กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GMP ยกระดับความเป็นเลิศด้านคุณภาพอาหารจัดพิธีเปิดป้าย “ครัวราชภัฏ Plus” อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 21 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 781 คน)
 
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดป้าย "ครัวราชภัฏ Plus” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดป้าย จากนั้น นางสาวปราณี วัฒนพงศ์ ผู้จัดการแผนก แผนกบริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ผู้แทนจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบใบประกาศ GMP in mass Catering ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อด้วย ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้าย "ครัวราชภัฏ Plus” ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้น ฝ่ายบริหาร มีนโยบายมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติจริง จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระขึ้น และได้ตั้งชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการนี้ว่า "ครัวราชภัฏ” หลังจากนั้นเป็นต้นมา ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) จึงจัดเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครัวอาหารและครัวเบเกอรี่ พร้อมกับมีร้านจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท เพื่อให้บริการกับบุคลากร และนักศึกษา ในราคาย่อมเยา และอาหารมีคุณภาพถูกต้องตามหลักโภชนาการ นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแล้ว ครัวราชภัฏยังเป็นศูนย์ในการศึกษาวิจัยทางด้านอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์แห่งการทำอาหาร และยังรับจัดเลี้ยงภายนอกในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเรื่อง "โต๊ะโคราช” ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคมภายนอก อันเป็นพื้นฐานของครัวโคราชสู่ครัวโลก เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยการพัฒนาไม่หยุดนิ่งของศูนย์ส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) ทำให้ครัวราชภัฏได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Good Manufacturing Practice (GMP) in Mass Catering (โครงการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้เป็นครัวอาหารที่มีคุณภาพของโลก จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมอีกทั้งผลการประเมินครัวราชภัฏ ผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดีมากด้วยคะแนน ร้อยละ 90.35 ซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอาหารการดำเนินงานของครัวราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของการดำเนินงานครัวราชภัฏ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิธีเปิดป้าย "ครัวราชภัฏ Plus” ขึ้น อย่างเป็นทางการ
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode