว ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล ประจำอำเภอ ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องโซนนิ่ง พิจารณาการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม พื้นที่ใดที่ใช้น้ำมากก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนปลูกพืช นอกเหนือจากข้าว ------------------- นภสวรรณ มีลิ/สวท.เพชรบุรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode