กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีมอบเงินช่วยเหลือชาวนา ต.คลองควาย อ.สามโคกต้อนรับทุ่งทานตะวัน

วันที่ 21 พ.ย. 2557 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานีมอบเงินช่วยเหลือชาวนา ต.คลองควาย อ.สามโคกต้อนรับทุ่งทานตะวัน

          วันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 10.00 น.นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอำเภอสามโคก  นายกิตติชัย องค์สุรชัย ผอ.ธกส จังหวัดปทุมธานี พอ.พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ อ.สามโคก ที่ไร่ทานตะวันบ่อดินนายกชาญ พวงเพร็ช หมู่ 8 ต.คลองควาย อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี

             ด้านนายกิตติชัย องค์สุรชัย ผอ.ธกส จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทั้งนี้มีเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน11,400 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,500 รายใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ลาดหลุมแก้ว  อ.ธัญบุรี และ อ.สามโคก สำหรับ อ.สามโคก มีชาวนาขอขึ้นทะเบียน 882 ราย เป็นเงิน 13,476,000 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินให้เกษตรกร ซึ่งผ่านประชาคมและได้รับการรับรองว่าเป็นชาวนาที่ทำการเพาะปลูกจริงในพื้นที่ อ.สามโคก จำนวน 430 ราย คาดว่าจะจ่ายเงินให้สามโคกเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. 2557

          นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ในส่วนของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาทแก่ชาวนาที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ และชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม โดยชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง และคาดว่าจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการเเล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้

        นายชาญ พวงเพ็ชร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  กล่าว เชิญชวนชาวนาปทุมธานีได้ช่วยกันปลูกดอกทานตะวัน และทำไร่นาสวนผสมเพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกดอกทานตะวันเพื่อเป็นรายได้ และถ้าใครไม่มีเมล็ดพันธ์ สามารถมาติดต่อขอรับเมล็ดพันธ์ได้ฟรีที่ตนเอง  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งทุ่งทานตะวันของตำบลคลองควายสามารถชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยที่ดอกทานตะวันไม่หุบ ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้ในเวลากลางคืน  เป็นอีกบรรยากาศที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode