กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สิงห์บุรีเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

วันที่ 21 พ.ย. 2557 )
วีรยุทธ รวดเร็ว
 

                        นายอนันต์ศักดิ์  บุญเครือพันธ์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การสหประชาชาติ(UN) ได้กำหนดให้วันที่  9  ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน "ต่อต้านการคอรัปชั่นสากล”   ซึ่งทั่วโลก ประเทศต่างๆ  ก็ได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นขึ้นภายในประเทศ  และประสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศ  ในส่วนของประเทศไทยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย  ก็ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ  และได้กำหนดให้มีการจัดงาน"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)” ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2557  และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด หรือ ป.ป.ช.จังหวัด  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "รวมพลังต่อต้านการทุจริต”  ขึ้นในวันดังกล่าวพร้อมกันทุกจังหวัด   ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดเดินรณรงค์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.  รวมคนกันที่ที่บริเวณลานหอนาฬิกาแยกศาลหลักเมือง ถ.สายสิงห์บุรี-บางระจัน  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  ขบวนจะเดินเลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกศาลหลักเมือง ไปตามถนนสายสิงห์บุรี – บางระจัน และเข้าถนนขุนสรรค์ผ่านตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีไปสิ้นสุดที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร   ผู้ที่ร่วมเดินรณรงค์ประกอบด้วย  ตัวแทนจากสถานศึกษา  ภาคสื่อมวลชน  หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชนจำนวนประมาณ 200 คน     โดยมีนายชโลธร  ผาโคตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ด้วย        

-*****************-

วีรยุทธ   รวดเร็ว / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode