กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปตท. รับ 3 รางวัลใหญ่รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2557

วันที่ 26 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 675 คน)
 

ประกอบด้วยรางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซึ่ง ปตท. รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึง รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ซึ่งมอบให้ซีอีโอ ปตท. รางวัลที่ ปตท. ได้รับมาทั้งสิ้นนี้สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธาน ในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557 ให้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำหรับรางวัลประเภทองค์กรที่ ปตท.ได้รับประกอบด้วย รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557 พิสูจน์ความมั่นใจในองค์กรรัฐที่มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารจัดการที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จนสามารถก้าวสู่เป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) ในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Producer: OIX) แสดงถึงศักยภาพของ ปตท.ในฐานะบริษัทของคนไทย และความเป็นพลังที่ยั่งยืน และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พิสูจน์ความสามารถองค์กรรัฐที่มีการส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนองค์กร โดยปีนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Green Amazon Bio Cup หรือแก้วกาแฟอเมซอนที่มีคุณสมบัติสามารถย่อยสลาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับการยอมรับในวงกว้าง ส่งผลให้ ปตท.ได้รับรางวัลดังกล่าว
ในขณะที่ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น พิจารณามอบให้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถบริหารจัดการองค์กรได้ประสบความสำเร็จ โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร ในการนำพา ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการดำเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ชัดเจนในการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม Technologically Advanced and Green National Oil Company (TAGNOC) แทนการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจดีเด่น” นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ซึ่ง ปตท. ก็ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นนั้นเป็นรางวัลที่มีเกียรติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และที่สำคัญยังเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆด้านอีกด้วย

----------------------------------------------
โทรศัพท์ 0-2537-2159 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 0-2537-2171 25 พฤศจิกายน 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode