กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางเลือกตั้ง สส.54

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 
ผู้ว่าฯขอนแก่นกำชับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่วางตัวเป็นกลางการเลือกตั้ง สส. ผู้ว่าฯขอนแก่นกำชับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่วางตัวเป็นกลางและรณรงค์ให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหลีกเลี่ยงการประชุม อบรม สัมมนาในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม 300 กว่าหน่วยงาน การประชุมครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กำชับทุกส่วนราชการว่าตามที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จังหวัดขอนแก่นก็ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดวางตัวเป็นกลางและออกไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งหลีกเลี่ยงการจัดประชุม สัมมนาหรืออบรมประชาชนในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง และความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง ยกเว้นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย และขอให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้องขอโดยเฉพาะนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่ง พร้อมขอให้นายอำเภอประสานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่อง ดูแลและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดเวลาจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode