กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ

วันที่ 26 พ.ย. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
การองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคลองชลประทานถึงที่นา นางสุนีย์ บุญมา บ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ราคากลาง 333,200 บาท 2. โครงการปรับลดก้นคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ข้างโรงสีชุมชน) บ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ราคากลาง 224,800 บาท 3. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่นานายประสิทธิ์ แก้วแหวน) เลียบถนนสายห้วยน้ำตก บ้านน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ราคากลาง 193,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง อบต.ระดับอำเภอ และผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-446169 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode