ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 เพิ่มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

No. วันที่ หัวข้อข่าว/บทความ สถานะ  
1 16/04/2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้บริโภคร่วมซื้อสินค้าราคายุติธรรมในงาน "คาราวานสินค้าสหกรณ์" อนุมัติแล้ว ดู   
2 14/04/2558 จ.ปัตตานี เตรียมจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน” ณ ที่ว่าการ อ.ทุ่งยางแดง อนุมัติแล้ว ดู   
3 14/04/2558 รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อนุมัติแล้ว ดู   
4 14/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 1500 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
5 13/04/2558 ประชาชนชาวพังงาพึงพอใจที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมจำหน่ายน้ำมันพืชที่ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ... อนุมัติแล้ว ดู   
6 11/04/2558 จ.ประจวบฯ เปิดงานด่านสิงขร-เมียนมา แฟร์ อนุมัติแล้ว ดู   
7 11/04/2558 อำเภอชานุมานจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและเทศกาลท่องเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 3 ... อนุมัติแล้ว ดู   
8 11/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนครระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
9 11/04/2558 ชาวบ้านในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เข้าขอบคุณเลขาธิการ ... อนุมัติแล้ว ดู   
10 10/04/2558 จ.ร้อยเอ็ด เตรียมจัด Road Show สินค้าดีเมืองร้อยเอ็ดสู่อาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
11 10/04/2558 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการการคัดเลือกสินค้าท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP เข้าวางขายบริษัทเซ็นทรัล ฟู้กด รีเทล ... อนุมัติแล้ว ดู   
12 10/04/2558 จ.เพชรบุรี บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
13 16/04/2558 เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล อนุมัติแล้ว ดู   
14 15/04/2558 จ.ตรัง ขอเชิญประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
15 15/04/2558 ทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างถนนสายใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
16 15/04/2558 กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะของเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
17 14/04/2558 อ.เกาะสีชัง จัดเสวนาและรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
18 14/04/2558 เกษตรตรัง แนะแนวทางจัดการสวนปาล์ม ป้องกันความเสียหายหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
19 13/04/2558 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
20 13/04/2558 อธิบดีกรมป่าไม้กำชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาคสนามทั่วประเทศ เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า อนุมัติแล้ว ดู   
21 09/04/2558 มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์โครงการ สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
22 09/04/2558 ปราชญ์เดินดิน อนุมัติแล้ว ดู   
23 07/04/2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จัดแผนส่งน้ำใหม่ สนับสนุนนาปีในเขตโครงการฯ ... อนุมัติแล้ว ดู   
24 08/04/2558 ผู้ว่าฯสุรินทร์ กำชับ อปท.จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
25 04/04/2558 สพป.พังงา อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
26 03/04/2558 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวเมียนมา ยึดยาบ้ากว่า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 1 ... อนุมัติแล้ว ดู   
27 03/04/2558 ตำรวจชัยภูมิ รวบแก๊งค้าบ้าของกลาง 4 หมื่น4พันเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
28 03/04/2558 จ.ราชบุรีเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
29 03/04/2558 ปปส. ภาค 9 ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังและวัดสาริการาม จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ... อนุมัติแล้ว ดู   
30 07/04/2558 ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมจัดโครงการอบรมจริยธรรมแบบบูรณาการภาคฤดูร้อน ... อนุมัติแล้ว ดู   
31 07/04/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดอบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยคุณธรรมจริยธรรม “รักเหนือรัก” อนุมัติแล้ว ดู   
32 07/04/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส.ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
33 06/04/2558 ผบ.กองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ กำชับทุกจุดตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อนุมัติแล้ว ดู   
34 06/04/2558 ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
35 06/04/2558 จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดพื้นที่ชายแดน จำนวน 100,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
36 05/04/2558 กรมการจัดหางาน ผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้องสกัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
37 05/04/2558 รัฐบาลนำร่องที่ดินให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ชุมชนบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน อนุมัติแล้ว ดู   
38 07/04/2558 ตอนที่22 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
39 07/04/2558 ตอนที่21 มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนฯNano Finance อนุมัติแล้ว ดู   
40 07/04/2558 ตอนที่20 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน อนุมัติแล้ว ดู   
41 07/04/2558 ตอนที่19 ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา อนุมัติแล้ว ดู   
42 07/04/2558 ตอนที่18 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติแล้ว ดู   
43 07/04/2558 ตอนที่17 กองทุนการออมแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
44 07/04/2558 ตอนที่16 การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
45 07/04/2558 ตอนที่15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
46 07/04/2558 ตอนที่14 การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและรถไฟของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
47 07/04/2558 ตอนที่13 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ ศ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
48 07/04/2558 ตอนที่12 การพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
49 07/04/2558 ตอนที่11 เศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
50 07/04/2558 ตอนที่10 การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
51 07/04/2558 ตอนที่09 การจัดระเบียบขอทานของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
52 07/04/2558 ตอนที่08 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
53 07/04/2558 ตอนที่07 มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง อนุมัติแล้ว ดู   
54 07/04/2558 ตอนที่06 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center อนุมัติแล้ว ดู   
55 07/04/2558 ตอนที่05 ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
56 07/04/2558 ตอนที่04 การช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
57 07/04/2558 ตอนที่03 การสนับสนุนSMEsของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
58 07/04/2558 ตอนที่02 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
59 07/04/2558 ตอนที่01 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลฤดูการผลิต2557 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
60 01/04/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
61 05/04/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินในป่าสงวนให้ชาวบ้านชุมชนแม่ทา อนุมัติแล้ว ดู   
62 05/04/2558 นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
63 05/04/2558 สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงกว่าค่ามาตรฐาน หลายหน่วยงาน เร่งดำเนินการฉีดละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
64 05/04/2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม อนุมัติแล้ว ดู   
65 04/04/2558 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
66 04/04/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันการตรวจสอบที่ดินเขาใหญ่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
67 04/04/2558 ทช. นำร่องเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์และสงวนคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกใน อ.แกลง จ.ระยอง กว่า 3,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
68 03/04/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
69 03/04/2558 สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
70 03/04/2558 อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย ... อนุมัติแล้ว ดู   
71 03/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทย ลดลงเหลือ 167 จุด ในพื้นที่ 43 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
72 02/04/2558 กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีมอบถังน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 ... อนุมัติแล้ว ดู   
73 02/04/2558 เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
74 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 46 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
75 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ในงานกาชาดประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
76 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ ฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
77 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ จัดโปรโมชั่นไฮสปีด อินเทอร์เน็ต เหมาจ่ายรายเดือนเพียง 300 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
78 02/04/2558 เลควิวสปอร์ตคลับฝึกซ้อมหนีไฟ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
79 01/04/2558 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เชิญชวนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษกับเชฟหญิงที่มีมิชลินสตาร์มากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ณ ห้องอาหารสกาลินี อนุมัติแล้ว ดู   
80 26/03/2558 รมว.ทรัพยากรฯ ย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางของภาครัฐสร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
81 26/03/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อนุมัติแล้ว ดู   
82 26/03/2558 จ.สุรินทร์ และประเทศกัมพูชา ร่วมใจปลูกป่าอาเซียนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวชายแดนให้มีความสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
83 27/03/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ติดตามงานสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
84 26/03/2558 เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมเตรียม นิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไทย เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ... อนุมัติแล้ว ดู   
85 26/03/2558 กรมอุทยานฯ ห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภททิ้งสมอเรือกระทบแนวปะการังอย่างเด็ดขาด อนุมัติแล้ว ดู   
86 26/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่สตูล เร่งขุดเจาะบ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
87 27/03/2558 จังหวัดตรัง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ... อนุมัติแล้ว ดู   
88 27/03/2558 กรมทหารช่างราชบุรีปลูกป่าชายเลนตำบลคลองโคนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
89 26/03/2558 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557 ของ สวท.กทม. อนุมัติแล้ว ดู   
90 26/03/2558 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนช่วยเกษตรกรระยะ 3 เข้าครม.เศรษฐกิจ 30 มี.ค.นี้ก่อนเสนอครม.เห็นชอบ อนุมัติแล้ว ดู   
91 25/03/2558 จังหวัดนครปฐมสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ... อนุมัติแล้ว ดู   
92 25/03/2558 ไทยและบรูไนเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร อาหารฮาลาล การประมง อนุมัติแล้ว ดู   
93 26/03/2558 ก.วิทย์ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทยจัดแสดงกระตุ้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการประชุม ครม. ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
94 24/03/2558 กสทช. แนะกด *151# เพื่อตรวจสอบสถานะเลขหมายโทรศัพท์ในการลงทะเบียนพร้อมย้ำให้ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ในระบบเติมเงินก่อน 31 กรกฏาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
95 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
96 19/03/2558 ปตท.เชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
97 19/03/2558 แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดโครงการโรงเรียนสร้างฝายในหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดชลบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
98 19/03/2558 ไทย เตรียม รายงานสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้นานาชาติรับรู้ในวันน้ำโลก พร้อม รับมอบสารจาก นายบัน คีมูน ... อนุมัติแล้ว ดู   
99 19/03/2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ แถลงผลการประชุมความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
100 20/03/2558 ส่วนราชการทำความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำของชาวบ้านอำเภอเมืองและอำเภอปากท่อ อนุมัติแล้ว ดู   
101 18/03/2558 นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ควบคู่กับหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
102 18/03/2558 จ.สตูล ประชุมคณะอนุกรรมกรป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
103 19/03/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนย้ายไม้พะยูง 568 ท่อนเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าตามมติ คสช. อนุมัติแล้ว ดู   
104 19/03/2558 ป่าไม้ประกาศห้ามเข้าอุทยานขณะที่ไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
105 19/03/2558 ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมจับกุมผู้ต้องหาที่เข้าลักลอบล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ... อนุมัติแล้ว ดู   
106 19/03/2558 ตะลึงพื้นที่ป่าอำเภอแจ้ห่มถูกบุกรุก ตัดต้นไม้ และเผาป่าสาเหตุหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
107 19/03/2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดอำเภอบางระจัน ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
108 19/03/2558 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเป็นกรณีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
109 19/03/2558 จ.สุรินทร์ จับมือ จ.บุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการ OTOP ไปจำน่ายผลิตภัณฑ์สานสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ราชอาณาจักรกัมพูชา อนุมัติแล้ว ดู   
110 19/03/2558 กรมชลประทาน จัดแผนรับมือน้ำทะเลหนุนสูง กันน้ำเค็มรุก ป้องน้ำดิบผลิตประปา อนุมัติแล้ว ดู   
111 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
112 17/03/2558 กระทรวงพลังงาน ยืนยันยังไม่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซออล์ 91 ในระยะอันใกล้ ระบุต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อนุมัติแล้ว ดู   
113 17/03/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะปิโตเลียม อนุมัติแล้ว ดู   
114 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
115 16/03/2558 เครือข่ายเยาวชน ศึกษาการทำงานศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
116 17/03/2558 สสจ.ตรัง จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
117 17/03/2558 จ.พะเยา จัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
118 18/03/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า อนุมัติแล้ว ดู   
119 18/03/2558 ผอ.ชลประทานอยุธยา ทุ่มงบเกือบ 40 ล้านบาท สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
120 13/03/2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
121 13/03/2558 สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก : แล้งนี้ ระยอง ชลบุรี หายห่วง มีน้ำพอใช้ ไม่ขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
122 15/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อกำจัดดินโคลนและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
123 17/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
124 18/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำจัดโครงการภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ รวมพลังคืนความสุขให้คนในชาติ ที่จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติแล้ว ดู   
125 17/03/2558 มูลนิธิเพื่อไทย ติดตามความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อน ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
126 17/03/2558 การรีไซเคิลกล่องนม เพื่อเรา เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก อนุมัติแล้ว ดู   
127 17/03/2558 โครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" อนุมัติแล้ว ดู   
128 14/03/2558 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
129 16/03/2558 จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายในเดือนมีนาคม อนุมัติแล้ว ดู   
130 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
131 16/03/2558 จังหวัดตราด เปิดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
132 16/03/2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่นักเรียนแกนนำ อนุมัติแล้ว ดู   
133 16/03/2558 จ.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
134 16/03/2558 กระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจพบจุดความร้อนที่เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย กระจายตัวใน 50 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
135 12/03/2558 กรมการจัดหางาน แจ้งมติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ อนุมัติแล้ว ดู   
136 11/03/2558 รายงาน : จากเวทีสัมมนา เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
137 11/03/2558 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดตัวงานวิจัยเพื่อชุมชน ก๊าชชีวภาพจากผักตบชวา อนุมัติแล้ว ดู   
138 10/03/2558 รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ฝ่ายความมั่นคงสามารถคุมสถานการณ์ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
139 10/03/2558 สำนักงานพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เปิดโครงการรณรงค์งดเผาตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดภาวะโลกร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
140 10/03/2558 นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
141 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำงบปิดทองหลังพระ ใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเท่านั้น อนุมัติแล้ว ดู   
142 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
143 10/03/2558 ร่างประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
144 10/03/2558 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
145 10/03/2558 ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
146 10/03/2558 จังหวัดกระบี่ กำหนดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กระบี่สีขาว” อนุมัติแล้ว ดู   
147 10/03/2558 จ.ยะลาเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดึงนักเรียน 8 อำเภอในพื้นที่เข้าร่วม อนุมัติแล้ว ดู   
148 10/03/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
149 10/03/2558 รมว. พาณิชย์ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน เร่งขยายการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว อนุมัติแล้ว ดู   
150 09/03/2558 นรม. ชี้แจงกรณีเสียภาษีบ้านและที่ดิน ไม่ใช่จะเก็บในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอีก 1 -2 ปีข้างหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
151 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
152 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท อนุมัติแล้ว ดู   
153 10/03/2558 ข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
154 09/03/2558 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ทำนายการปลูกยางพาราใน 5 ปี ข้างหน้าของพังงา ลดลง และจะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
155 09/03/2558 จ.หนองคาย ประกวดจัดเมี่ยงปลาและแข่งขันกินปลา อนุมัติแล้ว ดู   
156 09/03/2558 เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี ไนท์บาซาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการค้า อนุมัติแล้ว ดู   
157 10/03/2558 รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
158 09/03/2558 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดประชุมหารือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศกลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
159 09/03/2558 อธิบดีกรมป่าไม้จี้เอาผิดคนบุกรุกยึดครองพื้นที่ป่าและเผาป่า อนุมัติแล้ว ดู   
160 09/03/2558 จ.มุกดาหาร ตำรวจชุดปราบปรามยึดไม้พะยูง 70 ท่อนในป่าละเมาะริมฝั่งโขง อนุมัติแล้ว ดู   
161 09/03/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติในปี 2558 นี้ ต่อที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
162 09/03/2558 พาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ จับมือการค้าและชั่งตวงวัดลุยตรวจโรงบรรจุ และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
163 09/03/2558 กบง.มีมติคงราคาขายปลีกแอลพีจีไว้ที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันทุกประเภท อนุมัติแล้ว ดู   
164 26/02/2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อบรมเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
165 20/02/2558 เวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนได้สิ้นสุดลงแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
166 20/02/2558 นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าผลักดันพื้นที่เกษตรเข้าสู่ระบบชลประทานให้ได้ 30 ล้านไร่ ในปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
167 26/02/2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างร่วมกับ ศอ.ปส.จังหวัดพังงา ตรวจปัสสาวะนักเรียน 163 คน ปลอดฉี่สีม่วง อนุมัติแล้ว ดู   
168 23/02/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อนุมัติแล้ว ดู   
169 23/02/2558 ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
170 22/02/2558 ภาคเอกชนผู้ผลิตไบโอเอทานอลใน จ.อุบลราชธานี สร้างมูลค่าการซื้อขายมันสำปะหลัง 5 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
171 23/02/2558 คณะวิทยาการจัดการ มข. จัดการอบรมหลักสูตร “กรีน อินโนเวชั่น” GREEN INNOVATION อนุมัติแล้ว ดู   
172 23/02/2558 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 แนะเกษตรกร ให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสดแทนการเผาตอซังพืช อนุมัติแล้ว ดู   
173 24/02/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
174 25/02/2558 เกษตรฯ ลุยศึกษาเทรนด์ตลาดสินค้าเกษตร-อาหารไทยใน อียู กรอบ 5 ปี มุ่งศึกษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าสด - แปรรูป ครอบคลุม 9 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
175 13/02/2558 ผบ.ทบ.เผย ผลการชี้แจงต่อผู้ช่วยทูตทหารเป็นไปด้วยดี พร้อมมอบแม่ทัพภาค 1 เร่งทำความเข้าใจบุคคลที่ยังเห็นต่าง อนุมัติแล้ว ดู   
176 13/02/2558 BEDO และกรมหม่อนไหม เร่งผลักดันไหมไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
177 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายทะเล เร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาด อนุมัติแล้ว ดู   
178 13/02/2558 นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานพูดคุยทำความเข้าใจอดีตนายกรัฐมนตรีที่คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
179 13/02/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พังงาย้ำเตือนระวังหน้าแล้งโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ อนุมัติแล้ว ดู   
180 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แนะยึดค่านิยมไทยสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ในวันวาเลนไทน์ อนุมัติแล้ว ดู   
181 13/02/2558 “หมอรัชตะ” หนุนคน สธ. ออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี ป้องกันโรควิถีชีวิตเยือน อนุมัติแล้ว ดู   
182 12/02/2558 กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อนุมัติแล้ว ดู   
183 12/02/2558 รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อนุมัติแล้ว ดู   
184 13/02/2558 กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ คุมเข้มท้องถิ่น ต้องจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาทุจริตตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
185 11/02/2558 สนง.กปร. และโครงการชลประทานน่าน จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝายอ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
186 11/02/2558 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ จัดทำโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่ลำห้วยปลาแดก อ.เมือง อนุมัติแล้ว ดู   
187 12/02/2558 ก.พลังงาน โชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทย "รถบรรทุกเชื้อเพลิง 2 ระบบ NGV และ E85" เพิ่มทางเลือกภาคขนส่ง อนุมัติแล้ว ดู   
188 11/02/2558 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ด้วยกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ อนุมัติแล้ว ดู   
189 11/02/2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
190 12/02/2558 กระทรวงพลังงาน แนะนำรถบรรทุกต้นแบบสามารถใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบได้สำเร็จ ทั้งดีเซลและเอ็นจีวี เผยสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุมัติแล้ว ดู   
191 12/02/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 แม่ฮ่องสอนลุยตัดทำลายไร่ฝิ่นชายแดนแม่ฮ่องสอน อนุมัติแล้ว ดู   
192 12/02/2558 อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
193 11/02/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
194 11/02/2558 ชมรมคนรักในหลวง ทำพิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อนุมัติแล้ว ดู   
195 09/02/2558 ศอ.บต.เดินหน้า ขับเคลื่อน “โครงการตำบลเอาชนะยาเสพติด” พร้อมประชุม ซักซ้อมให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติแล้ว ดู   
196 10/02/2558 สสจ.ยะลา จัดกิจกรรม รักษ์สุขภาพ รักถิ่นเกิด เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุมัติแล้ว ดู   
197 30/01/2558 กรมที่ดิน เน้นย้ำมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ร้อยละ 0.01 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
198 30/01/2558 ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเร่งยื่นแบบ บช.1 ต่อสรรพากรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
199 05/02/2558 สรรพากร พัฒนาแอพพลิเคชั่น “อาดี สมาร์ท แท็ก” เพิ่มความสะดวกการชำระภาษีผ่าน Smart Phone และ Tablet อนุมัติแล้ว ดู   
200 02/02/2558 จังหวัดยโสธร รณรงค์งดเผาตอซังพืช ลดภาวะโลกร้อน สร้างวิถีการผลิตพืชปลอดภัย ไร้สารพิษแบบยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
201 05/02/2558 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราชา ให้ผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอกันตัง อนุมัติแล้ว ดู   
202 05/02/2558 ทสจ.สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนแจ้งวิทยา จัดกิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
203 05/02/2558 สำนักชลประทานที่ 14 ยืนยันสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีเพียงพอต่อความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
204 05/02/2558 จ.สุรินทร์ พบอุบัติเหตุทางถนนเดือนมกราคมมีปัญหารถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกมากที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
205 05/02/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กำชับหน่วยงานความมั่นคงป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
206 05/02/2558 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ คืนคนดีสู่สังคม อนุมัติแล้ว ดู   
207 03/02/2558 จ.ระนองชี้แจงผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แก้วิกฤตขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
208 03/02/2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของภาคการผลิต การส่งออก อนุมัติแล้ว ดู   
209 03/02/2558 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาทจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
210 03/02/2558 ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
211 02/02/2558 รงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ นำเสนอโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ ณ ห้องอาหารสกาลินีและพูลบาร์บนชั้นดาดฟ้าแลพส์ อนุมัติแล้ว ดู   
212 02/02/2558 โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนฉลองวาเลนไทน์ในธีม ‘แบล็ควาเลนไทน์’ ที่ห้องอาหารดีไลท์ อนุมัติแล้ว ดู   
213 30/01/2558 โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ นำเสนอโปรโมชั่นคราฟท์เบียร์จากอิตาลีโอมาย่า L’Olmaia ที่โมเสกพูลบาร์ อนุมัติแล้ว ดู   
214 30/01/2558 รงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนดื่มคราฟท์เบียร์ชื่อดังจากอิตาลี L’Olmaia โอมาย่าที่ห้องอาหารมอนโด อนุมัติแล้ว ดู   
215 29/01/2558 จังหวัดบึงกาฬ มอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร ในตำบลโนนสว่าง ตำบลบึงกาฬ อนุมัติแล้ว ดู   
216 23/01/2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถจักดีเซลไฟฟ้าล๊อตแรก จากบริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
217 26/01/2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร ณ โครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
218 27/01/2558 จ.ตรัง จัดงาน “วันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
219 28/01/2558 ผู้ว่าฯ ยะลา มอบทุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่ม 108 ทุน สนับสนุนการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
220 28/01/2558 ร้อยเอ็ดเปิดโครงการ “มนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด” กำจัดผักตบชวา คลองสวย น้ำใส ขานรับนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
221 22/01/2558 กระทรวงพลังงาน คาดการณ์แนวโน้วราคาดีเซลอาจปรับลดลงได้อีกภายหลังมีการปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล จากบี 7 เป็นบี 3.5 อนุมัติแล้ว ดู   
222 22/01/2558 สภาประชาชนพะเยา ยื่นหนังสือชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หวั่น รบ.เสียเปรียบ ปชช.ไม่ได้ประโยชน์ อนุมัติแล้ว ดู   
223 23/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน และการเกษตร เขตทุ่งครุ เพื่อสร้างให้กรุงเทพฯ อนุมัติแล้ว ดู   
224 23/01/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
225 26/01/2558 พลังงานจังหวัดจันทบุรี ขยายเวลาให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิม อนุมัติแล้ว ดู   
226 24/01/2558 เขาหลวงมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 36 เมกกะวัตต์ พื้นที่บริเวณ รอบเขาผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าย่อย 215 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
227 26/01/2558 โครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
228 26/01/2558 กทม.เตรียมพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
229 26/01/2558 กกพ.เร่งดำเนินการการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามมติที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
230 27/01/2558 ทีมวิจัย ม.อ. สำรวจเทือกเขาหลวงพบว่าปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าพื้นที่ราบ 20-30% อนุมัติแล้ว ดู   
231 27/01/2558 เทศบาลตำบลนาโป่งศึกษาพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล อนุมัติแล้ว ดู   
232 28/01/2558 รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "มองทิศทางพลังงานไทยผ่านแผน PDP" อนุมัติแล้ว ดู   
233 28/01/2558 กนง.มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี อนุมัติแล้ว ดู   
234 28/01/2558 ปตท.เปิดตัว PTT WEcoZI ต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
235 28/01/2558 ชาวพะเยาเฮ! ภายในปี 58 ขยายหน่วยบริการทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ ลดป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อนุมัติแล้ว ดู   
236 28/01/2558 รมว.แรงงาน ยืนยันพร้อมรักษาประโยชน์ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
237 28/01/2558 พม. เร่งตรวจสอบขอทานหญิงชาวจังหวัดปราจีนบุรีมีรายได้สี่หมื่นกว่าบาท ตัวเลขขอทานเพิ่ม ๗๙ คน หลังปฏิบัติการวันที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
238 28/01/2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” อนุมัติแล้ว ดู   
239 26/01/2558 วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง” อนุมัติแล้ว ดู   
240 26/01/2558 พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
241 26/01/2558 บสย. วาง 4 กรอบแผนงาน ตอบสนองแผนรัฐ ดิจิทัล อีโคโนมี – ส่งเสริม SMEs ลงทุนเขตศก.พิเศษ แก้ปมแบงก์ “ปลดล็อก” ข้อจำกัด กฎหมายค้ำประกัน อนุมัติแล้ว ดู   
242 26/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
243 21/01/2558 อำเภอทับปุดขยายผลโครงการนำร่อง “ชุมชนแห่งความจงรักภักดี” ร่วมปกป้องสถาบันหมู่ที่ 3 บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
244 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
245 20/01/2558 จังหวัดเลย แถลงข่าวการจัดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
246 20/01/2558 ปชส.สุรินทร์ นำสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อนุมัติแล้ว ดู   
247 20/01/2558 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง และเศษพืชลงไปในดิน แทนการเผา ในการลดหมอกควันและฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาลดภาวะโรคร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
248 21/01/2558 จ.สุพรรณบุรี รณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
249 20/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560 ผลักดันเป็นมหานครสิ่งแวดล้อมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
250 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
251 13/01/2558 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชุมป้องกันน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
252 14/01/2558 กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานกาณ์ภัยแล้งฤดูกาลหน้าไว้เป็นอย่างดี มั่นใจให้ความเชื่อเหลือประชาชนได้ทันที อนุมัติแล้ว ดู   
253 15/01/2558 จังหวัดสกลนครเร่งดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข สกลนคร ระยะที่ 2 อย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
254 16/01/2558 เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขื่อนฯ อนุมัติแล้ว ดู   
255 19/01/2558 กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ยืนยันไม่สามารถปล่อยน้ำให้กับชาวนาได้ หวั่น 4 เดือนข้างหน้าจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก อนุมัติแล้ว ดู   
256 20/01/2558 รายงาน : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
257 08/01/2558 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มิติสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
258 08/01/2558 รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบุรี ระบุผลจากการดำเนินการในรอบ 6 อนุมัติแล้ว ดู   
259 01/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มั่นใจสถานการณ์ประเทศไทย ในปี 2558 เศรษฐกิจจะเติบโต อนุมัติแล้ว ดู   
260 21/01/2558 จ.ร้อยเอ็ด ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเหตุภัยหนาวครบ 20 อำเภอ อนุมัติแล้ว ดู   
261 20/01/2558 นายกรัฐมนตรีระบุโครงการรถไฟทางคู่กับจีน อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด อนุมัติแล้ว ดู   
262 20/01/2558 ครม.เห็นชอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน 50,000 ตัน เสริมสภาพคล่องการบริโภคในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
263 19/01/2558 จ.นครศรีธรรมราช มอบข้าวสารรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอปากพนัง อนุมัติแล้ว ดู   
264 19/01/2558 รองนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อย่างเป็นทางการ เชื่อจะทำให้อัตราการว่างงานลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
265 19/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ การระบายข้าวล๊อตแรก 1 ล้านตันในปลายเดือนมกราคมนี้ จะไม่กระทบกับราคาตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
266 19/01/2558 ประมงจังหวัดตรัง แจ้งให้ชาวประมงมาจดทะเบียนเรือ และขออนุญาตใช้เครื่องมือประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
267 19/01/2558 ประธานหอการค้ากลุ่มอันดามัน ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวโดยการขยายเส้นทางและขยายสนามบิน อนุมัติแล้ว ดู   
268 19/01/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่ข้างทำเนียบรัฐบาล ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อนุมัติแล้ว ดู   
269 19/01/2558 ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
270 19/01/2558 รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเลื่อนการเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อประท้วงที่ไม่ยอมลดปริมาณการผลิตน้ำมัน อนุมัติแล้ว ดู   
271 19/01/2558 กลุ่มโอเปกระบุว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มจะดิ่งลงไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปีนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
272 19/01/2558 รายงานพิเศษ : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
273 19/01/2558 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเสวนาแก้ปัญหาดินเค็มที่ อ.เมือง จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
274 19/01/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ฟื้นฟูหญ้าทะเล ภายใต้โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทะเลตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
275 19/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
276 19/01/2558 "สตูลฟอสซิล เฟสติวัล" ครั้งที่ 2 สุดอลังการ อนุมัติแล้ว ดู   
277 19/01/2558 เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ เดือดร้อนหนัก นาข้าวขาดแคลนน้ำ แห้งแล้งติดต่อกันยาวนาน อนุมัติแล้ว ดู   
278 16/01/2558 ครูนกเล็ก-จีรภัทร์ : ครูสุดซ่าบนโลกโซเชียล อนุมัติแล้ว ดู   
279 16/01/2558 ครูวิเชียร ไชยบัง : “จิตศึกษา” สู่ความงอกงามทางการเรียนรู้ อนุมัติแล้ว ดู   
280 16/01/2558 ว่าที่ ร.ต.ปณิธาน รัตนธรรม : ICT สร้างสรรค์จากเด็กดอย อนุมัติแล้ว ดู   
281 16/01/2558 ครูวรรณภร ประสานนาม : สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
282 16/01/2558 ด.ต.ภาสกร ยี่โถหุ่น : ครูตำรวจต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
283 16/01/2558 อ.กษมาพร เข็มสันเทียะ : กระบวนการสะเต็มศึกษาผ่าน “ข้าวจี่” อนุมัติแล้ว ดู   
284 16/01/2558 ครูหสต์กมล ดวงมณี : Best English Teacher อนุมัติแล้ว ดู   
285 16/01/2558 อ.ลัดดา จุลวงศ์ : วิชาพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
286 16/01/2558 ครูสมปอง เผ่ากัณหา : เมื่อวิทยาศาสตร์กระโดดโลดเต้น อนุมัติแล้ว ดู   
287 16/01/2558 อ.นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ : ห้องเรียนประดิษฐกรรม (DSIL FabLab@School) อนุมัติแล้ว ดู   
288 16/01/2558 ครูพลอย โปษะกฤษณะ : ค่ายสร้างคน อนุมัติแล้ว ดู   
289 16/01/2558 ครูชัย อุทัยธรรม : หุ่นละครมือ การเรียนรู้ผ่านศิลปะไทย อนุมัติแล้ว ดู   
290 16/01/2558 อ.รัชยา สุพโปฎก : Patai’s Styles อนุมัติแล้ว ดู   
291 16/01/2558 ดร.วิทิต รัชชตาตะนนท์ : หลักสูตรบ่มเพาะชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
292 16/01/2558 อ.อดิเรก สมบัติวงค์ : ลวดลายไทยต่อเส้นสายงานประพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
293 16/01/2558 อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ : EP ผสานข้อดีสองวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
294 16/01/2558 อ.ยุทธ จุฬารักษ์ : e-book สื่อสร้างสรรค์ศิลป์ อนุมัติแล้ว ดู   
295 16/01/2558 อ.จินตนา อำนาจวรรณพร : รักภาษาไทย รักความเป็นไทย อนุมัติแล้ว ดู   
296 16/01/2558 อ.วรวิทย์ ไชยวงศ์คต: คาบคอมสั่งคัท เมื่อคุณครูสอนนักเรียนทำหนังสั้น อนุมัติแล้ว ดู   
297 16/01/2558 อ.โยธิน หวังทรัพย์ทวี : ฉันทศึกษา เรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตน อนุมัติแล้ว ดู   
298 16/01/2558 ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง : เสริมสร้างพัฒนาการ อนุบาลแข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
299 16/01/2558 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ : นวัตกรรมสายอาชีพสู่โรงเรียนประถม อนุมัติแล้ว ดู   
300 16/01/2558 อ.สุรพล ธรรมร่มดี : สอนเป็นคน จนเป็นครู อนุมัติแล้ว ดู   
301 16/01/2558 อ.สายยันต์ สมพงษ์ : โค้ชและครู คือผู้นำทาง อนุมัติแล้ว ดู   
302 16/01/2558 อ.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ : สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบฉลาดรอบตัว อนุมัติแล้ว ดู   
303 16/01/2558 อ.วิริยะ สุสุทธิ : การแทงหยวก วิชาภูมิปัญญา อนุมัติแล้ว ดู   
304 16/01/2558 อ.วิภา เกตุเทพา : ครูแนะแนว ครูผู้ช่วยชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
305 16/01/2558 ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ : ปลูกฝังวิชาการ ปลูกฝังจิตสำนึก อนุมัติแล้ว ดู   
306 16/01/2558 โรงเรียนทางเลือกในรั้ววัด อนุมัติแล้ว ดู   
307 16/01/2558 ความลงตัวของศิลปะและเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว ดู   
308 16/01/2558 ครูอุสมาน ดอเลาะ อนุมัติแล้ว ดู   
309 16/01/2558 ครูสงวน บัวเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
310 16/01/2558 ครูวรพงษ์ ขุนพรม อนุมัติแล้ว ดู   
311 16/01/2558 ครูยุพา วงศ์สุวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
312 16/01/2558 สร้างคนบนแนวทาง “ฉันทศึกษา” อนุมัติแล้ว ดู   
313 16/01/2558 พลังงานสะอาดสร้างได้ด้วยตัวเอง อนุมัติแล้ว ดู   
314 16/01/2558 ครูพรรณี สังข์ทอง อนุมัติแล้ว ดู   
315 16/01/2558 อาจารย์พรรณี ประยุง : วิทยาศาสตร์ บทเรียนที่ออกแบบได้ อนุมัติแล้ว ดู   
316 16/01/2558 ภาษาจีนสำหรับเด็ก สนุกเรียนรู้ สู่ตลาดโลก อนุมัติแล้ว ดู   
317 16/01/2558 โรงเรียนไผ่นอกกอ ต้นอ่อนของชุมชนคนดี อนุมัติแล้ว ดู   
318 16/01/2558 โอกาสของชีวิต เพื่อศิษย์พระดาบส อนุมัติแล้ว ดู   
319 16/01/2558 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ อนุมัติแล้ว ดู   
320 16/01/2558 เรื่องเพศ...รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ อนุมัติแล้ว ดู   
321 16/01/2558 วรรณศิลป์ไทยพันธุ์ใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
322 16/01/2558 ครูเพลงอีแซวท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
323 16/01/2558 การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
324 16/01/2558 “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” อ.สำรวย ศิลาหิรัญ อนุมัติแล้ว ดู   
325 16/01/2558 กำไรจากการแบ่งปัน...รางวัลแห่งความภูมิใจ อนุมัติแล้ว ดู   
326 16/01/2558 “เราดูเขา เขาดูเรา” การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีที่สิ้นสุด อนุมัติแล้ว ดู   
327 16/01/2558 “คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด” อ.จิราภรณ์ เอราวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
328 16/01/2558 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
329 16/01/2558 ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
330 16/01/2558 นายวีระศักดิ์ สาระผล ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
331 16/01/2558 นายผดุง สุริยะ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
332 16/01/2558 นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
333 16/01/2558 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
334 16/01/2558 นายสมศักดิ์ กลับหอม ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
335 16/01/2558 นางไสว อุ่นแก้ว ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
336 16/01/2558 นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
337 16/01/2558 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
338 16/01/2558 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
339 16/01/2558 นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
340 16/01/2558 นายทอง วิริยะจารุ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
341 16/01/2558 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
342 16/01/2558 นางสมปอง ตรุวรรณ์ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
343 16/01/2558 นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
344 16/01/2558 นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
345 16/01/2558 นายทิวา จันทรานุกูล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
346 16/01/2558 นายเสริม คงประเสริฐ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
347 16/01/2558 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
348 16/01/2558 ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
349 16/01/2558 นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
350 16/01/2558 นายเสกสรร กาวินชัย ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
351 16/01/2558 นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
352 16/01/2558 นายพลศักดิ์ เผ่ากันทรากร ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
353 16/01/2558 นายจตุรพัฒน์ วิไลรัตน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
354 16/01/2558 นางจุรี โก้สกุล ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
355 15/01/2558 ราคายางพาราตกต่ำ ต.หนองบัวลำภู รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
356 15/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
357 15/01/2558 จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
358 13/01/2558 รัฐบาลเตรียมจัดโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพโดยนำผลผลิตกล้วยไม้จากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มวันจันทร์ที่ 19 มกราคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
359 13/01/2558 นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดยุบธนาคารอิสลาม แต่จะช่วยทำให้ระบบดี อนุมัติแล้ว ดู   
360 13/01/2558 นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
361 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักและห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
362 15/01/2558 จ.สุรินทร์เตือนอากาศหนาวเย็น ระวังโรคปอดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อนุมัติแล้ว ดู   
363 15/01/2558 จังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
364 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์อากาศหนาวต่อเนื่อง ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำเข้าเสื้อผ้ามือสองจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
365 15/01/2558 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เตือนประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
366 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ เตือนหน้าหนาว ผิงไฟระมัดระวังเกิดไฟไหม้บ้านเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
367 15/01/2558 ททท.ตรัง นำสื่อมวลชนร่วมสำรวจถ้ำเลสเตโกดอนและร่วมงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
368 15/01/2558 จังหวัดสระแก้วเปิด “งานชมพู่หวานและของดีคลองหาด ประจำปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
369 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
370 15/01/2558 พิธีเปิดงาน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" อนุมัติแล้ว ดู   
371 13/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยัน เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
372 12/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
373 13/01/2558 กระทรวงศึกษาธิการ : ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
374 13/01/2558 กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสินค้าด้อยคุณภาพทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
375 13/01/2558 เกษตรฯ – พาณิชย์จับมือถกแผนปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
376 13/01/2558 ไทย-เมียนมาร์ จับมือแน่นเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิด เร่งร่วมมือการค้า-ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อนุมัติแล้ว ดู   
377 13/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
378 14/01/2558 สำนักงานประมงจังหวัดสตูลให้บริการออกใบอนุญาตทำการประมง และจดทะเบียนเรือประมง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
379 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
380 14/01/2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว พระราชทานเสื้อกันหนาว 500 ตัว แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่ จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
381 14/01/2558 เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา เตรียมผันน้ำลงอ่างสำรอง รับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
382 14/01/2558 ปปส. ภาค 3 เชิญสื่อมวลชนสุรินทร์ทุกแขนงร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
383 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจ้งเตือนประชาชนห้ามซื้อขายงาช้าง ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
384 12/01/2558 สธ.เดินหน้าร่างกฎหมายยาสูบอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ยันไม่กระทบเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
385 13/01/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบภัยหนาวทั้งจังหวัด ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 7 หมื่นคน อนุมัติแล้ว ดู   
386 13/01/2558 สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์ล้มป่วยและตายในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
387 09/01/2558 พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง แห่ร่วมงานบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 อนุมัติแล้ว ดู   
388 09/01/2558 จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
389 10/01/2558 รมช.คมนาคม ระบุ การพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี จะส่งผลดีต่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
390 07/01/2558 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังสามัคคี ปกครองท้องที่ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ” อนุมัติแล้ว ดู   
391 05/01/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
392 12/01/2558 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 880 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
393 06/01/2558 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดน่าน สรุปอุบัติเหตุสะสม 7 วัน อุบัติเหตุ 50 อนุมัติแล้ว ดู   
394 06/01/2558 จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
395 06/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
396 07/01/2558 ส.ส.อังกฤษ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
397 07/01/2558 จ.ชัยภูมิจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
398 07/01/2558 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการปลูกป่าพะยูง สานต่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 90 ล้านต้น อนุมัติแล้ว ดู   
399 07/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการชลประทานระบบท่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
400 08/01/2558 ตลอดช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
401 08/01/2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
402 11/01/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4" อนุมัติแล้ว ดู   
403 11/01/2558 จังหวัดชุมพร จัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป คืนความสุขให้คนในชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
404 12/01/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แถลงข่าว นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 "เทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน" อนุมัติแล้ว ดู   
405 09/01/2558 น่าน ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการรักษ์ป่าน่าน ระยะที่ 2 “สร้างป่า สร้างรายได้” ตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
406 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
407 12/01/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์มอบบ้านสงฆ์เอื้ออาทรหลังที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
408 12/01/2558 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อนุมัติแล้ว ดู   
409 12/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์กำหนดมอบผ้าห่มพระราชทาน ที่จังหวัดแพร่ อนุมัติแล้ว ดู   
410 07/01/2558 จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ ผู้ว่า ฯ สัญจร เยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าทราย อนุมัติแล้ว ดู   
411 08/01/2558 จังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
412 09/01/2558 จ.สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐให้ชาวตำบลแกใหญ่ 117 ครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
413 10/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
414 12/01/2558 นายอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ เชิญชมงานมหัศจรรย์ของดี วิถีจอมพระ 21-23 มกราคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
415 12/01/2558 ศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วร้อยละ 99.88 อนุมัติแล้ว ดู   
416 12/01/2558 ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม รับงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย คสช. 1 แสนบาท นำลูกบ้านปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ พร้อมทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่กัน อนุมัติแล้ว ดู   
417 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
418 08/01/2558 ทีซีแอล คอมมูนิเคชั่น ร่วมฟื้นแบรนด์ Palm กลับมาผงาดอีกครั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
419 05/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูล 7 แสนกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
420 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
421 06/01/2558 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เผยการส่งออกปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.2 ประเมิน ส่งออกปี 2558 โตได้ร้อยละ 2.5 ระบุ เศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2558 น่าเป็นห่วง จากปัจจัยราคาน้ำมัน ค่าเงิน และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา อนุมัติแล้ว ดู   
422 06/01/2558 การค้าชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เดือนเดียวเกินดุลเกือบ 1 ร้อยล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
423 06/01/2558 กรมการค้าต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการใช้สิทธิ JTEPA ลงนามจัดสรรโควตานำเข้าเหล็กปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
424 06/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 6 แสน กก. ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
425 06/01/2558 จ.ชุมพรตรวจเข้มรถทัวร์พบคนขับหลายคันเสพใบกระท่อม สี่คูณร้อย อนุมัติแล้ว ดู   
426 06/01/2558 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรพรมแดนไทย-มาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวดป้องกันลักลอบขนน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
427 06/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน เตรียมใช้โอกาสดีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างราคาทั้งน้ำมัน แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อนุมัติแล้ว ดู   
428 07/01/2558 ราคาน้ำมันโลกร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือนที่ 47.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
429 07/01/2558 ราคาน้ำมันร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่งครั้งใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
430 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
431 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2558 นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
432 07/01/2558 กทท.ประกาศปรับลดราคาค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง อนุมัติแล้ว ดู   
433 07/01/2558 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
434 07/01/2558 ที่ประชุม กบง. กำหนดโครงสร้างราคาแก๊สแอลพีจีใหม่ เพื่อให้สะท้อนต้นทุน อนุมัติแล้ว ดู   
435 08/01/2558 การค้าภายในจ.อุทัยธานี จัดมหกรรมธงฟ้า มีประชาชนสนใจต่อแถวซื้อสินค้าจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
436 06/01/2558 จ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาโคกภูตากา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
437 08/01/2558 ปั๊มน้ำมันยะลาคึกคัก ประชาชนนำรถเติมน้ำมันต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
438 06/01/2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฏหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 9 ฉบับ อนุมัติแล้ว ดู   
439 06/01/2558 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
440 06/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กรณีหญิงวัย ๕๖ ปี ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ขอความช่วยเหลือลูกชายวัย ๒๐ ปี ร่างกายท่อนล่างพิการ ครอบครัวยากจน ไม่เงินรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
441 06/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เผยผลการให้บริการประชาชน “ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง” ในช่วงปีใหม่กว่า 1.5 แสนราย อนุมัติแล้ว ดู   
442 07/01/2558 จ.สุรินทร์ เร่งตรวจสอบและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
443 30/12/2557 จังหวัดชุมพรเตือนระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน อนุมัติแล้ว ดู   
444 06/01/2558 จังหวัดชุมพรจัดมหกรรมอาชีพชุมพรสู่อาเซียน 19 - 20 มกราคม ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
445 06/01/2558 สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรวม 23 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
446 25/12/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
447 05/01/2558 รัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
448 06/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ จัดเคมเปญใหญ่มอบ 3 เมนูของขวัญปีใหม่ ในโครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อนุมัติแล้ว ดู   
449 05/01/2558 รมช.อำนวย หารือแนวทางบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ พร้อมเร่งพัฒนาตลาดยางพารา และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
450 30/12/2557 ออมสิน ส่งความสุขรับปีใหม่ 2558 เปิดบริการ “สินเชื่อคืนความสุข” วงเงินกู้ 15,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 1 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
451 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุม FAO ผลักดันมาตรการป้องกันและขจัดการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตด้านเกษตรที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม หวังสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก อนุมัติแล้ว ดู   
452 30/12/2557 ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 และตลอดปีงบประมาณ 2557 ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) อนุมัติแล้ว ดู   
453 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานเกษตรกำแพงแสน 2557 มุ่งเน้นนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านพืช สัตว์ ประมง รองรับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
454 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือความร่วมมือการค้ากับรัสเซีย เน้นด้านประมงและคุณภาพสินค้าเกษตร เตรียม MOU 3 ฉบับ หวังเปิดโอกาสการค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่าส่งออก ปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
455 30/12/2557 รัฐบาลเพิ่มวงเงินค่ารักษา “ผู้ประสบภัยจากรถ” 3 หมื่นบาท มีผลใช้ตั้งแต่ 25 ธ.ค.57 อนุมัติแล้ว ดู   
456 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ จับมือเนคเทค เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
457 30/12/2557 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ หารือสภาการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยางทั้งระบบ หวังแก้ไขปัญหาและปฏิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร อนุมัติแล้ว ดู   
458 30/12/2557 ธอส.เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.87% มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
459 30/12/2557 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เติมเงินสำรองค่าผ่านทาง โดยเฉพาะข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ อนุมัติแล้ว ดู   
460 05/01/2558 ศปถ.ตรวจเข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย “เมา-เร็ว-ตัดหน้า” เน้นดูแลจุดเสี่ยงถนนสายหลักและทางลัดผ่านจุดตัดทางรถไฟ อนุมัติแล้ว ดู   
461 05/01/2558 กระทรวงคมนาคมเตรียมนำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายทาง เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
462 31/12/2557 กทม. เตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถาน และสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
463 05/01/2558 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดฮวบหลังจีนลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเชียงรุ้ง อนุมัติแล้ว ดู   
464 01/01/2558 จ.ปัตตานี สรุปสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดน้ำท่วมขังกำลังลดระดับ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
465 01/01/2558 สำนักงานโครงการชลประทานนนทบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดนนทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
466 01/01/2558 จ.นนทบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
467 01/01/2558 เขื่อนบางลางยะลา ยังคงต้องระบายน้ำต่อเนื่องแต่ลดระดับลง ส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มมีระดับลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
468 31/12/2557 จ.ยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัย 14 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
469 05/01/2558 รมว.มหาดไทยกำชับจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดอย่างทั่วถึง อนุมัติแล้ว ดู   
470 02/01/2558 เขื่อนบางลางปิดประตูระบายน้ำแล้ว หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเข้าสู่ระดับปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
471 31/12/2557 ภาคเกษตรปี 2557 ขยาย 1.2 เตือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า เกษตรฯ พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด อนุมัติแล้ว ดู   
472 03/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ประจำเดือนธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
473 05/01/2558 รายงานพิเศษ โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
474 05/01/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการเก็บเกลือหิมะออกจากพื้นที่โครงการ Think Park อนุมัติแล้ว ดู   
475 02/01/2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เตือนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ระวังพบเจอสัตว์ป่า อนุมัติแล้ว ดู   
476 01/01/2558 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
477 31/12/2557 จังหวัดตรัง เปิดโครงการ “รักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนสวยงาม” อนุมัติแล้ว ดู   
478 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
479 05/01/2558 สปช.มีมติเห็นชอบโครงการปฏิรูปเร็วที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เสนอโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี อนุมัติแล้ว ดู   
480 05/01/2558 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเงินเฟ้อปีที่ผ่านมาต่ำกว่ากรอบที่คาดการณ์ โดยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.89 อนุมัติแล้ว ดู   
481 02/01/2558 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งสถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้าของไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
482 02/01/2558 ราคาน้ำมันขยับขึ้นในตลาดเอเชียระหว่างการซื้อขายครั้งแรกของปี อนุมัติแล้ว ดู   
483 02/01/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
484 02/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานแก่องค์กร หน่วยงาน และประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
485 31/12/2557 จังหวัดอุบลราชธานี หันมาออกกำลังกายและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
486 05/01/2558 กกล.รส.จทบ.น่าน สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายแหล่งจำหน่ายยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
487 05/01/2558 ปปส.ภาค 5 เผยยาบ้า 5 ล้านเม็ดซุกชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
488 05/01/2558 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกีฬาสระฮางเกมส์ ครั้งที่ 17 ต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
489 05/01/2558 สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผลงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
490 05/01/2558 ตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จับกุมขบวนการค้ายาบ้าพร้อมผู้ต้อง 6 คน ยาบ้า 10,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
491 03/01/2558 ฉก.นย.ตราด กำชับกำลังพลตรวจเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
492 01/01/2558 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ปีการศึกษา 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
493 31/12/2557 รมช.คมนาคม กำชับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และยาเสพติด ของพนักงานขับรถสาธารณะทุกคน อนุมัติแล้ว ดู   
494 31/12/2557 ตำรวจภูธรปางมะผ้า ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
495 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2557/58 และปี 2558 พร้อมเร่งพัฒนาข้อมูลในเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
496 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร หวังช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ส่วนยางพารามีการรับซื้อและเตรียมส่งออกตามออเดอร์อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
497 09/04/2552 พลเมืองดีเก็บทองมูลค่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของผ่านร่วมด้วย FM99.5 อนุมัติแล้ว ดู   
498 25/01/2554 โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดีเก็บเงินแสนคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
499 06/06/2555 ทัพเรือภาคที่ ๓ ขอชมเชยพลเมืองดี อนุมัติแล้ว ดู   
500 13/01/2556 เชิดชูเกียรติพลเมืองดี”สุชิน แพรเอม”อส.ตร.เมืองพิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
501 16/02/2555 นักเรียนพลเมืองดีเก็บเงินล้านส่งคืนเจ้าของ ฝันเป็นไกค์มืออาชีพ ตบเท้ารับทุนเข้าเรียนม.ศรีปทุมตามตั้งใจ อนุมัติแล้ว ดู   
502 02/10/2556 พลเมืองดีเก็บเงินได้ 94,000 ส่งคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
503 24/05/2556 โชว์เฟอร์พลเมืองดีนำเงิน 3.4 หมื่นคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
504 11/12/2555 นักท่องเที่ยวมะกันซาบซึ้งน้ำตาไหลรับเงินทำหล่นคืนจากโชเฟอร์แท็กซี่ อนุมัติแล้ว ดู   
505 29/12/2557 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำส่วนราชการและผู้ผลิตสินค้า OTOP ร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค อนุมัติแล้ว ดู   
506 28/12/2557 งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เริ่มต้นขึ้นแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
507 27/12/2557 จังหวัดพัทลุง จัดงาน "OTOP MOBILE TO THE FACTORRY AND FESTIVAL" ส่งเสริมการตลาดสิ้นค้าโอท็อปพัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
508 27/12/2557 จังหวัดตาก จัดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา และประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
509 27/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
510 26/12/2557 อุดรธานีจัดเทศกาลของขวัญปีใหม่ OTOP สบายดี 25-30 ธันวาคม2557 อนุมัติแล้ว ดู   
511 26/12/2557 จ.ราชบุรี จัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
512 25/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ยอดการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1 พันล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
513 24/12/2557 ประชาชนเข้าร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งของฝาก ภายในงาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
514 23/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
515 23/12/2557 จังหวัดระนอง จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญปีใหม่ “กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์โอท็อป ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
516 23/12/2557 จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
517 23/12/2557 พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนอุดหนุนกระเช้าของขวัญ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
518 22/12/2557 อำเภอฝางเตรียมพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
519 22/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน “ภูมิปัญญาผ้าไทย และเทศกาลของขวัญของฝาก” ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อนุมัติแล้ว ดู   
520 22/12/2557 จังหวัดนครปฐม เปิดงาน OTOP ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
521 22/12/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เชิญซื้อสินค้า OTOP เป็นของฝากของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
522 21/12/2557 รายงานพิเศษ หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวรับอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
523 21/12/2557 ประชาชนจำนวนมาก ร่วมงาน OTOP CITY 2014 เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เปิดจำหน่ายถึงวันพุธที่ 24 อนุมัติแล้ว ดู   
524 20/12/2557 จังหวัดลำพูนจัดงาน “ Smile OTOP ลำพูน เชิญชิม เชิญช็อป ” ชม และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป จากผู้ ผลิตโดยตรง อนุมัติแล้ว ดู   
525 20/12/2557 จ.ยะลา เปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 เน้นกระเช้าสินค้า OTOP ของขวัญ ของฝากปีใหม่ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
526 20/12/2557 จ.ชัยนาท จัดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ส่งเสริมสินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
527 19/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่ จ.ตราด อนุมัติแล้ว ดู   
528 19/12/2557 จังหวัดลำพูน จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP และงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า อนุมัติแล้ว ดู   
529 19/12/2557 จังหวัดนครพนม จำหน่ายสินค้า OTOP FESTIVAL คืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
530 19/12/2557 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน “ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน OTOP CITY 2014 ภูมิปัญญาผ้าไทย และเทศกาลของขวัญ อนุมัติแล้ว ดู   
531 19/12/2557 จ.นครปฐม เตรียมจัดงาน OTOP ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
532 19/12/2557 จ.นครพนม จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP festival คืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
533 19/12/2557 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดงานมหกรรมโอทอปฯ ครั้งที่ 13 ฉลอง 150 ปีมหาสารคาม อนุมัติแล้ว ดู   
534 17/12/2557 งาน OTOP City 2014 คาดตลอดการจัดงานจะมียอดจำหน่ายกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
535 16/12/2557 งานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระนอง ครั้งที่ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
536 16/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
537 16/12/2557 จังหวัดราชบุรี จัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
538 15/12/2557 จ.สตูล จัดมหกรรมโอทอปอันดามันของปีใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง อนุมัติแล้ว ดู   
539 14/12/2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์OTOP ระดับ 3-5 ดาว เตรียมป้อนสู่ตลาดอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
540 12/12/2557 กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP The Walking Street @ Silom คืนความสุข ความรัก ความสามัคคี ด้วยภูมิปัญญาไทย 4 ภาค อนุมัติแล้ว ดู   
541 12/12/2557 งาน OTOP สุโขทัย รวมใจส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
542 12/12/2557 กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP City 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
543 10/12/2557 จ.นครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
544 10/12/2557 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนมาศึกษาดูงานผลการดำเนินงานหมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
545 09/12/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรม OTOP แปดริ้ว “มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว” อนุมัติแล้ว ดู   
546 09/12/2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
547 05/12/2557 พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมลงทะเบียนประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
548 05/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญทำข่าว และร่วมกิจกรรม งาน OTOP วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุม อบจ.สุรินทร์ อนุมัติแล้ว ดู   
549 03/12/2557 จ.สุรินทร์ จัดงาน OTOP MOBKCE TO THE FACTORY AND FESTIVAL อนุมัติแล้ว ดู   
550 02/12/2557 จ.สมุทรปราการจัดงาน ชม ชิม ช๊อป OTOP ปากน้ำ ใต้ร่มพระบารมี อนุมัติแล้ว ดู   
551 02/12/2557 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานมหกรรมOTOPเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
552 02/12/2557 จ.ฉะเชิงเทราแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม OTOP แปดริ้ว “มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว” อนุมัติแล้ว ดู   
553 01/12/2557 จ.ร้อยเอ็ด เปิดงาน จำหน่ายข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
554 01/12/2557 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
555 30/12/2557 ทีโอที มอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนไทย ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรฟรีได้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ฟรี 24 ชั่วโมง ตลอด 4 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
556 30/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเทศกาลหนาวลม ห่มฟ้า ที่ภูผาสีชมพู ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สามารถมาเที่ยวชมความงามธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
557 30/12/2557 จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงาน OTOP ROI ET Gifts fedtival 2015 เตรียมเข้าสู่ประชามอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
558 25/12/2557 นายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาฟุตบอลชุดแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2014” จำนวน 15 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
559 29/12/2557 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เพิ่มขบวนรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
560 30/12/2557 ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ 2558 ส่งความสุข ความอบอุ่น ความรักและความผูกพันแก่ครอบครัวเกษตรกรไทย อนุมัติแล้ว ดู   
561 30/12/2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญให้ประชาชน” อนุมัติแล้ว ดู   
562 30/12/2557 สธ.กำชับทุกโรงพยาบาลพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที อนุมัติแล้ว ดู   
563 29/12/2557 กรมทางหลวงชนบท เปิดทดลองใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
564 29/12/2557 กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มปีใหม่ จับมือ !!! ทหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ กว่า 1,000 ราย พบสารเสพติด 18 ราย ส่งตัวบำบัดแล้ว 4 ราย ที่เหลือส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทุกราย อนุมัติแล้ว ดู   
565 29/12/2557 กรมการขนส่งทางบก เผยยอดแท็กซี่ที่ผ่านการปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ ระยะที่ 1 แล้ว จำนวนกว่า 7,000 คัน และประกาศรับรองมิเตอร์ที่สามารถเข้ารับการปรับจูนเพิ่มอีก 6 รุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
566 29/12/2557 กระทรวงไอซีที แถลงผลงานรอบ 3 เดือน พร้อมแนวทางการดำเนินงานปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
567 25/12/2557 บอร์ดบีโอไออนุมัติให้การส่งเสริม 13 โครงการใหญ่ส่งท้ายปี 2557 เงินลงทุนรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
568 29/12/2557 ตำรวจเชียงใหม่เปิดศูนย์ 191 เฝ้าระวังป้องกันป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
569 29/12/2557 ตำรวจเมืองยโสธร เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในรูปแบบใหม่ เป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
570 29/12/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
571 29/12/2557 แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้า จำนวน 50,000 เม็ด ที่พบในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
572 29/12/2557 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) จังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
573 29/12/2557 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการจัดเก็บข้าวที่ได้รับจากชาวนา อนุมัติแล้ว ดู   
574 29/12/2557 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงหน้าหนาว พร้อมแนะให้เกษตรกรงดทำนาปรัง อนุมัติแล้ว ดู   
575 29/12/2557 กรมธนารักษ์ยืนยันเหรียญกษาปณ์เพียงพอช่วงปีใหม่ เตรียมสำรองไว้ให้ประชาชนใช้จ่าย อนุมัติแล้ว ดู   
576 29/12/2557 จ.ราชบุรีเปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน 191 ตลอด 24 ชม. อนุมัติแล้ว ดู   
577 29/12/2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ยุคปรับปรุงใหม่ ทั้ง 77 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
578 29/12/2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ คสช. เข้าควบคุมอำนาจ มีประชาชนร้องเรียนเพิ่มขึ้น 3.2 เท่า แก้ปัญหาได้กว่า 90 % อนุมัติแล้ว ดู   
579 29/12/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรยากจนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 500 ผืน อนุมัติแล้ว ดู   
580 29/12/2557 จังหวัดสระแก้ว “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” อนุมัติแล้ว ดู   
581 29/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2557-2558 เตรียมช่วยเหลือประชาชนแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
582 29/12/2557 จ.ขอนแก่น รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
583 29/12/2557 ททท.ตราด กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรม “ส่งตะวัน....สุดบูรพา” วันที่ 31 ธันวาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
584 29/12/2557 เจ้าท่าพังงา คุมเข้มเรือทัวร์รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ บังคับห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินพร้อมต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
585 29/12/2557 จ.พะเยาเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 58 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน” อนุมัติแล้ว ดู   
586 29/12/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ระดมกำลังปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด แนะนำประชาชนไปเที่ยวให้ฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
587 29/12/2557 หน่วยงานภาคเอกชนใน จ.สงขลา เริ่มหยุดงานให้ลูกจ้างได้พักผ่อนและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการเรือประมง อนุมัติแล้ว ดู   
588 29/12/2557 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ตรวจพื้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการการปรับปรุงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามแนวพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
589 29/12/2557 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเปิดงาน เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่ 20 อนุมัติแล้ว ดู   
590 29/12/2557 แขวงนครศรีธรรมราชที่ 1 พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการป้องกันความสูญเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
591 29/12/2557 สคร. 11 ร่วมกับ เครือข่าย รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
592 29/12/2557 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
593 29/12/2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทยอยเดินทางมาใช้บริการรถไฟ และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
594 29/12/2557 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
595 29/12/2557 กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เร่งศึกษาวิจัยการใช้ค่าจ้างลอยตัว อนุมัติแล้ว ดู   
596 29/12/2557 ขนส่งจ.สงขลา เชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี กับกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” แนะตรวจสอบวันหมดอายุภาษีรถ ป้องกันปัญหาขณะใช้รถช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
597 29/12/2557 สปช.แนะนำคนไทยทุกคน "ข่มดวงก่อนออกเดินทาง" เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ สอดรับนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนน หรือ 7 วันระวังอันตรายของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
598 29/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ประชาชน ตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” อนุมัติแล้ว ดู   
599 29/12/2557 ขนส่งฯ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
600 29/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
601 29/12/2557 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนุมัติแล้ว ดู   
602 29/12/2557 นายกรัฐมนตรีชี้แจงผลงานรัฐบาล 3 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
603 29/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมจัดยิ่งใหญ่ งาน "Night Paradise Hatyai Countdown to 2015" 3 สถานที่ 3 บรรยากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
604 29/12/2557 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ วันที่ 29 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
605 29/12/2557 ททท.ชุมพร จัดกิจกรรมจิบโรบัสต้ากลางสายหมอก หอมดอกกาแฟบาน กระตุ้นการท่องเที่ยวรับปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
606 29/12/2557 เกษตรจังหวัดสุรินทร์ แนะนำให้เกษตรกรอย่าเผาตอซังข้าว เพราะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ อนุมัติแล้ว ดู   
607 29/12/2557 มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน อนุมัติแล้ว ดู   
608 29/12/2557 จังหวัดแพร่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนไม้วอดทั้งหลังส่งท้ายปีเก่า อนุมัติแล้ว ดู   
609 29/12/2557 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทุกภาคส่วนมอบความสุขให้ประชาชน สร้างเครือข่ายลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
610 29/12/2557 ผู้ประกอบการหมูย่างในจังหวัดตรัง ปรับลดราคาหมูย่างจากราคา 450 บาท เหลือ 420 บาท / กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการขาย อนุมัติแล้ว ดู   
611 29/12/2557 ค่ายพระยารัษฎานุปกระดิษฐ์ จ.ตรัง จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
612 29/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันและการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
613 29/12/2557 จ.จันทบุรี ตรวจเข้ม 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ เพิ่ม 1 จุดตรวจ 1 ตำบล เป้าหมายตายไม่เกิน 2 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
614 29/12/2557 จังหวัดมหาสารคาม ตรวจค้นเรือนจำจังหวัด หาสารเสพติดที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาในเรือนจำ อนุมัติแล้ว ดู   
615 29/12/2557 อำเภอแจ้ห่มทำพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
616 29/12/2557 อำเภอแจ้ห่มทำพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
617 26/12/2557 สธ. โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงรอบ 3 เดือน ประชาชนเข้าถึงบริการเร็ว ป้องโรคร้ายสำเร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
618 26/12/2557 ก.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ ชู คอนเซ็ปต์ ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’เปิดภารกิจปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
619 12/12/2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำนักเรียนและกลุ่มจิตอาสา ปกป้องรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
620 12/12/2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำนักเรียนและกลุ่มจิตอาสา ปกป้องรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
621 12/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น อนุมัติแล้ว ดู   
622 12/12/2557 รมว.สาธารณสุข ประกาศพร้อมให้บริการสุขภาพ 6 เรื่องฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
623 12/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร นำกำลังพล และหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกวัชพืชคูคลองในสวนสาธารณะ ริมหนองหาร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
624 12/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร นำกำลังพล และหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกวัชพืชคูคลองในสวนสาธารณะ ริมหนองหาร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
625 15/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
626 14/12/2557 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการหนังสือเดินทางเพิ่มเติมทุกวันเสาร์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
627 15/12/2557 กลุ่มนักปั่นจักรยานในภาคใต้ รณรงค์ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเที่ยวชมธรรมชาติมหัศจรรย์เกาะคอเขา จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
628 16/12/2557 จ.สุรินทร์ บูรณาการ กำจัดผักตบชวา “เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข” อนุมัติแล้ว ดู   
629 16/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
630 16/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
631 17/12/2557 โรงเรียนข้าวและชาวนา จ.ลำปาง จัดงาน “กษัตริย์เกษตร กราบพระบาทถวายพระพร” ประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชาวนา ที่สำเร็จการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
632 17/12/2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
633 17/12/2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
634 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
635 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
636 18/12/2557 จ.ลำพูนร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด พื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน อนุมัติแล้ว ดู   
637 18/12/2557 จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน ปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
638 18/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ จัดประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
639 19/12/2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำร่องปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงกัน ตั้งเป้าฟื้นฟู ระยะแรก ให้ได้ 1 แสนไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
640 19/12/2557 จ.ชลบุรีจัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
641 19/12/2557 จ.ชลบุรีจัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
642 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
643 19/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Clerning Day สะพานปลา อนุมัติแล้ว ดู   
644 19/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Clerning Day สะพานปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
645 19/12/2557 จ.ยะลา จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย ”ของขวัญให้ประชาชน” อนุมัติแล้ว ดู   
646 22/12/2557 กทม.เร่งเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนกรุง อนุมัติแล้ว ดู   
647 25/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” พิษณุโลกสะอาด ร่วมใจกำจัดขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
648 25/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว(บีงจิ๋ว) อนุมัติแล้ว ดู   
649 25/12/2557 คุมประพฤติกาฬสินธุ์ จัดโครงการทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
650 26/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการบำรุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
651 26/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการบำรุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
652 27/12/2557 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
653 26/12/2557 ก.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ ชู คอนเซ็ปต์ ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’เปิดภารกิจปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
654 26/12/2557 ทส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)“ อนุมัติแล้ว ดู   
655 27/12/2557 “รมว.รัชตะ” กำชับโรงพยาบาลในสังกัด พร้อมรับมืออุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชม.... อนุมัติแล้ว ดู   
656 28/12/2557 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา เปิดบริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนเพิ่มเติม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
657 26/12/2557 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โครงการ “ของขวัญ ปลอดเหล้า” ปี ๒๕๕๘ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
658 26/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
659 26/12/2557 ของขวัญปีใหม่ 2558 ผลงานในรอบ 3 เดือน ของกระทรวงคมนาคม และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 อนุมัติแล้ว ดู   
660 26/12/2557 ทส. ติดตามและขับเคลื่อน “การจัดที่ดินให้ราษฎร” อนุมัติแล้ว ดู   
661 26/12/2557 เทศบาลนครตรัง อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
662 01/10/2557 สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
663 02/12/2557 ทสจ.ชัยนาทปลูกจิตสำนึกเยาวชน เปิดค่ายเยาวชนรักษ์แม่น้ำสายหลัก อนุมัติแล้ว ดู   
664 02/12/2557 จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
665 02/12/2557 รัฐบาลเตรียมจัดสรรที่ทำกิน 5.3 หมื่นไร่ ให้ผู้ยากจน 1 หมื่นคน นำร่อง 4 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
666 02/12/2557 เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเสวนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
667 02/12/2557 รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่ จ.ตรัง (ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ) ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
668 01/12/2557 ผลผ่าพิสูจน์วาฬหัวทุยแคระพบพยาธิในช่องเนื้อ นักวิชาการระบุเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ พบซากเกยหาดครั้งแรกฝั่งอ่าวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
669 01/12/2557 ประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากว่า 8 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
670 01/12/2557 กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
671 01/12/2557 จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
672 01/12/2557 จ.เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย อนุมัติแล้ว ดู   
673 01/12/2557 จ.สงขลา จัดงานเสวนา “จุดประกายแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา” อนุมัติแล้ว ดู   
674 01/12/2557 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
675 01/12/2557 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
676 23/12/2557 เชียงใหม่ เตรียมความปลอดภัยทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
677 22/12/2557 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
678 25/12/2557 กรมควบคุมมลพิษเจรจาต่อรองลดทอนค่าเสียหายในส่วนของดอกเบี้ยต่อวัน คดีโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน อนุมัติแล้ว ดู   
679 23/12/2557 กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้โครงการ“อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ” เป็นหนึ่งในโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย อนุมัติแล้ว ดู   
680 22/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครหมู่บ้าน ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
681 19/12/2557 จังหวัดตราดเร่งติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
682 25/12/2557 กรมอู่ทหารเรือมอบจักรยานเผินน้ำช่วยบำบัดน้ำเสียในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่จังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
683 18/12/2557 กระทรวงสาธารณสุข เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 7 ตัน มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
684 18/12/2557 จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอน แก้ไขปัญหามลพิษจากภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้พื้นที่กลายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว อนุมัติแล้ว ดู   
685 18/12/2557 จังหวัดแพร่ อบรมการใช้ระบบรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบัญชีบำบัดน้ำเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
686 18/12/2557 รองนายกฯ ติดตามงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยเฉพาะการจัดระเบียบการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
687 18/12/2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด แก่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
688 17/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
689 17/12/2557 อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
690 17/12/2557 โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ชลบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทน เครื่องที่ 1 และ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
691 16/12/2557 จ.ตราด จัดประชุมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจังหวัด คาดจะผลิตนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาเพิ่ม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
692 16/12/2557 สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น จัดอบรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
693 16/12/2557 ทส.รายงานความคืบหน้าคดีโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านให้รัฐบาลและ คสช. รับทราบแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
694 15/12/2557 กลุ่มนักปั่นจักรยานในภาคใต้ รณรงค์ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเที่ยวชมธรรมชาติมหัศจรรย์เกาะคอเขา จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
695 15/12/2557 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชลบุรี ร่วมมือแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ การขนส่งสินค้าบริเวณศรีราชา-เกาะสีชัง อนุมัติแล้ว ดู   
696 12/12/2557 รายงานพิเศษ นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
697 11/12/2557 จ.เลย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
698 07/12/2557 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ จัดโครงการรวมพลังชาวทุ่งกระบือฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
699 04/12/2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันลด และคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงถัง อนุมัติแล้ว ดู   
700 04/12/2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปล่อยเต่าทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
701 04/12/2557 นายกรัฐมนตรีย้ำให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
702 03/12/2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี นำขยะไปคัดแยกทำปุ๋ยหมักชีวภาพและถ่าน ไว้ใช้ในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลและแจกชุมชน แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
703 03/12/2557 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
704 02/12/2557 สหภาพยุโรป ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยจัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโรงแรมสู่มาตรฐานสีเขียว อนุมัติแล้ว ดู   
705 01/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง ฝากทุกภาคส่วน ช่วยลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3 R อนุมัติแล้ว ดู   
706 01/12/2557 อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ“หมู่บ้านปลอดขยะ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ รักพ่อ” อนุมัติแล้ว ดู   
707 23/12/2557 จ.ลำพูน ประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ( คปป. ) อนุมัติแล้ว ดู   
708 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
709 19/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยภูมิ เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าชัยภูมิ อนุมัติแล้ว ดู   
710 19/12/2557 ทหารนำทวงคืนผืนป่าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
711 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
712 19/12/2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำร่องปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
713 18/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง นำประชาชนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
714 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
715 16/12/2557 นักท่องเที่ยวในอำเภอเบตง ร่วมกันปลูกต้นไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 อนุมัติแล้ว ดู   
716 15/12/2557 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
717 24/12/2557 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว เฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.ร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
718 13/12/2557 จังหวัดจันทบุรี ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
719 11/12/2557 สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกป่า เพิ่มความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
720 10/12/2557 เทศบาลเมืองกันตัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม "ร่วมทำเมืองกันตังให้เขียวสดใส ถวายพ่อหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
721 10/12/2557 อำเภอห้วยยอด กำหนดจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเขารังสาด อนุมัติแล้ว ดู   
722 09/12/2557 กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อ อนุมัติแล้ว ดู   
723 08/12/2557 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ที่ จ.ปัตตานี อนุมัติแล้ว ดู   
724 08/12/2557 จ.ปัตตานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหลายล้านตัวคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
725 08/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดทำแผนส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
726 08/12/2557 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
727 06/12/2557 นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รับประกันว่า พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง แน่นอน อนุมัติแล้ว ดู   
728 05/12/2557 ตม.ร่วม ด่านศุลกากรระนอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 600 ต้นกล้า 87 พรรษามหาราชา อนุมัติแล้ว ดู   
729 05/12/2557 ชาวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปลูกป่าไม้โกงกางกว่า 3,000 ต้น อนุมัติแล้ว ดู   
730 04/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
731 04/12/2557 จ.สิงห์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข สิงห์บุรีน่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
732 04/12/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
733 03/12/2557 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ร่วมกับชุมชนบ้านท่าสะแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
734 03/12/2557 จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนและสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตลาดเก่าช่องสะงำ อนุมัติแล้ว ดู   
735 03/12/2557 อำเภอห้วยยอด ร่วมกับ อบต.บางดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
736 02/12/2557 กลุ่มพลังมวลชนในอำเภอเบตง ร่วมกันปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่าแสนตัว เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
737 02/12/2557 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์สระบุรีจัดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” อนุมัติแล้ว ดู   
738 01/12/2557 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระแม่ฟ้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 7 ที่ จังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
739 24/12/2557 นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่ ขอให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ไม่ใช่วิธีการนอกกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
740 24/12/2557 การค้าภายในจังหวัดนนทบุรีร่วมกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนนทบุรีจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า "เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
741 24/12/2557 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ดำเนินมาตรการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามมติ คสช. อนุมัติแล้ว ดู   
742 24/12/2557 ชาวยะลาเติมน้ำมันถูกลงต่อเนื่อง หลัง ปตท. ปรับลดน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลงลิตรอีกละ 30 สตางค์ อนุมัติแล้ว ดู   
743 24/12/2557 ขนส่งจังหวัดสงขลาเชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
744 23/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยงเมืองสามหมอก กับเมืองปราสาทสองยุค อนุมัติแล้ว ดู   
745 23/12/2557 กระทรวงแรงงาน จัดจุดบริการประชาชนเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
746 23/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมคลินิกช่าง ช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
747 23/12/2557 กบง. มีมติปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล 91 หลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
748 23/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งรวบรวมข้อมูลต้นทุนการเดินรถโดยสารสาธารณะ อนุมัติแล้ว ดู   
749 23/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
750 23/12/2557 ป.ป.ช. ระบุคดีพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ กับพวก สอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
751 23/12/2557 สตช.เตรียมมาตรการพร้อมรับเทศกาลปีใหม่นี้ สั่งสืบสวนหาข่าวกลุ่มก่อกวน อนุมัติแล้ว ดู   
752 23/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณเข้าประมูล 5 แสน กก. ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
753 23/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
754 22/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมคลินิกช่าง ช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
755 19/12/2557 คลื่นลมแรงในอ่าวไทย ซัดถังน้ำมันขนาดใหญ่ติดริมฝั่งทะเลท่าศาลา อนุมัติแล้ว ดู   
756 22/12/2557 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 อนุมัติแล้ว ดู   
757 22/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณเข้าประมูลกว่า 9 แสน กก. ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
758 22/12/2557 ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในตลาดเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
759 22/12/2557 กลุ่มประเทศโอเปกปฏิเสธการเป็นต้นเหตุทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ตกลงอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
760 21/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล” กับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
761 20/12/2557 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ส่งนักศึกษาแผนกช่างยนต์ออกให้บริการแก่ผู้สัญจรถนนหลัก ช่วงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
762 20/12/2557 ขนส่งจ.สงขลา เชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี กับกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เตรียมพร้อมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
763 19/12/2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
764 19/12/2557 จังหวัดชุมพร เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
765 18/12/2557 ปตท. ยืนยัน กรณีน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางแห่งในจังหวัดเชียงรายหมด ไม่ได้เป็นการกักตุน อนุมัติแล้ว ดู   
766 18/12/2557 กระทรวงคมนาคม เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ จากเหตุสายการบินต้นทุนต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
767 18/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดบริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” อนุมัติแล้ว ดู   
768 17/12/2557 สผ.มอบรางวัลสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
769 17/12/2557 นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย คาดการณ์ ปีหน้ามีแนวโน้มราคาสินค้าลดลง หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
770 17/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับ กรมการค้าภายใน เร่งทบทวนราคาสินค้าหลังแนวโน้มราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
771 17/12/2557 พ่อเมืองสี่แคว เตรียมแผน รับมือรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ เคลียรอบใน ตั้งจุดสกัดรอบนอก งบพร้อมมีตายต้องชี้แจง อนุมัติแล้ว ดู   
772 17/12/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขทุกภาคส่วนต้องร่วมป้องกันอุบัติเหตุ อนุมัติแล้ว ดู   
773 17/12/2557 กระทรวงคมนาคมเตรียมเชิญผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หารือถึงแนวทางการปรับลดค่าโดยสาร อนุมัติแล้ว ดู   
774 17/12/2557 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
775 16/12/2557 ราคาน้ำมันโลกยังดิ่งลงต่อเนื่องจนต่ำสุดในรอบหลายปี อนุมัติแล้ว ดู   
776 16/12/2557 ผู้ใช้รถยนต์สุราษฎร์ฯ พอใจมาตรการมอบความสุขปีใหม่ของรัฐบาล ช่วยพยุงค่าครองชีพพร้อมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
777 16/12/2557 จังหวัดนราธิวาส เร่งหาแนวทางกู้เรือขนน้ำมันอินโดไปกลางทะเล หลังถูกคลื่นซัดชนโขดหินกลัวเรืออับปราง อนุมัติแล้ว ดู   
778 16/12/2557 ปตท.เขตเทศบาลนครยะลา เปิดบริการในช่วงบ่าย พร้อมกับการปรับลด ประชาชนแห่เติมต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
779 16/12/2557 หอการค้าไทยระบุราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลง ช่วยให้ไทยประหยัดเงินได้กว่า 3 แสนล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
780 16/12/2557 ผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก 1 บาท มีผลตั้งแต่ วันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม 2557) เป็นต้นไป จากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
781 16/12/2557 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมของบประมาณตรวจหาต้นตอของคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
782 16/12/2557 ชาวสงขลาพอใจน้ำมันลดราคา ขอบคุณรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่าย อนุมัติแล้ว ดู   
783 16/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 4 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
784 15/12/2557 นายกรัฐมนตรี เปิดเผย กพช.มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร และเบนซิน 2 บาทต่อลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
785 15/12/2557 กลุ่มโอเปค ยืนยันว่า จะไม่มีการกำหนดเป้าหมายราคาน้ำมันในตลาดโลก และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
786 15/12/2557 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล 2 บาทต่อลิตร มีผลภายหลังเที่ยงคืน คืนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
787 15/12/2557 จ.นครศรีธรรมราช ปล่อยคาราวานขายข้าวสารราคาถูก คืนความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
788 15/12/2557 เอกชน พร้อมใจจัดแคมเปญมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
789 15/12/2557 สมาคมธนาคารไทย คาดการณ์ กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.75 อนุมัติแล้ว ดู   
790 15/12/2557 ชาวสวนยาง จ.พิจิตร ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขยางพาราตกต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
791 15/12/2557 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
792 15/12/2557 กิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม นี้ ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
793 15/12/2557 ก.ท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน ส่งความสุขมอบขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เสริมการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
794 15/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 6 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
795 15/12/2557 ชาวนราธิวาส แห่ดูเรืออินโดนีเซีย ที่ถูกยึดเป็นของกลางขนน้ำปาล์มดิบ หลังถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง อนุมัติแล้ว ดู   
796 15/12/2557 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
797 15/12/2557 รมว.พลังงาน มั่นใจราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงในขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
798 14/12/2557 งานมหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 อนุมัติแล้ว ดู   
799 14/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล” กับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
800 13/12/2557 สศก. ชูแนวทางโรดแมปปาล์ม 4 ระยะ ดันศักยภาพการแข่งขัน สู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปาล์ม อนุมัติแล้ว ดู   
801 12/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ร้านชำแลกขยะรีไซเคิล” ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมลดปริมาณขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
802 12/12/2557 สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือไออีเอ ปรับลดประมาณการความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
803 12/12/2557 นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน คาดแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจปรับลดลงอีก 2-3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
804 12/12/2557 ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เสนอ 2 แนวทางการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
805 12/12/2557 รายงานพิเศษ นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
806 12/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ค่าแท๊กซี่มิเตอร์ใหม่ เริ่มมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ (13 ธันวาคม 2557) อนุมัติแล้ว ดู   
807 12/12/2557 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกัยภัยทางทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
808 12/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 6 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
809 12/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป วันที่ 20 ธันวาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
810 12/12/2557 ปตท. เผยทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจทรงตัวที่ระดับ 60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
811 11/12/2557 รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ออก 3 มาตรการคืนความสุขให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
812 12/12/2557 บทความ : รัฐบาลรุกแก้ปัญหาชาวสวนยาง อนุมัติแล้ว ดู   
813 12/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
814 11/12/2557 ปตท.-บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00น. วันพรุ่งนี้ (12 ธ.ค. 57) อนุมัติแล้ว ดู   
815 11/12/2557 กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ลดราคาสินค้าจำเป็นต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 คาดลดค่าครองชีพได้มากกว่า 40-50 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
816 11/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีอีกรอบ อนุมัติแล้ว ดู   
817 11/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณกว่า 8 แสนตันเข้าประมูล โดยยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
818 11/12/2557 คณะกรรมการค่าจ้างยืนยันมติไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เชื่อการปรับค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่กระทบราคาสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
819 10/12/2557 การค้าภายในจังหวัดตราด จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
820 09/12/2557 รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวการจับกุมน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
821 09/12/2557 ที่ประชุม กบง.เตรียมนำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระยะ 20 ปี เสนอ กพช.พิจารณา อนุมัติแล้ว ดู   
822 09/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
823 09/12/2557 รองผบ.ตร.แถลงจับน้ำมันหลบเลี่ยงการเสียภาษี พร้อมของกลางกว่า 9 หมื่นลิตร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
824 08/12/2557 ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือภาคเอกชนจัดโครงการตรวจสภาพรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย และ รณรงค์การขับขี่มีวินัยจราจร รับเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
825 08/12/2557 ขนส่งสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” อนุมัติแล้ว ดู   
826 07/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์” สร้างกุศลกับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
827 06/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรม “ร้านชำแลกขยะรีไซเคิล” สร้างจิตสำนึก อนุมัติแล้ว ดู   
828 05/12/2557 ราคาน้ำมันปรับลดลงในตลาดเอเชียวันนี้ หลังจากซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมันดิบที่จำหน่ายให้เอเชียและสหรัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
829 04/12/2557 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จัดพิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
830 04/12/2557 นายกรัฐมนตรีย้ำให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
831 04/12/2557 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุด อันดับ 1 ประเภทรถตลาด ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17 อนุมัติแล้ว ดู   
832 03/12/2557 กรมการค้าภายใน ระบุ ปรับขึ้นราคาพลังงานไม่กระทบต้นทุนการผลิตสินค้า เตือนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาส อนุมัติแล้ว ดู   
833 03/12/2557 ปตท. - บางจากฯ ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 40 สตางค์ต่อลิตรเพิ่มเติม อนุมัติแล้ว ดู   
834 03/12/2557 ประชาชนจ.ยะลา พอใจน้ำมันถูกลงต่อเนื่อง หลังเริ่มต้นเดือนธันวาคมน้ำมันกลุ่มเบนซิน ปรับลดอีกลิตรละ 50 สตางค์ อนุมัติแล้ว ดู   
835 02/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลหลังเที่ยงคืนคืนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
836 02/12/2557 กระทรวงพลังงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานระลอกใหม่ ใช้โอกาสราคาตลาดโลกลดลงต่อเนื่องเก็บกองทุนน้ำมันเพิ่ม อนุมัติแล้ว ดู   
837 02/12/2557 จ.นราธิวาส จนท.คุมเข้มชายแดนสุไหงโก-ลก สกัดกั้นค้าน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
838 02/12/2557 ที่ประชุม กกร. คาดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้า อยู่ที่ร้อยละ 3.5–4 ส่วนการส่งออกอาจขยายตัวถึงร้อยละ 3.5 อนุมัติแล้ว ดู   
839 02/12/2557 ด่านศุลกากรเบตง เข้มป้องกันการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
840 01/12/2557 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน เฉพาะดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น อนุมัติแล้ว ดู   
841 01/12/2557 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนต่ำสุดในรอบ 61 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
842 26/11/2557 ปภ.จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ์ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” วันที่ 27 พ.ย.2557 อนุมัติแล้ว ดู   
843 26/11/2557 มท.2 มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินของรัฐที่จังหวัดสุรินทร์ 390 ครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
844 26/11/2557 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเทิดพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
845 26/11/2557 จังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้รอบบึงกระจับใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
846 26/11/2557 วัฒนธรรม จ.ยะลา จัดโครงการอบรมเพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
847 24/12/2557 จ.ยโสธร บูรณาการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ขุดลอกลำทวน อนุมัติแล้ว ดู   
848 23/12/2557 จ.จันทบุรีจัดโครงการ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ จังหวัดจันทบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
849 23/12/2557 ผ้าทอนาหมื่นศรี อ.นาโยง สินค้าโอทอป 5 ดาว จังหวัดตรัง ต่อยอดทางธุรกิจเข้าอยู่ในแบรนด์สินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล อนุมัติแล้ว ดู   
850 23/12/2557 จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คืนคลองให้น้ำใสไหล คืนความใสแม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
851 23/12/2557 กิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ที่บ้านน้ำราบ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
852 23/12/2557 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนธิกำลังบุกทลายโรงเตาเผาถ่านในพื้นที่ จ.ลำปาง อนุมัติแล้ว ดู   
853 23/12/2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
854 24/12/2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด รับมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล เพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
855 23/12/2557 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้น้ำก่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
856 23/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา ระบุเขื่อนบางลางยังไม่มีการปล่อยน้ำลงพื้นที่ตามที่ได้เกิดกระแสข่าวลือ อนุมัติแล้ว ดู   
857 23/12/2557 สื่อมวลชนนครพนม เดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย อนุมัติแล้ว ดู   
858 24/12/2557 เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม “วันกู้หอมแดงไร้สารเคมี ผูกมิตรคนลุ่มน้ำ” อนุมัติแล้ว ดู   
859 24/12/2557 กรมทรัพยากรน้ำเตรียมส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว อนุมัติแล้ว ดู   
860 23/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
861 23/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
862 23/12/2557 จ.ลำพูน ประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ( คปป. ) อนุมัติแล้ว ดู   
863 23/12/2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทกระเช้าสินค้าปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
864 23/12/2557 บางระจัน อนุมัติแล้ว ดู   
865 22/12/2557 ส.ปชส.อุดรธานีนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
866 22/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
867 20/12/2557 ธอส.คืนกำไรสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติ ที่ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
868 19/12/2557 จ.ยะลา จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย ”ของขวัญให้ประชาชน” เฉลิมพระเกียรติในหลวง 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
869 19/12/2557 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ "ในหลวง ในบ้านเรา" อนุมัติแล้ว ดู   
870 18/12/2557 จ.นนทบุรี จัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ โครงการ “ในหลวงในบ้านเรา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
871 18/12/2557 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” อนุมัติแล้ว ดู   
872 16/12/2557 จ.อุดรธานี ปลูกต้นชะโนดเพิ่มพื้นที่ป่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
873 16/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงอำนาจเจริญยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
874 09/12/2557 จ.ตราดจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 2 ล้านตัว ลงสู่ทะเล หาดลานทราย ต.แหลมกลัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
875 09/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.กระบี่ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำทับ จ.กระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
876 09/12/2557 คณะสงฆ์และสามเณรที่บรรพชาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จากจังหวัดต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
877 08/12/2557 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก เปิดห้องรับบริจาคโลหิต ชวนคนสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
878 08/12/2557 ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา สวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงในช่วงสัปดาห์ที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
879 08/12/2557 ประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันเข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
880 07/12/2557 วันที่ 7 ของการแสดงละครเพลงพระมหาชนก เดอะฟีโนมีนอน ไลฟ์ โชว์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
881 07/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดไท้องค์ราชันย์ อนุมัติแล้ว ดู   
882 07/12/2557 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13( แพร่) จัดโครงการสร้างฝายถวายพ่อ 87 ฝาย 87 พรรษา ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
883 06/12/2557 อุตรดิตถ์ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชาย อนุมัติแล้ว ดู   
884 06/12/2557 วัดหนองดี อ.นาบอน จัดเทศน์มหาชาติชาดกและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
885 06/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
886 11/12/2557 จ.อำนาจเจริญ พร้อมใจกันสร้างประวัติศาสตร์ จัดงาน "ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อนุมัติแล้ว ดู   
887 09/12/2557 จ.พิจิตร ให้การต้อนรับคณะจักรยานปั่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
888 11/12/2557 จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้ฯปั้นเยาวชนสืบทอดภูมิปัญญาการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่สร้างรายได้สู่ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
889 11/12/2557 นักโทษชายจากเรือนจำกลางราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกวิ่งไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
890 11/12/2557 ชมรมผู้สูงอายุ จ.อุบลราชธานี ถวายพระพรชัยในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
891 10/12/2557 ชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ร่วมใจปลูกต้นไม้ในบ้าน วัด โรงเรียน 1 ล้านต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแดในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
892 09/12/2557 จ.อำนาจเจริญ กำหนดจัดงานราตรีสโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
893 06/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
894 06/12/2557 อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
895 05/12/2557 พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยากว่า 2,000 คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร " ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
896 05/12/2557 จ.อุดรธานี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
897 05/12/2557 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อเหลืองจุดเทียนชัยพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
898 05/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต นำเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองจำนวนมาก ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
899 05/12/2557 พสกนิกรหลายพันคนที่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมใจสวมใส่ชุดไหมไทย ร่วมจุดเทียนถวายพระพร พร้อมจุดพลุสว่างไสวเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
900 05/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์แก่สมาชิกใหม่ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 500 ตัว อนุมัติแล้ว ดู   
901 05/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา ถือป้าย ”เรารักในหลวง” นำประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เดินเทิดพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
902 05/12/2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พสกนิกรชาวประจวบฯ ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ณ สำนักงานวังไกลกังวล อนุมัติแล้ว ดู   
903 05/12/2557 ตลอดทั้งวันที่โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนจากทั่วประเทศต่างเฝ้ารอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
904 05/12/2557 พสกนิกรทุกศาสนา จ.ปัตตานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี อนุมัติแล้ว ดู   
905 05/12/2557 อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
906 05/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
907 05/12/2557 จ.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อนุมัติแล้ว ดู   
908 05/12/2557 พสกนิกรชาวระนอง ร่วมกันปั่นจักรยาน ปั้นสุขภาพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
909 05/12/2557 พสกนิกรปราจีนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
910 05/12/2557 ประชาชนชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมใจทำบุญตักบาตรและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ อนุมัติแล้ว ดู   
911 05/12/2557 ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมลงนามถวายพระพร สวดดูอาร์ ถวายในหลวง 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
912 05/12/2557 จ.ชัยภูมิ เทจุลลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ-ปลูกต้นไม้ พัฒนาหนองปลาเฒ่า เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
913 05/12/2557 เทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
914 05/12/2557 จังหวัดนครนายก จัดหลายกิจกรรมน้อมใจทำความดีถวายในหลวง “เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช” อนุมัติแล้ว ดู   
915 05/12/2557 ตลอดช่วงเช้าที่โรงพยาบาลศิริราชประชาชนยังคงเดินทางมาเฝ้ารอชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
916 05/12/2557 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทำความสะอาด ตามโครงการเมืองน่าอยู่ สนองนโยบายเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
917 05/12/2557 พสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชรแสดงความจงรักภักดีใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องในวันมหามงคล อนุมัติแล้ว ดู   
918 05/12/2557 ร้านข้าวหมูแดงชื่อดังหาดใหญ่ แจกข้าวฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
919 05/12/2557 พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ใส่เสื้อเหลืองทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
920 05/12/2557 พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
921 05/12/2557 พสกนิกรชาวฉะเชิงเทรา พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “ในหลวง” อนุมัติแล้ว ดู   
922 05/12/2557 พสกนิกร จ.ตราด พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
923 05/12/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศ ยังคงเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
924 05/12/2557 ผู้ว่าฯพร้อมพสกนิกรยะลา สวมเสื้อเหลืองร่วมในพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
925 05/12/2557 ชาวตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา จัดโครงการ “ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ” อนุมัติแล้ว ดู   
926 04/12/2557 สพท.ปัตตานี เขต 1 จัดโครงการเทิดไท้ ในหลวงในดวงใจหทัยราษฎร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ อนุมัติแล้ว ดู   
927 04/12/2557 พสกนิกรชาว จ.พะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
928 04/12/2557 จ.มหาสารคาม จัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
929 04/12/2557 รมช.สาธารณสุข ลงใต้ เปิดโครงการมอบโลกสดใส รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก สาธารณสุข เทิดไท้องค์ราชัน ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
930 04/12/2557 จ.สกลนคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อนุมัติแล้ว ดู   
931 04/12/2557 พสกนิกรชาวยะลา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
932 04/12/2557 พนักงานฮอนด้าศรีนคร ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
933 04/12/2557 จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
934 04/12/2557 อุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยเหล่ากาชาด เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรือนจำอุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
935 04/12/2557 อุทัยธานี เด็กอาชีวะ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล อนุมัติแล้ว ดู   
936 04/12/2557 จ.พังงา เปิดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ “ชุมชนแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
937 04/12/2557 ตม. มุกดาหาร จัดBig Cleaning Day ถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
938 04/12/2557 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
939 04/12/2557 จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
940 04/12/2557 ชาวลำพูน ฮ่วมใจ๋ ทำความดีถวายในหลวง ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนเลียบทางรถไฟ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
941 04/12/2557 ทหารกองทัพภาคที่ 2 บวชพระหมู่ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล 87 พรรษา 5 ธันวาคม อนุมัติแล้ว ดู   
942 04/12/2557 จ.สกลนคร ขอเชิญพสกนิกรชาวสกลนครร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
943 04/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เปิดนิทรรศการเนื่องในวันชาติไทย อนุมัติแล้ว ดู   
944 04/12/2557 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ จัดงาน รวมพลคนรักในหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
945 04/12/2557 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” อนุมัติแล้ว ดู   
946 04/12/2557 ชาวอุดรธานีเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองคึกคัก ราคาขายปรับขึ้นกว่าเท่าตัว อนุมัติแล้ว ดู   
947 04/12/2557 จ.สุพรรณบุรี จัดงานคนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
948 04/12/2557 เทศบาลตำบลห้วยยอด รวมพลัง "รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
949 04/12/2557 ชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าเสา จ.สงขลา สร้างซุ้มบ้านปลาเป็นรูปหัวใจในทะเลสาบ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
950 04/12/2557 ผู้ว่าฯสุรินทร์ เชิญชวนชาวสุรินทร์ ร่วมทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ เพื่อทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
951 04/12/2557 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลรวมพลัง ทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
952 04/12/2557 คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมใจรวมเป็นพลังแผ่นดินทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
953 03/12/2557 จ.เชียงใหม่ ชาวไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน อนุมัติแล้ว ดู   
954 03/12/2557 จ.ยะลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 550,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
955 03/12/2557 ชาวไทยมุสลิม อ.รามัน 1,000 คน ร่วมละหมาดฮาญัตเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
956 03/12/2557 จ.ระนอง กองพันทหารราบที่ 2 ถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชที่ดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
957 03/12/2557 จังหวัดชัยนาทจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
958 03/12/2557 พสกนิกรชาวอำเภอสามง่าม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำคลองหนองรีจำนวน 1 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
959 03/12/2557 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำชาวขอนแก่นร่วมกันทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
960 03/12/2557 ประกันสังคมจังหวัดน่าน รวมพลคนน่าน บริจาคโลหิตถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
961 03/12/2557 จ.สกลนคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อนุมัติแล้ว ดู   
962 03/12/2557 บรรยากาศชื้อ-ขาย เสื้อเหลืองในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
963 03/12/2557 พสกนิกรชาวจันทบุรีร่วมปลูกต้นไม้ในสวนพ่อเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
964 03/12/2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัน ยะลา พัฒนารอบโรงเรียน ทำความดีถวาย "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
965 03/12/2557 นักปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ จากกาฬสินธุ์ ถึง มหาสารคาม ลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
966 03/12/2557 พ่อเมือง ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำของพ่อ จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
967 02/12/2557 การจัดกิจกรรมเทิมพระเกียรติในหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษาและเตียงฝึกยืนแก่เด็กพิเศษ ที่ จ.ยะลา อนุมัติแล้ว ดู   
968 02/12/2557 เทศบาลนครยะลา ปลูกหญ้าแฝก 2 แสนกล้า ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
969 02/12/2557 กิจกรรมกองอาสารักษาดินแดน รวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย อนุมัติแล้ว ดู   
970 02/12/2557 ศอ.บต.จับมือสมาคมมวยไทยอาชีพ หัวหน้าค่ายมวย จชต. จัด“ศึกมวยไทย...เทิดไท้องค์ราชัน”พร้อมเปิดตัวนักมวยร่วมแถลงข่าว อนุมัติแล้ว ดู   
971 02/12/2557 มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
972 02/12/2557 นักปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ จากกาฬสินธุ์ถึงมหาสารคาม ลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
973 02/12/2557 สมาชิก อส. บริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
974 02/12/2557 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์สระบุรีจัดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” อนุมัติแล้ว ดู   
975 02/12/2557 เด็กพิเศษ ครู ผู้ปกครอง ยะลา ร่วมพิธีอาศิรวาทเทิดพระเกียรติ "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
976 02/12/2557 พลังมวลชนมหาสารคาม ร่วมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติในหลวง ฉลอง 150 ปี มหาสารคามเมืองน่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
977 02/12/2557 จ.ร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
978 02/12/2557 ผบ.สส.เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
979 02/12/2557 จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ช่วยพ่อทำสวน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
980 02/12/2557 ทศบาลนครยะลา ปลูกหญ้าแฝก 2 แสนกล้าถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
981 02/12/2557 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมย้อนวันวาน งาน “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ” อนุมัติแล้ว ดู   
982 02/12/2557 จ.ยะลา เปิดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมร้องบทเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
983 01/12/2557 ประชาชนนับ 1,000 คน ร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร้องเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
984 01/12/2557 ชมรมศิลปินชายแดนใต้ ร่วมจัดแสดงภาพวาด-ภาพถ่ายในหลวง เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
985 01/12/2557 พสกนิกรชาว จ.ราชบุรีแต่งกายเสื้อสีเหลืองเดินขบวน พร้อมจัดแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
986 01/12/2557 คริสตชนวัดแม่พระรับสารตราด ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
987 01/12/2557 จ.ตราด กำหนดจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
988 01/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 9,999 ต้น และปั่นจักรยานตามรอยพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
989 01/12/2557 ชาวกระบี่แห่ซื้อเสื้อเหลืองเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
990 01/12/2557 ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ “ในหลวง” 3-5 ธันวาคมรอบกระทรวงฯ เผยแพร่พระเกียรติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
991 01/12/2557 ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั่วไป ต่างแห่ซื้อเสื้อเหลืองกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสวมใส่ตลอดเดือนธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
992 01/12/2557 ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั่วไป ต่างแห่ซื้อเสื้อเหลืองกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสวมใส่ตลอดเดือนธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
993 01/12/2557 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเตรียมนำเด็กก้มกราบในหลวง เข้ากระทรวงวัฒธรรม 3 ธ.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
994 01/12/2557 จังหวัดราชบุรี เตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
995 01/12/2557 พระภิกษุจากจังหวัดภูเก็ต และประชาชนชาวมหาสารคาม เดินและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติมาลงนามถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
996 01/12/2557 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี พร้อมใจปั่นไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
997 01/12/2557 ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ซื้อเสื้อสีเหลืองสวมใส่ ต้อนรับเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
998 30/11/2557 มูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวง เชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
999 30/11/2557 บรรยากาศเลือกซื้อเสื้อสีเหลือง "รักพ่อ" จ.ยะลา คึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1000 29/11/2557 พบเด็กก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1001 29/11/2557 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สร้างฝายถวายในหลวง” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อนุมัติแล้ว ดู   
1002 29/11/2557 จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยขบวนจักรยานทางไกลเทิดไท้องค์ราชันย์ จากจุดเริ่มต้นอำนาจเจริญถึงกรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
1003 29/11/2557 ชาวเบตงและชาวไทยในประเทศมาเลเซีย เลือกซื้อเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ และข้อความต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงและแสดงออกถึงความ จงรักภักดี อนุมัติแล้ว ดู   
1004 29/11/2557 ผู้ว่าฯ ราชบุรี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1005 29/11/2557 จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1006 29/11/2557 การจำหน่ายเสื้อสีเหลืองเพื่อสวมใส่ในช่วงเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจังหวัดตรังเริ่มคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1007 29/11/2557 จ.ยะลา ร่วมเทิดพระเกียรติ "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1008 28/11/2557 จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยขบวนจักรยานทางไกลเทิดไท้องค์ราชันย์ จากจุดเริ่มต้นอำนาจเจริญถึงกรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
1009 28/11/2557 จ.สตูล ร่วมกับ ทุกหน่วยงาน เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1010 28/11/2557 บรรยากาศการจำหน่ายเสื้อสีเหลือง จ.ภูเก็ต เริ่มคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1011 28/11/2557 นักปั่นจักรยานผู้มีจิตใจเข้มแข็งและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1012 28/11/2557 ตากร่วมใจจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1013 27/11/2557 โครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1014 27/11/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานมอบบ้านพระราชทานให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1015 27/11/2557 ชาวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมใจเดินเฉลิมพระเกียรติในหลวง ผ่านเส้นทางอำเภอปากช่องสู่ปลายทางที่อำเภอหัวหิน เป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1016 26/11/2557 อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จัดงานปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1017 26/11/2557 จ.ราชบุรี แถลงจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
1018 26/11/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมมอบรางวัลให้หน่วยงาน, ร้านค้า บ้านเรือน ที่ประดับตกแต่งธง ภปร.และไฟฟ้าแสงสว่างได้สวยงาม ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1019 26/11/2557 สุภาพสตรียะลา เลือกซื้อเสื้อเหลือง เตรียมสวมใส่เตลอดเดือนธันวากันอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1020 25/11/2557 ลุงจรัญวัย 77 ปี เดินเท้าผ่านเมืองสระบุรี พี่น้องประชาชนแห่ต้อนรับ-ดอกไม้ให้กำลังใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1021 25/11/2557 ชาวรัษฎา จ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1022 24/11/2557 จ.ราชบุรีจัดงาน “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1023 24/11/2557 กรมวังใหญ่ นำแนวพระราชดำริในหลวง สอนชาวบ้านสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว ดู   
1024 24/11/2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1025 24/11/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แก่สมาชิกชมรม อนุมัติแล้ว ดู   
1026 23/11/2557 จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1027 23/11/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1028 22/11/2557 เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมคณะครู ศิษย์พระดาบส ร่วมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง” อนุมัติแล้ว ดู   
1029 22/11/2557 บรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองที่ จ.สงขลา คึกคัก โดยเฉพาะยอดสั่งซื้อและสั่งทำจากส่วนราชการ อนุมัติแล้ว ดู   
1030 22/11/2557 ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ขอให้ชาวมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1031 22/11/2557 คณะบุคคล ตลอดจนประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1032 21/11/2557 อดีตนาวิกโยธิน วัย 55 ปี วิ่งเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร-ศิริราช ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1033 21/11/2557 พระภิกษุจากภูเก็ต ออกเดินเท้ามุ่งหน้า ร.พ.ศิริราช เพื่อถวายพระพรในหลวงเข้าเขตเมืองชุมพรแล้ว ตั้งใจถึงจุดหมายก่อน 5 ธันวาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1034 21/11/2557 ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสีเหลืองจังหวัดตราด เริ่มนำเสื้อเหลืองวางจำหน่าย อนุมัติแล้ว ดู   
1035 21/11/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอนามน ให้บริการประชาชนฟรี อนุมัติแล้ว ดู   
1036 21/11/2557 ผู้ว่าฯ นนทบุรี เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลและทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
1037 21/11/2557 จ.ตราด ปล่อยพันธุ์กุ้ง 3 ล้านตัว ลงสู่คลองท่าตะเภา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1038 21/11/2557 สองชาวยะลา ปั่นจักรยาน ยะลา- กทม. เพื่อลงนามถวายพระพร "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1039 20/11/2557 จ.ราชบุรี จัดงานเมืองราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1040 20/11/2557 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จ.ทุมธานี จัดงานมหกรรมเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1041 19/11/2557 ศาลจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1042 19/11/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร แถลงข่าวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปั่นจักรยานตามรอยพ่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1043 19/11/2557 จังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ภายใต้กิจกรรม รวมใจภักดิ์ คนรักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1044 18/11/2557 ผู้ว่าฯ ราชบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
1045 17/11/2557 กอ.รมน. นนทบุรี มอบเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “โครงการในหลวงในบ้านเรา” อนุมัติแล้ว ดู   
1046 17/11/2557 จ.ราชบุรี พร้อมแล้วกับการเปิดเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1047 16/11/2557 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมในหลวงรักเรา" อนุมัติแล้ว ดู   
1048 15/11/2557 ลุงพิการเข็นวีลแชร์ ออกเดินทางจากพิษณุโลกแล้ว ตั้งใจไปถวายพระพรในหลวงให้ทันวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1049 15/11/2557 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาเชิญชวนสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ ส่วนราชการ ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ สปส.สู่ผู้ประกันตนรวมพลคนพะเยาบริจาคโลหิตถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1050 14/11/2557 อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์แม่และเด็ก ยืนยันภาพเด็กกราบพระบาทในหลวง คือ พื้นที่จังหวัดราชบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1051 14/11/2557 จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1052 14/11/2557 ก.เกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1053 13/11/2557 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตามหาภาพพระราชกรณียกิจ "ในหลวง" หลังชาวยะลาอ้างเป็นบุคคลภายในภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
1054 13/11/2557 เด็กในภาพก้มกราบพระบาทในหลวง ปรากฏตัว เป็นชาวจังหวัดยะลา แต่มาทำธุรกิจส่งออกลำไยที่จังหวัดจันทบุรี นายอำเภอสอยดาว พาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง อนุมัติแล้ว ดู   
1055 12/11/2557 ชายพิการชาวสองแควเตรียมเข็นวีลแชร์ถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1056 12/11/2557 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยผลคืบหน้าการตามหาเด็กชายที่กำลังก้มกราบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1057 12/11/2557 คณะสงฆ์และประชาชนจากภูมิภาคต่างๆพร้อมใจกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1058 12/11/2557 เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2557 สืบวัฒนธรรมอันดีงามชาวอีสาน อนุมัติแล้ว ดู   
1059 11/11/2557 นักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกง เยิ่น ต๊ะ หัว พร้อมผู้สร้างภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1060 11/11/2557 ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่ สทท.11 กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1061 11/11/2557 ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อผ้าสีเหลือง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1062 10/11/2557 ชายพิการชาวสองแควเตรียมเข็นวีลแชร์ไปถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1063 10/11/2557 ผู้ว่าฯ จ.ชุมพร มอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชม 2 นักปั่นเยาวชนกลับจากการถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1064 09/11/2557 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1065 09/11/2557 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1066 09/11/2557 รปภ.“จิตอาสา” ยะลา พร้อมสร้างความดีทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1067 08/11/2557 ประชาชนและบุคคลสำคัญ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1068 07/11/2557 คณะบุคคลและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ พร้อมใจกันเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1069 07/11/2557 อบจ.ลำพูน จัดประชุมเตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1070 06/11/2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1071 06/11/2557 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ในหลวง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1072 06/11/2557 ชาวชุมชนเก่าหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสวดมนต์ถวายพระพรในหลวงขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
1073 05/11/2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1074 05/11/2557 ชาวกาฬสินธุ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสร้างสุข อยู่แบบพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
1075 05/11/2557 ผู้ว่าฯ มหาสารคามนำประชาชนทำความสะอาด ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1076 04/11/2557 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข น้อมเกล้าถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1077 03/11/2557 จังหวัดนครพนมเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง แสดงมุทิตาจิตและรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต อนุมัติแล้ว ดู   
1078 03/11/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดทั้งวัน อนุมัติแล้ว ดู   
1079 03/11/2557 ประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1080 03/11/2557 วธ. จัดหมอลำเศรษฐกิจพอเพียงในงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1081 02/11/2557 นักปั่น 2 เยาวชน สักการะศาลหลักเมืองประจวบฯ ก่อนออกเดินทางต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1082 01/11/2557 2 นักปั่นเยาวชน ถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์แล้ว ฝนตกตลอดทาง พรุ่งนี้จะไปสักการะศาลหลักเมือง ก่อนออกเดินทางต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1083 01/11/2557 พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ยังคงทยอยไปที่ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1084 31/10/2557 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข รณรงค์บิกคลีนนิ่งเดย์ 4 พฤศจิกายนนี้ เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1085 31/10/2557 ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชเป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1086 30/10/2557 2 เยาวชนชุมพรปั่นจักรยานวันเดียว 100 กม. มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
1087 30/10/2557 2 นักปั่นเยาวชน ปั่นจักรยานจากจังหวัดชุมพรมุ่งหน้าโรงพยาบาลศิริราช ร่วมถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1088 28/10/2557 ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1089 25/10/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1090 24/10/2557 ประชาชน และหน่วยงานจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1091 24/10/2557 ประชาชนชาวไทยมุสลิมยะลา ร่วมละหมาดฮายัต ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1092 24/10/2557 จังหวัดน่าน ทำพิธีทานสำรับข้าว 100 สำรับ และบวงสรวงกำแพงเมืองเก่าน่าน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ ในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อนุมัติแล้ว ดู   
1093 24/10/2557 นักศึกษาวิชาทหาร จ.กาฬสินธุ์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1094 22/10/2557 ผวจ.พิษณุโลกเผย เตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ 1,000 ฝาย ถวายในหลวง และเพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1095 22/10/2557 ลุงสะอิ้ง นำกระถางกล้วยไม้มาทูลเกล้าฯ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1096 22/10/2557 เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และคณะบุคคลหลายภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1097 21/10/2557 ลุงสะอิ้งเข้าเขตจังหวัดปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
1098 21/10/2557 ชาวจังหวัดลำพูนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1099 21/10/2557 รองหัวหน้าศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไชย ส.ปป.ลาว นำนักศึกษาทุนพระราชทาน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวงที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
1100 20/10/2557 ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก ชมรมคนรักในหลวง และ ถวายพระพร ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1101 20/10/2557 เปิดใจคุณลุงสอิ้ง หาญประโคน เดินวิ่ง 533 กม.ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1102 19/10/2557 พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงเดินทางมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งวันที่ผ่านมา (19 ตุลาคม 2557) อนุมัติแล้ว ดู   
1103 17/10/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1104 16/10/2557 เทศบาลนครสงขลาขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ทรงหายพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1105 15/10/2557 ศาลเจ้ากะทู้จัดงานกินผักรอบ 2 ภายใต้ชื่อ “ถวาย ร.9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ภูเก็ต” อนุมัติแล้ว ดู   
1106 15/10/2557 มมส. ร่วมลงนามถวายพระพรให้ “ในหลวง” หายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1107 14/10/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5 ทำบุญ ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1108 14/10/2557 ชมรมคนรักในหลวง จ.สงขลา กว่า 1,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน อนุมัติแล้ว ดู   
1109 14/10/2557 เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ถวาย “ในหลวง” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1110 12/10/2557 รายงานพิเศษเรื่อง “ไทยนิยม” ภาพยนตร์สั้น 12 เรื่อง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1111 10/10/2557 ชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1112 10/10/2557 จ.นราธิวาส ชาวมุสลิมร่วมละหมาดฮายัติขอพรให้ในหลวง หายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1113 10/10/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1114 10/10/2557 อุดรธานีจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายในหลวง-ราชินี อนุมัติแล้ว ดู   
1115 09/10/2557 การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ จ.เพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1116 09/10/2557 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดวิปัสสนากรรมฐานถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1117 09/10/2557 สาธารณสุขอำเภอเบตงแนะเยาวชนงดดื่มสุราในช่วงออกพรรษา ทำดีถวายในหลวง 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1118 09/10/2557 พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติธรรมถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1119 09/10/2557 เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดงานครบรอบ 99 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ พร้อมจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1120 09/10/2557 ชาวน่าน รวมใจภักดิ์รักในหลวง อัญเชิญพระแม่ธรณี พระมหาเทวี พลังแผ่นดิน 9 พิธีกรรม 9 ความหมาย สวดมนต์ภาวนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1121 09/10/2557 ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพรในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1122 09/10/2557 ชาวมหาสารคามร่วมตักบาตรเทโวฯวันออกพรรษา อธิษฐานจิตให้ “ในหลวง” หายประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1123 08/10/2557 ชาวน่าน รวมใจภักดิ์รักในหลวง อัญเชิญพระแม่ธรณี พระมหาเทวี พลังแผ่นดิน 9 พิธีกรรม 9 ความหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1124 08/10/2557 แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ 'ในหลวง' ทรงหายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1125 08/10/2557 พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ตักบาตรเป็งปุ๊ด อนุมัติแล้ว ดู   
1126 08/10/2557 เทศบาลนครยะลา เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1127 08/10/2557 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา นำตำรวจในสังกัดทำบุญตักบาตรออกพรรษา และถวายเป็นพระราชการกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1128 08/10/2557 พุทธศาสนิกชนยะลาจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร “ออกพรรษา”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1129 07/10/2557 พสกนิกรชาวยะลา ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพร ขอให้ 'ในหลวง' ทรงหายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1130 07/10/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
1131 07/10/2557 หนองบัวลำภู ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1132 07/10/2557 ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ลงนามถวายพระพรในหลวง ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1133 07/10/2557 จังหวัดพิษณุโลก เจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่ "ในหลวง-ราชินี อนุมัติแล้ว ดู   
1134 06/10/2557 พุทธศาสนิกชนชาวนครพนมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1135 06/10/2557 พสกนิกรชาวบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าฯ ในหลวงขอทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1136 06/10/2557 ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำคณะราชการลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1137 06/10/2557 ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นำข้าราชการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทัพภาค 4 เตรียมจัดพิธี 7 ต.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1138 06/10/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1139 06/10/2557 พสกนิกรจ.พะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1140 06/10/2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ สวดมนต์ถวายพระพร 'ในหลวง' ให้ทรงหายพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1141 05/10/2557 ชาวไทยมุสลิมที่ยะลา ร่วมละหมาดรายอฮัจยีคึกคึก พร้อมอุดาร์ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
1142 02/10/2557 พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทำพิธี สวดมนต์เจริญจิตภาวนา รวมใจภักดิ์รักในหลวง สวดมนต์ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1143 01/10/2557 พสกนิกรชาวน่าน ร่วมรับขบวนแห่ พระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดิน รวมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1144 26/11/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1145 26/11/2557 ชุมพรเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯและงานกาชาด 19-27 ธ.ค.ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1146 22/12/2557 ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 เชิญผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ขายสินค้าในตลาดสด จองวันนี้รับส่วนลด 20% ทดลองขาย 3 เดือน ในเงื่อนไขพิเศษสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1147 21/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา อนุมัติแล้ว ดู   
1148 22/12/2557 นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวกางเต้นท์นอน สัมผัสไออุ่นบ่อน้ำพุร้อนอุทยานแจ้ช้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1149 22/12/2557 จังหวัดจันทบุรี อากาศหนาวเย็น ส่งผลดีต่อแม่ค้าขายข้าวหลามเผาสูตรโบราณที่ตั้งขายอยู่ริมทาง อนุมัติแล้ว ดู   
1150 22/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เผย ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากปัจจัยหลายด้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1151 22/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดมาตรการเน้นหนักป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1152 06/12/2557 2 กระทรวงผนึกกำลังหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1153 03/10/2557 ทส. ครบรอบ 12 ปี “คิดในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ดี ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมปกป้อง พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ มั่งคง สืบไป” อนุมัติแล้ว ดู   
1154 03/10/2557 3 กระทรวงถกแผนรับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1155 03/10/2557 3 กระทรวงจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ และหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อนุมัติแล้ว ดู   
1156 03/10/2557 เบิกจ่ายปี 57 ยอดพุ่งกว่า 2.2 ล้านล้าน ยันฐานะการคลังมั่นคง อนุมัติแล้ว ดู   
1157 03/10/2557 บสย. ลุย “ค้ำประกันสินเชื่อ” โซนอีสาน เปิด สาขาที่10 “อุบลราชธานี” รับ โรดแมพ รัฐบาล หนุน SMEs ค้าขายชายแดน เข้าถึงแหล่งทุนคาดเพิ่มยอดลูกค้าค้ำประกัน 30% ดัน ยอดค้ำทะลุ 2,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1158 03/10/2557 กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 อนุมัติแล้ว ดู   
1159 03/10/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนด 8 โครงการเน้นหนัก ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1160 02/10/2557 พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1161 02/10/2557 รมว.สธ. เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1162 02/10/2557 กระทรวงเกษตรฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
1163 02/10/2557 สศอ. เผย MPI เดือน ส.ค. 2557 หดตัว 2.7% แต่การผลิตและการส่งมอบสินค้าปรับตัวดีขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1164 02/12/2557 “คลัง” ร่วมคืนความสุขให้ชาวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1165 02/10/2557 ธ.ก.ส.เปิดตัวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
1166 02/10/2557 กระทรวงยุติธรรม รณรงค์ใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต อนุมัติแล้ว ดู   
1167 01/10/2557 พม. ช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสที่อินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
1168 01/10/2557 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคม เตรียมจัดระเบียบขอทานชาวต่างชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1169 01/10/2557 การประชุมมุ่งมั่นสู่เส้นทางสีเขียว Striving for Green Way อนุมัติแล้ว ดู   
1170 01/10/2557 ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “MEGA 2014” อนุมัติแล้ว ดู   
1171 12/09/2557 จัดพยาบาลวิชาชีพดูแลลูกจ้าง สร้างสุขภาพที่ดีในโรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1172 01/10/2557 ชาวนาจังหวัดพิจิตร ร้องนายกรัฐมนตรี เร่งรัดการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 หลังรอมา 11 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
1173 01/10/2557 สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1174 15/12/2557 รอง นรม. ยงยุทธฯ เชิญชวนคนไทยร่วมกันส่งความสุขโดยรัฐบาลสนับสนุนกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความสุขสงบของสังคมไทยในปี’ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1175 17/12/2557 จังหวัดบึงกาฬ มีลมพัดแรง โรงเรียนริมแม่น้ำโขงจึงให้เด็กเต้นคลายหนาวก่อนเข้าเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
1176 16/12/2557 ที่ประชุมร่วม ครม. และ คสช. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น อนุมัติแล้ว ดู   
1177 16/12/2557 นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลแก้ไขปัญหาประเทศในทุกด้านให้เกิดความยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1178 16/12/2557 มูลนิธิโรคตับมอบของขวัญปีใหม่ 2558 ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ "เรารักตับ" ครั้งที่ 14 อนุมัติแล้ว ดู   
1179 16/12/2557 ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ร่วมสดุดีอย่างล้นหลาม พร้อมสู่อาเซียนด้วยพิธีกรบรรยายไทยอังกฤษ อนุมัติแล้ว ดู   
1180 16/12/2557 ราคากลางการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จํานวน ๒ เครื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1181 15/12/2557 กบง.ปรับลดอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 1 – 2 บาท/ลิตร ยกเว้น E 85 ลด 20 สตางค์/ลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
1182 16/12/2557 อบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมในงาน "3W Expo 2015" กว่า 60 หลักสูตรในอัตราพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1183 12/12/2557 ประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ อนุมัติแล้ว ดู   
1184 12/12/2557 ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งแรก อนุมัติแล้ว ดู   
1185 16/12/2557 ราชภัฏโคราช โชว์ความพร้อมรับหน้าที่ เป็นสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 อนุมัติแล้ว ดู   
1186 08/12/2557 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1187 15/12/2557 อบรมและศึกษาดูงานเยาวชนจิตอาสา อนุมัติแล้ว ดู   
1188 10/12/2557 โปรแกรมคณิตศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช ทดสอบความรู้คณิตศาสตร์เด็กไทย จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
1189 14/12/2557 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการออกโฉนดที่ดิน พร้อมปล่อยคาราวานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ตั้งเป้าปี 58 ออกโฉนดกว่าแสนแปลง อนุมัติแล้ว ดู   
1190 12/12/2557 จ.สุรินทร์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2558 ตั้งเป้าให้เกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
1191 12/12/2557 สปข.2 รับมอบสิ่งของจากหลายหน่วยงานร่วมโครงการ สปข.2 มอบไออุ่นจากใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1192 12/12/2557 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a School Bus for Disadvantaged Children at the Fountain of Life Children’s Center” อนุมัติแล้ว ดู   
1193 12/12/2557 12 – 13 February | โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน > พื้นฐานการออกแบบและวิธีปฏิบัติจริง อนุมัติแล้ว ดู   
1194 12/12/2557 16 - 17 ธันวาคม > พัฒนา 'นักเทคนิค' สู่การเป็น'ผู้จัดการที่เก่งและผู้นำที่ทรงประสิทธิผล' อนุมัติแล้ว ดู   
1195 12/12/2557 ปตท. มอบกรวยยางจราจรสะท้อนแสงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรเทาปัญหาจราจรทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1196 12/12/2557 สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานนิทรรศการประกวด การอนุรักษ์พระบูชาฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1197 12/12/2557 กบข. จัดอบรมข้าราชการบำนาญ อนุมัติแล้ว ดู   
1198 12/12/2557 จัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1199 27/11/2557 ศาลจังหวัดชุมพร จัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระภูมิพล อนุมัติแล้ว ดู   
1200 12/12/2557 กาชาดจังหวัดชลบุรี ขอเชิญ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1201 12/12/2557 ชลบุรี เตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1202 12/12/2557 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1203 12/12/2557 คณะรัฐบาล จัดโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อนุมัติแล้ว ดู   
1204 12/12/2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1205 12/12/2557 จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1206 12/12/2557 ชลบุรีจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1207 11/12/2557 Money Expo 2015 จัดยิ่งใหญ่ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ แบงก์-ประกัน-ตลาดหลักทรัพย์ฯจองพื้นที่ล้น อนุมัติแล้ว ดู   
1208 11/12/2557 จังหวัดชุมพรจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาด ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1209 12/12/2557 จังหวัดชุมพรชี้แจง นายจ้าง ลูกจ้าง ในกิจการเรือประมงทะเลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1210 12/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1211 12/12/2557 เกษตรจังหวัดระนอง ยืนยันรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ย้ำเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท สิ้นเดือนนี้จ่ายได้ร้อยละ 50 อนุมัติแล้ว ดู   
1212 11/12/2557 จังหวัดชุมพรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1213 12/12/2557 ททท.นครพนม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
1214 12/12/2557 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1215 11/12/2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 12 International Symposium on Biocontrol and Biotechnology" อนุมัติแล้ว ดู   
1216 11/12/2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1217 12/12/2557 การบินไทยรับรางวัล ICT Best Practice Awards 2014 สุดยอดผู้นำธุรกิจโซลูชั่นทางด้านไอที ประเภทกลุ่มธุรกิจการบริการ อนุมัติแล้ว ดู   
1218 11/12/2557 การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 999 คัน ในโครงการ Fly and Bike Thailand อนุมัติแล้ว ดู   
1219 09/12/2557 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และประสานให้เกิดการสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1220 09/12/2557 อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดงานเทศกาลชิมข้าวหอมกาญจน์ ที่จังหวัดนครปฐม ภายใต้สัญลักษณ์ Farm Outlet ตามโครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1221 12/12/2557 เชฟรอน เปิดตัว “เทครอน® คอนเซนเทรท พลัส” นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มพลังสะอาดสูตรเข้มข้น ครั้งแรกในประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1222 12/12/2557 เทครอน® คอนเซนเทรท พลัส นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มพลังสะอาดสูตรเข้มข้น อนุมัติแล้ว ดู   
1223 14/10/2557 มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1224 15/08/2557 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1225 09/12/2557 ของขวัญปีใหม่ 2558 จากใจรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1226 03/12/2557 MAXATOMSTROM จำหน่ายแผนพลังงานนิวเคลียร์ 100% ในเยอรมนีตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1227 02/12/2557 ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยวิธีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1228 02/12/2557 ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต อนุมัติแล้ว ดู   
1229 02/12/2557 ประกาศร่าง TOR โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อยการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) อนุมัติแล้ว ดู   
1230 02/12/2557 ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อยการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) อนุมัติแล้ว ดู   
1231 01/12/2557 NIDA Poll ข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย ปปช. อนุมัติแล้ว ดู   
1232 01/12/2557 การบินไทยจับมือการท่องเที่ยว ชวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1233 28/11/2557 กลุ่ม ปตท. เทิดพระเกียรติ “เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ ดูแลป่าอย่างยั่งยืน” อนุมัติแล้ว ดู   
1234 01/12/2557 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก อนุมัติแล้ว ดู   
1235 01/12/2557 ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน..สามก้าว.."เพื่อพ่อ"กับกลุ่มศิลปินสัญจรและเอสพลานาดแคราย อนุมัติแล้ว ดู   
1236 01/12/2557 5 ธันวาคม พ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี อนุมัติแล้ว ดู   
1237 29/11/2557 AHF จัดกิจกรรมต้อนรับวันเอดส์โลก มุ่งสนับสนุนการทดสอบและรักษา HIV/AIDS อนุมัติแล้ว ดู   
1238 01/12/2557 กสิกรไทยคว้า 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1239 30/11/2557 มหกรรมเรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 28 เปิดฉากศึกแห่งสายน้ำด้วยพิธีเปิดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1240 29/11/2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันสังคมสุขใจที่จังหวัดนครปฐม เพื่อกระตุ้นการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์ ฟื้นชื่อเสียงอำเภอสามพราน แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพดี อนุมัติแล้ว ดู   
1241 28/11/2557 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม เผยสี่เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ เข้าร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้น 622 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1242 01/12/2557 สกลนคร ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ 33 ผล สกลนคร เอาชนะศรีสะเกษ 2-1 อนุมัติแล้ว ดู   
1243 01/12/2557 สถาบันภาษาราชภัฏโคราช ครื้นเครงวันคริสต์มาส 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1244 01/12/2557 อาจารย์ นักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับประเทศ ในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีวิจัยใช้ไอซีที (NETGEN2) ระยะที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1245 01/12/2557 โครงการประกวดตั้งชื่ออาคารและลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” อนุมัติแล้ว ดู   
1246 01/12/2557 ไมโครชิปเปิดตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นทุนต่ำรุ่นใหม่ในตระกูล PIC32MX1/2/5 32-bit พร้อมแอพพลิเคชั่นที่เพียบไปด้วยฟีเจอร์อุปกรณ์ที่หลากหลายและสามารถกำหนดค่าเมมโมรีขนาดใหญ่และเพิ่มขนาดได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1247 25/11/2557 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวิชิราวุธ อนุมัติแล้ว ดู   
1248 25/11/2557 การบินไทยรับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1249 21/11/2557 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 17– 21 พ.ย. 2557 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 24 – 28 พ.ย. 2557 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว ดู   
1250 27/11/2557 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1251 27/11/2557 สสจ.ชุมพรจัดประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1252 27/11/2557 รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1253 26/11/2557 จังหวัดชุมพรจัดเวทีระดับจังหวัด รับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 อนุมัติแล้ว ดู   
1254 26/11/2557 จังหวัดชุมพรจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ อนุมัติแล้ว ดู   
1255 26/11/2557 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1256 26/11/2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1257 25/11/2557 การเปลี่ยนแปลงการประมวลผลการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนรายใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1258 25/11/2557 สำนักงานประกันสังคมจับมือธนาคารกรุงไทย ปรับลดค่าธรรมเนียมชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.39 อนุมัติแล้ว ดู   
1259 26/11/2557 ข่าวอาชีวะ (งานสัปดาห์ของขวัญ) อนุมัติแล้ว ดู   
1260 26/11/2557 ขอเชิญชมภาพยนตร์แอนิมเชั่น เรื่องพระมหาชนกเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1261 24/11/2557 อาชีวะทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา อนุมัติแล้ว ดู   
1262 24/11/2557 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1263 24/11/2557 อาชีวะจับมือโฮมโปรปั้นเด็กธุรกิจค้าปลีก อนุมัติแล้ว ดู   
1264 26/11/2557 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 อนุมัติแล้ว ดู   
1265 26/11/2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา อนุมัติแล้ว ดู   
1266 26/11/2557 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
1267 26/11/2557 ขอเชิญเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1268 20/11/2557 ขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรผ่านระบบ LINE อนุมัติแล้ว ดู   
1269 20/11/2557 อาชีวะจับมือแอ็ดดร้าประเทศไทย จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้พำนักในศูนย์พักพิงชั่วคราว อนุมัติแล้ว ดู   
1270 19/11/2557 ผู้ว่าฯชุมพร ร่วมกับชาวบ้านลงแขกเก็บข้าว สร้างความสามัคคีในชุมชน และอนุรักษ์ประเพณี ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1271 19/11/2557 อาชีวะจัดงานใหญ่ทวิภาคีไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1272 18/11/2557 จังหวัดชุมพรประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 35/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1273 17/11/2557 ผู้ว่าฯชุมพร ลงพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก มอบนโยบายและรับทราบปัญหาในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
1274 17/11/2557 หอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล หนุนจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตกำลังคนอาชีวะ สร้างชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1275 18/11/2557 จังหวัดชุมพรประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 35/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1276 17/11/2557 เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ฉลองเปิดสาขาแห่งใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1277 18/11/2557 กสิกรไทย-ข้าวกล้า หนุนเค-เอสเอ็มอีร่วมลงทุน 2 ธุรกิจไฟแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1278 17/11/2557 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม ร่วมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองสิ้นปี ในงาน Siam Paragon Luxury Property showcase 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1279 17/11/2557 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 10 – 14 พ.ย. 2557 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 17 – 21 พ.ย. 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1280 15/11/2557 สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 12 “ตามรอยบุญ พระมหาธีรราชเจ้า” อนุมัติแล้ว ดู   
1281 19/11/2557 ร้องสู้ไฟเมินกระแสสังคมเหตุเปรียบเทียบเดอะวอยซ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1282 19/11/2557 โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1283 19/11/2557 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อนุมัติแล้ว ดู   
1284 19/11/2557 พัฒนา 'นักเทคนิค' สู่การเป็น 'ผู้จัดการที่เก่ง' และ 'ผู้นำที่ทรงประสิทธิผล' อนุมัติแล้ว ดู   
1285 18/11/2557 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์คฯ นำทีมค่ายรถดัง ร่วมมอบเงินบริจาค สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.สมเด็จฯ ศรีราชา อนุมัติแล้ว ดู   
1286 17/11/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบนโยบายและข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1287 14/11/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1288 18/11/2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1289 19/11/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง “ความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการมาเที่ยวไทยภายใต้กฎอัยการศึก” อนุมัติแล้ว ดู   
1290 17/11/2557 ประชุมเตรียมจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1291 18/11/2557 จังหวัดนครปฐม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1292 19/11/2557 ชุมพรเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯและงานกาชาด 19-27 ธ.ค.ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1293 19/11/2557 ชมศักยภาพและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไต้หวันในงาน METALEX 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1294 14/11/2557 ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1295 17/11/2557 ราคากลางโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1296 17/11/2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1297 14/11/2557 ผู้ว่าฯชุมพร ลงพื้นที่ อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว มอบนโยบายและรับทราบปัญหาในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
1298 14/11/2557 เตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.ED) อนุมัติแล้ว ดู   
1299 13/11/2557 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เบาหวานโลก “Open House เบาหวาน ครั้งที่ 3” อนุมัติแล้ว ดู   
1300 13/11/2557 การติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบป้ายประมูลและติดกรอบป้ายทะเบียนรถสกรีนรูปทิวทัศน์ผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1301 13/11/2557 จังหวัดชุมพร สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1302 14/11/2557 ปตท. รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
1303 14/11/2557 ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1304 14/11/2557 การบินไทยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1305 14/11/2557 การบินไทยร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ จัดโปรโมชั่น “ธันวาพาพ่อเที่ยว 2557” พร้อมรายการ อนุมัติแล้ว ดู   
1306 14/11/2557 ทีเอ็นที มุ่งมั่นพัฒนาบริการ เสนอกลยุทธ์การขายแบบไร้รอยต่อที่แรกในไทย เสนอขายผ่านไอแพด อนุมัติแล้ว ดู   
1307 13/11/2557 งานกินปู ดูนก ฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1308 13/11/2557 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมยินดีวิวาลดี้ครบรอบปีที่ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
1309 14/11/2557 ขนส่ง เตือนเจ้าของรถที่ติดป้ายทะเบียนรูปกราฟฟิกเลียนแบบป้ายประมูล อนุมัติแล้ว ดู   
1310 14/11/2557 ขนส่งชลบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1311 14/11/2557 กระทรวงทรัพย์ฯ แก้ไขพระราชบัญญัติน้ำบาดาล เพิ่มเติม อนุมัติแล้ว ดู   
1312 14/11/2557 ชลบุรี เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อนุมัติแล้ว ดู   
1313 14/11/2557 จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1314 13/11/2557 จังหวัดนครปฐมจัดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “สุขนะ ณ นครปฐม” อนุมัติแล้ว ดู   
1315 14/11/2557 นายกฯจินดา มอบเครื่องทันตกรรมเคลื่อนที่ อนุมัติแล้ว ดู   
1316 14/11/2557 "สีฟ้า แนะนำเมนูเป็ดย่างระดับตำนาน 2 รูปแบบใหม่ พร้อมร่วมลุ้นสิทธิ์ง่ายๆ สุดชิคเอาใจนักชิมชอบแชะ" อนุมัติแล้ว ดู   
1317 14/11/2557 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาลนครแหลมฉบัง อนุมัติแล้ว ดู   
1318 06/11/2557 ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ อย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1319 09/11/2557 โปงลาง สายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โปงลางลำซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1320 14/11/2557 “เลคิเซ่”นัดถล่มราคาในงาน Home Pro Expo 2014 วันนี้ถึง 23 พย.นี้ที่อิมแพค เมืองทองธานี อนุมัติแล้ว ดู   
1321 13/11/2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.525 กิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1322 13/11/2557 ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 034/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1323 13/11/2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.ชพ.3009 –บ้านหนองตำเสา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1324 13/11/2557 จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14 พ.ย. นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1325 13/11/2557 สปอตวิทยุเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1326 05/11/2557 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1327 13/11/2557 โซนี่ไทย ขอเชิญร่วมงาน “The Future of Healthcare Solutions” พร้อมชมเทคโนโลยีล่าสุดของระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโซนี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1328 13/11/2557 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในเดือนพฤศจิกายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1329 11/11/2557 แซง-โกแบ็ง เล็งเพิ่มการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ หนุนตลาดเมืองไทยสู่ความสำเร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
1330 13/11/2557 จังหวัดนครปฐมประกาศผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1331 11/11/2557 จังหวัดนครปฐมประกาศผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1332 12/11/2557 ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1333 13/11/2557 ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว ดู   
1334 13/11/2557 ฉนวนตราช้างนำทีมผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่องการติดตั้งกับเจ้าของบ้าน พร้อมจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีที่ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1335 13/11/2557 การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ “Country Group Thailand & Liverpool Masters Football Tour 2014” อนุมัติแล้ว ดู   
1336 13/11/2557 When i lost my standpoint อนุมัติแล้ว ดู   
1337 12/11/2557 กิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สืบสานประเพณีลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
1338 12/11/2557 ปตท. รับรางวัลระดับสากลจาก “แพลท” สะท้อนความแข็งแกร่งด้านความโปร่งใสและยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1339 11/11/2557 Bell 505 Jet Ranger X ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในเที่ยวบินแรก อนุมัติแล้ว ดู   
1340 11/11/2557 จังหวัดนครปฐมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1341 11/11/2557 งานสัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจให้เกิดผล อนุมัติแล้ว ดู   
1342 11/11/2557 สอศ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนากำลังคนด้านการควบคุมเรือประมง อนุมัติแล้ว ดู   
1343 11/11/2557 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1344 11/11/2557 “เอ็นพีเอส” สนับสนุนของรางวัลการออกร้านการกุศลของเหล่ากาชาดฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว ดู   
1345 11/11/2557 งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1346 11/11/2557 มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2014 สินเชื่อบ้านยังแรงสุด 9.4 พันล้าน แห่ฝากเงิน-ลงทุนกว่า 1 พันล้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1347 11/11/2557 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด นำนักศึกษาการโรงแรมนานาชาติ สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานในโรงแรม 5 ดาวกว่า 27 แห่งทั่วโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1348 10/11/2557 สมาคม CLIA จัดตั้ง CLIA เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ CLIA เอเชียเหนือ ผลักดันการเติบโตธุรกิจเรือสำราญในระดับภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1349 08/11/2557 ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
1350 11/11/2557 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา มอบรางวัลมิสแปซิฟิค มอเตอร์โชว์ 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1351 11/11/2557 ทีเอ็นที ร่วมยินดีวิวาลดี้ครบรอบ 10 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1352 11/11/2557 มาลี นิวเทรียนท์ พร้อมเสิร์ฟมื้อเช้า ให้คุณเติมเต็มคุณค่าที่ร่างกายต้องการ อิ่ม อร่อย สะดวกในกล่องเดียว อนุมัติแล้ว ดู   
1353 11/11/2557 มูลนิธิ EDF หารือวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อนุมัติแล้ว ดู   
1354 10/11/2557 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชม 2 นักปั่นเยาวชนกลับจากการถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1355 07/11/2557 บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ที่จังหวัดชุมพรคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1356 07/11/2557 ประกาศแจ้งเตือน 8-10 พ.ย.57 อนุมัติแล้ว ดู   
1357 06/11/2557 ตำรวจภูธรภาค 8 ห่วงใยประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
1358 05/11/2557 จังหวัดชุมพร เตรียมเปิดตลาดเกษตรกร Farmer Market 7 พฤศจิกายนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1359 05/11/2557 จังหวัดชุมพรสร้างเครือข่าย "มิสเตอร์เตือนภัย" ลดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม อนุมัติแล้ว ดู   
1360 05/11/2557 จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" อนุมัติแล้ว ดู   
1361 04/11/2557 ผู้ว่าฯ ชุมพร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าทำงานวันแรก อนุมัติแล้ว ดู   
1362 10/11/2557 ปตท. เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และเก็บคราบน้ำมันรั่วที่สนามบินเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1363 10/11/2557 NIDA Poll เรื่อง การหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโครงการจำนำข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
1364 10/11/2557 การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รุ่นที่ 8 อนุมัติแล้ว ดู   
1365 09/11/2557 ปตท. ควบคุมเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่สถานีเติมน้ำมันอากาศยานได้ทันท่วงที อนุมัติแล้ว ดู   
1366 10/11/2557 มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2014 สินเชื่อบ้านยังแรงสุด 9.4 พันล้าน แห่ฝากเงิน-ลงทุนกว่า 1 พันล้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1367 07/11/2557 พิธีเปิดงาน Money Expo Chiangmai 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1368 02/11/2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดพิธีตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ อย่างอบอุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1369 08/11/2557 ปภ.รายงาน 2 จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนัก อนุมัติแล้ว ดู   
1370 07/11/2557 กสิกรไทยจัดสัมมนา "ภาษีมรดกไทย เตรียมพร้อม วางแผน ส่งต่อ เพื่อทายาทธุรกิจ” อนุมัติแล้ว ดู   
1371 08/11/2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างจิตอาสา “วัยรุ่นไทยคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” อนุมัติแล้ว ดู   
1372 07/11/2557 มท.1 กำชับ 16 จังหวัด เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนัก 8 - 10 พ.ย. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1373 09/11/2557 มท.1 กำชับ ปภ. ร่วมกับนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเต็มกำลัง อนุมัติแล้ว ดู   
1374 09/11/2557 มท.1 กำชับ ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุมพร นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1375 08/11/2557 มท.1 สั่งการ อปภ. ประสาน ผวจ. เตรียมรับมือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 24 ชม. อนุมัติแล้ว ดู   
1376 05/11/2557 ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ สถาบันรามจิตติ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1377 10/11/2557 ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรม "91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1378 10/11/2557 สถานการณ์ภัยแล้ง-ภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1379 04/11/2557 ราชภัฏโคราช จัดงานประเพณีลอยกระทง "ม่วนซื่นฮวมใจ ชนเผ่าไทอีสาน สืบตำนานแห่งมหานที" อนุมัติแล้ว ดู   
1380 07/11/2557 ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ อย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1381 10/11/2557 ราชภัฏโคราชเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันบาสเกตบอล ชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือก) อนุมัติแล้ว ดู   
1382 10/11/2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Emblem) เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1383 10/11/2557 เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลแหลมฉบัง กินปู ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1384 10/11/2557 การอบรม “กลยุทธ์การเสียภาษีให้..ต่ำที่สุด” (T-SAVE) อนุมัติแล้ว ดู   
1385 10/11/2557 โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนห้องสมุดศิลปะความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
1386 06/11/2557 ร่างประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1387 07/11/2557 “RFID HERO 2014” มหกรรมเทคโนโลยีRFID ประจำปี อนุมัติแล้ว ดู   
1388 06/11/2557 กาชาดจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในอำเภอบำเหน็จณรงค์ อนุมัติแล้ว ดู   
1389 06/11/2557 สยามไวเนอรี่ ภูมิใจนำเสนอไวน์รสเลิศจากสเปน “ฟินคา เดอ มัลปิคา” ร่วมสร้างสีสันในงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 28 อนุมัติแล้ว ดู   
1390 06/11/2557 เสวนาเรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้คนไทยมีความสุขในเชิงวิถีพุทธ” อนุมัติแล้ว ดู   
1391 06/11/2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดฮัมทำเพลง ตอน ศุขทั่วกัน ด้วยประตูสู่ความสุขทั้ง ๘ บาน อนุมัติแล้ว ดู   
1392 04/11/2557 โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ ขยายกำลังการผลิตสารเคมีพิเศษในจังหวัดระยอง ประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1393 06/11/2557 ความคิดเห็นเนื่องจากวันลอยกระทงปล่อยโคมลอย อนุมัติแล้ว ดู   
1394 06/11/2557 จังหวัดนครปฐมสืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำที่มีมากว่าครึ่งศตวรรษ เพื่อทำบุญขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1395 05/11/2557 จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดนัดเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย นำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง อนุมัติแล้ว ดู   
1396 04/11/2557 นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1397 06/11/2557 ราคากลางประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1398 05/11/2557 ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1399 06/11/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง “ลอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือน12” อนุมัติแล้ว ดู   
1400 05/11/2557 สีฟ้า ท้าชิม เป็ดย่างหมูแดงสีฟ้า ต้นตำรับความอร่อยที่ต้องลอง อนุมัติแล้ว ดู   
1401 05/11/2557 ทำด้วยใจรัก อนุมัติแล้ว ดู   
1402 05/11/2557 สยามโกลบอลเฮ้าส์ เดินหน้าปูพรมขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำผู้นำก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวนครบวงจรแห่งภาคตะวันออก อนุมัติแล้ว ดู   
1403 05/11/2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดม่วงตารศ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1404 03/11/2557 รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมและมอบนโยบาย สช. อนุมัติแล้ว ดู   
1405 05/11/2557 การบินไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1406 06/11/2557 ราชภัฏราชสีมาขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อนุมัติแล้ว ดู   
1407 02/11/2557 ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1408 15/10/2557 อาจารย์ราชภัฏโคราช เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1409 18/10/2557 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ราชภัฏโคราช เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา ในงาน Math & Stat สัมพันธ์ (2014) อนุมัติแล้ว ดู   
1410 05/11/2557 สิงห์บุรีจัดโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เริ่มพฤศจิกายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1411 04/11/2557 ชิงทุน 50,000 บ.ประกวดภาพวาดเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1412 04/11/2557 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติแล้ว ดู   
1413 04/11/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สนธิกำลัง ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
1414 04/11/2557 จังหวัดชุมพรกำหนดวันแต่งกายรูปแบบอัตลักษณ์ชุมพร "ผ้าไทยชุมพร" อนุมัติแล้ว ดู   
1415 04/11/2557 25 - 26 November | ปรึกษา 10 ผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ มีทางแก้ไข อนุมัติแล้ว ดู   
1416 03/11/2557 กฟภ.ชุมพรเพิ่มช่องทางบริการลูกค้าเปิดศูนย์ "PEA Shop" ในห้างโอเชี่ยนชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1417 04/11/2557 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือก อนุมัติแล้ว ดู   
1418 04/11/2557 ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "โครงการน้ำพระทัย สมเด็จพระสังฆราช" อนุมัติแล้ว ดู   
1419 04/11/2557 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1420 04/11/2557 ราคากลางโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm อนุมัติแล้ว ดู   
1421 04/11/2557 ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm อนุมัติแล้ว ดู   
1422 04/11/2557 ทีเอ็นที ขานรับกลยุทธ์ใหม่ The People Network พร้อมกันทั่วโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1423 04/11/2557 ยิปรอคร่วมยินดีโกลบอลเฮ้าส์ ขยายสาขาที่ 31 ในจังหวัดตราด อนุมัติแล้ว ดู   
1424 04/11/2557 ​​เดอะมิวสิค รัน™ บาย เอไอเอ กระหึ่มความสนุกทั่วกรุงเทพฯ วันนี้ที่สวนหลวง ร.9​ อนุมัติแล้ว ดู   
1425 04/11/2557 จังหวัดนครปฐมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1426 04/11/2557 จังหวัดชุมพรกำหนดวันแต่งกายรูปแบบอัตลักษณ์ชุมพร "ผ้าไทยชุมพร" อนุมัติแล้ว ดู   
1427 04/11/2557 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1428 04/11/2557 MONO 29 จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี อนุมัติแล้ว ดู   
1429 03/11/2557 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.รับมอบเครื่องสลายต้อกระจก อนุมัติแล้ว ดู   
1430 03/11/2557 เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1431 04/11/2557 Quiznos เดินหน้าขยายธุรกิจในระดับสากล อนุมัติแล้ว ดู   
1432 03/11/2557 18 - 19 November | เจาะลึกเข้มข้นการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร ครบประเด็นสำคัญ การป้องกัน การตรวจสอบและการฟ้องร้องคดีกับพนักงานผู้ทุจริต อนุมัติแล้ว ดู   
1433 03/11/2557 สัมมนาเทคนิคการทำสัญญาให้ปลอดปัญหาภาษี รุ่นที่ 3 สมัคร 2 ท่านลด 1,000 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1434 03/11/2557 ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ เลือกใช้ตัวแยกสัญญาณตระกูล ATBM781XB DVB-T2/T/C/S2/S จาก AltoBeam อนุมัติแล้ว ดู   
1435 31/10/2557 เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ 7 วันสำหรับซิมเติมเงินท่องเน็ตในญี่ปุ่น “Prepaid SIM for JAPAN” อนุมัติแล้ว ดู   
1436 03/11/2557 จังหวัดนครปฐมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1437 03/11/2557 ชาวจังหวัดชุมพรร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่ "นายวงศศิริ พรหมชนะ" อนุมัติแล้ว ดู   
1438 03/11/2557 รพ.พัทลุง"ยิ้มรับวันใหม่ ทักทายผู้ป่วย" อนุมัติแล้ว ดู   
1439 03/11/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง เรื่อง “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อการเปลี่ยนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท.” อนุมัติแล้ว ดู   
1440 03/11/2557 กสิกรไทยจับมือ 35 ธนาคารอาเซียนหวังยกระดับการให้บริการด้านการเงินรับเออีซี อนุมัติแล้ว ดู   
1441 31/10/2557 การบินไทยร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี อนุมัติแล้ว ดู   
1442 02/11/2557 ทำบุญทอดกฐิน อนุมัติแล้ว ดู   
1443 03/11/2557 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ อนุมัติแล้ว ดู   
1444 03/11/2557 ยิปรอค ต้อนรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่ง ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1445 31/10/2557 MALEE แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่ง ขนมไทยน้ำกะทิ ตราเลอรส ต้อนรับหน้าหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1446 31/10/2557 การบินไทยแจ้งการปรับตารางบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลปล่อยโคมลอย อนุมัติแล้ว ดู   
1447 31/10/2557 ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา อนุมัติแล้ว ดู   
1448 31/10/2557 ขอเชิญร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหาร อักษร อินสไปร์ ถึงนโยบายเป้าหมาย ด้านธุรกิจสื่อการศึกษาทางเลือกในไทย พร้อม แผนเปิดตัว “Twig” อนุมัติแล้ว ดู   
1449 31/10/2557 GUNDAM GLOBAL CHALLENGE เชิญชวนเสนอไอเดียสร้างหุ่น GUNDAM สูง 18 เมตรเคลื่อนที่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1450 31/10/2557 กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง เชื่อมั่นตลาดไทยเติบโตต่อเนื่อง พร้อมประกาศฉลองครอบรอบ 350 ปี ในปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1451 31/10/2557 กะตะกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนมหกรรมแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 28 อนุมัติแล้ว ดู   
1452 31/10/2557 คณะมุนษยศาสตร์ฯราชภัฏโคราช ชวนเก๋าริมน้ำ วันลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
1453 31/10/2557 ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1454 31/10/2557 ฉนวนตราช้างจับมือกูรู ชวนเจ้าของบ้านร่วมเวิร์คชอป คลายร้อนให้บ้านง่ายๆ ด้วยตัวเอง อนุมัติแล้ว ดู   
1455 30/10/2557 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1456 28/10/2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว ดู   
1457 31/10/2557 โซนี่สนับสนุนกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด มอบกล้องดิจิตอลมิเรอร์เลส 4 เครื่อง เพื่อใช้ในภารกิจรักษาความปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1458 22/10/2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ม.ราชภัฏโคราช จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา MOU ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา อนุมัติแล้ว ดู   
1459 30/10/2557 จังหวัดชุมพรจัดระเบียบหาดทรายรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อนุมัติแล้ว ดู   
1460 30/10/2557 ฉลอง 15 ปี บีทีเอส จัด จักรยานแรลลี่การกุศล BTS Bike Rally for Life อนุมัติแล้ว ดู   
1461 29/10/2557 Bocom System คว้าสัญญามูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ยกระดับเมืองอู่หู ประเทศจีน สู่เมืองอัจฉริยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1462 30/10/2557 ราคากลางประกวดราคา โครงการเช่า ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) อนุมัติแล้ว ดู   
1463 30/10/2557 ประกวดราคา โครงการเช่า ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) อนุมัติแล้ว ดู   
1464 30/10/2557 เอลเคน ขอเชิญร่วมงาน LET’S PURIFY YOUR LIFE อนุมัติแล้ว ดู   
1465 29/10/2557 โซนี่ไทย ขยายไลน์หูฟังระดับ Hi-Res Audio รุ่นใหม่ 6 รุ่น เอาใจนักฟังเพลงยุคดิจิตอล เน้นคุณภาพระดับออดิโอไฟล์ อนุมัติแล้ว ดู   
1466 30/10/2557 ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่49/2557 กรมเจ้าท่าประชุมร่วมหน่วยงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1467 26/10/2557 สปอตคัดเลือกครูรับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี อนุมัติแล้ว ดู   
1468 23/10/2557 อาชีวะร่วมหารือ สมาคมระดับภูมิภาคว่าด้วยครูอาชีวศึกษาในเอเชีย (RAVTE) อนุมัติแล้ว ดู   
1469 23/10/2557 จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมความพร้อมตรวจสภาพแรงงานประมงฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1470 22/10/2557 อาชีวะ (ลงนามเรียนรู้เทคโนโลยีจักรยานยนต์) อนุมัติแล้ว ดู   
1471 28/10/2557 พอ.สว.จังหวัดชุมพร กำหนดจุด เตรียมออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อนุมัติแล้ว ดู   
1472 28/10/2557 เชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1473 22/10/2557 อาชีวะ:เสวนา...ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1474 22/10/2557 กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจังหวัดชุมพร ยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
1475 22/10/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรแนะนำวิธีป้องกันเหตุถูกขโมยรถยนต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1476 23/10/2557 กําหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1477 23/10/2557 การสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติแล้ว ดู   
1478 22/10/2557 เชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก" ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. อนุมัติแล้ว ดู   
1479 22/10/2557 เปิดตัววันโภชนาการเฮอร์บาไลฟ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวันที่ 25 ตุลาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1480 21/10/2557 สมาคมจีเอสเอ็มสนับสนุนข้อเสนอแนะของ TRAI ในการประมูลคลื่นความถี่ของอินเดีย อนุมัติแล้ว ดู   
1481 22/10/2557 งานเลี้ยงต้อนรับแห่งจังหวัดซากะ อนุมัติแล้ว ดู   
1482 22/10/2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์!! ร่วมมือองค์กรระดับโลกจัดประชุม “เชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างพลังงานชีวภาพ (Biofuel) เป็นพลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงของประชาคมอาเซียน” อนุมัติแล้ว ดู   
1483 21/10/2557 คนกรุงกับเทศกาลกินเจเดือน 9 สองครั้งในรอบ 132 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1484 21/10/2557 หอการค้าจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงาน ส้มโอมณฑลนครชัยศรี ประจำปี 2557 เพื่อสืบทอดตำนาน ความหวานหอมอร่อยของส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1485 21/10/2557 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปลูกต้นพะยูง ตามโครงการศาสนาค้ำพะยูง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1486 21/10/2557 เนย-โชติกา, อ๊อฟ-ปองศักดิ์, จอห์น วิญญู พร้อมทัพเซเลบริตี้แนวหน้าของเมืองไทย ตบเท้าอวดหุ่น รูปร่างดี ภายในงานเปิดตัว นวัตกรรมใหม่ของน้ำผลไม้แคลอรีต่ำ “มาลี ไลท์ (Malee light)” อนุมัติแล้ว ดู   
1487 21/10/2557 คปก. จี้รัฐคุมเข้มการทวงถามหนี้นอกระบบ ใช้มาตรการทางแพ่งเข้าระงับข้อพิพาทเจ้าหนี้ลูกหนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1488 21/10/2557 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุม APTFF 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1489 21/10/2557 ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่ในงาน BIG+BIH 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1490 21/10/2557 ปตท. จับมือ สามมิตร กรีนพาวเวอร์ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ “PTT DIESEL CNG” สำหรับรถกระบะดีเซล Isuzu อนุมัติแล้ว ดู   
1491 17/10/2557 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 53 และมาตรา 54 อนุมัติแล้ว ดู   
1492 20/10/2557 ชมรมคนรักในหลวงชุมพร เชิญชวนชาวชุมพรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1493 21/10/2557 ขอเชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1494 21/10/2557 จังหวัดชุมพรจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1495 17/10/2557 จ.ชุมพรอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อนุมัติแล้ว ดู   
1496 17/10/2557 ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน อนุมัติแล้ว ดู   
1497 17/10/2557 จังหวัดชุมพรเชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อนุมัติแล้ว ดู   
1498 17/10/2557 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชุมพร ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1499 21/10/2557 อาร์ทีบีฯ จับมือ เจมาร์ท นำเทรนด์ออกกำลังกาย รุกตลาด Wearable ด้วย “Jabra Sport Pulse Wireless” หูฟังสเตอริโอตัวแรกของโลกที่สามารถจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1500 21/10/2557 อีกเพียง 10 วันเท่านั้น รับส่วนลดพิเศษ สมัครการอบรม "วิธีเสียภาษีให้..ต่ำที่สุด" (T-SAVE) อนุมัติแล้ว ดู   
1501 20/10/2557 คปก.แนะรัฐขยายมิติสังคม "คนไร้ที่พึ่ง" พร้อมพัฒนากลไกภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วม ไม่ใช้มาตรการทางอาญา และแก้ไขบทเฉพาะกาลให้เลือกสถานคุ้มครองบนพื้นฐานความสมัครใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1502 20/10/2557 เมญ่าแนะนำน้องๆนักศึกษาใหม่ ให้กล้าแสดงออก กุญแจสู่ความสำเร็จในการเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
1503 20/10/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แสดงความยินดีผู้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1504 20/10/2557 หอการค้าจังหวัดนครปฐมจัดสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มโอกาสการลงทุนในวิถีที่ยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1505 20/10/2557 หอสมุดวาติกันเปิดคลังเก็บเอกสารโบราณในรูปแบบดิจิตอลให้บุคคลทั่วไปเข้าชมทางออนไลน์แล้ววันนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1506 21/10/2557 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชวนร่วมงานสุดยอดมหกรรมยานยนต์ แห่งภาคตะวันออก “แปซิฟิค มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 17 " อนุมัติแล้ว ดู   
1507 20/10/2557 งานมหกรรมการเงิน Money Expo Udonthani 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1508 21/10/2557 ประกวด “หนูน้อยลอยกระทง” อนุมัติแล้ว ดู   
1509 21/10/2557 สุดยอดสัมมนาใหญ่ประจำปี : ถอดรหัสความสำเร็จเงินล้าน SMEs ยุคใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1510 18/10/2557 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประทานภาพวาดแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1511 21/10/2557 ผลสำรวจเรื่อง “กรุงเทพโพลล์ร่วมปฏิรูปประเทศไทย :ปฏิรูปสื่อเพื่อลดความขัดแย้ง” อนุมัติแล้ว ดู   
1512 21/10/2557 ผล NIDA Poll เรื่อง "สินบนแลกใบสั่งจราจร" อนุมัติแล้ว ดู   
1513 17/10/2557 การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิ อนุมัติแล้ว ดู   
1514 21/10/2557 การบินไทยเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงหลวงพระบาง อนุมัติแล้ว ดู   
1515 11/10/2557 ศิษย์เก่าราชภัฏโคราชร่วมใจ จัดงานต้อนรับกลับสู่รั้วเขียว-เหลือง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
1516 17/10/2557 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชน จัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1517 17/10/2557 ราชภัฏโคราชพัฒนาทักษะการบริการบนเรือสำราญ ในงาน The 5th of Hospitality Day "Let's Work on the Cruises" อนุมัติแล้ว ดู   
1518 17/10/2557 พิธีเปิดงาน Money Expo Udonthani 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1519 17/10/2557 เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าปีที่ 28 เตรียมต้อนรับขบวนเรือจากนานาประเทศ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 ณ หาดกะตะ ภูเก็ต อนุมัติแล้ว ดู   
1520 17/10/2557 Gossip News : คลองถม คอร์เนอร์2 อนุมัติแล้ว ดู   
1521 17/10/2557 บีอีซี-เทโร มิวสิค เอาใจลูกค้าเอไอเอสให้ลุ้นไปฟินอินเลิฟ พร้อมร่วมดินเนอร์แบบโรแมนติคสุดๆกับ “ตู่ ภพธร” อนุมัติแล้ว ดู   
1522 17/10/2557 SPHERE-GLOCAL has released in Thailand love simulation game sales No.1 in Japan อนุมัติแล้ว ดู   
1523 17/10/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เชิญอบรมหลักสูตรตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อนุมัติแล้ว ดู   
1524 16/10/2557 ปตท. จับมือ สามมิตร กรีนพาวเวอร์ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ “PTT DIESEL CNG” สำหรับรถกระบะดีเซล Isuzu อนุมัติแล้ว ดู   
1525 16/10/2557 พ่อค้าแม่ค้าหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่ อ.สามพรานร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนหลัง ทต.อ้อมใหญ่ประกาศให้หยุดค้าขาย และมีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเพิ่ม อนุมัติแล้ว ดู   
1526 15/10/2557 วอร์เนอร์ บราเธอร์ส เผยแผนคอนเทนต์เชิงกลยุทธ์ที่การประชุมนักลงทุนของไทม์ วอร์เนอร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1527 16/10/2557 “เอ็นพีเอส” มอบทุนสนับสนุนโครงการดวงตาสดใสหัวใจเบิกบาน รักษาผู้ป่วยโรคต้อ อนุมัติแล้ว ดู   
1528 17/10/2557 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์คฯ เตรียมเปิดตัว มหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก อนุมัติแล้ว ดู   
1529 16/10/2557 อาร์ทีบีฯ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “Jabra Sport Pulse Wireless” หูฟังสเตอริโออัจฉริยะที่สามารถจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1530 16/10/2557 โอซาก้า โอโช ขยายเวลาเอาใจ คนรักเกี๊ยวซ่า อีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโปรชุดใหญ่ซื้อ 12 แถมฟรี อีก 12 ชิ้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1531 16/10/2557 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1532 16/10/2557 เชิญร่วมงาน The Platinum Jeans Lover อนุมัติแล้ว ดู   
1533 16/10/2557 เจาะลึกกฏหมายความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลดความเสี่่ยงเลี่ยงความเสียหาย รักษาชื่อเสียงแบบเชิงรุกและตัวอย่างจริง อนุมัติแล้ว ดู   
1534 16/10/2557 งานเลี้ยงเกษียณอายุ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี อนุมัติแล้ว ดู   
1535 16/10/2557 ยิปรอค นำเสนอโซลูชั่นส์สำหรับครอบครัวไทยร่วมสมัย ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1536 16/10/2557 การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ อนุมัติแล้ว ดู   
1537 16/10/2557 บลูสไปซ์ เรสเตอรองท์ ชวนอร่อยเน้นสุขภาพพร้อมโปร สุดฮอต ! มา 4 จ่ายแค่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
1538 16/10/2557 ปตท. ร่วมกับ โมเดิร์นไนน์การ์ตูน มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการ “โครงการพลังเล็ก...เปลี่ยนโลก ปี 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1539 16/10/2557 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน 1 พ.ย. นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1540 14/10/2557 จังหวัดชุมพรชี้แจงให้ความรู้ด้านงานประกันสังคม อนุมัติแล้ว ดู   
1541 14/10/2557 โครงการ 2 ภาษา 2 ประเทศ 2 ใบประกาศ 2 ใบปริญญา อนุมัติแล้ว ดู   
1542 16/10/2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1543 16/10/2557 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช นำเสนองานวิจัย ในการประชุมนานาชาติด้านพฤกษศาสตร์ ณ ประเทศอิตาลี อนุมัติแล้ว ดู   
1544 14/10/2557 ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. "กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" อนุมัติแล้ว ดู   
1545 14/10/2557 Flexjet ขึ้นแท่นผู้ขายกรรมสิทธิ์ร่วมรายแรกและรายเดียวในเครื่องบิน Gulfstream G500 รุ่นใหม่ล่าสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1546 16/10/2557 สยามโกลบอลเฮ้าส์ ผนึกกำลังทา ทา ทิสคอน ส่งมอบห้องสมุด ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อน้อง อนุมัติแล้ว ดู   
1547 15/10/2557 สยามโกลบอลเฮ้าส์ ผนึกกำลังทา ทา ทิสคอน ส่งมอบห้องสมุด ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อน้อง อนุมัติแล้ว ดู   
1548 15/10/2557 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1549 15/10/2557 ยิปรอค เปิดตัวแผ่นยิปซัม ยิปรอคเอ็มทูเทค และปูนยิปโค้ท โททอล พร้อม นวัตกรรมล่าสุดตอกย้ำความเป็นหนึ่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1550 14/10/2557 American Express Meetings & Events ผนึกกำลัง DoubleDutch มอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่าสำหรับผู้จัดการประชุมและงานอีเวนท์ อนุมัติแล้ว ดู   
1551 15/10/2557 EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 อนุมัติแล้ว ดู   
1552 15/10/2557 โอซาก้า โอโช ขยายเวลาเอาใจ คนรักเกี๋ยวซ่า อีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโปรชุดใหญ่ซื้อ 12 แถมฟรี อีก 12 ชิ้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1553 15/10/2557 กสิกรไทยพร้อมเปิดบูธแลกเปลี่ยนเงิน@สุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว ดู   
1554 15/10/2557 ผู้บริโภคร้องคอลเซนเตอร์บริษัทมือถือรอสายนานเกินแถมกินตังผู้ใช้บริการ อนุมัติแล้ว ดู   
1555 15/10/2557 โซนี่ไทย ตอบรับกระแสฟังเพลงคุณภาพสูงยุคดิจิตอล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Hi-Resolution Audio รุ่นใหม่อีก 9 รุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1556 15/10/2557 สร้างจุดขายให้ธุรกิจออนไลน์ กับคอร์สสัมมนาสุดพิเศษเดือน ต.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1557 15/10/2557 19 automakers to offer best-of-year deals at 17th Pacific Motor Show; 600 million baht circulation expected อนุมัติแล้ว ดู   
1558 15/10/2557 ด่วน!!! รับส่วนลดพิเศษ สมัครอบรม "เสียภาษี..ให้ต่ำที่สุด" สำหรับบริษัท คณะบุคคล บุคคลธรรมดา ก่อน 31 ตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1559 14/10/2557 พิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1560 15/10/2557 เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ขยายฐานสู่ลำปาง ตอกย้ำมาตรฐานศูนย์บริการชั้นนำเรื่องสร้างบ้านครบวงจร อนุมัติแล้ว ดู   
1561 14/10/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมใจสืบสานประเพณีวิ่งควาย อนุมัติแล้ว ดู   
1562 14/10/2557 การบินไทยรับรางวัล Today’s Traveller Awards 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1563 14/10/2557 เปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1564 14/10/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1565 14/10/2557 ปฐมนิเทศพนักงานจ้างเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1566 13/10/2557 พีแอนด์จี ขยายเป้าหมายความยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1567 14/10/2557 โฮบาร์ทต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากเยอรมัน ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในงาน The World’s Ware Washing Beyond ตอกย้ำผู้นำตลาดเครื่องล้างภาชนะอันดับ 1 ในตลาดไฮเอนด์ อนุมัติแล้ว ดู   
1568 13/10/2557 ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบางละมุง อนุมัติแล้ว ดู   
1569 14/10/2557 ยิปรอค นำเสนอโซลูชั่นส์สำหรับครอบครัวไทยร่วมสมัย ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1570 13/10/2557 Earth Networks ปลื้มเทคโนโลยีการติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงจากฟ้าแลบและฟ้าผ่าได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
1571 10/10/2557 ราชภัฏโคราช ถือฤกษ์มงคล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1572 14/10/2557 นายพงศธร ช่างปลูก นักศึกษาราชภัฏโคราช ผู้มีความเสียสละต่อสังคมเป็นเลิศ รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1573 04/10/2557 กองประกันคุณภาพการศึกษา ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ จัดอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1574 14/10/2557 ราชภัฏโคราชเชิญชมงานแสดงศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1575 14/10/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเวิร์คช็อป เตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ สู่การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1576 13/10/2557 เชิญร่วมงานสัมมนา “โค้งสุดท้ายปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
1577 13/10/2557 19 ค่ายรถชั้นนำร่วมกระหึ่ม “แปซิฟิค มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 17” อัดโปรแรงฯ ขายทิ้งทวนส่งท้ายปี คาดเงินสะพัดกว่า 600 ล้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1578 13/10/2557 เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สนับสนุนเด็กไทย ก้าวไกลสู่เส้นทางนักกีฬาลูกหนังอย่างมืออาชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
1579 13/10/2557 มาลี ขอแนะนำ “มาลี ไลท์” น้ำผลไม้แคลอรีต่ำ ครั้งแรกกับการหลอมรวมน้ำผลไม้ และสารสกัดจากใบหญ้าหวาน (Stevia) ธรรมชาติ 100% เติมคุณค่า เต็มรสชาติกับน้ำผลไม้ ให้คุณดื่มได้แบบไม่รู้สึกผิด อนุมัติแล้ว ดู   
1580 13/10/2557 สำนักพิมพ์สุขภาพใจขอเชิญร่วม 5 กิจกรรมบำรุงหัวใจ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19 อนุมัติแล้ว ดู   
1581 10/10/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1582 13/10/2557 รองแม่ทัพภาค 4 ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยชุดการช่วยเหลือประชาชน จทบ.ชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1583 09/10/2557 จังหวัดชุมพรจัดแข่งขันเรือยาว “ขึ้นโขนชิงธง” ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1584 10/10/2557 ประกาศแจ้งเตือนภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1585 10/10/2557 อาชีวะอุบลราชธานีคว้า 3 รางวัลชนะเลิศ จากงาน FOOD and HOTELEX 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1586 09/10/2557 จ.ชุมพรประชุมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1587 09/10/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมประชุมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ อนุมัติแล้ว ดู   
1588 08/10/2557 การคัดเลือกครูเพื่อรับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี อนุมัติแล้ว ดู   
1589 08/10/2557 Pre อาชีวศึกษา พร้อมแล้วก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
1590 07/10/2557 จังหวัดชุมพรจัดโครงการชุมชนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1591 13/10/2557 ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 10/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1592 13/10/2557 เคลียร์ปัญหาการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ สมัคร 2 ท่านลด 1,000 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1593 13/10/2557 นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ท้องถิ่นปกครองพิเศษอนาคตต้องเลี้ยงตัวเองได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1594 13/10/2557 วันปิยมหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1595 30/09/2557 ราชภัฏโคราช จัดงานสภาคณาจารย์และข้าราชการพบประชาคม และเชิญชูเกียรติ "คนดีศรีราชภัฏราชสีมา" อนุมัติแล้ว ดู   
1596 13/10/2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย จัดงานสัปดาห์วันมหิดล ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1597 12/10/2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1598 13/10/2557 ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ12 โครงการ โดยใช้คะแนน วิชาสามัญ ม.เชียงใหม่ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1599 13/10/2557 โพลล์เผยผลสำรวจความศรัทธาต่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1600 13/10/2557 NIDA Poll มุมมองของประชาชนต่อระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1601 13/10/2557 โควตา สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1602 13/10/2557 รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1603 13/10/2557 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1604 13/10/2557 รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตัล ม.ธรรมศาสตร์ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1605 10/10/2557 เจ๋ง! เด็กไทยคว้า 30 เหรียญคณิต-วิทย์ โอลิมปิก อนุมัติแล้ว ดู   
1606 10/10/2557 ฮาร์ท-สุทธิพงศ์ เชิญร่วมงาน Men’s Health Get START Get STRONG “หนุ่มใหญ่สมวัย สุขภาพดีได้ ไม่อายใคร” อนุมัติแล้ว ดู   
1607 10/10/2557 เชฟรอน ลงพื้นที่สานต่อโครงการเพื่อสังคม ยกขบวนเดินสายให้กำลังใจน้องๆ กับโค้งสุดท้าย ในโครงการ“Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พี่เลี้ยงอาสาสมัครในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย อนุมัติแล้ว ดู   
1608 10/10/2557 ปตท. แจ้งข่าวดี โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เดินเครื่องได้ตามปกติแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1609 10/10/2557 จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1610 10/10/2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในช่วงปรับตัว อนุมัติแล้ว ดู   
1611 10/10/2557 โฮบาร์ทต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากเยอรมัน ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในงาน The World’s Ware Washing Beyond ตอกย้ำผู้นำตลาดเครื่องล้างภาชนะอันดับ 1 ในเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
1612 10/10/2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
1613 09/10/2557 ชาวอำเภอบ้านบึง แห่ทำบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษาเป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1614 10/10/2557 รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
1615 13/10/2557 เคล็ดลับ 24 วิธี ชนะคดีแรงงานและวางแผนภาษีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฯ สมัคร 4 ฟรี 1 อนุมัติแล้ว ดู   
1616 10/10/2557 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 10/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1617 09/10/2557 Manufacturing World Osaka 2014 ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่! อนุมัติแล้ว ดู   
1618 09/10/2557 วารสารข่าวนครปฐม ฉบับที่ 342 อนุมัติแล้ว ดู   
1619 09/10/2557 เทสโก้ โลตัส จับมือ ปภ. ช่วยพี่น้องที่ประสบภัยได้ทันท่วงที อนุมัติแล้ว ดู   
1620 09/10/2557 มท.1 ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนช์ เพื่อมอบนโยบาย เน้นขับเคลื่อนพัฒนาทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1621 09/10/2557 จังหวัดนครปฐมเตรียมแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม ระยะเร่งด่วน ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1622 09/10/2557 "อาร์เอฟเอส” รุกจับมือ “อีซีอาร์ไอ” ยกระดับบุคลากรด้านการแพทย์ เปิดศูนย์เทรนนิ่งเครื่องมือแพทย์ครั้งแรกในไทย หวังปั้นบุคลากร 250 คนภายใน 2 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1623 13/10/2557 พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนสามแห่งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยโดยภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการฝึกทางทหาร (Cobra Gold Exercise) อนุมัติแล้ว ดู   
1624 09/10/2557 กสิกรไทยจับมืออิออนคืนกำไร 2 ต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1625 10/10/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง "วัดความเครียดคนไทย หลังรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
1626 10/10/2557 โปรโมชั่นงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 2 จาก PR งานMoney Expo อนุมัติแล้ว ดู   
1627 08/10/2557 "MALEE Light” นวัตกรรมน้ำผลไม้แคลอรีต่ำครั้งแรกของเมืองไทย หลอมรวมน้ำผลไม้ และสารสกัดจากใบหญ้าหวาน (Stevia) ธรรมชาติ 100% อนุมัติแล้ว ดู   
1628 09/10/2557 เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ร่วมพัฒนาขีดความสามารถของเด็กไทย สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ฟุตบอล อะคาเดมี” ครั้งที่ 9 อนุมัติแล้ว ดู   
1629 08/10/2557 พรอมเมนาดา จัดงาน YES I DO จัดงานแวดดิ้งแฟร์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือส่งท้ายปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1630 10/10/2557 ทิศทางเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1631 08/10/2557 เฮนดริกส์ ยิน มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช้างเอเชียสามเหลี่ยมทองคำ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือช้างไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1632 08/10/2557 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดคอนเสิร์ตการกุศล อนุมัติแล้ว ดู   
1633 08/10/2557 กลุ่ม ปตท.ชวนเข้าร่วมกิจกรรมรอบคัดเลือก ครั้งที่ 3 เขตภาคกลาง กับการแข่งขัน PTT Science Challenge “ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล” อนุมัติแล้ว ดู   
1634 08/10/2557 หลักสูตรอบรมฟรีและที่น่าสนใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1635 08/10/2557 เทศบาลขุนพัดเพ็ง จ.สุพรรณบุรี รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1636 08/10/2557 ราชภัฏโคราช จับมือ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ รุ่นที่ 2 ระดับกลางและระดับสูง อนุมัติแล้ว ดู   
1637 01/10/2557 านประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช เสริมทักษะด้านการพูด ด้วยการจัดอบรมการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง อนุมัติแล้ว ดู   
1638 08/10/2557 นักศึกษาราชภัฏราชสีมาคว้ารางวัลชมเชยการแข่งขัน “ลองของครั้งที่ 5” อนุมัติแล้ว ดู   
1639 02/10/2557 ราชภัฏโคราชถือฤกษ์ดี จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิหลังใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1640 30/09/2557 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช เปิดบ้านโชว์ผลงาน “สรรสร้างลีลานาฏศิลป์” อนุมัติแล้ว ดู   
1641 08/10/2557 คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ในงาน "มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล" อนุมัติแล้ว ดู   
1642 02/10/2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ราชภัฏโคราช จดลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ประจำโปรแกรมวิชา อนุมัติแล้ว ดู   
1643 07/10/2557 โคตี้ อิงค์ เสนอซื้อแบรนด์เครื่องสำอาง บูร์ชัวร์ จากชาแนล ย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำในวงการเครื่องสำอางแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
1644 08/10/2557 งาน Men’s Health Get START Get STRONG “หนุ่มใหญ่สมวัย สุขภาพดีได้ ไม่อายใคร” อนุมัติแล้ว ดู   
1645 07/10/2557 คาลเท็กซ์ขอบคุณพันธมิตรเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน อนุมัติแล้ว ดู   
1646 08/10/2557 บูลสไปซ์ เรสเตอรองท์ ชวนอร่อยเน้นสุขภาพพร้อมโปร สุดฮอต ! มา 4 จ่ายแค่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
1647 08/10/2557 “เอ็นพีเอส” กวาดรางวัลด้านพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน Asean Energy Awards 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1648 08/10/2557 อบต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ขอเชิญชมและร่วมแข่งขันกีฬานามาลาคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
1649 07/10/2557 พิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 143 ยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1650 07/10/2557 เลคิเซ่ร่วมคอนเซ็ปต์“ลดยกใหญ่ จัดหนักกว่าทุกครั้ง” ในงาน Home Work Expo ครั้งที่ 17 อนุมัติแล้ว ดู   
1651 06/10/2557 รมว.พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเขต 4 ขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว ดู   
1652 07/10/2557 งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานแสดงภาพจิตรกรรม "พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม" อนุมัติแล้ว ดู   
1653 06/10/2557 ขึ้นระวางเรือ 303 อนุมัติแล้ว ดู   
1654 07/10/2557 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1655 06/10/2557 โรงพยาบาลชลบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช อนุมัติแล้ว ดู   
1656 07/10/2557 ราคากลางการจ้างเหมาบุคลากรสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1657 06/10/2557 เฮอร์บาไลฟ์ เวลเนส ทัวร์ กลับมาอีกครั้งสู่เอเชียแปซิฟิก อนุมัติแล้ว ดู   
1658 03/10/2557 Arbonne International ประกาศเปิดดำเนินธุรกิจในโปแลนด์ อนุมัติแล้ว ดู   
1659 07/10/2557 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส (Coronary artery bypass surgery set and Self Retaining Retractor) อนุมัติแล้ว ดู   
1660 06/10/2557 การบินไทยรับ 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1661 03/10/2557 Easyprint ชวนออกไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมลุ้นรับ 100 ยูโรทุกวัน อนุมัติแล้ว ดู   
1662 06/10/2557 NIDA Poll เรื่อง มุมมองของคนไทยที่มีต่อ ปตท. และการปฏิรูปพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1663 06/10/2557 ข้อตกลงห้ามทำงานในไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ (ฎีกาน่าสนใจ) – ผลกระทบ AEC อนุมัติแล้ว ดู   
1664 04/10/2557 กลุ่มผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชาวนาในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วอนรัฐบาลกำหนดราคาข้าวตันละหนึ่งหมื่นบาท แทนการจ่ายเงินชดเชยไร่ละหนึ่งพันบาท พร้อมเสนอมาตรการพักชำระหนี้แก่เกษตรกร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง อนุมัติแล้ว ดู   
1665 06/10/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง "ผลงานทีมนักกีฬาไทย ในการสู้ศึกอินชอนเกมส์" อนุมัติแล้ว ดู   
1666 06/10/2557 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Malee Light นวัตกรรมน้ำผลไม้แคลอรี่ต่ำครั้งแรกของเมืองไทย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ใส่ใจดูแลตัวเอง อนุมัติแล้ว ดู   
1667 24/09/2557 New Thinking, New Life (รู้เท่าทันความคิด ชีวิตเปลี่ยน) สมัคร 2 ท่านลด 1,000 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1668 29/09/2557 ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ระยะที่ ๘ จำนวน ๕๓ คัน อนุมัติแล้ว ดู   
1669 29/09/2557 ประกาศร่าง TOR โครงการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๘ จำนวน ๕๓ คัน อนุมัติแล้ว ดู   
1670 29/09/2557 ราคากลางโครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๗ จำนวน ๑๑๗ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1671 29/09/2557 ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๗ จำนวน ๑๑๗ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1672 19/09/2557 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1673 26/09/2557 วารสารข่าวจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 341 ประจำวันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1674 25/09/2557 อบก.มอบ128รางวัลเชิดชูผู้ประกอบการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เปิดตัว 2 แอพฯสุดชิค“คำนวน-สแกนคาร์บอน”ครั้งแรกในไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1675 24/09/2557 กสิกรไทยมอบซูซูกิสวิฟท์ในแคมเปญสลิปพารวย อนุมัติแล้ว ดู   
1676 24/09/2557 เคที โฮล์มส์ เจิดจรัสในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนแรกของโอเลย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1677 24/09/2557 โตชิบา ประกาศวิสัยทัศน์ทางธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
1678 24/09/2557 ร่าง TOR ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล อนุมัติแล้ว ดู   
1679 24/09/2557 GPSC รับมอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายแรกของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1680 24/09/2557 พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล อนุมัติแล้ว ดู   
1681 24/09/2557 โฮบาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา The World’s Ware Washing Beyond 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1682 24/09/2557 กสิกรไทยจับมือโรบินสันเปิดตัวบัตรเดบิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1683 24/09/2557 นายกฯจินดา ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1684 24/09/2557 กาชาดมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนกว่า 2 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1685 24/09/2557 ศึกษาดูงาน จ.สระแก้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1686 24/09/2557 โพลล์ชี้จุดเสี่ยงเด็กนักเรียนตีกันบ่อย อนุมัติแล้ว ดู   
1687 19/09/2557 ขอบคุณผู้ใช้บริการ ท่าเรือแหลมฉบัง (งานกอล์ฟ) อนุมัติแล้ว ดู   
1688 24/09/2557 “ขึ้นโขนชิงธง” ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 หนึ่งในสยาม อนุมัติแล้ว ดู   
1689 23/09/2557 จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1690 23/09/2557 มูลนิธิเอสซีจี เสริมทัพจิตอาสาตราช้าง รูฟฟิ่งเซ็นเตอร์ และเอสซีจี โฮมโซลูชั่น อนุมัติแล้ว ดู   
1691 21/09/2557 กลุ่ม ปตท. - จังหวัดระยอง ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ผลิตไฟฟ้า ลดมลภาวะ อนุมัติแล้ว ดู   
1692 22/09/2557 จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสร้างวัดสีเขียวปลูกป่าชุมชนประชาบางเลนร่วมใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1693 24/09/2557 กลุ่ม ปตท.เตรียมเฟ้นหาตัวแทน จ.ขอนแก่น รอบคัดเลือก 27 ก.ย.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1694 24/09/2557 Presentation Skills for Success "ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ" พิเศษ!!! สมัคร 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน อนุมัติแล้ว ดู   
1695 19/09/2557 ขอบคุณผู้ใช้บริการ (งานแรลลี่) อนุมัติแล้ว ดู   
1696 24/09/2557 สบันงา เชียงใหม่ เตรียมโชว์พิธีแต่งงานแบบล้านนาดั้งเดิม ในงาน YES I DO 26 – 28 ก.ย.นี้ ที่พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ อนุมัติแล้ว ดู   
1697 19/09/2557 OPPLE Lighting ประกาศรุกตลาดอินเดีย อนุมัติแล้ว ดู   
1698 24/09/2557 เสมสิกขาลัยขอเชิญร่วมภาวนาและเรียนรู้กับ "พระไพศาล วิสาโล" อนุมัติแล้ว ดู   
1699 23/09/2557 ราชภัฏโคราชชวนชมกิจกรรมสรรค์สร้างลีลานาฎศิลป์ อนุมัติแล้ว ดู   
1700 21/09/2557 NIDA Poll การตั้งจังหวัดบัวใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1701 20/09/2557 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังจัดตั้งรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา" อนุมัติแล้ว ดู   
1702 19/09/2557 คาเฟ่อเมซอน มอบโชคทัวร์ประเทศบราซิล ท่องป่าอเมซอน ฉลองครบ 12 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1703 19/09/2557 “ต้นหญ้าหวาน” เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพ ให้ความหวานจากธรรมชาติ แต่ปราศจากแคลอรี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1704 19/09/2557 ทีเอ็นที ประเทศไทย ฉลองผลประกอบการครึ่งปีแรกสูงทะลุเป้า อนุมัติแล้ว ดู   
1705 19/09/2557 ประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ Central Monitor (๔-๖ จุด) อนุมัติแล้ว ดู   
1706 19/09/2557 โอซาก้า โอโช จัดเกี๊ยวซ่าชุดใหญ่ ซื้อ 12 แถมฟรี อีก 12 ชิ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1707 19/09/2557 กสทช. รับฟังปัญหาของผู้บริโภคในชุมชนด้านกิจการโทรคมนาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1708 19/09/2557 ชลบุรี จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1709 19/09/2557 ต๊ะ-วริษฐ์ ชวนร่วมงาน“Senses of Kangzen สัมผัสแห่งสุขภาพและความงาม” อนุมัติแล้ว ดู   
1710 19/09/2557 คังเซน เคนโก จัดงาน “Senses of Kangzen สัมผัสแห่งสุขภาพและความงาม” อนุมัติแล้ว ดู   
1711 19/09/2557 “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมแก่นักศึกษาไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1712 19/09/2557 กสิกรไทยคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1713 19/09/2557 คาเฟ่อเมซอน มอบโชคทัวร์ประเทศบราซิล ท่องป่าอเมซอน ฉลองครบ 12 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1714 19/09/2557 ปตท. มอบสะพานกลับรถรูปแบบใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1715 19/09/2557 “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมแก่นักศึกษาไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1716 16/09/2557 ลงนามความร่วมมือ “อาชีวะไทยจีน – เทียนจินโมเดล” อนุมัติแล้ว ดู   
1717 11/09/2557 “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู อนุมัติแล้ว ดู   
1718 17/09/2557 ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส อนุมัติแล้ว ดู   
1719 17/09/2557 มูลนิธิเอสซีจี เสริมทัพจิตอาสาตราช้าง รูฟฟิ่งเซ็นเตอร์ และเอสซีจี โฮมโซลูชั่น อนุมัติแล้ว ดู   
1720 17/09/2557 ปตท. รับมอบภาพวาดจากการประมูล “รักดลใจ ปันไปให้น้อง” อนุมัติแล้ว ดู   
1721 17/09/2557 NIDA Poll ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1722 17/09/2557 ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1723 15/09/2557 จังหวัดชุมพร บูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเรือประมง เพื่อติดตามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1724 12/09/2557 จังหวัดชุมพรผนึกกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำ อนุมัติแล้ว ดู   
1725 12/09/2557 วท.สมุทรสงคราม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน VEC Creative At Home Application 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1726 12/09/2557 จังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมคัดเลือกครู รับพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1727 11/09/2557 จัดหางานจังหวัดชุมพรสัมนาสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพรองรับประชาคมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1728 11/09/2557 ข่าว สอศ.สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล อนุมัติแล้ว ดู   
1729 15/09/2557 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช อนุมัติแล้ว ดู   
1730 11/09/2557 ศูนย์ One Stop Service จังหวัดชุมพร ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของศูนย์ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1731 15/09/2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันมหิดล 24 กันยายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1732 15/09/2557 งานแนะนำผลิตภัณฑ์ “ดูฟาแลค (Duphalac)” อนุมัติแล้ว ดู   
1733 15/09/2557 คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค จัดกิจกรรม Huggies Baby Fit Up “สลัดทิ้งความเทอะทะ มาเบบี้โยคะ กับไบรโอนี่” อนุมัติแล้ว ดู   
1734 15/09/2557 ทีม AIM Lab Mahidol คว้ารางวัลชนะเลิศ ในรายการ i, MedBot 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1735 15/09/2557 การวิเคราะห์ทางการเงินและการรายงานเพื่อการบริหาร รุ่น 7 อนุมัติแล้ว ดู   
1736 15/09/2557 ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมเริ่มจ่ายก๊าซฯ แล้ว ให้บริการเอ็นจีวีภาคอีสานได้ตามปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
1737 15/09/2557 NIDA Poll เรื่อง "คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเลือก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อย่างไร" อนุมัติแล้ว ดู   
1738 13/09/2557 กรมการพัฒนาชุมชนเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเชื่อมโยงสินค้าดีมีคุณภาพจากท้องถิ่นเข้าสู่ตลาด โดยมีสินค้า OTOP จากทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาถูกกว่า 300 ร้านค้า อนุมัติแล้ว ดู   
1739 15/09/2557 งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 (ททท.นครพนม) อนุมัติแล้ว ดู   
1740 15/09/2557 งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 (ททท.นครพนม) อนุมัติแล้ว ดู   
1741 12/09/2557 Unitedprint ประกาศแคมเปญผลิตภัณฑ์ใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1742 15/09/2557 เปิดตัวรายการประกวดร้องเพลงระดับโลก “ร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand Present by KBank” อนุมัติแล้ว ดู   
1743 12/09/2557 สช.ชวนคนไทยเรียนรู้ ๕ ข้อ ตั้งหลักก่อน 'ตรวจสุขภาพ' อนุมัติแล้ว ดู   
1744 12/09/2557 สิงคโปร์ เพาเวอร์ คว้ารางวัลโครงการสมาร์ทกริดยอดเยี่ยมแห่งปี ร่วมกับซิลเวอร์ สปริง เน็ทเวิร์กส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1745 12/09/2557 ฮอนด้าเสริมแกร่งเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก ด้วยบริการ Enterprise Cloud จากเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1746 15/09/2557 บีทีเอส สนับสนุน Car Free Day 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1747 12/09/2557 รฟม. เยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอส อนุมัติแล้ว ดู   
1748 15/09/2557 เชิญร่วมฟังและทำข่าวบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน “จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน?” (16-09-57) อนุมัติแล้ว ดู   
1749 15/09/2557 ฟรี จำนวนจำกัด สัมมนาด้านผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ ใน “Follow Your Dreams… Thai Entrepreneurs Go Global” อนุมัติแล้ว ดู   
1750 15/09/2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก : สัมมนา เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย Alibaba วันที่ 6 พย 57 เวลา 12.30-16.00 น ณ IMPACT เมืองทองธานี - ภายในงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 4 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1751 15/09/2557 เผยแนวข้อสอบ cu-tep speaking อนุมัติแล้ว ดู   
1752 11/09/2557 “ไซรัส ธัญญา” นำเครื่องประดับจิวเวลรี่ร่วมออกบูธงาน “บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ ครั้งที่ 54” อนุมัติแล้ว ดู   
1753 10/09/2557 ผู้ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำทำเนียบขาวเตรียมเปิดเวทีปาถกฐา ณ การประชุม NACD Board Leadership Conference อนุมัติแล้ว ดู   
1754 15/09/2557 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชวนพี่น้องร้่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเครื่องอุปโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื่อเอดส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1755 11/09/2557 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนกันยายน 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1756 15/09/2557 แบไต๋ .... ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อนุมัติแล้ว ดู   
1757 15/09/2557 งานสัมมนา เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย ebay วันที่ 7 พย 57 เวลา 12.30-16.30 น ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1758 11/09/2557 "เตรียมพบกับ EDUCA 2014 " มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 กับ 7 กิจกรรมพิเศษสำหรับครู จัดโดย ปิโก (ไทยแลนด์) อนุมัติแล้ว ดู   
1759 11/09/2557 อาร์ทีบี เทคโนโลยี บริจาคหูฟังฟิลิปส์จำนวน 100 ตัว ให้กับห้องแล็บปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว ดู   
1760 11/09/2557 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช ร่วมงานเปิดตัวอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1761 04/09/2557 ราชภัฏโคราช น้อมระลึกครูบาอาจารย์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1762 11/09/2557 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 143 อนุมัติแล้ว ดู   
1763 11/09/2557 การท่องเที่ยวฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดชลบุรีกลับมาอีกครั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1764 11/09/2557 ท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประกวดภาพวาดของเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1765 11/09/2557 ระเบิดความมันส์กับ K-1 World Max Final 2014 ครั้งแรกในเมืองพัทยา อนุมัติแล้ว ดู   
1766 11/09/2557 เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Pattaya Car Free Day 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1767 11/09/2557 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดงานวันพบญาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1768 11/09/2557 สสจ. ห่วงใยประชาชนใส่ใจสุขภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
1769 11/09/2557 กสทช. เตือนผู้บริโภคอย่างหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี อนุมัติแล้ว ดู   
1770 11/09/2557 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุก ร้องเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
1771 11/09/2557 จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1772 11/09/2557 อบรม & เจรจาธุรกิจกับ aCommerce สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตลาด e-Commerce ในไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ วันที่ 7 ตค 57 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1773 11/09/2557 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม "English for Logistics" (Season 2) ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. อนุมัติแล้ว ดู   
1774 11/09/2557 NIDA Poll กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติแล้ว ดู   
1775 11/09/2557 ขอเชิญร่วมงานและฝากปฏิทินข่าว Meet & Greet “อั้ม พัชราภา” ในงานโตโยต้า บัสส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1776 10/09/2557 โครงการทัวร์สอนภาษาอังกฤษโดยครูแสตมฟอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารแก่เยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1777 10/09/2557 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชวนสาวงามประชันโฉม โชว์ความสามารถ ร่วมชิง Miss Pacific Motor Show 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1778 09/09/2557 คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำในคลองแม่ข่ากลางเมืองเชียงใหม่เน่าเสีย ด้วยการปล่อยน้ำดีจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ไล่น้ำเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
1779 10/09/2557 นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
1780 10/09/2557 แม่ทัพภาคที่1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1781 10/09/2557 ปตท. รับ 3 สุดยอดรางวัล จาก นิตยสารการเงินชั้นนำ Alpha Southeast Asia อนุมัติแล้ว ดู   
1782 10/09/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล อนุมัติแล้ว ดู   
1783 10/09/2557 สช.-ศธ.ร่วมมือคืนความสุขให้ชุมชน สร้าง "ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน" อนุมัติแล้ว ดู   
1784 10/09/2557 กรมหลวงชุมพรเกมส์ ปิดฉากอย่างงดงาม เจ้าภาพจังหวัดชุมพรอยู่อันดับ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1785 10/09/2557 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพรจัดฟุตบอลลีกเยาวชนเฟ้นนักเตะลุยศึกโค้กคัพ 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1786 10/09/2557 จังหวัดชุมพรประกาศเตือนภัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1787 10/09/2557 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อสภาพ จำนวน 3 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
1788 10/09/2557 สช.เรียนเชิญเข้าร่วม "เวทีร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗" อนุมัติแล้ว ดู   
1789 10/09/2557 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1790 09/09/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิสและคณะ อนุมัติแล้ว ดู   
1791 09/09/2557 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเวทีเสวนาบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ก.ธ.จ. จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการแนะนำ สอดส่อง และติดตามการทำงานของภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
1792 09/09/2557 จังหวัดชลบุรีจัดแถลงข่าวงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 143) อนุมัติแล้ว ดู   
1793 09/09/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิสและคณะ อนุมัติแล้ว ดู   
1794 08/09/2557 Be-Bound ระดมทุน 4.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อเชื่อมต่อ "พวกเราที่เหลือ" กับอินเทอร์เน็ตมือถือ อนุมัติแล้ว ดู   
1795 09/09/2557 งานประเพณีวิงควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู