ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 เพิ่มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

No. วันที่ หัวข้อข่าว/บทความ สถานะ  
1 04/02/2559 จังหวัดสุพรรณบุรี 59 คู่รักหวานรับวาเลนไทน์ “กุมภาสัญญารัก” อนุมัติแล้ว ดู   
2 03/02/2559 กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับพันธมิตร ตอกย้ำความสำเร็จนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ขยายผลโครงการThailand Tech Show ครั้งที่ 3สู่เอกชนทั่วทุกภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
3 04/02/2559 เอสเอ็มอีแบงก์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริม SMEs ทำบัญชีเดียวตั้งเป้าดึงลูกค้าธนาคาร 3 พันรายเข้าสู่ระบบ สร้างฐานการพัฒนาเติบโต อนุมัติแล้ว ดู   
4 05/02/2559 บสย. จัดงานขอบคุณธนาคาร-ร่วมมือหนุน SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
5 05/02/2559 ธ.ก.ส.นครสวรรค์ เปิดตลาดประชารัฐ บริการทุกวันศุกร์ อนุมัติแล้ว ดู   
6 04/02/2559 ธ.ก.ส.เพชรบุรี จัดงาน “ ตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนในระดับฐานราก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
7 04/02/2559 รายงานเดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย เปลี่ยนแล้วรวย อนุมัติแล้ว ดู   
8 04/02/2559 กรมบังคับคดี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการสัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs 12 รุ่น 12 จังหวัด เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย อนุมัติแล้ว ดู   
9 04/02/2559 จ.อุบลราชธานี เปิดตลาดประชารัฐสนองนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
10 05/02/2559 ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง อนุมัติแล้ว ดู   
11 05/02/2559 นครปฐมเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7 จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
12 05/02/2559 FALALA Market ตลาดนัดแห่งแรกของโคราช อนุมัติแล้ว ดู   
13 05/02/2559 ตำรวจภูธรภาค 9 เตือนประชาชนระวังอันตรายช่วงเทศกาลตรุษจีน เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191 หรือ 1599 พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อนุมัติแล้ว ดู   
14 04/02/2559 ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โชว์ผลงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสังคม อนุมัติแล้ว ดู   
15 29/01/2559 นายกรัฐมนตรี ระบุ นักเรียนอาชีวถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
16 04/02/2559 โครงการค่ายจริยธรรม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” อนุมัติแล้ว ดู   
17 05/02/2559 ศูนย์อำนวยการฯ ยาเสพติด จ.นราธิวาส แจ้งผลการแข่งขันโต้วาที อนุมัติแล้ว ดู   
18 04/02/2559 ไทยคู่ฟ้า ตอน JCCI ชื่มชมนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
19 04/02/2559 พลังงาน จ.นราธิวาส ระบุ ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ จชต. จะต้องใช้ถังก๊าซคอมโพสิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
20 04/02/2559 งานสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่ จ.อุบลฯ อนุมัติแล้ว ดู   
21 04/02/2559 ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการ ศปถ. มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 - สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
22 04/02/2559 ฝายมีชีวิตที่วังไทรบ้านห้วยหินฝน อ.แม่สอด เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจน มีน้ำเก็บเหนือฝายสูงกว่าเมตรครึ่ง อนุมัติแล้ว ดู   
23 04/02/2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
24 04/02/2559 รอง ปธ.ขับเคลื่อน One Map มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อนุมัติแล้ว ดู   
25 04/02/2559 จ.มุกดาหาร อบรมเสริมความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจังหวีดมุกดาหารรุ่นที่2 ปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
26 05/02/2559 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เผยมาตรการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
27 04/02/2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จ.มุกดาหาร อนุมัติแล้ว ดู   
28 22/01/2559 สารคดีประมงไทยยั่งยืน Thai stop IUU fishing ตอนที่ 11 หลักของการแก้ปัญหา อนุมัติแล้ว ดู   
29 02/02/2559 ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้างานตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข อนุมัติแล้ว ดู   
30 29/01/2559 รัฐบาลเตรียมเปิดตลาดวัฒนธรรม ชูทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข อนุมัติแล้ว ดู   
31 02/02/2559 Pearl River Tower ขึ้นแท่นอาคารสีเขียวมาตรฐาน LEED Platinum แห่งแรกในกว่างโจว พร้อมดึงดูดความสนใจจากบริษัทข้ามชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
32 26/01/2559 นายกฯ ยันเลือกตั้งปี 2560-เตือน ปชช. ประหยัดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
33 01/02/2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ห่วงสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบไฟป่าจุดใหม่ห่างจากจุดเดิมที่ดับไปแล้วราว 5 กิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
34 31/01/2559 จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเตือนอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน ช่วงภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
35 31/01/2559 สศก. เดินหน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
36 31/01/2559 รัฐบาล เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
37 31/01/2559 รายการเดินหน้าประเทศไทย : One Map แผนที่เดียวแก้ปัญหาบุกรุกทรัพยากรทั้งระบบ อนุมัติแล้ว ดู   
38 01/02/2559 ชาวสมุยร่วมกับนักท่องเที่ยวเก็บซากสาหร่ายทะเลและขยะที่บริเวณชายหาดสาธารณะบ้านแม่น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
39 01/02/2559 สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดึงภาคประชาชนร่วมโครงการ"ตำรวจเมืองสงขลารักษ์หาดสมิหลา" เดินหน้ารักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดสมิหลา เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม อนุมัติแล้ว ดู   
40 01/02/2559 จ.ตรัง เดินหน้าโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดตรัง 1 ใน 27 วาระของจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
41 01/02/2559 ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันทำโป่งเทียมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบฯ สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า ทดแทนโป่งเทียมธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมสภาพในช่วงหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
42 28/01/2559 จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
43 29/01/2559 เริ่มแล้ว! งานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 งานแสดงสินค้า OTOP ภาคตะวันออกและงานเกษตรแฟร์ จังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
44 31/01/2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด “กิจกรรม OTOP Lovely Phuket” อนุมัติแล้ว ดู   
45 31/01/2559 งาน "เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559" ค่อนข้างคึกคักประชาชนไปร่วมงานอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
46 31/01/2559 จังหวัดนนทบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ตรุษจีนหรรษาสุดยอดภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
47 31/01/2559 จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงาน “เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา” ประจำปี 2259 ระหว่างวันที่ 19 -22 ก.พ.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
48 01/02/2559 สุพรรณบุรี พร้อมโชว์เมนูเด็ด ร้อยร้าน ร้อยเมนูกับมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 17 อนุมัติแล้ว ดู   
49 26/01/2559 นายกฯ สั่งการให้มีการขยายการดำเนินโครงการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกจังหวัดก่อนขยายไปสู่ภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
50 30/01/2559 รัฐบาลชื่นชม เกษตรกร ปรับตัวขานรับนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชฤดูแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
51 29/01/2559 รัฐบาลเตรียมเปิดตลาดวัฒนธรรม ชูทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข อนุมัติแล้ว ดู   
52 29/01/2559 ทูตสหรัฐฯ ยกย่องความสัมพันธ์สองประเทศ พร้อมขยายความสัมพันธ์ระดับเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
53 31/01/2559 รัฐบาลแจงเหตุปัญหารัฐบาลแจงเหตุปัญหาน้ำ เกิดจากความไร้ระบบตั้งแต่อดีต ทั้งการปล่อยน้ำ สร้างแหล่งน้ำไม่ถูกจุด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแบบไร้ทิศทาง เรียกร้องทุกฝ่ายทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาระยะยาว อนุมัติแล้ว ดู   
54 31/01/2559 นายกฯ ขอบคุณทุกกระทรวง จัดทำภาพกราฟิก ปชส. ผลงาน แนะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสร้างการรับรู้ควบคู่กัน พร้อมเชิญชวนเอกชนและประชาชนฝีมือดีร่วมผลิตภาพ และเผยแพร่แก่ประชาชนให้ทั่วถึง อนุมัติแล้ว ดู   
55 30/01/2559 การบริหารจัดการน้ำ และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปีงบประมาณ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
56 01/02/2559 ศมบ. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
57 27/01/2559 เมียนมาลงนามข้อตกลงกับจีนเพื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าในรัฐมอญ อนุมัติแล้ว ดู   
58 27/01/2559 พลังงานชัยนาทเดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทน สนองนโยบายแผนบูรณาการพลังงาน 20 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
59 26/01/2559 จังหวัดภูเก็ต ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความคุ้มค่าด้านการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนบนเกาะ อนุมัติแล้ว ดู   
60 28/01/2559 สารคดีไทยคู่ฟ้า ตอน อียูพอใจการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
61 28/01/2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
62 27/01/2559 สุพรรณบุรี เตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ หากเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
63 27/01/2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแปลงแนวเขตที่ดินเป็นมาตราส่วน 1:4,000 ภายในสัปดาห์นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
64 27/01/2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
65 27/01/2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือ ปปส. นำศาสนาเข้าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในชุมชนชุมพลี อนุมัติแล้ว ดู   
66 27/01/2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
67 27/01/2559 จังหวัดนครสวรรค์อบรมอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
68 27/01/2559 จ.นนทบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
69 27/01/2559 จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
70 26/01/2559 จังหวัดสมุทรสาครเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
71 27/01/2559 จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
72 13/01/2559 ฮิลตัน พัทยา จัด Wedding Fair 11-14 ก.พ. 59 อนุมัติแล้ว ดู   
73 12/01/2559 ทบทวนหลักเกณฑ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน อนุมัติแล้ว ดู   
74 11/01/2559 รองนายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายด้านการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
75 10/01/2559 นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
76 07/01/2559 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็ก 2559 แด่ชาวชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
77 07/01/2559 บริษัทซีเฟรชมอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
78 07/01/2559 จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า อนุมัติแล้ว ดู   
79 07/01/2559 ผู้ว่าฯ ชุมพร เปิดห้องทำงานให้เด็กเข้าเยี่ยมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี59 อนุมัติแล้ว ดู   
80 07/01/2559 กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม “Workshop Young Gen Anti-Corruption” อนุมัติแล้ว ดู   
81 07/01/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 2 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
82 07/01/2559 กำหนดการ “การแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
83 07/01/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิล (Hb typing) จำนวนประมาณ ๗ ชุด อนุมัติแล้ว ดู   
84 07/01/2559 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานวันเด็ก “ตะลุยฝันวันเด็ก กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2559” อนุมัติแล้ว ดู   
85 08/01/2559 เสริมทักษะชีวิตเด็กไทยยุค 4 จี อนุมัติแล้ว ดู   
86 07/01/2559 ศูนย์เรียนรู้ร้อยหวันพันธุ์ป่า วิถีแห่งการอนุรักษ์ของปราชญ์ชาวบ้านที่พัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
87 07/01/2559 RENAC เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียว อนุมัติแล้ว ดู   
88 07/01/2559 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เทศบาลนครแหลมฉบัง อนุมัติแล้ว ดู   
89 07/01/2559 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ที่จังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
90 07/01/2559 จ.ยโสธร ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานรณรงค์แก้ไขป้องกันยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
91 06/01/2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "Nature Land" ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
92 06/01/2559 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เตรียมจัดสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
93 06/01/2559 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการอุทยานแห่งชาติสดใสไร้ถังขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
94 06/01/2559 จังหวัดปทุมธานีนำเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
95 06/01/2559 อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ชายแดนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
96 06/01/2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอฝาง เตรียมบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาหมอกควันสองแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
97 07/01/2559 จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเตือนอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน ช่วงหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
98 06/01/2559 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
99 06/01/2559 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
100 07/01/2559 ผู้นำศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและซิกข์ จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
101 06/01/2559 เจ้าหน้าที่การรถไฟเร่งเคลื่อนย้ายโบกี้บรรทุกน้ำมัน ซึ่งตกรางที่สถานีรถไฟ หนองหล่ม ต. ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน อนุมัติแล้ว ดู   
102 07/01/2559 จ.มหาสารคาม จัดงาน "มหกรรมเทใจคืนความสุขปีใหม่มหาสารคาม ปี 2559" อนุมัติแล้ว ดู   
103 06/01/2559 กระทรวงพลังงานคาดว่าการใช้พลังงานปี 2559 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง อนุมัติแล้ว ดู   
104 05/01/2559 ที่ประชุม กบง.เตรียมพิจารณาลอยตัวราคาเอ็นจีวีตามตลาดโลกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมมีมติตรึงราคาขายปลีกแอลพีจีในเดือนมกราคมนี้ที่กิโลกรัมละ 22.29 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
105 06/01/2559 ปตท. เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
106 06/01/2559 กรมการกงสุลเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเพิ่มวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 2 เม.ย.59 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
107 06/01/2559 นายกรัฐมนตรีระบุคำสั่งหัวหน้า คสช.ย้ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกตรวจสอบกลุ่มที่ 3 ยังไม่ถือว่ามีความเป็นผิด อนุมัติแล้ว ดู   
108 06/01/2559 กระทรวงสาธารณสุขประชุมขับเคลื่อน WHO Patient safety Curriculum อนุมัติแล้ว ดู   
109 04/01/2559 ผู้ใช้รถกว่า 33,465 คัน ใช้บริการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
110 07/01/2559 คึกคักรับต้นปีกับค่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ อย่าง มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา อนุมัติแล้ว ดู   
111 05/01/2559 เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ติดทำเนียบแชมเปี้ยนในรายงาน APAC Hosted Telephony and Unified Communications Service Providers Frost IQ อนุมัติแล้ว ดู   
112 06/01/2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิงสแปน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติแล้ว ดู   
113 06/01/2559 ฉลองวันเด็ก แจกโอวัลตินคูลฟรี 2 ล้านแก้วที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมจัดงานวันเด็กที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) อนุมัติแล้ว ดู   
114 05/01/2559 เอ็นทีที คอม คว้าตำแหน่ง Leader ในรายงาน IDC ITMarketScape: Worldwide UCaaS Service Provider 2015 Vendor Assessment อนุมัติแล้ว ดู   
115 06/01/2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทำความดี ห่วงใยนักเรียนด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF อนุมัติแล้ว ดู   
116 06/01/2559 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 146 อนุมัติแล้ว ดู   
117 06/01/2559 “ยิบอินซอย” จัดเปิดตัวหนังสือ “นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน” อนุมัติแล้ว ดู   
118 06/01/2559 เฮอร์บาไลฟ์ต้อนรับแพทย์ชาวฟิลิปปินส์เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ อนุมัติแล้ว ดู   
119 06/01/2559 พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา อนุมัติแล้ว ดู   
120 06/01/2559 เทศบาลนครแหลมฉบังเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุ ๑๐๐ ปี อนุมัติแล้ว ดู   
121 05/01/2559 TCL เปิดตัวโทรทัศน์ QUHD TV รุ่นแรกของโลกที่งาน CES 2016 อนุมัติแล้ว ดู   
122 07/01/2559 มูลนิธิบ้านอบอุ่น เพื่อสุนัขจรจัด ริเริ่มโครงการ ‘SPONSOR A DOG – ร่วมกันช่วยอุปถัมภ์น้องหมาตามกำลังทรัพย์’ อนุมัติแล้ว ดู   
123 07/01/2559 ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการเพื่อการกุศล “สระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส” อนุมัติแล้ว ดู   
124 07/01/2559 ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
125 05/01/2559 เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดงานเดิน - วิ่งด่านซ้ายมินิมาราธอนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
126 05/01/2559 จังหวัดพิจิตรปลุกกระแสรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนตามโครงการ TO BE NUMBER ONE อนุมัติแล้ว ดู   
127 05/01/2559 รายงานพิเศษ : ป.ป.ส. ป้องกันยาเสพติดเชิงรุกถึงชุมชนในปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
128 05/01/2559 อำเภอถลางเตรียมจัดโครงการพลังเมืองสะอาด โดยเริ่มจากวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีถึงแยกอ่าวปอในวันที่ 10 มกราคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
129 05/01/2559 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสงขลา แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
130 05/01/2559 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ขอเชิญฟังการเสวนาหัวข้อเรื่องการทวงคืนผืนป่า ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
131 05/01/2559 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
132 05/01/2559 ผู้ว่าฯจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามผลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม บนพื้นที่เขาค้อ อนุมัติแล้ว ดู   
133 06/01/2559 นายกรัฐมนตรีระบุราคายางพาราตกต่ำมาจากหลายปัจจัย ย้ำต้องสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
134 05/01/2559 ที่ประชุม กกร. เปิดเผยมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการค้าปลีกเติบโตร้อยละ 15 - 20 อนุมัติแล้ว ดู   
135 05/01/2559 จังหวัดลำพูนเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มุ่งให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูฝน อนุมัติแล้ว ดู   
136 05/01/2559 จังหวัดสิงห์บุรี ประชาคมสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
137 06/01/2559 ไทยคู่ฟ้า ตอน มาตรการรับมือปัญหาภัยแล้งปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
138 05/01/2559 กรมชลประทาน ขอความร่วมมือประหยัดน้ำ ไม่เพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง หลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศมีเพียงร้อยละ 56 อนุมัติแล้ว ดู   
139 05/01/2559 รัฐบาลรับสนองพระราชดำรัสใส่เกล้าฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
140 04/01/2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกหน่วยงานติดตามภาวะภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
141 04/01/2559 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อนุมัติแล้ว ดู   
142 04/01/2559 กฟภ. จ.สุรินทร์ เตือนภัยอันตรายในช่วงฤดูหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
143 04/01/2559 สสจ.ชัยนาท สร้างต้นแบบโรงพยาบาลกำจัดขยะเหลือศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
144 04/01/2559 ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์เก็บขยะริมชายหาดอ่าวประจวบฯ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
145 05/01/2559 ปภ.สุโขทัย สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของจังหวัดสุโขทัย 7 วันที่ผ่านมา สามารถลดอุบัติเหตุที่จะส่งผลต่อชีวิตลงได้ 100 % อนุมัติแล้ว ดู   
146 05/01/2559 โครงการนครปลอดภัยทุกวัน ทุกวัยสวมใส่หมวกนิรภัย 100 % ช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
147 04/01/2559 พม.เตรียมจัดงานมหกรรม “ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักกัน และเกื้อกูลกัน” อนุมัติแล้ว ดู   
148 04/01/2559 ศุลกากรอรัญฯ เผยตัวเลขการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ปี 2558 มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้าน อนุมัติแล้ว ดู   
149 04/01/2559 นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
150 04/01/2559 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3,092 ครั้ง เสียชีวิต 340 ราย บาดเจ็บ 3,216 คน อนุมัติแล้ว ดู   
151 04/01/2559 กองทัพบก แจ้งเตือนประชาชนจะมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ในวันที่ 7 มกราคมนี้ เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
152 04/01/2559 ไทยคู่ฟ้า ตอน ข้อคิดในการมอบของขวัญปีใหม่และการปฏิบัติตนจากนายกรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
153 04/01/2559 ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมกำลัง และมอบผ้าห่มกันหนาวชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่พลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอำเภอเขมราฐ อนุมัติแล้ว ดู   
154 01/01/2559 นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
155 03/01/2559 นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานดูแลการจราจร ชื่นชมมาตรการยึดรถเมาแล้วขับช่วยสกัดอาวุธปืน-ยาเสพติดเตรียมพิจารณาใช้ต่อเนื่องทุกเทศกาล อนุมัติแล้ว ดู   
156 04/01/2559 ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นการอำนวยความปลอดภัยบนถนนเส้นทางสายหลัก รองรับการเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ของประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
157 04/01/2559 รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2559 ผ่านไป 6 วัน สมุทรปราการเสียชีวิต 1 เจ็บ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
158 04/01/2559 บรรยากาศเช้าวันแรกพุทธศักราชใหม่ 2559 การจราจรในพื้นที่ยะลาคึกคัก ส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เดินทางทำงานคึกคัก ตั้งแต่เช้า อนุมัติแล้ว ดู   
159 04/01/2559 จ.สุรินทร์ สรุป 6 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 51 ครั้ง เสียชีวิตแล้ว 6 คน บาดเจ็บ 54 คน ขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพกันหมดแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
160 04/01/2559 จังหวัดตรัง สรุปศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 6 วัน ตายยังเป็นศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
161 04/01/2559 จ.ขอนแก่น วันที่ 6 ของการรณรงค์สุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559 เกิดอุบัติเหตุ31 ครั้ง บาดเจ็บ 30 รายเสียชีวิต5 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
162 04/01/2559 จ.สุรินทร์สรุป 6 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 51 ครั้ง เสียชีวิตแล้ว 6 คน บาดเจ็บ 54 คน อนุมัติแล้ว ดู   
163 03/01/2559 จ.สุรินทร์ เร่งดูแลต้นปอเทือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาด 14 กุมภานี้ ดอกปอเทืองจะออกดอกสีเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งต้อนรับวันแห่งความรักอย่างแน่นอน อนุมัติแล้ว ดู   
164 04/01/2559 อบต.หาดสำราญ จังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “เบิกฟ้าหาดสำราญ อาหารทะเล เสน่ห์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 6 ปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
165 04/01/2559 ผลการจับจ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ทำให้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มกว่าเท่าตัว อนุมัติแล้ว ดู   
166 03/01/2559 ร้านขายของฝากพื้นเมือง จ.พังงา คึกคัก โดยเฉพาะสินค้า OTOP ยอดขายเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
167 02/01/2559 ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ จัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนมีประชาชนสนใจซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
168 03/01/2559 สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ปปส. ภาค 5 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดคนขับรถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
169 03/01/2559 ป.ป.ส. ตั้งเป้าสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดในปีนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
170 03/01/2559 ป.ป.ส. กำชับเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจยานพาหนะและสถานีขนส่ง ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
171 03/01/2559 กฟผ.เปิดเผยการดำเนินงานปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
172 03/01/2559 รายงานพิเศษ : กระทรวงพลังงาน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
173 02/01/2559 กระทรวงพลังงาน เดินหน้าจัดทำแผนบูรณาการพลังงานประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
174 02/01/2559 รายการเดินหน้าประเทศไทย : แถลงผลงานกระรวงพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
175 01/01/2559 อธิบดีกรมป่าไม้ คาด ต้นเดือนมกราคมจะได้ความชัดเจนมาตรการแก้ปัญหาการจัดการพื้นที่ภูทับเบิก อนุมัติแล้ว ดู   
176 02/01/2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแผนทวงคืนผืนป่าปีนี้อีกกว่า 500,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
177 03/01/2559 ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ย้ำภาครัฐต้องสนับสนุนภาคเอกชนและเกษตรกรปลูกป่าในประเทศบนพื้นที่รกร้าง อนุมัติแล้ว ดู   
178 02/01/2559 กรมควบคุมมลพิษ เตรียมฟื้นฟูห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
179 02/01/2559 จังหวัดตรังกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ อนุมัติแล้ว ดู   
180 01/01/2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาด ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 ฟื้นตัว อนุมัติแล้ว ดู   
181 30/12/2558 กนอ.ร่วมมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะแหล่งน้ำในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
182 30/12/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาการเจาะน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
183 29/12/2558 รัฐบาลเน้นแนวทางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ พร้อมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
184 28/12/2558 จังหวัดหนองคาย บริหารจัดการน้ำ พร้อมรับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
185 29/12/2558 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน อนุมัติแล้ว ดู   
186 30/12/2558 จ.สุรินทร์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 500 ผืน แก่ราษฎรยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อนุมัติแล้ว ดู   
187 29/12/2558 เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโครงการวัดในเรือนจำ ธรรมะในเรือนใจ สวดมนต์ข้ามปี 3 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
188 29/12/2558 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” เฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
189 30/12/2558 อำเภอเมืองเชียงราย เดินหน้าสานต่อโครงการบ้านฮอมบุญรัฐราษรวมใจเพื่อผู้ยากไร้และไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
190 29/12/2558 จังหวัดสิงห์บุรีจัดขบวนแสดงวิถีชีวิตของชาวสิงห์บุรีในลำน้ำเจ้าพระยา ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
191 30/12/2558 งานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลองประจำปี 2558 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
192 29/12/2558 นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
193 29/12/2558 จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
194 29/12/2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดจำหน่ายสินค้าของขวัญปีใหม่ 2559 เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
195 29/12/2558 ขนส่ง จ.อุดรธานี สร้างความมั่นใจให้กับประชานชนที่โดยสารสาธารณะ เน้นสภาพรถต้องพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ขับขี่ต้องไร้แอลกอฮอล์ อนุมัติแล้ว ดู   
196 29/12/2558 ขนส่งสระแก้วบริการตรวจเช็คสภาพรถ ภายใต้โครงการ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 ฟรี 20 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
197 29/12/2558 จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
198 29/12/2558 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเข้ม พนักงานขับรถโดยสารทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่ง ค่าระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
199 29/12/2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ตั้งจุดบริการชั่วคราวคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะเข้มงวดพนักงานขับรถ พร้อมตรวจวัดระดับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
200 29/12/2558 จ.กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
201 29/12/2558 ขนส่ง จ.อุดรธานีสร้างความมั่นใจให้กับประชานชนที่โดยสารสาธารณะ เน้นสภาพรถต้องพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ขับขี่ต้องไร้แอลกอฮอล์ อนุมัติแล้ว ดู   
202 29/12/2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางมาตรการป้องกันอุบัติภัยการสัญจรทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
203 28/12/2558 ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่เกษตรกรลูกค้าธนาคาร คืนดอกเบี้ยตามโครงการชำระดี มีคืนและสนับสนุนสินเชื่อลูกค้าดีที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การเกษตรที่มีความยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
204 28/12/2558 สคร. 1 เชียงใหม่ ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงอุณหภูมิลดลง อากาศเริ่มหนาวเย็น โรคภัยอาจมาเยือนพร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรค อนุมัติแล้ว ดู   
205 28/12/2558 สศก. ร่วมเวทีภูมิภาคริเริ่มลุ่มน้ำโขง หารือร่วมประเด็นเสาหลักสู่การพัฒนาภาคเกษตรร่วมกัน อนุมัติแล้ว ดู   
206 26/12/2558 นายกรัฐมนตรี เปิดเผย รัฐบาลได้กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไว้ใน 3 ด้าน พร้อมเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง อนุมัติแล้ว ดู   
207 26/12/2558 ไทยคู่ฟ้า ตอน นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี 2559 - 2563 อนุมัติแล้ว ดู   
208 21/12/2558 ด่านตรวจสัตว์ป่า จ.มุกดาหาร จัดประชุมเสริมความรู้เครือข่ายตามอนุสัญญาไซเตส อนุมัติแล้ว ดู   
209 27/12/2558 กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดนัดนาวง ตลาดต้องชม เป็นตลาดนำร่องที่ จ.นครศรีธรรมราช ให้ผู้ผลิตพบกับผู้ซื้อโดยตรง ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
210 27/12/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าทวงคืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้ได้ 26 ล้านไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
211 27/12/2558 รายการเดินหน้าประเทศไทย : ผลการทำงาน 1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
212 28/12/2558 จ.สุรินทร์ ให้ทุกหน่วยงานร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาวพร้อมออกแจกผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยทันที อนุมัติแล้ว ดู   
213 28/12/2558 รมว.สาธารณสุขย้ำไม่เคยมีความคิดรื้อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดินหน้าดำเนินการเป็นระบบที่ยั่งยืนต่อไป อนุมัติแล้ว ดู   
214 28/12/2558 ปลัด พม. เปิดงาน “รณรงค์ปีใหม่หยุดความพิการบนท้องถนน” หวังลดการเกิดความพิการจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ’59 อนุมัติแล้ว ดู   
215 28/12/2558 พม. เปิดงาน “รณรงค์ปีใหม่หยุดความพิการบนท้องถนน” หวังลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
216 28/12/2558 อบต.โนนโหนน จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อนุมัติแล้ว ดู   
217 28/12/2558 ศปถ.จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
218 28/12/2558 เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนระวังป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
219 28/12/2558 โครงการชลประทานราชบุรี รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
220 28/12/2558 สธ. มอบของขวัญปีใหม่ 4 งาน “สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง” ให้คนไทยตลอดปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
221 28/12/2558 สบส.คาดกระแส“เด้ง–เป๊ะ-เว่อร์ ”ปีลิง พุ่งไม่หยุด รณรงค์คนไทยรู้ทัน คลินิกความงาม ป้องภัยคนชอบ ! อนุมัติแล้ว ดู   
222 27/12/2558 ประชาชนเที่ยวชมงาน OTOP City 2015 ที่เมืองทองธานีเป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
223 26/12/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป ควบคู่การให้บริการประชาชนตรงความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
224 27/12/2558 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จัดโครงการแนวร่วมป้องกันภัยบนท้องถนน 191 อนุมัติแล้ว ดู   
225 27/12/2558 รัฐบาล มั่นใจมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
226 24/12/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสงครามจัดกิจกรรม วัน ทสม.แห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
227 24/12/2558 นายกรัฐมนตรี เปิดงานโอทอปซิตี้ 2015 OTOP NEXT VERSION 2.0 ทศวรรษใหม่ ภูมิปัญญาไทยไม่หยุดยั้ง ตั้งเป้ายอดจำหน่ายภายในงาน 1,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
228 24/12/2558 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดลำพูน ( ทสม. ) ร่วมกับชาวอำเภอบ้านธิ สร้างฝายสามัคคี อนุมัติแล้ว ดู   
229 24/12/2558 เครือข่าย ทสม. จังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้าง ฝายสามัคคี เนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
230 23/12/2558 ชลประทาน เผย เกษตรกรผู้ใช้น้ำจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำสำคัญ 10 อ่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
231 23/12/2558 ปภ.จังหวัด บูรณาการบริหารจัดการน้ำ นำ 3 มาตรการหลักช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ อนุมัติแล้ว ดู   
232 25/12/2558 จ.ยโสธร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
233 24/12/2558 ขนส่งร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งจุดบริการตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
234 24/12/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงานครบรอบ 1 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
235 24/12/2558 อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยผู้ประกอบการขนส่ง ยินดีปรับลดค่าขนส่งลงร้อยละ 5-10 ตามกลไกราคาตลาดน้ำมันโลกที่ลดลงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
236 24/12/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงานครบรอบ 1 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
237 24/12/2558 พ่อเมืองภูเก็ตเสนอแนวคิด 13 เส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา หาดใหญ่-ภูเก็ต เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอันดามันรองรับ AEC อนุมัติแล้ว ดู   
238 24/12/2558 จังหวัดอุทัยธานีเดินขบวนรณรงค์ลดใช้พลังงาน "แค่ประหยัด ก็ได้ประโยชน์" หวังสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ตรวจเช็คเครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกลกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
239 23/12/2558 มท.1 เปิดเผยในรอบ 1 ปี ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ อนุมัติแล้ว ดู   
240 23/12/2558 รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานด้านความมั่นคงในรอบ 1 ปี ระบุรัฐบาลแก้ปัญหาหลายอย่างทั้งภายใน และมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
241 23/12/2558 รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมตั้งเป้าเพิ่มพลังงานทางเลือกจากสัดส่วนร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 ในอนาคต อนุมัติแล้ว ดู   
242 23/12/2558 รองนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นการลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
243 23/12/2558 รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของรัฐบาล เน้นการดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการทุจริต พร้อมส่ง 50 รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
244 23/12/2558 ประชาชนร้อยละ 43.9 ต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559 อนุมัติแล้ว ดู   
245 23/12/2558 กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้หล่อเลี้ยงต้นไม้และสัตว์ป่า อนุมัติแล้ว ดู   
246 22/12/2558 หอการค้าไทย คาดการณ์บรรยากาศปีใหม่คึกคักสุดในรอบ 3 ปี รายได้สะพัดกว่า 125,014 ล้านบาท ประชาชนร้อยละ 38.17 อยากให้ของขวัญปีใหม่ที่เป็นกำลังใจให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมากที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
247 22/12/2558 นายกรัฐมนตรี ย้ำ การแถลงผลงานวันพรุ่งนี้ต้องให้ประชาชนรับทราบการทำงานอย่างบูรณาการของรัฐบาล และพร้อมแต่งเพลงใหม่ "เพราะเธอคือประเทศไทย" เป็นของขวัญให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
248 22/12/2558 กรมชลประทานระบุพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 22 พบการทำนาปรับเพิ่มกว่าล้านไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
249 22/12/2558 ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นพฤศจิกายนปรับเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
250 22/12/2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
251 23/12/2558 จ.อุดรธานี บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
252 21/12/2558 ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเพิ่มขึ้นและคลื่นลมแรง อนุมัติแล้ว ดู   
253 21/12/2558 รองผู้ว่าฯ นครปฐมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ที่เดินทางเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครปฐม อนุมัติแล้ว ดู   
254 21/12/2558 จ.พังงา เตรียมพร้อมจัดงานรำลึก 11 ปี สึนามิ เพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตและผู้สูญเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
255 21/12/2558 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน ซะป๊ะของดีตำบลมะเขือแจ้ ดอยขะม้อแฟร์ ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
256 22/12/2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของฝาก สินค้า OTOP ของดีจากทุกอำเภอ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
257 21/12/2558 จ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ “สินค้าดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน เทศกาลส่งความสุขปีใหม่ 2559” อนุมัติแล้ว ดู   
258 21/12/2558 กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงาน OTOP CITY 2015 OTOP Next V.2.0 ทศวรรษใหม่ ภูมิปัญญาไทยที่ไม่หยุดยั้ง วันที่ 23 - 30 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี อนุมัติแล้ว ดู   
259 22/12/2558 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดสักการะพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พร้อมจับมือ ขสมก.จัดไหว้พระ 9 วัดรับสิริมงคลเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
260 18/12/2558 พลังงานชัยนาทลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
261 22/12/2558 จ.สุรินทร์ เตือนระวังมิจฉาชีพเรียกรับเงิน เพื่อช่วยให้เข้าร่วมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
262 22/12/2558 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ย คืนสู่ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
263 21/12/2558 จ.ลำพูน มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจัง อนุมัติแล้ว ดู   
264 21/12/2558 รัฐบาล ชี้แจงการนำเสนอข่าวการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมายในไทย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เชื่อว่าเป็นข้อมูลเก่า ยืนยันไทยจริงจังกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานโดยผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
265 21/12/2558 กระทรวงมหาดไทย จัด 16 กิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” อนุมัติแล้ว ดู   
266 20/12/2558 รัฐบาล เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
267 21/12/2558 รองนายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ปัญหาตามนโยบาย คสช. และต้อนรับผู้เห็นต่างจากรัฐที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
268 18/12/2558 กระทรวงพลังงาน มีแผนปรับลดน้ำมันให้เหลือเท่าที่จำเป็น อนุมัติแล้ว ดู   
269 18/12/2558 ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องขยายปริมาณมูลค่าการค้าระหว่างกัน อนุมัติแล้ว ดู   
270 18/12/2558 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ไทย-ปากีสถาน เห็นพ้องสนับสนุนนักธุรกิจ 2 ประเทศ ร่วมเจรจาเปิดช่องทางการค้าและการลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
271 18/12/2558 จ.ชัยนาท จัดงานชัยนาทเข้มแข็ง Chainat Stronger Together และงานวัน ทสม.แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย อนุมัติแล้ว ดู   
272 19/12/2558 นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุนเซน ร่วมหารือการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย - กัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
273 20/12/2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี จัดโครงการเที่ยวประหยัดพลังงาน ขี่จักรยานชมเมืองกาญจน์ ครั้งที่ 8 "ปั่นปันบุญ" อนุมัติแล้ว ดู   
274 21/12/2558 พลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน แก่อาสาสมัครพลังงานชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
275 21/12/2558 จ.ตรัง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย อนุมัติแล้ว ดู   
276 21/12/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้อนน้ำมันโผล่เกลื่อนแหลมตะลุมพุก อนุมัติแล้ว ดู   
277 20/12/2558 เกาะสมุย จัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบเกาะเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว และเทิดพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
278 20/12/2558 รองนายกรัฐมนตรีเตรียมการแถลงผลงานในรอบ 1 ปีของหน่วยงานด้านความมั่นคง อนุมัติแล้ว ดู   
279 21/12/2558 รองนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ติดตามการแก้ปัญหาตามนโยบาย อนุมัติแล้ว ดู   
280 21/12/2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
281 19/12/2558 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน การใช้แรงงานทาสในโรงงานแกะกุ้งของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
282 19/12/2558 นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน ฝากดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
283 18/12/2558 รัฐบาลมั่นใจสามารถควบคุมการบริหารจัดการน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนช่วงหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
284 18/12/2558 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประชาชนให้ความสนใจมุ่งมั่นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อนุมัติแล้ว ดู   
285 15/12/2558 จ.ระยอง เดินหน้าขับเคลื่อนสินค้าโอทอป ให้มีความเข้มแข็ง เตรียมสร้างผู้ประกอบการโอทอปรุ่นเยาว์ หรือผู้นำเยาวชนในชุมชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความแปลกและแตกต่างให้สินค้าโอทอป เพื่อสร้างอนาคตให้สินค้าโอทอปในระยะยาว อนุมัติแล้ว ดู   
286 15/12/2558 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเรื่องการสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาแปรรูป อนุมัติแล้ว ดู   
287 15/12/2558 กรมสุขภาพจิตไทยร่วมมือด้านวิชาการ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนางานด้านสุขภาพจิต อนุมัติแล้ว ดู   
288 15/12/2558 ศธ.เตรียม 10 โครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2559 ให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
289 15/12/2558 จ.ระนอง จัดเวทีสมาชิกสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
290 14/12/2558 นายกรัฐมนตรีเปิดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า “เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปีใหม่” และเปิดตัวโครงการตลาดชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
291 14/12/2558 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
292 14/12/2558 กรมอนามัย ลงพื้นที่เมืองน่าน เมืองต้องห้ามพลาด ดูการจัดการบ้านสะอาด ขยะถนนอาหารปลอดภัย สุดยอดส้วมวัด อนุมัติแล้ว ดู   
293 12/12/2558 มหาอำนาจโลกกำลังผลักดันให้มีการบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน อนุมัติแล้ว ดู   
294 13/12/2558 จ.สุรินทร์ รณรงค์ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมใจประหยัดพลังงานช่วยชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
295 13/12/2558 รายงานพิเศษ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทำดีแบบพ่อ” อนุมัติแล้ว ดู   
296 14/12/2558 JHC ไทย-เมียนมา เร่งผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อนุมัติแล้ว ดู   
297 14/12/2558 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
298 15/12/2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อนุมัติแล้ว ดู   
299 11/12/2558 กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนปวงชนชาวไทย หลอมรวมใจภักดิ์ ร่วมจุดประกายบน"ต้นไม้ของพ่อ" ถวายพระพรแด่พ่อแห่งแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
300 08/12/2558 การฉายภาพศิลปะสะท้อนมุมมองมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ อนุมัติแล้ว ดู   
301 29/11/2558 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รวมใจภักดิ์ รักในหลวง พร้อมเล่าขานตำนานย้อนวันวานเมืองสุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
302 26/11/2558 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ” ชุด สายน้ำแห่งความยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
303 29/11/2558 การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทั่วประเทศ รับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
304 30/11/2558 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จัดทำแผนเก็บน้ำในเขื่อนถึงพฤษภาคม 2559 เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
305 02/12/2558 กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง จัดกิจกรรม “ฝายมีชีวิต ร้อยใจ ร้อยฝาก ถวายในหลวง” อนุมัติแล้ว ดู   
306 02/12/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" อนุมัติแล้ว ดู   
307 02/12/2558 มรย.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
308 29/11/2558 พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลา ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองนำจักรยานคู่ใจทยอยเดินทางเตรียมร่วมซ้อมปั่นเสมือนจริง กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” กันอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
309 29/11/2558 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รวมใจภักดิ์ รักในหลวง พร้อมเล่าขานตำนานย้อนวันวานเมืองสุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
310 24/11/2558 กรมอนามัย ชวนคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม แนะ 5 วิธี ลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำ หลังคืนวันลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
311 24/11/2558 จ.สุรินทร์ จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน รณรงค์ สุรินทร์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี อนุมัติแล้ว ดู   
312 24/11/2558 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ห่วงใยประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง แนะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม สายน้ำ และปริมาณขยะที่สูงขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
313 19/11/2558 ตำรวจอุทัยธานีนำตัวขบวนการล่าสัตว์ป่า ( เสือโคร่ง ) สัตว์ป่าคุ้มครอง ไปทำแผนในที่เกิดป่ากันชนป่าห้วยขาแข้ง อนุมัติแล้ว ดู   
314 19/11/2558 ศูนย์วิจัยป่าไม้ จัดเสวนาทางวิชาการป่าไม้ เรื่อง “ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม่ไม้ไทย ต้องแก้...ด่วน” อนุมัติแล้ว ดู   
315 19/11/2558 กฟผ. ประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นประชาชน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวชายแดน ครั้งที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
316 19/11/2558 ปตท. เผย โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 อยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทาง อนุมัติแล้ว ดู   
317 20/11/2558 ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติแล้ว ดู   
318 19/11/2558 แจ้งการถอดถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ไอศครีมในโรงเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
319 19/11/2558 ปตท. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
320 19/11/2558 การบินไทยรับ 3 รางวัลจาก Travel & Leisure ประจำปี 2015 อนุมัติแล้ว ดู   
321 19/11/2558 กรมเจ้าท่า ให้แหลมคอกวาง เหมาะสมมากที่สุดในการก่อสร้างท่าเรือทีจังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
322 19/11/2558 จังหวัดสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล อนุมัติแล้ว ดู   
323 19/11/2558 ปตท. ปรับทิศทางธุรกิจหล่อลื่น ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่สากล พร้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
324 20/11/2558 การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์ น้ำ: ไรน้ำนางฟ้า อนุมัติแล้ว ดู   
325 20/11/2558 ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์เรื่อง “ความพร้อมของคนไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีนี้” อนุมัติแล้ว ดู   
326 20/11/2558 ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
327 19/11/2558 Asia Plantation Capital ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในศรีลังกา อนุมัติแล้ว ดู   
328 12/11/2558 การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Forum) โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว ดู   
329 14/11/2558 จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
330 14/11/2558 ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
331 14/11/2558 วันพระบิดาฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
332 18/11/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนดจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
333 18/11/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง อนุมัติแล้ว ดู   
334 18/11/2558 จังหวัดชุมพรจัดโครงการเครือข่ายผู้สูงอายุตระหนักรู้อาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
335 18/11/2558 กลุ่ม ปตท. รับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี CG แห่งปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
336 18/11/2558 ชาวพะเยาร่วมใจจัดกิจกรรม คลองสวยน้ำใส รวมใจถวายในหลวง พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
337 18/11/2558 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 เรื่อง "คำอธิษฐาน" และ "ยายบุญมา" เตรียมฉายรอบพิเศษ 24 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ อนุมัติแล้ว ดู   
338 18/11/2558 จังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
339 18/11/2558 จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
340 18/11/2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตือนสถานการณ์แมงกะพรุนพิษในประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
341 13/11/2558 จ.หนองคาย จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ปทุมเทพฯเกมส์” เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายโดยใช้การเล่นกีฬาในเวลาว่างและทำตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด อนุมัติแล้ว ดู   
342 14/11/2558 จ.พังงา บูรณาการ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร อนุมัติแล้ว ดู   
343 16/11/2558 รายงานพิเศษ : ไทย-มาเลเซีย ร่วมแก้ปัญหาโจรกรรมรถยนต์" อนุมัติแล้ว ดู   
344 16/11/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส.ระบุ สถานการณ์ยาเสพติดระดับชุมชนยังไม่ลดลง หลังจากนี้จะเข้มงวดให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป อนุมัติแล้ว ดู   
345 12/11/2558 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อนและสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดค้านการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
346 13/11/2558 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2559 ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อนุมัติแล้ว ดู   
347 15/11/2558 กระทรวงพลังงาน ยืนยัน แผน PDP 2015 สร้างสมดุลกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้มั่นคง ส่วนการขึ้นค่าไฟฟ้าจะทะยอยขึ้นร้อยละ 1.89 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2579 อนุมัติแล้ว ดู   
348 15/11/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดตัวโครงการรวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
349 13/11/2558 จังหวัดลำพูน วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
350 14/11/2558 รัฐบาล เร่งบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
351 16/11/2558 รายงานพิเศษ : นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติแล้ว ดู   
352 12/11/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหมายมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ หาวิธีการเก็บกักน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติแล้ว ดู   
353 12/11/2558 ไทยและอินโดนีเซียแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติร่วมกัน ด้วยการส่งคืนลิงอุรังอุตังของกลาง 14 ตัวกลับถิ่นกำเนิด อนุมัติแล้ว ดู   
354 12/11/2558 จ.กระบี่ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง “ อนุมัติแล้ว ดู   
355 12/11/2558 กฟผ.ยินดีช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ ด้วยการรับซื้อปาล์มน้ำมันเพื่อบรรเทาปัญหาผลปาล์มล้นตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
356 12/11/2558 สถานการณ์น้ำในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ยังไม่ส่อเค้าวิกฤต อนุมัติแล้ว ดู   
357 12/11/2558 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อนและสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดค้านการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
358 12/11/2558 หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเกษตรในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
359 12/11/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสปิดล้อมกวาดล้างอาชญากรรมยึดของกลางยาเสพติดได้จำนวนมากและผู้ต้องหาหลายราย อนุมัติแล้ว ดู   
360 13/11/2558 อาชีวะขอ อวด-ดี อาชีวะ อีกหนึ่งการแข่งขัน อนุมัติแล้ว ดู   
361 12/11/2558 บีโอไอ เตรียมจัดสัมมนา "อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์" เพื่อชี้แจงรายละเอียดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์แก่นักธุรกิจ นักลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
362 12/11/2558 กรุงเทพมหานครชวนประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการลอยกระทงลดปริมาณขยะตกค้าง อนุมัติแล้ว ดู   
363 11/11/2558 กฟผ. ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดเสวนา 10 ปี ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชนจริงหรือ อนุมัติแล้ว ดู   
364 11/11/2558 กฟผ.แม่เมาะ แถลงความพร้อมต้อนรับฤดูแห่งการท่องเที่ยวไฮซีซั่น เตรียมจัดงานเทศกาลใหญ่ “Mae Moh Festival 2015” อนุมัติแล้ว ดู   
365 11/11/2558 กระทรวงพลังงาน เตรียมพิจารณายกเลิกการจำหน่ายน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งใน 8 ปีข้างหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
366 11/11/2558 เชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานเดินเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
367 10/11/2558 5 ผลงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียงเป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
368 09/11/2558 ประเทศไทย แสดงความจริงใจแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติด้วยการส่งคืนลิงอุรังอุตัง 14 ตัว กลับถิ่นกำเนิดประเทศอินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
369 10/11/2558 มลฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับ จ.บุรีรัมย์ นำส่วนราชการและท้องถิ่นประชุมหาแนวทางบริหารจัดการใช้น้ำร่วมกัน อนุมัติแล้ว ดู   
370 02/11/2558 กกพ. เปิดรับยื่นผลิต “โซลาร์ฟาร์ม” ส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรวันแรก คาดมีผู้เข้าร่วมโครงการฯกว่า 5,000 เมกะวัตต์ อนุมัติแล้ว ดู   
371 02/11/2558 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครสวรรค์ มีความพร้อม ด้านพลังงานไฟฟ้า ส่องสว่าง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 อนุมัติแล้ว ดู   
372 03/11/2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้(ธปท)แถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสที่ 3 ปี 58 ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้โดยรวม อนุมัติแล้ว ดู   
373 28/10/2558 จังหวัดน่าน ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2558 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อนุมัติแล้ว ดู   
374 27/10/2558 จ.บุรีรัมย์ หนุ่มขับรถตู้รับจ้างใจซื่อ นำกระเป๋าเป้ที่มีเงินสกุลต่างประเทศและทรัพย์สินมูลค่าเรือนแสนของนักท่องเที่ยวจีนลืมไว้ในรถ คืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
375 27/10/2558 จ.ประจวบฯ คราบน้ำมันปริศนาถูกคลื่นซัดเข้าหาดหัวหินเป็นแนวยาว ด้านหน่วยงานราชการในพื้นที่เร่งจัดเก็บแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
376 28/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ต.แม่อิง อ.กามยาว แก้ปัญหาภัยแล้ง หลังนาข้าวนับ 10,000 ไร่ ต้องขาดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
377 28/10/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งติดตามความคืบหน้าปรากฎการณ์คราบน้ำมัน (Tarball) ที่ชายหาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
378 27/10/2558 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
379 27/10/2558 ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ร่วมแถลงผลการจับกุมยาบ้าเกือบ 7 แสนเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
380 27/10/2558 พุทธศาสนิกชนชาวตราด-ชาวกัมพูชาร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษา อธิษฐานจิตให้ในหลวง-พระราชินีทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
381 27/10/2558 อำเภอชัยบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นเทิดไท้ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียง อำเภอชัยบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
382 26/10/2558 รายงานพิเศษ กองทัพบกเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
383 26/10/2558 นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ภาคเอกชนต่างชาติยังพร้อมลงทุนในไทยต่อไป อนุมัติแล้ว ดู   
384 26/10/2558 รายการเดินหน้าปฏิรูป : การทวงคืนผืนป่า อนุมัติแล้ว ดู   
385 24/10/2558 รัฐบาลไทย พร้อมผลักดันความร่วมมือสหประชาชาติให้เกิดสันติภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
386 26/10/2558 กฟภ. จ.อุบลราชธานี เปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
387 22/10/2558 ภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันแผนพลังงานใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการ อนุมัติแล้ว ดู   
388 23/10/2558 รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งรถเมล์และรถไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยสามารถผลิตใช้เองได้ในอนาคต อนุมัติแล้ว ดู   
389 23/10/2558 กฟผ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสถานีประจุไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบการใช้รถอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
390 24/10/2558 จ.สุรินทร์ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนบันทึกลงนาม(MOU) สร้างวินัยร่วมใจกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ อนุมัติแล้ว ดู   
391 24/10/2558 จ.สุรินทร์ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
392 24/10/2558 กรมธุรกิจพลังงาน ระบุ มีผู้ค้าน้ำมันเอกชนรวม 14 ราย ยินดีช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน อนุมัติแล้ว ดู   
393 21/10/2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกจัดทำโครงการ เทสโก้โลตัส และกรมป่าไม้ร่วมร้อยใจเทิดไท้สมเด็จย่าของแผ่นดินในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
394 21/10/2558 จังหวัดตาก จัดพิธีมอบธงโครงการ “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต “ อนุมัติแล้ว ดู   
395 20/10/2558 ปลัดกระทรวงแรงงาน กำชับ เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้ครอบคลุม หวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง อนุมัติแล้ว ดู   
396 20/10/2558 พิธีไหว้ บูชาดาวนพเคราะห์ ช่วงเทศกาลกินเจ อนุมัติแล้ว ดู   
397 20/10/2558 จ.นครพนม เปิดงานประเพณีไหลเรือไฟอย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
398 16/10/2558 คนกระบี่ มีน้ำใจ อนุมัติแล้ว ดู   
399 07/10/2558 งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และนวัตกรรม เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ได้รับความสนใจจากประชาชน ขณะที่ร้านค้าจัดโปรโมชั่นลดราคาและแถมสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
400 16/10/2558 กระทรวงการคลัง ขอให้ภาคเอกชนรายใหญ่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
401 16/10/2558 งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และนวัตกรรม เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อประชาชนสุดสัปดาห์นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
402 20/10/2558 ผู้ประกอบการ GISSCO Co.,Ltd ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะฯ ม.อ. รับรางวัล 2015 AABI Award ระดับเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
403 18/10/2558 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยงานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมประสบความสำเร็จประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี อนุมัติแล้ว ดู   
404 20/10/2558 ประชาชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
405 20/10/2558 กสอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cera Excellence” เสริมแนวคิดพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบการ SMEs เซรามิค ในพื้นที่ จ.ลำปาง อนุมัติแล้ว ดู   
406 19/10/2558 การจัดงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ตลอดทั้งวัน ประชาชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานพร้อมเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
407 19/10/2558 รายงานพิเศษ : นวตกรรมเครื่องสีข้าวประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ของ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
408 18/10/2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เร่งแก้ไขปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
409 19/10/2558 พลังงานจังหวัดชัยนาทสนับสนุนชุมชนใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
410 19/10/2558 ผวจ.ลำปางต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
411 15/10/2558 ไทยและมองโกเลีย ยืนยันสานต่อความสัมพันธ์ พร้อมเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
412 20/10/2558 จ.ยโสธร เตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
413 20/10/2558 จ.จันทบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
414 20/10/2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับสโมสรโรตารี่สตูล จัดโครงการ ปั่น Bike For Kids ปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 1 หารายได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
415 20/10/2558 จ.พังงา เตรียมจัดกิจกรรมจักรยาน และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมใจเป็นหนึ่ง บอกรักพ่อให้ก้องโลก พร้อมรับสมัครนักปั่นจักรยานในวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
416 20/10/2558 สรรพากรตราดแจ้ง กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เนตในห้างสรรพสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
417 20/10/2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกันแถลงข่าวงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว” อนุมัติแล้ว ดู   
418 20/10/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือให้กับเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
419 16/10/2558 ป.ป.ส. สนธิกำลัง ตำรวจภูธรภาค 5 ฝ่ายทหารและฝ่ายปกครอง นำกำลังตรวจยึด อายัดทรัพย์สินตัวการสำคัญเครือข่ายยาเสพติดลักลอบค้าเฮโรฮีนรายใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
420 17/10/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส. จับมือผู้ว่า ฯปทุมธานี ลงพื้นที่รับฟังปัญหายาเสพติดในชุมชนเร่งแก้ปัญหาหน้าบ้าน ตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
421 17/10/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ชุมชนไผ่เขียว จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบเจาะลึก อนุมัติแล้ว ดู   
422 16/10/2558 จังหวัดลำพูนแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ช่วงฤดูแล้ง ปี 2558-59 อนุมัติแล้ว ดู   
423 16/10/2558 อำเภอบาเจาะ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
424 15/10/2558 สำนักชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
425 17/10/2558 กรมชลประทาน เผย ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงต่อเนื่อง ย้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรังและกิจกรรมที่ใช้น้ำมาก อนุมัติแล้ว ดู   
426 18/10/2558 ชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกชี้แจงสถานการณ์และมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งแก่แก่กรอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
427 18/10/2558 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ รับทราบปัญหาและการบริหารจัดการน้ำช่วงท้ายฤดูฝน อนุมัติแล้ว ดู   
428 18/10/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับโครงการชลประทานร่วมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละพื้นที่ ประกาศให้ชาวนาทราบว่าจะเริ่มปลูกข้าวช้าที่สุดวันใด ที่จะไม่กระทบต่อผลผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
429 18/10/2558 การจำหน่ายเสื้อกันหนาว เครื่องกันหนาวชัยภูมิเริ่มคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
430 18/10/2558 พายุไต้ฝุ่น “คปปุ” ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
431 09/10/2558 สอศ. จับมือ โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาเทคนิคการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
432 14/10/2558 ใบมีดขุดมันสำปะหลัง DTEC อาชีวะคว้าเหรียญเงินในนิทรรศการนานาชาติประเทศไต้หวัน อนุมัติแล้ว ดู   
433 15/10/2558 การประหยัดพลังงาน&พลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
434 16/10/2558 สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
435 16/10/2558 ปตท. รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
436 14/10/2558 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อนุมัติแล้ว ดู   
437 14/10/2558 เทศบาลตำบลโคกหล่อตรัง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ อนุมัติแล้ว ดู   
438 14/10/2558 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดแถลงข่าวโครงการคาราวานท่องเที่ยวเมียนมาฉลองปี AEC และถนนสายใหม่ AH1 อนุมัติแล้ว ดู   
439 14/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมทำบุญถือศีลกินเจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในช่วงเทศกาลกินเจ ปีนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
440 14/10/2558 ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จ.อุดรธานียังต่ำกว่าเกณฑ์ อนุมัติแล้ว ดู   
441 14/10/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คืนความสุขให้ประชาชน อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้า โดยให้บริการรถ Mobile Office อนุมัติแล้ว ดู   
442 14/10/2558 ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
443 09/10/2558 เลขาธิการ ป.ป.ง. ระบุกฎหมายใหม่แก้ไขความผิดการอุ้มบุญเฉพาะกลุ่มแสวงหากำไร ลดวงเงินความผิดการพนันเหลือ 5 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
444 12/10/2558 จ.ชุมพร จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนักวิจัยและนักอนุรักษ์นกล่าเหยื่อแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 อนุมัติแล้ว ดู   
445 13/10/2558 ฝนถล่มหนักทั้งคืนทำเมืองระยองน้ำท่วมซ้ำอีกรอบ อนุมัติแล้ว ดู   
446 13/10/2558 น้ำท่วมต.ทับมา อ.เมืองระยอง ยังไม่คลี่คลายระดับน้ำ บางแห่งยังคงท่วมสูง อนุมัติแล้ว ดู   
447 13/10/2558 โยธาธิการและผังเมืองตราด เปิดรับฟังความคิดเห็นสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย( เขาล้าน) อนุมัติแล้ว ดู   
448 13/10/2558 ธ.ก.ส. จ.มุกดาหารทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเลี้ยงโคเนื้อป้อนสหกรณ์โคเนื้อในพื้นที่ซึ่งยังต้องการจำนวนมากเพื่อสร้างอาชีพรายได้แก่เกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
449 13/10/2558 กรมชลประทาน ประชุมระดับลุ่มน้ำ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
450 13/10/2558 ผู้บริหารเอสซีจี เชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐจะส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
451 14/10/2558 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน รณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย เนื่องจากสถานการณ์น้ำ อาจไม่เพียงพอในช่วงปลายฤดู หากฝนไม่ตกตามกำหนด อนุมัติแล้ว ดู   
452 14/10/2558 เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย สนธิกำลังร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในเขตท้องที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ตรวจยึดได้ไม้เถื่อนซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ถูกลักลอบตัด และนำมาแปรรูปจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
453 13/10/2558 การเติบโตของความต้องการน้ำมันโลกจะชะลอตัวในปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
454 14/10/2558 นักศึกษาช่างเทคนิควิทยาลัยอี.เทค เจ๋ง บริษัทติดตั้งลิฟท์อันดับ 3 ของโลกรับสู่ระบบทวิภาคีเป็นรุ่นแรก อนุมัติแล้ว ดู   
455 14/10/2558 จังหวัดลำพูน ส่งเสริม ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการขยะ ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และ สามารถ แปรรูปขยะให้เป็นพลังงานทดแทนใช้ประโยชน์ ในชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
456 13/10/2558 สารคดีไทยคู่ฟ้า: สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
457 14/10/2558 องค์กรงดเหล้า จ.อุดรธานี ดึงเยาวชนรุ่นใหม่ชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมแบบไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรม “ดื่มนม ชมบอล” อนุมัติแล้ว ดู   
458 14/10/2558 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ระบุ ปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนสิรินธร มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทางเขื่อนจะทำการเก็บน้ำเพื่อบริหารจัดการเพียงพอ ตลอดหน้าแล้งของปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
459 14/10/2558 ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จ.อุดรธานียังต่ำกว่าเกณฑ์ ชลประทานยังเน้นปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่ฝายกุมภวาปีต้องระบายน้ำออกต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
460 13/10/2558 สาธารณสุข จ.ตรัง เตือนกลุ่ม ผู้มีโรคประจำตัว ระวังโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน อนุมัติแล้ว ดู   
461 12/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แนะเกษตรกร ควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสภาวะเสี่ยงเพราะน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
462 12/10/2558 จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
463 12/10/2558 จังหวัดลำพูนส่งเสริมการใช้แก้มลิง เก็บกักน้ำ แก้ปัญหา อุทกภัย และ ภัยแล้ง ในเขต อำเภอลี้ อนุมัติแล้ว ดู   
464 12/10/2558 ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง อ.โนนไทย สั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเก็บในสระไว้ใช้หน้าแล้ง ห่วง 5 เขื่อนหลักมีน้ำเหลือเพียง 40% อนุมัติแล้ว ดู   
465 12/10/2558 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
466 12/10/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเรือนจำและทัณฑสถานรอบชิงชนะเลิศ เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ อนุมัติแล้ว ดู   
467 12/10/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งซ่อมเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานมานานถึง 24 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
468 12/10/2558 รมว.กระทรวงแรงงาน ระบุ ไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก คาดส่งผลดีต่อการส่งออก อนุมัติแล้ว ดู   
469 12/10/2558 นายกรัฐมนตรี ยืนยัน สถานการณ์ในกองทัพเป็นปกติไม่ได้เกิดความขัดแย้งขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
470 12/10/2558 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระตุ้นกรมประชาสัมพันธ์ต้องทำงานเชิงรุก อนุมัติแล้ว ดู   
471 12/10/2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วาง 4 แนวทางผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
472 12/10/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยสู่มาตรฐานสากล อนุมัติแล้ว ดู   
473 12/10/2558 รมว.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมมอบกรมฝนหลวงเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
474 12/10/2558 รายการเดินหน้าปฏิรูป : บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
475 12/10/2558 รายงานพิเศษ : จ.อุบลราชธานี เสนอโครงการ ตำบลละ 5 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
476 12/10/2558 นายกรัฐมนตรีรับสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีแห่งบาห์เรน ในโอกาสได้รับรางวัล ICTs in Sustainable Development Award อนุมัติแล้ว ดู   
477 08/10/2558 การประชุมหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุภาคการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อนุมัติแล้ว ดู   
478 09/10/2558 จ.อุดรธานีบูรณาการทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่อำเภอหนองแสง อนุมัติแล้ว ดู   
479 10/10/2558 อธิบดีกรมป่าไม้กำชับให้จัดทำ Road Map ด้านป่าไม้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ อนุมัติแล้ว ดู   
480 12/10/2558 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จัดประชาคมหมู่บ้าน ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ราบสูง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม อนุมัติแล้ว ดู   
481 10/10/2558 สรุปข่าวสิ่งแวดล้อม : สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
482 10/10/2558 ความช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลสู่อินโดนีเซีย เพื่อต่อสู้กับไฟป่าที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในภูมิภาคขณะนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
483 10/10/2558 ปภ. เปิดเผยยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมแจ้งเตือน 21 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ – 12 ตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
484 11/10/2558 สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง อนุมัติแล้ว ดู   
485 11/10/2558 กทม.สั่งการสำนักระบายน้ำ เตรียมความพร้อมในการระบายน้ำช่วงเดือนตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
486 10/10/2558 ชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกชี้แจงสถานการณ์และมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ที่ตำบลข่อยสูง อนุมัติแล้ว ดู   
487 11/10/2558 ผวจ.พะเยา นำทีมสำรวจแหล่งน้ำหลังต้องเผชิญวิกฤติแล้งหนัก สั่งประปาฯวางแผนยืดเวลาจ่ายน้ำพ้นวิกฤติแล้ง พร้อมสำรวจแหล่งน้ำบาดาลทั่วจังหวัด แก้วิกฤติแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
488 11/10/2558 จ.อุบลราชธานี ใช้มาตรการหน่วงน้ำ รับมือภัยแล้งปีหน้าที่คาดว่าจะรุนแรง อนุมัติแล้ว ดู   
489 11/10/2558 ผู้ว่าฯสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำและใช้อย่างคุ้มค่า อนุมัติแล้ว ดู   
490 10/10/2558 นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งลงพื้นที่สนับสนุนการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
491 10/10/2558 บริษัทไฟฟ้าหงสา นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานและรับฟังความคืบหน้าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า สปป.ลาว อนุมัติแล้ว ดู   
492 11/10/2558 กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมจัดทำแนวทางเตรียมพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
493 07/10/2558 นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่งร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 อนุมัติแล้ว ดู   
494 05/10/2558 ปลัดกระทรวงมหาดไทยชู 3 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย อนุมัติแล้ว ดู   
495 05/10/2558 รายการเดินหน้าประเทศไทย : ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย อนุมัติแล้ว ดู   
496 06/10/2558 น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง เร่งส่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจ อนุมัติแล้ว ดู   
497 06/10/2558 นาข้าวในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนหลาย 100 ไร่ ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง เกษตรกรเกรงหากไม่เติมน้ำลงไปในช่วงนี้จะทำให้ข้าวออกรวงไม่สมบูรณ์มีเมล็ดลีบ อนุมัติแล้ว ดู   
498 05/10/2558 นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาน้ำแล้งอย่างเต็มที่ อนุมัติแล้ว ดู   
499 06/10/2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายของนาข้าว ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
500 05/10/2558 ผู้ว่าฯ อุดรธานี วางแผนแก้ปัญหาก่อนภัยแล้ง พร้อมให้พาณิชย์จังหวัดวางแผนยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปี อนุมัติแล้ว ดู   
501 05/10/2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายของนาข้าว ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
502 05/10/2558 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่น ให้สามารถกักเก็บน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
503 05/10/2558 จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการกำจัดวัชพืชหนองเปลือยตาล เพื่อการรองรับน้ำได้เต็มจำนวนรองรับการเกิดปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
504 05/10/2558 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีสร้างการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้เกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
505 05/10/2558 ที่ประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง หารือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้ภายใต้ภาวะน้ำน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
506 04/10/2558 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เผยภารกิจผลิตเสบียงอาหารสัตว์ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
507 04/10/2558 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เดินหน้าโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อนุมัติแล้ว ดู   
508 04/10/2558 รัฐบาลขอความร่วมมือเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนข้าวลดความเสี่ยงน้ำไม่พอ แต่ไม่ได้ห้ามปลูก อนุมัติแล้ว ดู   
509 05/10/2558 สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มมีอุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีหมอกลงหนา ชาวบ้านเกรงจะส่งผลกระทบทำให้ฝนไม่ตกในพื้นที่และอาจเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
510 04/10/2558 รายงานพิเศษ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อนุมัติแล้ว ดู   
511 03/10/2558 การประปาส่วนภูมิภาค จ.พะเยา ยืนยันการผลิตน้ำประปายังสามารถผลิตได้อย่างเป็นปกติ หลังชาวบ้านวิตกเนื่องจากแรงดันน้ำไหลอ่อนในช่วงนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
512 03/10/2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังต่อเนื่อง เพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อนุมัติแล้ว ดู   
513 02/10/2558 อ่างเก็บน้ำที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจ จ.บุรีรัมย์ เสี่ยงวิกฤติเตรียมสูบน้ำสำรอง อนุมัติแล้ว ดู   
514 02/10/2558 ผู้ว่าฯ ระยอง สำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ ยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักมีเพียงพอใช้ได้ตลอดทั้งฤดู อนุมัติแล้ว ดู   
515 02/10/2558 ผู้ว่าฯ ปทุมธานี แจงนโยบายเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
516 02/10/2558 ผบ.ฉก.ตราด เผยแนวทางการทำงาน เน้นสร้างความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน การปราบปรามปัญหายาเสพติด และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
517 02/10/2558 ระดับน้ำของแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเขตเมืองพิษณุโลกยังทรงตัวอยู่ระดับต่ำ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกยืนยันว่าสามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังตลอดช่วงฤดูแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
518 02/10/2558 ชลประทานอุทัยธานี เตือน ห้ามสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทำการเกษตร แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
519 01/10/2558 ผบ.ฉก.นย.ตราด คนใหม่ ประกาศ 4 ภารกิจ หลังเข้ารับหน้าที่ใหม่ เน้นสร้างความสัมพันธ์กัมพูชา แก้ปัญหายาเสพติด ของผิดกฎหมาย พร้อมรับใช้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
520 01/10/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งตรวจสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
521 01/10/2558 ผู้ว่าฯ อ่างทองเร่งเดินหน้าสานต่อการพัฒนา พร้อมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะการเกษตร ภัยแล้ง และน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
522 30/09/2558 จ. กาฬสินธุ์ จัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งทุกตำบล อนุมัติแล้ว ดู   
523 30/09/2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่ จังหวัดพัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
524 30/09/2558 ครม. อนุมัติงบประมาณ 700 ล้านบาท สร้างที่กักเก็บน้ำในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติแล้ว ดู   
525 30/09/2558 จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
526 30/09/2558 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
527 30/09/2558 ผส.ชป.12 ประกาศเตือนสถานการณ์น้ำวิกฤตที่สุดในรอบ 50 ปี ขอความร่วมมือ“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” อนุมัติแล้ว ดู   
528 29/09/2558 ไทยคู่ฟ้า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากวิกฤตภัยแล้งปี 58-59 อนุมัติแล้ว ดู   
529 29/09/2558 ตากจัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือฯ อนุมัติแล้ว ดู   
530 06/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกสำรวจเส้นทางน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
531 06/10/2558 ผู้ว่าฯ ยโสธร เร่งสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับภาวะภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
532 06/10/2558 ปภ.สุพรรณบุรี เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก อนุมัติแล้ว ดู   
533 06/10/2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุมูจีแก 32 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
534 05/10/2558 ไต้ฝุ่นมูจีแกพัดกระหน่ำภาคใต้ของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 7 คน อนุมัติแล้ว ดู   
535 05/10/2558 จ.มุกดาหาร ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากพายุ มูจีแก 2-3 วันนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
536 05/10/2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
537 05/10/2558 จ.พังงา แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อนุมัติแล้ว ดู   
538 05/10/2558 สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือ จ.ตราด ประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าชุด และสมาชิกอาสาสมัคร เพิ่มความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในช่วงมรสุม หลังเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน อนุมัติแล้ว ดู   
539 05/10/2558 ปภ.ตราด เตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัย และวาตภัย ในระยะนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
540 05/10/2558 สธ.เตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมขัง ระวังโรคฉี่หนู ชี้พลาสเตอร์ปิดแผลที่เท้า-ขา ป้องกันน้ำเข้าแผลไม่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
541 05/10/2558 กกล.รส.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ อนุมัติแล้ว ดู   
542 05/10/2558 พม.ห่วงใยผู้ประสบความเดือนร้อนจากพายุมูจีแก กำชับให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
543 05/10/2558 ปภ.พิษณุโลกจับตา 5 อำเภอของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสียงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หากมีฝนตกมาก อนุมัติแล้ว ดู   
544 05/10/2558 ผู้ว่าฯ พังงา สั่งการให้ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้านและชุมชนรับมือพายุมูจีแก (MUJIGAE) และเฝ้าระวังในระยะ 3-4 วันนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
545 05/10/2558 จ.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากพายุใต้ฝุ่น “มูจีแก” อนุมัติแล้ว ดู   
546 05/10/2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนและมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 อนุมัติแล้ว ดู   
547 05/10/2558 จังหวัดสุรินทร์ มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ผลกระทบจากพายุโซนร้อน "มูจีแก" อนุมัติแล้ว ดู   
548 05/10/2558 พายุไต้ฝุ่นมูจิแกขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อบ่ายวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน อนุมัติแล้ว ดู   
549 04/10/2558 ไต้ฝุ่นมูจีแก พัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของจีน ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและกระแสลมแรงตั้งแต่บ่ายวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
550 04/10/2558 บุรีรัมย์ ผบ.มทบ. 26 ระดมกำลังพลทีมแพทย์เรือและรถบรรทุกไว้รับมืออุทกภัยจากอิทธิพล “มูจีแก” อนุมัติแล้ว ดู   
551 04/10/2558 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “มูจีแก” อนุมัติแล้ว ดู   
552 04/10/2558 จ.สุรินทร์ เตือนประชาชน เตรียมพร้อมพายุโซนร้อน “มูจีแก” อาจทำให้มีฝนตกหนักในช่วงนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
553 04/10/2558 มณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย อนุมัติแล้ว ดู   
554 04/10/2558 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เตรียมรับสถานการณ์ฝนตหนัก จากอิทธิพลพายุมูจีแก ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม อนุมัติแล้ว ดู   
555 04/10/2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุมูจีแก อนุมัติแล้ว ดู   
556 03/10/2558 กทม.เตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุมูจีแก อนุมัติแล้ว ดู   
557 03/10/2558 จ.ตราด เตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 4 - 6 ต.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
558 03/10/2558 จ.สุรินทร์ เตือนอิทธิพลพายุโซนร้อน “มูจีแก” อาจทำให้เกิดฝนตกในช่วงวันที่ 4 - 6 ตุลาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
559 03/10/2558 จ.จันทบุรี เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักจากพายุ มูจีแก ขณะที่น้ำป่าจากเขาสระบาปไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
560 03/10/2558 ปภ. ประสาน 32 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนัก อนุมัติแล้ว ดู   
561 03/10/2558 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน "มูจีแก" อนุมัติแล้ว ดู   
562 02/10/2558 พายุไต้ฝุ่นมูจีแกทวีกำลังแรงขึ้นในทะเลจีนใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
563 02/10/2558 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักและระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มจากผลกระทบพายุโซนร้อนมูจีแกวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันเป็นผลดีช่วยเพิ่มน้ำในเขื่อนตอนบนของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
564 03/10/2558 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน "มูจีแก" อนุมัติแล้ว ดู   
565 06/10/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
566 06/10/2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา เตือนประชาชนพื้นที่ภาคใต้ดูแลสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันโรค หลังประสบปัญหาหมอกควันจากเหตุไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
567 06/10/2558 จ.สงขลา ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการแจ้งสถานการณ์แก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าแนะนำการดูแลตนเองและแจกหน้ากากอนามัย อนุมัติแล้ว ดู   
568 06/10/2558 ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชนเฝ้าระวังหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
569 06/10/2558 สภาพอากาศเมืองยะลา ดีขึ้นหลังหมอกควันลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
570 06/10/2558 ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย ทำให้มาเลเซียปิดโรงเรียน 7,000 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
571 05/10/2558 จังหวัดสตูลหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สาธารณสุขเร่งแจกหน้ากากอนามัย อนุมัติแล้ว ดู   
572 05/10/2558 จ.ภูเก็ต เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
573 05/10/2558 จ.สงขลา จัดแถลงข่าวเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ จ.สงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
574 05/10/2558 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ระบุ ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพต้องเฝ้าระวัง อนุมัติแล้ว ดู   
575 05/10/2558 ปภ. ประสานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเร่งแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
576 05/10/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ด้าน สธ.สงขลา เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันโรค อนุมัติแล้ว ดู   
577 05/10/2558 ปภ.สตูล เตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อนุมัติแล้ว ดู   
578 05/10/2558 เจ้าหน้าที่ สสจ.ยะลา เร่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน หลังหมอกควันหนาแน่น อนุมัติแล้ว ดู   
579 05/10/2558 ผู้ว่าฯ สงขลา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย และเตรียมมาตราการป้องกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพ จากผลกระทบหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
580 05/10/2558 เทศบาลเมืองเบตงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนฟรีกว่า 5 พันชิ้น สวมป้องกันหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย ขณะที่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตงมียอดถึง 160 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
581 05/10/2558 ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชนเฝ้าระวังหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
582 05/10/2558 เทศบาลนครหาดใหญ่ ปล่อยแถวขบวนรถออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และคู่มือปฏิบัติในภาวะหมอกควันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันหมอกควันที่สถานการณ์ยังคงวิกฤติ อนุมัติแล้ว ดู   
583 05/10/2558 สสจ.ปัตตานี เผย สถานการณ์หมอกควันคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลางยังไม่ส่งผลกระทบ อนุมัติแล้ว ดู   
584 05/10/2558 สถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ จ.พัทลุง อยู่ในระดับปานกลาง แนะนำเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ ที่มีหมอกควัน ปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดจมูก อนุมัติแล้ว ดู   
585 05/10/2558 ค่าฝุ่นละอองในอากาศ จ.ยะลา ทะลุค่ามาตรฐานแล้ว ขณะครูในพื้นที่ เร่งให้ความรู้ป้องกันสุขภาพแก่เด็กช่วงหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
586 05/10/2558 สถานการณ์หมอกควันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงวิกฤติ ปริมาณหมอกควันเพิ่มขึ้นและหนาแน่นกว่าเมื่อวาน ขณะที่คุณภาพการเกินค่ามาตรฐาน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตตามปกติและยังไม่กระทบกับการขึ้นลงของเครื่องบิน อนุมัติแล้ว ดู   
587 05/10/2558 หมอกควัน ยังคงปกคลุม พื้นที่ จ.ยะลา วันที่สามต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
588 04/10/2558 หมอกควันอันตรายฝุ่นละอองรายชั่วโมงที่หาดใหญ่และยะลา ทำสถิติสูงสุดในรอบปี แจ้งเตือนประชาชนระวังสุขภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
589 04/10/2558 สถานการณ์หมอกควันไฟป่าอินโดฯ ปกคลุมอำเภอเบตง หนาแน่นกว่าเดิม อนุมัติแล้ว ดู   
590 04/10/2558 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงระวังสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน พร้อมเปิดสายด่วนกู้ภัยจังหวัดสงขลา 1163 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติแล้ว ดู   
591 04/10/2558 สสจ.ยะลาเตือนประชาชน “ปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หมอกควัน” งดออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย อนุมัติแล้ว ดู   
592 04/10/2558 สถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและทุกสถานีตรวจวัดในภาคใต้ คุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน เตือนกลุ่มเสี่ยงควรสวมใส่หน้ากากอนามัย อนุมัติแล้ว ดู   
593 04/10/2558 หมอกควันเข้าปกคลุม จ.ยะลา มีปริมาณหนาแน่น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่อาจกระทบทัศนวิสัยผู้ขับขี่ อนุมัติแล้ว ดู   
594 03/10/2558 หมอกควันยังคงแผ่กระจายปกคลุมเกาะเซบูของฟิลิปปินส์เป็นวันที่ 7 อนุมัติแล้ว ดู   
595 03/10/2558 หลายพื้นที่ใน อ.เบตง ยังต้องเผชิญหมอกควัน จากไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซีย แนะผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวัง อนุมัติแล้ว ดู   
596 03/10/2558 จ.สงขลา ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบหนักสุด คุณภาพอากาศรายชั่วโมงอยู่ในภาวะเสี่ยงเกินค่ามาตรฐาน แต่ไม่ส่งผลกระทบกับการบิน อนุมัติแล้ว ดู   
597 03/10/2558 องค์การนาซาของสหรัฐกล่าวเตือนว่า ภาวะหมอกควันพิษจากไฟไหม้ป่าในอินโนนีเซียครั้งล่าสุดกำลังจะเข้าสู่ภาวะเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเขตภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
598 02/10/2558 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าไฟป่าในอินโดนีเซียอาจรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
599 01/10/2558 รายงานพิเศษ: หมอกควัน..ปัญหาเรื้อรังของอินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
600 30/09/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี ขอความร่วมมืองดเผาขยะและวัสดุอื่นๆ ภายในสำนักงาน อนุมัติแล้ว ดู   
601 29/09/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย คว้ารางวัลชนะเลิศ การประเมินผล การป้องกันไฟป่าหมอกควัน ดีเด่น ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุมัติแล้ว ดู   
602 29/09/2558 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการ ปตท. รับ 2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
603 29/09/2558 ปตท. จับมือ โอซาก้า แก๊ส ตั้งบริษัทบริหารจัดการพลังงานครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
604 04/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ห่วงปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
605 29/09/2558 การบินไทยรับมอบประกาศเกียรติคุณสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก อนุมัติแล้ว ดู   
606 06/10/2558 3 เทคนิคอ่านหนังสือสอบ สุขภาพดี อนุมัติแล้ว ดู   
607 05/10/2558 ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
608 06/10/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมตำบลชะมวง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
609 06/10/2558 การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิก จาก TTG Travel Awards 2015 อนุมัติแล้ว ดู   
610 05/10/2558 ส.อ.ท. เผยภาคเอกชนพร้อมลงทุนกิจการพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
611 04/10/2558 จ.ชัยนาท จัดปั่นสองล้อทั่วไทย วิถีไทย วิถีชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
612 05/10/2558 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่น ให้สามารถกักเก็บน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
613 06/10/2558 ผู้ว่าฯ ยโสธร เร่งสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับภาวะภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
614 05/10/2558 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
615 02/10/2558 สรุปสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
616 02/10/2558 พลังงาน จ.มุกดาหาร ชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
617 02/10/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ เตรียมลงทุนโครงการพลังงานสำคัญในปีงบประมาณ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
618 02/10/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้รถตุ๊กๆพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ อนุมัติแล้ว ดู   
619 03/10/2558 จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
620 03/10/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง เตือนประชาชนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างนโยบายของกระทรวงพลังงาน หลอกเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
621 03/10/2558 พลังงานจังหวัดชัยนาทสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายพร้อมร่วมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานในชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
622 05/10/2558 จังหวัดอุทัยธานี ล่าสุดสถานการณ์น้ำในแหล่งกักเก็บน้ำของชลประทานทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แนะเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนา อนุมัติแล้ว ดู   
623 02/10/2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล อนุมัติแล้ว ดู   
624 01/10/2558 นายกรัฐมนตรี พอใจความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้ง ที่ 70 อนุมัติแล้ว ดู   
625 30/09/2558 ธปท.แถลงภาวะเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2558 กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอ อนุมัติแล้ว ดู   
626 01/10/2558 บริษัทเชลล์ระงับการส่งออกน้ำมันดิบจากทางภาคใต้ของไนจีเรียเนื่องจากท่อส่งน้ำมันรั่ว อนุมัติแล้ว ดู   
627 01/10/2558 กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดเป้าเงินเฟ้อปีนี้ใหม่เหลือติดลบร้อยละ 1 ภายหลัง 9 เดือนยังติดลบต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
628 01/10/2558 กกพ. มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปีนี้ เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง พร้อมปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกลง 1.05 สตางค์ต่อหน่วย เริ่มตั้งแต่ พ.ย. เป็นต้นไป อนุมัติแล้ว ดู   
629 01/10/2558 สำนักงบประมาณเร่งโอนงบฯ ตำบลละ 5 ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งเบิกจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับตำบล อนุมัติแล้ว ดู   
630 01/10/2558 อ.ส.ค. จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ชูแนวคิด "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในอุตสาหกรรมโคนมไทย" อนุมัติแล้ว ดู   
631 01/10/2558 รายงานพิเศษกรุงเทพมหานคร : เรื่องกรุงเทพมหานครเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อนุมัติแล้ว ดู   
632 02/10/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดสุโขทัย เผยสถานการณ์น้ำในแหล่งกักเก็บน้ำในทั้ง 7 แห่งที่อยู่ในเขตชลประทานยังคงน่าเป็นห่วง อนุมัติแล้ว ดู   
633 02/10/2558 ชลประทานอุทัยธานี เตือน ห้ามสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทำการเกษตร แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
634 01/10/2558 ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าร่วมทำประชาคมก่อนปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
635 30/09/2558 นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพควบคู่กับการพัฒนา อนุมัติแล้ว ดู   
636 30/09/2558 นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน พร้อมขอให้นักธุรกิจเชื่อมโยงกับธุรกิจ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
637 30/09/2558 นายกรัฐมนตรี และคณะ เสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
638 30/09/2558 จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
639 01/10/2558 ยโสธร เฮ จังหวัดแรกในประเทศ ดำเนินการตามเป้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ อนุมัติแล้ว ดู   
640 30/09/2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่ จังหวัดพัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
641 30/09/2558 จ.หนองคาย แถลงข่าวแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
642 29/09/2558 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาโครงการ ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
643 30/09/2558 เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยสุดหรู "The Park Bel Air" อนุมัติแล้ว ดู   
644 30/09/2558 ผู้ว่าฯชัยนาท แถลงผลงานรอบ 1 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
645 25/09/2558 ประชาชนลุ่มน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
646 21/09/2558 ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
647 20/09/2558 พสกนิกรชาวไทยจากทุกสารทิศ พร้อมใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
648 20/09/2558 คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา อนุมัติแล้ว ดู   
649 18/09/2558 พุทธศาสนิกชนชาวปราจีนบุรีร่วมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
650 17/09/2558 อ.แม่จริมปลูกไผ่ซางหม่นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
651 17/09/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมใจคนของพระราชา สวดมนต์ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
652 16/09/2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการคนรักในหลวง ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
653 07/09/2558 อุทัยธานี ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชาวบ้าน ผนึกกำลังร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯถวายในหลวงและราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
654 04/09/2558 ส้มโอเวียงแก่นย้อนยุคภาพเก่าเล่าเรื่องในหลวงเสด็จท่าข้าม อนุมัติแล้ว ดู   
655 02/09/2558 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
656 29/09/2558 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายภาคส่วนเดินหน้าปลูกป่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกฟื้นฟูรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
657 29/09/2558 จ.บุรีรัมย์ สนธิกำลังหลายฝ่ายเดินหน้าตัดโค่นต้นยางกว่า 80 ไร่ ที่ราษฎรบุกรุกปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
658 28/09/2558 รายงานพิเศษ : นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
659 26/09/2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
660 28/09/2558 แถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” พร้อมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
661 28/09/2558 วัฒนธรรมมหาสารคาม จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
662 28/09/2558 สุพรรณประชุมหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
663 25/09/2558 จ.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
664 28/09/2558 จ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 9 / 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
665 28/09/2558 จังหวัดสตูล ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
666 28/09/2558 ชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.แกลง จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
667 28/09/2558 สมช.แถลงผลงานการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศทุกมิติ อนุมัติแล้ว ดู   
668 28/09/2558 นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
669 26/09/2558 นายกรัฐมนตรีระบุร่วมประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 จะย้ำเจตนารมย์ของไทยร่วมมือสหประชาชาติพัฒนา 3 เสาหลัก เชื่อเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงผู้นำทั่วโลกเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
670 28/09/2558 ชลประทานแจงระดับน้ำแม่สรวยน่าเป็นห่วง อนุมัติแล้ว ดู   
671 26/09/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยต้องเร่งสร้างความเข้าใจพร้อมการปรับตัวของภาคเกษตรไทยต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง อนุมัติแล้ว ดู   
672 27/09/2558 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับรางวัล ลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่เมืองลดคาร์บอน อนุมัติแล้ว ดู   
673 27/09/2558 รฟท. เผยรัฐบาลเร่งพัฒนารถไฟทั้งระบบ เพื่อประหยัดงบประมาณและสามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ พร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
674 28/09/2558 รมว.คลัง เตรียมเดินหน้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติแล้ว ดู   
675 28/09/2558 กฟภ.วางแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืนใน 5 แผนงานรองรับการเติบโต อนุมัติแล้ว ดู   
676 28/09/2558 เทศบาลเมืองตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
677 25/09/2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง อนุมัติแล้ว ดู   
678 25/09/2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับสมัครงาน อนุมัติแล้ว ดู   
679 25/09/2558 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครงาน อนุมัติแล้ว ดู   
680 23/09/2558 จังหวัดแพร่แถลงผลการดำเนินงานในการพัฒนาแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
681 23/09/2558 กรมควบคุมมลพิษ เจรจาขอลดค่าเสียหายโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านเหลือ 8,000 ล้านบาท จ่ายงวดแรกพฤศจิกายนนี้กว่า 3,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
682 23/09/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ช่วยเหลือเกษตรกรและแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
683 23/09/2558 จ.ปทุมธานีจัดอบรมการลดการใช้พลังงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
684 23/09/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี จัดการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
685 23/09/2558 ผู้ว่าการ กฟผ. ยืนยัน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
686 23/09/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด อนุมัติแล้ว ดู   
687 23/09/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์จัดสัมมนา “เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำ จ.เพชรบูรณ์” อนุมัติแล้ว ดู   
688 23/09/2558 จ.ชุมพร แถลงผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คืนความสุขให้คนใน จ.ชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
689 23/09/2558 จ.ระยอง แถลงผลงาน "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดระยอง" ตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
690 21/09/2558 ไมโครชิปต่อยอดตระกูล MCU 32 บิทคุณภาพสูง ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ผนวกการทำงานของ Floating Point Unit อนุมัติแล้ว ดู   
691 17/09/2558 "เอสไอ กรุ๊ป" ปรับโฉมแบรนด์พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ สะท้อนตัวตนชัดเจนยิ่งขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
692 15/09/2558 ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อนุมัติแล้ว ดู   
693 11/09/2558 จังหวัดอุบลราชธานี สร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการในการลดใช้พลังงาน ภายหลังจากการประเมินตามตัวชี้วัดด้านพลังงาน ได้เพียง ร้อยละ 21 ของหน่วยงานทั้งหมด อนุมัติแล้ว ดู   
694 12/09/2558 ปตท.นำทัพบริษัทไทยสร้างความมั่นใจเวทีโลก ติดโผดัชนีความยั่งยืน DJSI สี่ปีซ้อน อนุมัติแล้ว ดู   
695 12/09/2558 รมว.พาณิชย์ดูตลาดเชียงรายรับดูโควต้าข้าวไปจีน-ศูนย์กระจายสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
696 14/09/2558 รฟท.เตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่- สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงระหว่างประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
697 14/09/2558 จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา บ้านป่าบุก อ.ป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
698 14/09/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญจัดสัมมนา “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 58” อนุมัติแล้ว ดู   
699 14/09/2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เผยผลการศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วจังหวัดกระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
700 14/09/2558 จ.สุรินทร์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อนุมัติแล้ว ดู   
701 15/09/2558 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
702 14/09/2558 สำนักชลประทานที่12 มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาแจ้งเตือนเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
703 15/09/2558 จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center) เน้นให้บริการและช่วยเหลือ SMEs แบบครบวงจรธุรกิจ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
704 10/09/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง อนุมัติแล้ว ดู   
705 09/09/2558 ภาพรวมปริมาณกักเก็บน้ำหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 คาดสัปดาห์นี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ขณะระดับน้ำในแม่น้ำยมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
706 09/09/2558 ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอบางระกำ เผยโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
707 08/09/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อนุมัติแล้ว ดู   
708 08/09/2558 ราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
709 03/09/2558 ชลประทานตราด เผยฝนที่ตกลงมา ทำให้อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง มีน้ำล้นอ่าง จึงต้องพร่องน้ำออก เพื่อรองรับฝนที่จะตกลงมาอีก อนุมัติแล้ว ดู   
710 04/09/2558 จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพลังงานภาคอีสาน ครั้งที่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
711 04/09/2558 เลขาธิการ ส.ป.ก.นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
712 07/09/2558 ปริมาณน้ำในอ่างสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมีอยู่ราวร้อยละ 40 กำชับชลประทานจังหวัดเร่งชี้แจงทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
713 08/09/2558 พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือผู้ค้าผู้ประกอบการ อย่าเอาเปรียบผู้บริโภค หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1569 และแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
714 03/09/2558 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งคุมเข้มไม้พะยูงของกลางทั่วประเทศ หลังมีการขโมยไม้ของกลางที่จันทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
715 07/09/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 100 แห่งในจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
716 07/09/2558 จังหวัดตรัง นำร่องขับเคลื่อนนโยบาย 1 จังหวัด 1 อปท. ต้นแบบในการจัดการมูลฝอย ให้มีผลไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนและครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
717 07/09/2558 ที่ประชุม กบง.มีมติปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อนุมัติแล้ว ดู   
718 07/09/2558 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนราคากลุ่มเบนซินและดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (8 ก.ย.) เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อนุมัติแล้ว ดู   
719 07/09/2558 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข "ตอนสถานีปลอดภัยวัยซน" อนุมัติแล้ว ดู   
720 07/09/2558 รมว.พลังงานมอบหมายให้ กฟผ. จัดทำข้อมูลชี้แจงผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
721 05/09/2558 ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ มีผู้สนใจจำนวนมาก แห่ เลือกซื้อผ้าไหมและสินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
722 07/09/2558 ขอเชิญท่องเที่ยวทั่วไทย พบกับสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดที่จัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
723 07/09/2558 จังหวัดน่าน เปิดงาน OTOP เชียงใหม่สัญจร ครั้งที่ 3 ณ ข่วงลานวัฒนธรรมข่วงน้อยเมืองน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
724 07/09/2558 จ.ปัตตานี เชิญร่วมงาน “เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” หรือ “Southern Border Halal International Fair” (SHIF 2015) อนุมัติแล้ว ดู   
725 07/09/2558 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อนุมัติแล้ว ดู   
726 07/09/2558 รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ประชุมติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสอง ช่วยเหลือ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
727 07/09/2558 "โรตีกรอบ โรตีแช่แข็ง" สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดยะลา ธุรกิจทำเงินสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
728 06/09/2558 ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการทางภาษีช่วยเหลือ SMEs อนุมัติแล้ว ดู   
729 05/09/2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง เปิดให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ SMEs ด้านการลงทุนและการบริการขึ้นทะเบียน Online ผ่านเว็บไซต์ อนุมัติแล้ว ดู   
730 02/09/2558 นายด่านศุลกากรแม่สอดคาดมูลค่าการค่าชายแดนปีนี้มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
731 02/09/2558 รองนายกรัฐมนตรี มอบ 4 นโยบายหลักให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการ โดยจะเน้นดูแลราคาสินค้า ผลักดันการส่งออก และสร้างสมดุลในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
732 03/09/2558 เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
733 01/09/2558 “เทศกาลท่องเที่ยววิถีไทยชัยนาท” 2-6 กันยายน นี้ ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
734 01/09/2558 จ.ชลบุรี จัดการประชุมประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 144 อนุมัติแล้ว ดู   
735 01/09/2558 ม.อ. ปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 “โสร่งอาเซียน เฟสติวัล” อนุมัติแล้ว ดู   
736 31/08/2558 จังหวัดราชบุรีเปิดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
737 31/08/2558 จังหวัดชัยนาทจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยววิถีไทยชัยนาท” 2-6 กันยายน นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
738 01/09/2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมการเปิดงาน หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
739 02/09/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
740 02/09/2558 กระทรวงวิทยาศาสตรฯพร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี อนุมัติแล้ว ดู   
741 17/08/2558 ผ้าไทยล้านนาประยุกต์ OTOP หนุนเทรด์ผ้าไทย อนุมัติแล้ว ดู   
742 11/08/2558 นายกฯ เปิดงาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย สมเด็จแม่ทรงให้ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” อนุมัติแล้ว ดู   
743 05/08/2558 ผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่ง OTOP เด่นในงานตลาดนัดของขวัญแด่แม่ อนุมัติแล้ว ดู   
744 02/09/2558 พัฒนาชุมชนยะลา จับมือเครือข่าย OTOP เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ e วิชชาลัย OTOP ยะลา อนุมัติแล้ว ดู   
745 02/09/2558 ตชด.445 พร้อมทหารชุดป้องกันชายแดน อส.อำเภอเบตง ล่อซื้อยาบ้าจากชาวเขาเผ่าม้ง ได้ของกลาง 5,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
746 02/09/2558 เที่ยวไปชิมไป อนุมัติแล้ว ดู   
747 02/09/2558 ENERGY UPDATE อนุมัติแล้ว ดู   
748 02/09/2558 สร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นเรื่องจากรายการ "คนค้นฅน" อนุมัติแล้ว ดู   
749 01/09/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุ ไทยสนับสนุนใช้พลังงานทางเลือกแทนก๊าซธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
750 01/09/2558 กฟผ. เร่งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน รับความต้องการในพื้นที่ภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
751 01/09/2558 ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเยือนเวียดนามเพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรและพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
752 01/09/2558 เชียงรายจัดรถรางทัวร์เกษตรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
753 02/09/2558 จังหวัดตรังขับเคลื่อนนโยบาย 1 จังหวัด 1 อปท. ต้นแบบในการจัดการมูลฝอย อนุมัติแล้ว ดู   
754 02/09/2558 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาบ่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
755 02/09/2558 จ.สุรินทร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เผย ในรอบเดือนสิงหาคม 58 จับไม้พะยูง กว่า 400 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
756 01/09/2558 เที่ยวชมตลาดคนไทด่าน ตลาดหน้าฮ้าน ด่านซ้ายครั้งที่ 1 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อนุมัติแล้ว ดู   
757 01/09/2558 โครงการชลประทานพิษณุโลกพร้อมด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรแถลงผลการส่งน้ำในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
758 02/09/2558 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย อนุมัติแล้ว ดู   
759 31/08/2558 จังหวัดนนทบุรีจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
760 31/08/2558 การประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
761 31/08/2558 รายงานพิเศษ : อยุธยาขยะต้นแบบ อนุมัติแล้ว ดู   
762 31/08/2558 ไทยคู่ฟ้า ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
763 27/08/2558 ดีเอสไอ ลงพื้นที่สอบโรงงานปล่อยน้ำเสียลงน้ำโดม ปลาในกระชังลอยตาย 70 ตัน อนุมัติแล้ว ดู   
764 28/08/2558 พลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
765 28/08/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เน้นการใชัพลังงานทางเลือก อนุมัติแล้ว ดู   
766 28/08/2558 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ พลังงานจังหวัดภูเก็ต สัมมนาการยอมรับพลังงานทดแทนของประชาชนชาวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
767 27/08/2558 จ.ปทุมธานีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก อนุมัติแล้ว ดู   
768 27/08/2558 จังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติแล้ว ดู   
769 27/08/2558 4 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่าง ๆ ยังคงมีอยู่จำนวนน้อยมาก ต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า อนุมัติแล้ว ดู   
770 31/08/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยจำนวน 287 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
771 30/08/2558 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดตรัง ร่วมกับ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และกลุ่มแม่บ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเพื่อแม่ บริเวณอ่าวสิเกา อนุมัติแล้ว ดู   
772 30/08/2558 พบซากพะยูนลอยตายอยู่บริเวณแม่น้ำปะเหลียน อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเหลาตำ อ.กันตัง จ.ตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
773 30/08/2558 อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน ” กรมป่าไม้ร่วมสืบทอดเจตนาอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกของแผ่นดิน คืนถิ่น สืบนาคะเสถียร 25 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
774 27/08/2558 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือจัดโครงการปลูกป่าล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
775 26/08/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยแถวยุทธการทวงคืนผืนป่า ทับสะแก อนุมัติแล้ว ดู   
776 25/08/2558 ยุติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดหลังเคลียร์พื้นที่ไม่พบแต่ยังตั้งชุดติดตามต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
777 25/08/2558 อพท. สนับสนุนงบประมาณผุดโรงขยะมูลฝอยฟื้นสิ่งแวดล้อมให้กับ จ.ตราด อนุมัติแล้ว ดู   
778 25/08/2558 ชลประทานเชียงรายจัดเสวนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาช้างเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
779 25/08/2558 จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเมืองไร้มลพิษ (City of Waste Minimization) รณรงค์ให้ประชาชนเก็บรวมรวมขยะอันตรายจากชุมชนแหล่งกำเนิด มายังที่พักขยะอันตรายของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต อนุมัติแล้ว ดู   
780 25/08/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรี 6 คน เพื่อดูแลกลั่นกรองงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
781 25/08/2558 เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเมืองไร้มลพิษ รณรงค์การเก็บรวบรวมขยะอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
782 26/08/2558 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และชาวอำเภอนาหมื่น จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อความปลอดภัย ตามวาระจังหวัดน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ อนุมัติแล้ว ดู   
783 17/08/2558 จ.กาฬสินธุ์ เร่งรัดการดำเนินงานประหยัดพลังงานหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
784 17/08/2558 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
785 17/08/2558 จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมงาน "มหกรรมพลังงานชุมชน คนสตูล มีพลังงาน มีความสุข ครั้งที่ 1" ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
786 18/08/2558 คณะผู้บริหารจากจังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา ศึกษาดูงานและให้ความสนใจการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
787 18/08/2558 บริษัทพลังงานและผู้รับเหมาชั้นนำเตรียมเผยความก้าวหน้าโครงการ LNG ที่งาน Annual Global LNG Tech Summit วันที่ 28-30 ก.ย.นี้ ที่บาร์เซโลนา อนุมัติแล้ว ดู   
788 14/08/2558 กรมควบคุมมลพิษ รับรองผลการประเมินชายหาดอ่าวมะนาว เป็นหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก อนุมัติแล้ว ดู   
789 15/08/2558 ผบก.บน.5 มั่นใจ การท่องเที่ยวอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะคึกคักมากขึ้น หลังได้รับการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดระดับ 5 ดาว อนุมัติแล้ว ดู   
790 15/08/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 1 วัน ให้กับ กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไทร จ.ตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
791 14/08/2558 จ.สุพรรณบุรี ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ อนุมัติแล้ว ดู   
792 16/08/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผล การดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนา โครงการตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
793 17/08/2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลขึ้นสูงสุดทั้ง 8 บาน เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
794 13/08/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
795 13/08/2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานร้อยละ 30 ประหยัดเงินได้ 8.5 ล้านล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
796 13/08/2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนระยะยาว อนุมัติแล้ว ดู   
797 14/08/2558 จ.มหาสารคาม เปิดโครงการพลังงานดี ชีวิตดี ครบรอบ 150 ปีก่อตั้งเมือง อนุมัติแล้ว ดู   
798 11/08/2558 อบต.หน้าถ้ำ จ.ยะลา จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลา -ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
799 11/08/2558 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่รับฟังชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ที่ จ.ปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
800 11/08/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยหากการเพิ่มสัดส่วนถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแผนพีดีพี 2015 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จะกระทบการดำเนินแผนพลังงานอีก 4 ฉบับ อนุมัติแล้ว ดู   
801 11/08/2558 จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
802 12/08/2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของผ่าน ตชด.31 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุบ้านพังลงแม่น้ำน่านเนื่องจากตลิ่งทรุดตัว อนุมัติแล้ว ดู   
803 07/08/2558 ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการใช้พลังงานโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลใช้ในพื้นที่เกษตรและศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบลทองเอน อนุมัติแล้ว ดู   
804 07/08/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในทะเล ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว ดู   
805 10/08/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตรวจติดตามโครงการสำรวจปิโตรเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว ดู   
806 06/08/2558 กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
807 07/08/2558 จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมลงแขกปลูกแฝกล้านกล้า ปลูกป่าแสนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
808 07/08/2558 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
809 07/08/2558 มท.1 ลงพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ติดตามงานโครงการรัฐบาลจ้างแรงงานชาวบ้านบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
810 08/08/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ขอให้คณะกรรมการร่วมออกประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
811 09/08/2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม อนุมัติแล้ว ดู   
812 05/08/2558 พลังงานชัยนาทเปิดเวทีชี้แจงมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
813 04/08/2558 ส.ปชส.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อนุมัติแล้ว ดู   
814 04/08/2558 ธปท.ภาคใต้ แถลงภาวะสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนมิถุนายน ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
815 03/08/2558 เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต “ขับเคลื่อนเพื่อลดขยะอย่างไรให้ได้ผล” อนุมัติแล้ว ดู   
816 05/08/2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว ดู   
817 05/08/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ 1 จังหวัด 1 อปท.ต้นแบบ ใช้หลัก 3Rs ... อนุมัติแล้ว ดู   
818 05/08/2558 เชียงแสนน้ำโขงกัดเซาะตลิ่งพังหลายจุด อนุมัติแล้ว ดู   
819 05/08/2558 แม่สายเร่งฟื้นฟู ทำความสะอาดซากดินโคลนหลังน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
820 05/08/2558 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจดูสภาพน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อนุมัติแล้ว ดู   
821 05/08/2558 นายกรัฐมนตรี สั่งสร้างแก้มลิงด้านข้างเขื่อนทั่วประเทศเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
822 05/08/2558 กรมอุทยานฯ ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติผืนป่าแก่งกระจาน อนุมัติแล้ว ดู   
823 06/08/2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานใหญ่ ... อนุมัติแล้ว ดู   
824 06/08/2558 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อนุมัติแล้ว ดู   
825 29/07/2558 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" อนุมัติแล้ว ดู   
826 05/08/2558 ทัพนักเรียนไทยสุดยอด กวาด 49 รางวัลคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
827 04/08/2558 กรมหม่อนไหม เชิญชวน “ซื้อผ้าไหมให้แม่” ในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” อนุมัติแล้ว ดู   
828 05/08/2558 กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ... อนุมัติแล้ว ดู   
829 05/08/2558 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า ) ระดมเครื่องจักรกลหนักพร้อมกำลังพลเร่งขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองตายาย ... อนุมัติแล้ว ดู   
830 05/08/2558 รองโฆษกฯ เผยนายกลงเยี่ยมพื้นที่เกษตรจ.นครนายก พร้อมตรวจระดับน้ำในเขื่อนขุนด่าน อนุมัติแล้ว ดู   
831 05/08/2558 กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโลก ออกแถลงการณ์ชื่นชมประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
832 03/08/2558 จังหวัดชัยนาท ประชุมยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ระยะ10 ปี ระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
833 03/08/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด" อนุมัติแล้ว ดู   
834 03/08/2558 แหล่งเก็บน้ำจังหวัดชัยภูมิ ยังมีน้ำน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
835 02/08/2558 องคมนตรี เป็นประธานสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
836 02/08/2558 องคมนตรี เป็นประธานพิธีสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ เฉลิมพระเกียรติ ... อนุมัติแล้ว ดู   
837 01/08/2558 ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ จะสรุปบทเรียนความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
838 31/07/2558 รายงานพิเศษ รัฐบาล เร่ง แก้ปัญหาเขาหัวโล้น เพื่อฟื้นป่าต้นน้ำประเทศไทยและแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน อนุมัติแล้ว ดู   
839 31/07/2558 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มั่นใจระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วม-ดินถล่ม ใช้งานได้ประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
840 29/07/2558 จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเดินหน้าขอความร่วมมือรณรงค์การลดใช้พลังงานในอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ อนุมัติแล้ว ดู   
841 31/07/2558 กระทรวงพลังงาน จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
842 31/07/2558 จ.สุรินทร์ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
843 01/08/2558 กฟน.มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า ในจัดกิจกรรม "Bike for MOM" ปั่นเพื่อแม่ ทุกด้านแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
844 02/08/2558 กระทรวงพลังงาน เร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยหาแหล่งสร้างโรงงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
845 03/08/2558 รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom” อนุมัติแล้ว ดู   
846 03/08/2558 สมาคมน้ำหอมนานาชาติ (IFRA) ประกาศปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานน้ำหอมครั้งที่ 48 อนุมัติแล้ว ดู   
847 27/07/2558 จ.พังงา จัดโครงการ "ถนนสวย ทะเลใส กำไรผล ต้นน้ำสมบูรณ์" ภายใต้แนวคิด เดิน วิ่ง ปลูก ปั่น เพื่อแม่ ร่วมปลูกต้นไม้ 9,999 ... อนุมัติแล้ว ดู   
848 27/07/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ป้องกันรักษาป่า โดยนำร่องใน 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
849 27/07/2558 จ.สุรินทร์ สรุปผลการจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ หลังจับกุม 30 คดี ผู้ต้องหา 19 คน ไม้ 481 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
850 25/07/2558 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดโครงการ " สุขาวัด-มัสยิด นี้ดี " รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนปี 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
851 25/07/2558 กฟผ.นำเสนอผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
852 27/07/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แล้วเสร็จตามแผนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งภายในปลายเดือนกรกฎาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
853 23/07/2558 Taisys Partners Up with China Mobile Hong Kong in Launching the Mainland China-Hong Kong 1-Card-2-Number Plan อนุมัติแล้ว ดู   
854 23/07/2558 คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
855 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยน้ำท่วม" อนุมัติแล้ว ดู   
856 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน แผ่นถล่ม" อนุมัติแล้ว ดู   
857 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ลมพายุ" อนุมัติแล้ว ดู   
858 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยหมอกควัน" อนุมัติแล้ว ดู   
859 22/07/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาลลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่างช่วยภัยแล้งได้แล้ว 482 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
860 22/07/2558 ฝนที่ตกต่อเนื่องบนเทือกเขา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ของอำเภอหล่มสัก ... อนุมัติแล้ว ดู   
861 22/07/2558 จังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อนุมัติแล้ว ดู   
862 22/07/2558 ชาวบ้านในชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง บริหารจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาภายใต้รูปแบบธนาคารน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
863 21/07/2558 มรย. หนุนการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมืออาชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
864 19/07/2558 ศอ.บต. สนับสนุนทุน อัล-ฮัจญ์ แรกเริ่ม 60 ทุน ให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีอัจย์ อนุมัติแล้ว ดู   
865 20/07/2558 กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรมและเส้นทางปั่นจักยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” อนุมัติแล้ว ดู   
866 14/07/2558 ชาวบ้าน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เดือดร้อน กลิ่นขยะและน้ำเน่าเหม็น หลังมีคนมักง่ายนำขยะมาทิ้ง อนุมัติแล้ว ดู   
867 14/07/2558 จ.สุรินทร์กำจัดวัชพืชขยะมูลฝอยที่ขวางทางน้ำ และขุดทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
868 15/07/2558 เจ้าหน้าที่ จ.บุรีรัมย์ รุดตรวจสอบบ่อขยะ หลังชาวบ้านร้องส่งกลิ่นเหม็นทั้งเสี่ยงอันตราย สูดดมสารพิษจากการลักลอบเผา อนุมัติแล้ว ดู   
869 15/07/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
870 15/07/2558 จังหวัดลำพูนเตรียมจัดกิจกรรม ชาวลำพูนร่วมใจ คืนน้ำใสให้แม่กวง วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
871 15/07/2558 กระทรวงพลังงานและตัวแทน 5 หน่วยงานแถลงโครงการ “ใส่เกียร์ 5 เดินหน้าพลังงานไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
872 15/07/2558 รองแม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่พัทลุง ส่งมอบโครงการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย ให้กับชาวบ้านที่ อ.ป่าพะยอม อนุมัติแล้ว ดู   
873 15/07/2558 ชัยนาท กำลังทหารคุมเข้มชาวนาลักสูบน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
874 16/07/2558 รมว.ทรัพย์ เร่งรัด ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จตามแผน อนุมัติแล้ว ดู   
875 16/07/2558 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาน้ำท่วม ... อนุมัติแล้ว ดู   
876 16/07/2558 นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ลงพื้นที่ตรวจดูทางระบายน้ำที่บริเวณสะพานหนึ่ง ถนนเทศบาล 1 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
877 16/07/2558 ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพรุ่งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ... อนุมัติแล้ว ดู   
878 16/07/2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุมีแผนรองรับการปิดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ JDA-A18 อนุมัติแล้ว ดู   
879 16/07/2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 15 จังหวัดเผ้าระวังอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม 16-20 กรกฎาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
880 15/07/2558 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” และ “งานนำเสนอผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ... อนุมัติแล้ว ดู   
881 14/07/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” อนุมัติแล้ว ดู   
882 14/07/2558 พัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ อบรมเข้ม ผู้ประกอบการ OTOP สู่งานศิลปาชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
883 13/07/2558 สินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2557-2558 พบ ผลิตภัณฑ์อาหารมากสุด อนุมัติแล้ว ดู   
884 13/07/2558 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน“OTOP TO THE TOWN” ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ... อนุมัติแล้ว ดู   
885 12/07/2558 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานใหญ่ “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” และ “งานนำเสนอผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” อนุมัติแล้ว ดู   
886 11/07/2558 จังหวัดสตูล จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
887 11/07/2558 จังหวัดปทุมธานีเปิดตลาดระแหง 100 ปี เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อนุมัติแล้ว ดู   
888 10/07/2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
889 10/07/2558 http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO5807090010010 อนุมัติแล้ว ดู   
890 09/07/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
891 09/07/2558 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อนุมัติแล้ว ดู   
892 08/07/2558 อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
893 08/07/2558 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ งานมหัศจรรย์ลำไย ลำพูน ประจำปี 2558 ... อนุมัติแล้ว ดู   
894 08/07/2558 อำเภอด่านซ้าย เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
895 08/07/2558 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ระดับอำเภอ ที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
896 14/07/2558 คณะรัฐมนตรี อนุมัติสร้างเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง ย้ำเร่งทำงานทุกด้านตามโรดแมปที่วางไว้ อนุมัติแล้ว ดู   
897 14/07/2558 ครม. มีมติปรับแผนการส่งน้ำ 4 เขื่อนหลัก ยืนยันมีอุปโภคบริโภคถึงช่วงหน้าฝนในเดือนสิงหาคม ... อนุมัติแล้ว ดู   
898 14/07/2558 เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
899 14/07/2558 กองพันทหารม้าที่ 12 จับมือ ศูนย์น้ำฯ อบจ. แพร่ พัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ฝายชะลอน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
900 14/07/2558 ชาวตำบล อุโมงค์ จังหวัดลำพูน ร่วมกัน บำบัด คุณภาพน้ำ โดยการโยน ก้อน อีเอ็ม บอล และ เท น้ำหมักชีวภาพ เพื่อ ปรับสภาพ ... อนุมัติแล้ว ดู   
901 14/07/2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
902 15/07/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับ กศน.นาทวี จังหวัดสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
903 14/07/2558 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ธกส.จัดโครงการพลังงานบ้านทุ่งสัญจร รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
904 14/07/2558 พลังงานจังหวัดเพชรบุรีประชุมชี้แจงการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อนุมัติแล้ว ดู   
905 15/07/2558 จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงานช่วงปิดซ่อมท่อก๊าซ (แหล่ง JDA-A18) 19-23 กรกฏาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
906 15/07/2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำระบบแผนที่กลางติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง คาดฝนจะตกตามฤดูกาลปกติเดือนสิงหาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
907 15/07/2558 จังหวัดอุทัยธานี เร่งดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลที่อุดตัน กว่า 200 บ่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก ... อนุมัติแล้ว ดู   
908 15/07/2558 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านนาคูหา จ.แพร่ ทำให้ฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้วในลำน้ำแม่วางพังเสียหาย อนุมัติแล้ว ดู   
909 15/07/2558 สกว.เปิดเวทีเสวนาวิกฤติภัยแล้ง ระดมความเห็นแนวทางรับมือภัยแล้งและการจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
910 10/07/2558 สอศ.โรดโชว์สิทธิประโยชน์จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อนุมัติแล้ว ดู   
911 08/07/2558 เยี่ยมการเรียนสอนนักศึกษาอาชีวะผู้บกพร่องทางการได้ยิน อนุมัติแล้ว ดู   
912 10/07/2558 กกต.ชุมพรจัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
913 15/07/2558 จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด อนุมัติแล้ว ดู   
914 15/07/2558 ขอเชิญร่วมสั่งจองดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
915 15/07/2558 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อนุมัติแล้ว ดู   
916 12/07/2558 นิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นควรให้ทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลและ คสช.ไม่ออกมาแสดงความเคลื่อนไหว อนุมัติแล้ว ดู   
917 10/07/2558 ไออีเอ. คาดว่า ความต้องการน้ำมันโลกจะชะลอตัวในปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
918 13/07/2558 พลังงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงานช่วงปิดซ่อมท่อก๊าซ (แหล่ง JDA-A18) 19 – 23 กรกฏาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
919 13/07/2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลำภูราการ จังหวัดตรัง ที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ... อนุมัติแล้ว ดู   
920 13/07/2558 กระทรวงพลังงานมีแนวทางปรับขึ้นราคาขายก๊าซเอ็นจีวีให้สะท้อนต้นทุนแท้จริง ... อนุมัติแล้ว ดู   
921 13/07/2558 กรมควบคุมโรค เร่งเดินหน้าดูแลสุขภาพคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ นำร่องที่แรกใน จ.ขอนแก่น อนุมัติแล้ว ดู   
922 13/07/2558 ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ เดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวง เร่งเติมน้ำเขื่อนหลักให้เพิ่มสูงขึ้น ... อนุมัติแล้ว ดู   
923 13/07/2558 กรมชลประทาน ขอความร่วมมือพื้นที่ต้นน้ำงดสูบน้ำ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
924 13/07/2558 กรมการค้าภายใน เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกซื้อน้ำกักตุน อาจส่งผลให้น้ำบรรจุขวดขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
925 13/07/2558 กองทัพอากาศจัดรถบรรทุกน้ำ ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่จ.ปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
926 14/07/2558 ผู้ว่าฯ อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษา ช่วงที่ 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
927 14/07/2558 กรมชลประทาน วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค หลังพบน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังมีน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
928 13/07/2558 รมว.พลังงาน เตรียมประชุมหาแนวทางรับมือกรณีปิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
929 13/07/2558 วชช.น่าน วางแผนทำงานแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ นำร่องพื้นที่เป้าหมาย บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน ... อนุมัติแล้ว ดู   
930 10/07/2558 ชาวบ้านลพบุรี ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขุดบ่อน้ำตื้น แก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ในภาวะภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
931 08/07/2558 กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพ ปริมาณ 1.3 ล้านตัน ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
932 10/07/2558 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ อนุมัติแล้ว ดู   
933 08/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
934 08/07/2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 2 นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รับฟังการชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
935 08/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและการจัดการน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง อนุมัติแล้ว ดู   
936 08/07/2558 9 จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำ รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
937 09/07/2558 กรมชลฯ ชี้แจงการใช้น้ำอ่างฯห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ ย้ำแม้ปีนี้น้ำน้อย แต่จะจัดสรรให้เป็นธรรมที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
938 06/07/2558 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชี้แจงความคืบหน้า การแปรรูปไม้พะยูง อนุมัติแล้ว ดู   
939 07/07/2558 จังหวัดตาก จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” อนุมัติแล้ว ดู   
940 06/07/2558 จ.ร้อยเอ็ดเปิดงาน รู้รักสามัคคีปรองดองต้านภัยยาเสพติด เพื่อความสุขของชาวร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
941 05/07/2558 จังหวัดตรัง เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มที่การสร้างจิตสำนึกในเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
942 04/07/2558 นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
943 04/07/2558 นายกรัฐมนตรี ย้ำการกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อนุมัติแล้ว ดู   
944 03/07/2558 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเร่งเดินหน้าป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าตั้งเป้าทวงคืนครบ 100% ภายใน ต.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
945 05/07/2558 จ.สุพรรณบุรี เปิดตัวเยาวชนรักษ์น้ำ สร้างความรู้ ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
946 05/07/2558 สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ประชาชนช่วยกันทำความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนเพื่อให้ปลอดจากไข้เลือดออก อนุมัติแล้ว ดู   
947 05/07/2558 พิษภัยแล้งชะลอทำนาปี สศก.เชื่อ กระทบผลผลิตลดเล็กน้อย 11% มั่นใจ ภาค ศก.การเกษตรดีขึ้นตามลำดับ อนุมัติแล้ว ดู   
948 05/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
949 04/07/2558 สองเขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ำแห้งขอด อาจจะส่งผลกระทบ ขาดน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง อนุมัติแล้ว ดู   
950 04/07/2558 จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม รักษ์..ณ คลองภาษีเจริญ กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกฝ่าย ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
951 04/07/2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ หมู่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว ดู   
952 04/07/2558 อบต.บ้านหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี เชิญชาวบ้านมาชี้แจงการจัดสรรใช้น้ำทำนาในเขตรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
953 04/07/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนชาวนาอย่าเพิ่งทำการเกษตร หวั่นฝนทิ้งช่วง จะทำให้ได้รับความเสียหาย อนุมัติแล้ว ดู   
954 03/07/2558 จ.ร้อยเอ็ด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ประหยัดน้ำ หลังพบว่าอ่างเก็บน้ำและน้ำในลำน้ำชีมีปริมาณน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
955 02/07/2558 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวกระทบแล้งกำชับท้องถิ่นช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
956 03/07/2558 แหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักวิกฤตส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลถึงพืชผักที่ออกสู่ตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
957 03/07/2558 ผู้ว่าฯอุทัยธานี ห่วงภัยแล้ง เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือภัยแล้ง หลังสำรวจพบพื้นที่นาข้าว ... อนุมัติแล้ว ดู   
958 02/07/2558 จ.สุรินทร์ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
959 03/07/2558 ชลประทานชัยภูมิ เตือนปริมาณน้ำเหลือน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
960 03/07/2558 ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 "ภุมรี พลังสตรี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" อนุมัติแล้ว ดู   
961 01/07/2558 จ.ระยองเร่งตรวจหาเรือต้นตอปล่อยน้ำมันลงทะเล จนปนเปื้อนชายหาด อนุมัติแล้ว ดู   
962 02/07/2558 การค้าภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดึงโรงสกัดน้ำมันปาล์มเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ... อนุมัติแล้ว ดู   
963 02/07/2558 การกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง นำสินค้าราคาถูกจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัย อนุมัติแล้ว ดู   
964 02/07/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จ.ปัตตานี เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกลวงมีวิธีลดค่าไฟฟ้า อนุมัติแล้ว ดู   
965 01/07/2558 จ.เลย ย้ำมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สิ่งโสโครกลงในที่สาธารณะ อนุมัติแล้ว ดู   
966 02/07/2558 สธ.ตรัง ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย อนุมัติแล้ว ดู   
967 02/07/2558 นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
968 02/07/2558 กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยระบายตะกอนตามแผนโครงการจัดการจัดการน้ำสะอาด อนุมัติแล้ว ดู   
969 02/07/2558 เกษตรจังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง ... อนุมัติแล้ว ดู   
970 30/06/2558 นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
971 30/06/2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาญากรรมสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย อนุมัติแล้ว ดู   
972 29/06/2558 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริห้วยชอนม่วง อนุมัติแล้ว ดู   
973 30/06/2558 สวท.อุบลราชธานี ร่วมกับ เขื่อนสิรินธร จัดเสวนาเครือข่ายความร่วมมือบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล อนุมัติแล้ว ดู   
974 30/06/2558 ‘แยก ก่อน ทิ้ง’ ลดขยะ ลดมลพิษ อนุมัติแล้ว ดู   
975 29/06/2558 ทูตเยอรมันย้ำความสัมพันธ์ไทยและเยอรมันในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
976 30/06/2558 กฟผ. รณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วงปิดซ่อมบำรุงท่อก๊าซ JDA-A18 หยุดผลิต 5 วัน ระหว่าง 19-23 ก.ค. 58 อนุมัติแล้ว ดู   
977 29/06/2558 กฟผ. เผยพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าพลังงานทดแทนอื่นๆ อนุมัติแล้ว ดู   
978 29/06/2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
979 29/06/2558 กระทรวงพลังงาน เดินหน้าอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เบื้องต้นตรวจประเมินแบบอาคารแล้ว 354 อาคาร ประหยัดพลังงานกว่า 172 ... อนุมัติแล้ว ดู   
980 28/06/2558 กฟผ.ภาคใต้ จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เรื่อง “ความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้” ... อนุมัติแล้ว ดู   
981 26/06/2558 รัฐบาล เดินหน้าหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
982 26/06/2558 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
983 29/06/2558 อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมการปลูกเงาะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
984 29/06/2558 จ.สระแก้ว โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เร่งปฏิบัติการฝนหลวง ลดปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
985 29/06/2558 เกษตรกรตำบลหน้าไม้ให้สัมภาษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
986 29/06/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมหาแนวทางจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ขณะที่กรมชลประทานคาดการณ์ฝนจะตกเพียง 100 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
987 30/06/2558 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด วันสาธิตรณรงค์ การใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
988 30/06/2558 ประมงจังหวัดอุทัยธานีเร่งสำรวจความเสียหายของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง หลังพบแม่น้ำสะแกกรังระดับน้ำลดลง จนสามารถเดินข้ามได้ อนุมัติแล้ว ดู   
989 30/06/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
990 30/06/2558 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ระบุ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ของชลประทานในพื้นที่ 7 แห่ง มีเพียงร้อยละ 30 อนุมัติแล้ว ดู   
991 29/06/2558 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งเจาะบาดาลช่วยเกษตรกรชัยนาทสู้ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
992 29/06/2558 ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เผยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อนุมัติแล้ว ดู   
993 27/06/2558 นายกรัฐมนตรีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน ระบุทั้งสองประเทศจะสานความสัมพันธ์ยั่งยืนตลอดไป อนุมัติแล้ว ดู   
994 25/06/2558 จ.สุพรรณบุรี เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหานาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ ขาดแคลนน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
995 25/06/2558 ทสจ.ตราด คัดเลือก เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
996 25/06/2558 มูลนิธิไทยรักษ์ป่าและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 8 ปลูกต้นยางนา สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
997 25/06/2558 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
998 24/06/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปล่อยแถวกำลังร่วม 4 ฝ่าย ออกตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อนุมัติแล้ว ดู   
999 24/06/2558 รายงานพิเศษ ขยายผลคืนความสุขเรื่องภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1000 15/06/2558 บทความ : แนวทางปฏิรูปสิ่งแวดล้อม ตอน1 อนุมัติแล้ว ดู   
1001 23/06/2558 จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ อนุมัติแล้ว ดู   
1002 23/06/2558 สำนักชลประทานที่ 12 และชาวบ้านพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ทำข้อตกลงการผันน้ำใหม่ กำหนดวันและเวลาในการสูบน้ำ คลองละ 3 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
1003 23/06/2558 สถานการณ์น้ำที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง อนุมัติแล้ว ดู   
1004 24/06/2558 จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่องน้ำแก่เกษตรกรชาวนา ที่ อ.ดอนเจดีย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1005 23/06/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
1006 23/06/2558 กระทรวงพลังงาน สร้างความเข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ให้กับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปขยายผลกับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1007 24/06/2558 พลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1008 20/06/2558 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มีภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 8 แห่งของ จ.ประจวบฯ น้อยกว่าปีที่แล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1009 19/06/2558 การบริหารจัดการน้ำ จ.พะเยา เรื่อง ชาวนาพะเยากับการต่อสู้ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1010 22/06/2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยยอด ลงพื้นท่ี่ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก และเมอร์ส ... อนุมัติแล้ว ดู   
1011 22/06/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1012 22/06/2558 นครพนมเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา อนุมัติแล้ว ดู   
1013 22/06/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มั่นใจนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะไม่ถูกคณะกรรมการมรดกโลกปรับลดสถานะ อนุมัติแล้ว ดู   
1014 22/06/2558 รถไฟรางคู่ ชุมพร-สุราษฎร์ เดินหน้า คาดแล้วเสร็จใน 3 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1015 22/06/2558 รฟท. รับฟังความคิดเห็นคนสุรินทร์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว ดู   
1016 22/06/2558 ประเทศไทย เตรียมเสนอ Road Map การบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1017 22/06/2558 รายงาน : สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ขณะนี้น้ำไหลลงอ่างฯยังน้อย วอนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
1018 22/06/2558 จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ... อนุมัติแล้ว ดู   
1019 21/06/2558 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 6 อนุมัติแล้ว ดู   
1020 22/06/2558 กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดโครงการการสร้างความเข้าใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1021 22/06/2558 กระทรวงพลังงาน เดินหน้ายุทธศาสตร์ “วางแผนพลังงานชุมชน” สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1022 22/06/2558 กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมคิด ธรรม ดี 60 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1023 22/06/2558 จ.หนองคาย ชี้แจงกรณีการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1024 19/06/2558 รายงานพิเศษ : ยุทธการทวงคืนผืนป่า อนุมัติแล้ว ดู   
1025 15/06/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ กระทบการผลิตน้ำมันในอ่าวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1026 17/06/2558 พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์นำทีมลงพื้นที่ หลุมเจาะสำรวจปิโตรเลียม ดงมูล 5 อนุมัติแล้ว ดู   
1027 17/06/2558 กกพ.เร่งดำเนินโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ รองรับการหยุดซ่อมประจำปีของแหล่งเจดีเอ อนุมัติแล้ว ดู   
1028 18/06/2558 จ.ตรัง จัดโครงการ “จังหวัดตรังเมืองประหยัดพลังงาน” และลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดตรังและหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
1029 17/06/2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติแล้ว ดู   
1030 17/06/2558 จังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันขุดลอกลำห้วยวังหมู เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมือง อนุมัติแล้ว ดู   
1031 17/06/2558 จังหวัดสิงห์บุรี รับทราบสถานกาณ์และแผนการปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ... อนุมัติแล้ว ดู   
1032 17/06/2558 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ฝนยังน้อย น้ำในเขื่อนลดลง วอนใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1033 16/06/2558 จังหวัดชัยภูมิร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 60 ไร่ 12,000 ต้น อนุมัติแล้ว ดู   
1034 16/06/2558 นายกรัฐมนตรี เร่ง สร้างระเบียบวินัยและจิตสำนึกระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1035 16/06/2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
1036 17/06/2558 อบจ.สุโขทัย วางแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนโยบายของจังหวัดสุโขทัย คือ เมืองสวยใส ไร้ขยะ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1037 15/06/2558 จังหวัดกระบี่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อนุมัติแล้ว ดู   
1038 16/06/2558 เกษตรจังหวัดสระแก้วเตรียมขับเคลื่อน นโยบายเมืองแห่งพืชพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1039 16/06/2558 จังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ปีพ.ศ. 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1040 15/06/2558 จังหวัดชุมพร-ระนอง พัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1041 15/06/2558 ชุมพรเตรียมแผนปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดรองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2560 อนุมัติแล้ว ดู   
1042 15/06/2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อนุมัติแล้ว ดู   
1043 14/06/2558 ประชาชนแห่สอบบรรจุข้าราชการ สอศ. อนุมัติแล้ว ดู   
1044 12/06/2558 จังหวัดชุมพรเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายนักวิจัยและนักอนุรักษ์นกล่าเหยื่อ แห่งเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
1045 12/06/2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ยื่นหนังสือขอบคุณ นายกรัฐมนตรีในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างจริงจัง อนุมัติแล้ว ดู   
1046 12/06/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มผิดกฏหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1047 13/06/2558 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สงขลา) จัดโครงการชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9 อนุมัติแล้ว ดู   
1048 14/06/2558 ชลประทานเชียงใหม่เร่งเก็บผักตบชวาขวางด้านหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลกว่า 600 ตัน หวังเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1049 14/06/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นการจัดการขยะมูลฝอยให้ได้อย่างยั่งยืน โดยต้องเริ่มที่การสร้างจิตสำนึกในเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1050 14/06/2558 กทม.เชิญชวนประชาชนแยกขยะอันตราย โดยนำมาแลกกับของใช้ประจำวัน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1051 14/06/2558 พลังงานจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้พลังงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1052 14/06/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
1053 11/06/2558 กฟผ. เผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายพีคเป็นครั้งที่ 4 สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว อนุมัติแล้ว ดู   
1054 11/06/2558 ค่ายจิระวิชิตสงคราม จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยใช้พื้นที่หน่วยทหารต่อยอดโครงการแก้มลิง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1055 11/06/2558 จ.นราธิวาส จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1056 12/06/2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE ส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1057 12/06/2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดหน่วยบริการเลิกบุหรี่ เจาะกลุ่ม รปภ. อนุมัติแล้ว ดู   
1058 12/06/2558 สื่อมวลชนมหาสารคาม สัมมนาวิชาการยาเสพติด สร้างทัศนคติ “นำคนดีกลับสู่สังคม” อนุมัติแล้ว ดู   
1059 11/06/2558 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ประกาศให้บริเวณจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม อนุมัติแล้ว ดู   
1060 11/06/2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ จ.กระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1061 11/06/2558 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจป่าไม้ สนธิกำลังร่วมกัน ทลายโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนกลางป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1062 11/06/2558 จังหวัดพิษณุโลกประชุมหารือการแก้ไขปัญหาขยะล้น อนุมัติแล้ว ดู   
1063 11/06/2558 ศาลจังหวัดชุมพร เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามราชกุมารี สดุดีทั่วไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1064 10/06/2558 สอศ.ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อนุมัติแล้ว ดู   
1065 11/06/2558 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1066 10/06/2558 ผวจ.ชุมพรต้อนรับกงศุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาพร้อมหารือการค้า-การลงทุนในประชาคมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1067 10/06/2558 จังหวัดชุมพรออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน อนุมัติแล้ว ดู   
1068 11/06/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติแล้ว ดู   
1069 09/06/2558 จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม อนุมัติแล้ว ดู   
1070 10/06/2558 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำประแสร์ พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนจังหวัดระยอง อนุมัติแล้ว ดู   
1071 10/06/2558 จ.ชัยภูมิ 145 หมู่บ้านยังคงแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1072 11/06/2558 รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ร่วมกับนายกรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
1073 11/06/2558 ฝ่ายจัดสรรน้ำ ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ 3 อำเภอโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1074 06/06/2558 รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินและพื้นที่ป่าน้ำหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1075 06/06/2558 รายงาน :สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศฝนยังตกน้อย เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
1076 07/06/2558 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo อนุมัติแล้ว ดู   
1077 07/06/2558 ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลตั้งเป้าทวงคืนผืนป่า 600,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1078 07/06/2558 จ.จันทบุรีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อนุมัติแล้ว ดู   
1079 08/06/2558 อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1080 08/06/2558 เทศบาลนครตรัง มุ่งสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดแยกและทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1081 08/06/2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก 8 มิถุนายน อนุมัติแล้ว ดู   
1082 07/06/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คาดสิ้นปี 2558 คนไทยทุกคนจะมี “หมอครอบครัว” ประจำตัวทุกครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1083 08/06/2558 โครงการจังหวัดพบประชาชนชุมพร กำหนดลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทับวัง อ.หลังสวน 10 มิ.ย. ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1084 05/06/2558 ปิดอบรมแกนนำสมาชิก อกท. อนุมัติแล้ว ดู   
1085 08/06/2558 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดพระบรมธาตุสวี อนุมัติแล้ว ดู   
1086 05/06/2558 ปตท. ชวนคอการ์ตูนมาร่วมประกวดวาดการ์ตูน กระตุ้นคนไทยรู้ค่าพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1087 27/05/2558 การอบรมโครงการ“สำนักงานสีเขียว” อนุมัติแล้ว ดู   
1088 05/06/2558 เทศบาลเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ให้ประชาชนร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุการณ์เกิดโรค อนุมัติแล้ว ดู   
1089 01/06/2558 เกษตรศาสตร์เกมส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1090 05/06/2558 ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนาการของไทยภายหลัง 83 ปี ของการอภิวัฒน์สยาม 2475" อนุมัติแล้ว ดู   
1091 05/06/2558 โครงการ “สัมมนาความสามารถในการทำงานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี 2015” อนุมัติแล้ว ดู   
1092 04/06/2558 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเวทีการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1093 04/06/2558 พลังงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้พลังงาน ยึดหลักรวมพลังหารสองเดินหน้าประเทศไทย ภารกิจ 1 ล. 5 ป. อนุมัติแล้ว ดู   
1094 05/06/2558 บ้านนางั่วพัฒนา เมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “บวร.ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ตำนานห้วยขัว” อนุมัติแล้ว ดู   
1095 04/06/2558 จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนชาวบ้านที่กระทบจากการสำรวจปิโตรเลียม 4 อำเภอ อนุมัติแล้ว ดู   
1096 04/06/2558 จ.สุรินทร์ ปลูกต้นไม้กว่า 4,000 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1097 04/06/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามโครงการจัดการขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1098 04/06/2558 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ต.พร่อน จ.ยะลา อนุมัติแล้ว ดู   
1099 02/06/2558 คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังข้อปัญหาข้อเสนอแนะด้านการประมง การบริหารจัดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1100 05/06/2558 นางสำรวย สินณรงค์ คว้ารางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1101 05/06/2558 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ๕ เสาหลักสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อนุมัติแล้ว ดู   
1102 05/06/2558 สานฝันวัยใสจังหวัดชุมพร กำหนด 20 มิถุนายนศกนี้ ที่โรงเรียนศรียาภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1103 02/06/2558 พลังงานตราด รณรงค์ให้ความรู้อนุรักษ์พลังงาน ในงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีจังหวัดตราด 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1104 03/06/2558 กฟผ.ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดโครงการ อบรมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อนุมัติแล้ว ดู   
1105 02/06/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุขณะนี้การบริหารจัดการขยะต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 70 อนุมัติแล้ว ดู   
1106 02/06/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรี อนุมัติแล้ว ดู   
1107 03/06/2558 เทศบาลตำบลห้วยยอด เดินหน้าโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำตามแนวถนนเทศบาล 18 ... อนุมัติแล้ว ดู   
1108 27/05/2558 ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำร้อยละ 66 ใช้ได้ถึง 8 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1109 28/05/2558 จังหวัดราชบุรี เตรียมลงแรงกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1110 28/05/2558 จ.ปทุมธานีตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้งและดินทรุด อนุมัติแล้ว ดู   
1111 25/05/2558 จ.ตราด เดินหน้าแก้ปัญหาขยะตกค้างบ่อไพลินกว่า 50,000 ตัน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1112 27/05/2558 พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เตรียมพร้อมสู่ AEC ในการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1113 28/05/2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการขยะคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนศึกษาดูงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1114 28/05/2558 จังหวัดปทุมธานี บูรณาการกองทัพมด จัดการปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
1115 25/05/2558 ราคากลางจัดจ้างทำปรู๊ฟสีเหมือนจริง (ทำเพลท) และค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่และแจกจ่าย "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
1116 26/05/2558 กทม. นำร่องส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
1117 27/05/2558 กรมทรัพยากรธรณี เร่งศึกษารอยเลื่อนแขนงมีพลัง "รอยเลื่อนแม่พาน-แม่ลาว" คาดใช้เวลา 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1118 26/05/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
1119 25/05/2558 ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตต้นฉบับพร้อมออกแบบจัดหน้าและทำกราฟฟิก "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
1120 25/05/2558 เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ ตลาดนัดชุมชนบ่อยางเทศบาลนครสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
1121 25/05/2558 ป่าไม้ชิงชันในจังหวัดอุตรดิตถ์ถูกทำลายอย่างหนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เร่งเพาะกล้าไม้หายาก ... อนุมัติแล้ว ดู   
1122 22/05/2558 จ.มหาสารคาม รับฟังความคิดเห็นเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล อนุมัติแล้ว ดู   
1123 24/05/2558 กองทุนไฟฟ้าฯ ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
1124 24/05/2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี จัดโครงการ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1125 21/05/2558 พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1126 21/05/2558 รายงานพิเศษ เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประตูการค้าอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1127 20/05/2558 ชาวบ้านพาเจ้าหน้าที่ดูเห็ดยักษ์ที่มีขนาดดอกใหญ่หนักกว่า 1 กิโลกลัม ซึ่งชาวบ้านต่างเรียกกันว่าเห็ดตีนช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
1128 20/05/2558 จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคมท่ามกลางบรรยากาศการอนุรักษ์ทรัพยากร อนุมัติแล้ว ดู   
1129 19/05/2558 จ.สมุทรสาครเปิดที่ทำการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1130 19/05/2558 ตรัง ประกาศปิด อุทยานเจ้าไหม ฟื้นฟูสภาพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1131 19/05/2558 สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ ยื่นหนังสือสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1132 20/05/2558 รายงานพิเศษ "การทดสอบนำรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการสาธารณ" อนุมัติแล้ว ดู   
1133 18/05/2558 ภาคเอกชนพร้อมลงทุนผลิตไฟฟ้า จากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
1134 18/05/2558 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี) จัดสัมมนาผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกตาม Roadmap คสช. ... อนุมัติแล้ว ดู   
1135 19/05/2558 จ.สมุทรปราการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวสลายพลังคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1136 19/05/2558 ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1137 19/05/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แก่สื่อมวลชนที่จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1138 16/05/2558 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงผลงานของกระทรวงมหาดไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1139 16/05/2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงการแก้ปัญหาบุกรุกป่าและขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1140 17/05/2558 กฟผ. เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1141 17/05/2558 กรมทหารราบที่ 15 จัดโครงการทหารใหม่ อนาคตสดใสต่อต้านภัยยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1142 18/05/2558 ศพส.จ.มหาสารคาม ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1143 18/05/2558 จังหวัดตรัง จัดโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน หนุนโรงเรียนลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร อนุมัติแล้ว ดู   
1144 13/05/2558 รายงานพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้า สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1145 16/05/2558 รายงานพิเศษเดินหน้าอาเซียน : นิทรรศการ “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” อนุมัติแล้ว ดู   
1146 16/05/2558 รายงานพิเศษ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน อนุมัติแล้ว ดู   
1147 17/05/2558 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ม.อ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามผลิตบุคลากรด้านยางพาราป้อนอุตสาหกรรม ... อนุมัติแล้ว ดู   
1148 18/05/2558 ช่วงวันที่ 19-21 พฤษภาคม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1149 16/05/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน หลังอากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน อนุมัติแล้ว ดู   
1150 17/05/2558 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งให้การช่วยเหลือ บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1151 18/05/2558 นายกรัฐมนตรี กำชับ เร่งดำเนินการขุดหาแหล่งน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุม ... อนุมัติแล้ว ดู   
1152 18/05/2558 จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง ยังคงวิกฤตอย่างหนัก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำทับเสลา อนุมัติแล้ว ดู   
1153 18/05/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจและปรับปรุงคลองสาขาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้งให้มีประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
1154 17/05/2558 สำนักงานเขตสวนหลวงนำร่อง 4 เส้นทาง จัดเก็บขยะแยกประเภท สร้างขยะเป็นทรัพยากร อนุมัติแล้ว ดู   
1155 17/05/2558 กรมเจ้าท่า กำหนดเปิดเวทีศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
1156 17/05/2558 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจอ่างเก็บน้ำบ้านงิ้วเฒ่า อำเภอสะเมิง อนุมัติแล้ว ดู   
1157 17/05/2558 ชลประทาน จ.ตราด ระบุ ฝนตกหลายพื้นที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1158 16/05/2558 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจกรณีร้องเรียนอ่างเก็บน้ำบ้านงิ้วเฒ่าตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1159 15/05/2558 จังหวัดขอนแก่นมีผุู้บริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล 1,016,067 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1160 15/05/2558 จังหวัดตรัง จัดโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดตรัง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1161 14/05/2558 ด่านศุลกากรมุกดาหารตรวจยึดจับกุมอุปกรณ์เสพยาเสพติดและรองเท้า มูลค่าประมาณ 540,000 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1162 14/05/2558 ปกครองจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1163 14/05/2558 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต จัด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1164 14/05/2558 จ.หนองคาย บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1165 14/05/2558 จังหวัดน่าน เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
1166 14/05/2558 ผู้ว่าฯชัยนาทนำหน่วยบำบัดทุกข์ ช่วยชาวบ้านอำเภอหันคา พร้อมชวนปลูกป่าคืนธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1167 14/05/2558 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเบนซ์ ท่าทราย พร้อมยาบ้ากว่า 78,000 เม็ด ... อนุมัติแล้ว ดู   
1168 12/05/2558 รมว.พาณิชย์เผยโครงการน้ำปี 2557 ลุล่วงไปแล้วกว่าร้อยละ 65 อนุมัติแล้ว ดู   
1169 14/05/2558 เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีปริมาณน้ำเหลือน้อย ขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง และปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
1170 14/05/2558 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ระบุ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
1171 15/05/2558 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เดินหน้าดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือปากเมง อนุมัติแล้ว ดู   
1172 14/05/2558 ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1173 14/05/2558 พระสงฆ์ พร้อม ชาวบ้าน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกป่าสร้างสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
1174 14/05/2558 รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดศูนย์การเรียนรู้การสร้างประโยชน์จากขยะ ที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
1175 14/05/2558 ที่ประชุม กพช. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2015 พร้อมเห็นชอบระบบโครงข่ายท่อก๊าซ รองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซ อนุมัติแล้ว ดู   
1176 14/05/2558 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการ operation room เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1177 14/05/2558 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และป่าไม้ ร่วมทลายโรงงานแหล่งแปรรูปไม้เถื่อน กลางหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1178 14/05/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพฯ ติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 59 อนุมัติแล้ว ดู   
1179 13/05/2558 ปตท. มอบรางวัล Eco-Driving Award ช่วยโลกลดร้อน ผ่านโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1180 05/05/2558 กรมธุรกิจพลังงาน เตือนปั๊มแก๊สแอลพีจี ลักลอบเติมแก๊สในถังหุงต้ม มีโทษทั้งจำและปรับ อนุมัติแล้ว ดู   
1181 05/05/2558 ภาพรวมโครงการ ESCO Fund อนุมัติแล้ว 126 โครงการ ลดใช้พลังงานสำเร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
1182 05/05/2558 ปตท.รับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายไพรินทร์ ที่หมดวาระ อนุมัติแล้ว ดู   
1183 05/05/2558 นักวิจัยไทยพัฒนาข้าวไทย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเพิ่มมูลค่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1184 05/05/2558 กรมป่าไม้ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติที่บุกรุกทำสวนยางฯ ในจังหวัดพิษณุโลกได้กว่า 770 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1185 06/05/2558 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระบุ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1186 06/05/2558 กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศน์ทีมแพทย์ไทยชุด 2 ก่อนไปสับเปลี่ยนชุดแรก เน้นจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคระบาด อนุมัติแล้ว ดู   
1187 06/05/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1188 29/04/2558 ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนกังหันลมเพื่อเกษตรกรลดการใช้พลังงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
1189 30/04/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการเฝ้าระวังวิกฤตพลังงานช่วงแหล่งก๊าซธรรมชาติของเมียนมาร์หยุดซ่อมบำรุงสถานการณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
1190 30/04/2558 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำโครงการ "สุขาวัด-มัสยิด นี้ดี" รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนปี 2 โครงการที่ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
1191 30/04/2558 รมช. สธ.ลงพื้นที่ จ.เลย หาแนวทางช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมแร่ทองคำ อนุมัติแล้ว ดู   
1192 30/04/2558 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1193 30/04/2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต ปล่อยเรือสำรวจวิจัย “จักรทอง ทองใหญ่” เฉลิมฉลอง 40 ปี ... อนุมัติแล้ว ดู   
1194 30/04/2558 นายกรัฐมนตรี ย้ำต้องแก้ปัญหาขยะของประเทศทั้งในด้านของการบริหารจัดการ และการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันคัดแยกขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1195 01/05/2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์สรุปได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2,730 เรื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2,089 เรื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1196 29/04/2558 อปท. 3 แห่ง ใน จ.ตราด จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1197 29/04/2558 สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1198 29/04/2558 รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 2 ส่วนขยาย อนุมัติแล้ว ดู   
1199 29/04/2558 โครงการอบรมครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค 1 จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1200 28/04/2558 ผบ.ร.5 เปิดฝายชะลอน้ำแบบมีชีวิตในพื้นที่ตำบลวังประจัน เฉลิมพระเกียริตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ จ.สตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1201 28/04/2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2,730 เรื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2,089 เรื่อง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1202 29/04/2558 เขตคันนายาวรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมสอนทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ ลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อนุมัติแล้ว ดู   
1203 29/04/2558 อบจ.ตรัง สำรวจหาแหล่งแนวเขตปะการังเสื่อมโทรม เตรียมวางจุดทิ้งตู้รถไฟบริเวณเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1204 28/04/2558 สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1205 28/04/2558 กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อดูงานบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
1206 29/04/2558 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1207 29/04/2558 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1208 28/04/2558 ปตท. แจ้งว่าผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติก้าในเมียนมาร์ ได้ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามแผน พร้อมจ่ายก๊าซตามปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
1209 28/04/2558 รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว มั่นใจไตรมาสแรกปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
1210 28/04/2558 จ.ระยอง เร่งแก้ปัญหาช้างป่าลงมาทำลายพืชไร่ของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เขาชะเมา ... อนุมัติแล้ว ดู   
1211 28/04/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนดินน้ำมันและการรับมือปรากฏการณ์เกิดก้อนน้ำมันดิบ (Tar Ball) อนุมัติแล้ว ดู   
1212 28/04/2558 ชาวบ้านอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ รวมกลุ่มตั้งกองทุนขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะแบบยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1213 24/04/2558 กอ.รมน. ประชุมหน่วยขึ้นตรง พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1214 24/04/2558 จังหวัดพังงา สรุปผลการดำเนินงาน 9 โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1215 24/04/2558 แถลงผลงานกระทรวงพลังงานรอบ 6 เดือน เน้นการแก้ไขเรื่องเร่งด่วน ทั้งการคืนความเป็นธรรมด้านราคาเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1216 24/04/2558 จังหวัดตราดเดินหน้าส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Climate Friendly Destination) อนุมัติแล้ว ดู   
1217 24/04/2558 พลังงาน จ.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์” เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1218 26/04/2558 พลังงานจังหวัดตรัง เดินหน้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเชิงรุก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1219 27/04/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
1220 27/04/2558 ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบุ สินค้ายานยนต์จะยังขยายตัวได้ดีโดยเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่ช่วยผลักดัน อนุมัติแล้ว ดู   
1221 27/04/2558 คลิป ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ด้านพลังงาน โดย กระทรวงพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1222 22/04/2558 เจ้ากรมการทหารช่าง ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1223 22/04/2558 ขยายผลคืนความสุข แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1224 24/04/2558 รายงาน การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่บางระกำโมเดล พิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1225 24/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าภายใน 6 เดือนได้ 90,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1226 27/04/2558 จ.สุราษฎร์ธานี กลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12 โครงการ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1227 27/04/2558 จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1228 27/04/2558 จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในระยะเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
1229 24/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลงานในรอบ 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1230 24/04/2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน เน้นดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงทุกด้าน โดยเฉพาะ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1231 23/04/2558 ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ แถลงผลงาน 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1232 21/04/2558 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก สรุปผลการปฏิบัติภารกิจการควบคุมและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1233 22/04/2558 โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของ จ.ราชบุรี ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1234 21/04/2558 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เน้นสำรองน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักฯ สำหรับไล่น้ำเค็ม หากรุกล้ำเข้ามา อนุมัติแล้ว ดู   
1235 21/04/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจพื้นที่แก้มลิง คลองชลประทาน พร้อมขุดลอกขจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1236 20/04/2558 กรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย.) มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 4,257 ... อนุมัติแล้ว ดู   
1237 20/04/2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.42 อนุมัติแล้ว ดู   
1238 20/04/2558 กระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงาน 6 เดือน ระบุ ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายข้าว โดยสามารถระบายข้าวไปแล้วประมาณ 3 ล้านตัน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1239 21/04/2558 กระทรวงมหาดไทย แถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นรูปธรรมมากขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1240 21/04/2558 จ.สุรินทร์ เร่งจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการขยะให้ลดน้อยที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
1241 21/04/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจพื้นที่แก้มลิง คลองชลประทาน พร้อมขุดลอกขจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1242 20/04/2558 สาธารณสุขตรัง ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานงานสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
1243 20/04/2558 ที่ประชุม ครม. รับทราบกำหนดการแถลงผลงานรัฐบาล โดยวันนี้เป็นการแถลงผลงานรัฐบาลส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติแล้ว ดู   
1244 20/04/2558 ก.ทรัพย์ ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าลดลงเหลือ 4 จังหวัด ... อนุมัติแล้ว ดู   
1245 20/04/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
1246 20/04/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ... อนุมัติแล้ว ดู   
1247 20/04/2558 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 จังหวัดนครพนมยึดไม้พะยูงได้ 555 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
1248 20/04/2558 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุ ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1249 20/04/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดอบรมเครือข่ายปิโตรเลียม ที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
1250 20/04/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1251 20/04/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชวนประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อนุมัติแล้ว ดู   
1252 19/04/2558 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เชื่อ น้ำฝนจากการเกิดพายุฤดูร้อนอาจช่วยบรรเทาภัยแล้งบางพื้นที่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1253 19/04/2558 หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนจากปัญหาหมอกควันของเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1254 20/04/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
1255 16/04/2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้บริโภคร่วมซื้อสินค้าราคายุติธรรมในงาน "คาราวานสินค้าสหกรณ์" อนุมัติแล้ว ดู   
1256 14/04/2558 จ.ปัตตานี เตรียมจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน” ณ ที่ว่าการ อ.ทุ่งยางแดง อนุมัติแล้ว ดู   
1257 14/04/2558 รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อนุมัติแล้ว ดู   
1258 14/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 1500 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1259 13/04/2558 ประชาชนชาวพังงาพึงพอใจที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมจำหน่ายน้ำมันพืชที่ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ... อนุมัติแล้ว ดู   
1260 11/04/2558 จ.ประจวบฯ เปิดงานด่านสิงขร-เมียนมา แฟร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1261 11/04/2558 อำเภอชานุมานจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและเทศกาลท่องเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 3 ... อนุมัติแล้ว ดู   
1262 11/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนครระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1263 11/04/2558 ชาวบ้านในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เข้าขอบคุณเลขาธิการ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1264 10/04/2558 จ.ร้อยเอ็ด เตรียมจัด Road Show สินค้าดีเมืองร้อยเอ็ดสู่อาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1265 10/04/2558 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการการคัดเลือกสินค้าท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP เข้าวางขายบริษัทเซ็นทรัล ฟู้กด รีเทล ... อนุมัติแล้ว ดู   
1266 10/04/2558 จ.เพชรบุรี บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
1267 16/04/2558 เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล อนุมัติแล้ว ดู   
1268 15/04/2558 จ.ตรัง ขอเชิญประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1269 15/04/2558 ทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างถนนสายใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1270 15/04/2558 กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะของเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
1271 14/04/2558 อ.เกาะสีชัง จัดเสวนาและรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1272 14/04/2558 เกษตรตรัง แนะแนวทางจัดการสวนปาล์ม ป้องกันความเสียหายหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1273 13/04/2558 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
1274 13/04/2558 อธิบดีกรมป่าไม้กำชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาคสนามทั่วประเทศ เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า อนุมัติแล้ว ดู   
1275 09/04/2558 มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์โครงการ สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1276 09/04/2558 ปราชญ์เดินดิน อนุมัติแล้ว ดู   
1277 07/04/2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จัดแผนส่งน้ำใหม่ สนับสนุนนาปีในเขตโครงการฯ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1278 08/04/2558 ผู้ว่าฯสุรินทร์ กำชับ อปท.จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1279 04/04/2558 สพป.พังงา อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1280 03/04/2558 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวเมียนมา ยึดยาบ้ากว่า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 1 ... อนุมัติแล้ว ดู   
1281 03/04/2558 ตำรวจชัยภูมิ รวบแก๊งค้าบ้าของกลาง 4 หมื่น4พันเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1282 03/04/2558 จ.ราชบุรีเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1283 03/04/2558 ปปส. ภาค 9 ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังและวัดสาริการาม จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ... อนุมัติแล้ว ดู   
1284 07/04/2558 ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมจัดโครงการอบรมจริยธรรมแบบบูรณาการภาคฤดูร้อน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1285 07/04/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดอบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยคุณธรรมจริยธรรม “รักเหนือรัก” อนุมัติแล้ว ดู   
1286 07/04/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส.ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1287 06/04/2558 ผบ.กองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ กำชับทุกจุดตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1288 06/04/2558 ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
1289 06/04/2558 จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดพื้นที่ชายแดน จำนวน 100,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1290 05/04/2558 กรมการจัดหางาน ผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้องสกัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1291 05/04/2558 รัฐบาลนำร่องที่ดินให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ชุมชนบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน อนุมัติแล้ว ดู   
1292 07/04/2558 ตอนที่22 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1293 07/04/2558 ตอนที่21 มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนฯNano Finance อนุมัติแล้ว ดู   
1294 07/04/2558 ตอนที่20 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน อนุมัติแล้ว ดู   
1295 07/04/2558 ตอนที่19 ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา อนุมัติแล้ว ดู   
1296 07/04/2558 ตอนที่18 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติแล้ว ดู   
1297 07/04/2558 ตอนที่17 กองทุนการออมแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1298 07/04/2558 ตอนที่16 การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1299 07/04/2558 ตอนที่15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1300 07/04/2558 ตอนที่14 การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและรถไฟของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1301 07/04/2558 ตอนที่13 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ ศ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1302 07/04/2558 ตอนที่12 การพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1303 07/04/2558 ตอนที่11 เศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1304 07/04/2558 ตอนที่10 การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1305 07/04/2558 ตอนที่09 การจัดระเบียบขอทานของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1306 07/04/2558 ตอนที่08 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1307 07/04/2558 ตอนที่07 มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง อนุมัติแล้ว ดู   
1308 07/04/2558 ตอนที่06 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center อนุมัติแล้ว ดู   
1309 07/04/2558 ตอนที่05 ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1310 07/04/2558 ตอนที่04 การช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1311 07/04/2558 ตอนที่03 การสนับสนุนSMEsของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1312 07/04/2558 ตอนที่02 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1313 07/04/2558 ตอนที่01 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลฤดูการผลิต2557 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1314 01/04/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1315 05/04/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินในป่าสงวนให้ชาวบ้านชุมชนแม่ทา อนุมัติแล้ว ดู   
1316 05/04/2558 นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1317 05/04/2558 สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงกว่าค่ามาตรฐาน หลายหน่วยงาน เร่งดำเนินการฉีดละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
1318 05/04/2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม อนุมัติแล้ว ดู   
1319 04/04/2558 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1320 04/04/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันการตรวจสอบที่ดินเขาใหญ่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1321 04/04/2558 ทช. นำร่องเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์และสงวนคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกใน อ.แกลง จ.ระยอง กว่า 3,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1322 03/04/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1323 03/04/2558 สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1324 03/04/2558 อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย ... อนุมัติแล้ว ดู   
1325 03/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทย ลดลงเหลือ 167 จุด ในพื้นที่ 43 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1326 02/04/2558 กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีมอบถังน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 ... อนุมัติแล้ว ดู   
1327 02/04/2558 เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1328 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 46 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1329 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ในงานกาชาดประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1330 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ ฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1331 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ จัดโปรโมชั่นไฮสปีด อินเทอร์เน็ต เหมาจ่ายรายเดือนเพียง 300 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
1332 02/04/2558 เลควิวสปอร์ตคลับฝึกซ้อมหนีไฟ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1333 01/04/2558 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เชิญชวนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษกับเชฟหญิงที่มีมิชลินสตาร์มากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ณ ห้องอาหารสกาลินี อนุมัติแล้ว ดู   
1334 26/03/2558 รมว.ทรัพยากรฯ ย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางของภาครัฐสร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1335 26/03/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อนุมัติแล้ว ดู   
1336 26/03/2558 จ.สุรินทร์ และประเทศกัมพูชา ร่วมใจปลูกป่าอาเซียนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวชายแดนให้มีความสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1337 27/03/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ติดตามงานสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1338 26/03/2558 เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมเตรียม นิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไทย เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1339 26/03/2558 กรมอุทยานฯ ห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภททิ้งสมอเรือกระทบแนวปะการังอย่างเด็ดขาด อนุมัติแล้ว ดู   
1340 26/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่สตูล เร่งขุดเจาะบ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
1341 27/03/2558 จังหวัดตรัง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1342 27/03/2558 กรมทหารช่างราชบุรีปลูกป่าชายเลนตำบลคลองโคนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1343 26/03/2558 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557 ของ สวท.กทม. อนุมัติแล้ว ดู   
1344 26/03/2558 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนช่วยเกษตรกรระยะ 3 เข้าครม.เศรษฐกิจ 30 มี.ค.นี้ก่อนเสนอครม.เห็นชอบ อนุมัติแล้ว ดู   
1345 25/03/2558 จังหวัดนครปฐมสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ... อนุมัติแล้ว ดู   
1346 25/03/2558 ไทยและบรูไนเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร อาหารฮาลาล การประมง อนุมัติแล้ว ดู   
1347 26/03/2558 ก.วิทย์ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทยจัดแสดงกระตุ้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการประชุม ครม. ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1348 24/03/2558 กสทช. แนะกด *151# เพื่อตรวจสอบสถานะเลขหมายโทรศัพท์ในการลงทะเบียนพร้อมย้ำให้ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ในระบบเติมเงินก่อน 31 กรกฏาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1349 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
1350 19/03/2558 ปตท.เชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1351 19/03/2558 แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดโครงการโรงเรียนสร้างฝายในหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดชลบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1352 19/03/2558 ไทย เตรียม รายงานสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้นานาชาติรับรู้ในวันน้ำโลก พร้อม รับมอบสารจาก นายบัน คีมูน ... อนุมัติแล้ว ดู   
1353 19/03/2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ แถลงผลการประชุมความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1354 20/03/2558 ส่วนราชการทำความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำของชาวบ้านอำเภอเมืองและอำเภอปากท่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1355 18/03/2558 นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ควบคู่กับหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
1356 18/03/2558 จ.สตูล ประชุมคณะอนุกรรมกรป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
1357 19/03/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนย้ายไม้พะยูง 568 ท่อนเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าตามมติ คสช. อนุมัติแล้ว ดู   
1358 19/03/2558 ป่าไม้ประกาศห้ามเข้าอุทยานขณะที่ไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1359 19/03/2558 ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมจับกุมผู้ต้องหาที่เข้าลักลอบล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ... อนุมัติแล้ว ดู   
1360 19/03/2558 ตะลึงพื้นที่ป่าอำเภอแจ้ห่มถูกบุกรุก ตัดต้นไม้ และเผาป่าสาเหตุหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
1361 19/03/2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดอำเภอบางระจัน ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1362 19/03/2558 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเป็นกรณีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1363 19/03/2558 จ.สุรินทร์ จับมือ จ.บุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการ OTOP ไปจำน่ายผลิตภัณฑ์สานสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ราชอาณาจักรกัมพูชา อนุมัติแล้ว ดู   
1364 19/03/2558 กรมชลประทาน จัดแผนรับมือน้ำทะเลหนุนสูง กันน้ำเค็มรุก ป้องน้ำดิบผลิตประปา อนุมัติแล้ว ดู   
1365 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1366 17/03/2558 กระทรวงพลังงาน ยืนยันยังไม่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซออล์ 91 ในระยะอันใกล้ ระบุต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อนุมัติแล้ว ดู   
1367 17/03/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะปิโตเลียม อนุมัติแล้ว ดู   
1368 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1369 16/03/2558 เครือข่ายเยาวชน ศึกษาการทำงานศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1370 17/03/2558 สสจ.ตรัง จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1371 17/03/2558 จ.พะเยา จัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
1372 18/03/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า อนุมัติแล้ว ดู   
1373 18/03/2558 ผอ.ชลประทานอยุธยา ทุ่มงบเกือบ 40 ล้านบาท สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1374 13/03/2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1375 13/03/2558 สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก : แล้งนี้ ระยอง ชลบุรี หายห่วง มีน้ำพอใช้ ไม่ขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
1376 15/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อกำจัดดินโคลนและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
1377 17/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
1378 18/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำจัดโครงการภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ รวมพลังคืนความสุขให้คนในชาติ ที่จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1379 17/03/2558 มูลนิธิเพื่อไทย ติดตามความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อน ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1380 17/03/2558 การรีไซเคิลกล่องนม เพื่อเรา เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1381 17/03/2558 โครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" อนุมัติแล้ว ดู   
1382 14/03/2558 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
1383 16/03/2558 จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายในเดือนมีนาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1384 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1385 16/03/2558 จังหวัดตราด เปิดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1386 16/03/2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่นักเรียนแกนนำ อนุมัติแล้ว ดู   
1387 16/03/2558 จ.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
1388 16/03/2558 กระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจพบจุดความร้อนที่เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย กระจายตัวใน 50 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1389 12/03/2558 กรมการจัดหางาน แจ้งมติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ อนุมัติแล้ว ดู   
1390 11/03/2558 รายงาน : จากเวทีสัมมนา เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1391 11/03/2558 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดตัวงานวิจัยเพื่อชุมชน ก๊าชชีวภาพจากผักตบชวา อนุมัติแล้ว ดู   
1392 10/03/2558 รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ฝ่ายความมั่นคงสามารถคุมสถานการณ์ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1393 10/03/2558 สำนักงานพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เปิดโครงการรณรงค์งดเผาตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดภาวะโลกร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1394 10/03/2558 นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1395 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำงบปิดทองหลังพระ ใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเท่านั้น อนุมัติแล้ว ดู   
1396 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
1397 10/03/2558 ร่างประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1398 10/03/2558 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1399 10/03/2558 ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
1400 10/03/2558 จังหวัดกระบี่ กำหนดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กระบี่สีขาว” อนุมัติแล้ว ดู   
1401 10/03/2558 จ.ยะลาเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดึงนักเรียน 8 อำเภอในพื้นที่เข้าร่วม อนุมัติแล้ว ดู   
1402 10/03/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
1403 10/03/2558 รมว. พาณิชย์ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน เร่งขยายการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว อนุมัติแล้ว ดู   
1404 09/03/2558 นรม. ชี้แจงกรณีเสียภาษีบ้านและที่ดิน ไม่ใช่จะเก็บในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอีก 1 -2 ปีข้างหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
1405 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1406 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท อนุมัติแล้ว ดู   
1407 10/03/2558 ข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1408 09/03/2558 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ทำนายการปลูกยางพาราใน 5 ปี ข้างหน้าของพังงา ลดลง และจะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1409 09/03/2558 จ.หนองคาย ประกวดจัดเมี่ยงปลาและแข่งขันกินปลา อนุมัติแล้ว ดู   
1410 09/03/2558 เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี ไนท์บาซาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการค้า อนุมัติแล้ว ดู   
1411 10/03/2558 รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
1412 09/03/2558 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดประชุมหารือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศกลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
1413 09/03/2558 อธิบดีกรมป่าไม้จี้เอาผิดคนบุกรุกยึดครองพื้นที่ป่าและเผาป่า อนุมัติแล้ว ดู   
1414 09/03/2558 จ.มุกดาหาร ตำรวจชุดปราบปรามยึดไม้พะยูง 70 ท่อนในป่าละเมาะริมฝั่งโขง อนุมัติแล้ว ดู   
1415 09/03/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติในปี 2558 นี้ ต่อที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
1416 09/03/2558 พาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ จับมือการค้าและชั่งตวงวัดลุยตรวจโรงบรรจุ และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
1417 09/03/2558 กบง.มีมติคงราคาขายปลีกแอลพีจีไว้ที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันทุกประเภท อนุมัติแล้ว ดู   
1418 26/02/2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อบรมเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1419 20/02/2558 เวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนได้สิ้นสุดลงแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1420 20/02/2558 นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าผลักดันพื้นที่เกษตรเข้าสู่ระบบชลประทานให้ได้ 30 ล้านไร่ ในปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
1421 26/02/2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างร่วมกับ ศอ.ปส.จังหวัดพังงา ตรวจปัสสาวะนักเรียน 163 คน ปลอดฉี่สีม่วง อนุมัติแล้ว ดู   
1422 23/02/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1423 23/02/2558 ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1424 22/02/2558 ภาคเอกชนผู้ผลิตไบโอเอทานอลใน จ.อุบลราชธานี สร้างมูลค่าการซื้อขายมันสำปะหลัง 5 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
1425 23/02/2558 คณะวิทยาการจัดการ มข. จัดการอบรมหลักสูตร “กรีน อินโนเวชั่น” GREEN INNOVATION อนุมัติแล้ว ดู   
1426 23/02/2558 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 แนะเกษตรกร ให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสดแทนการเผาตอซังพืช อนุมัติแล้ว ดู   
1427 24/02/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
1428 25/02/2558 เกษตรฯ ลุยศึกษาเทรนด์ตลาดสินค้าเกษตร-อาหารไทยใน อียู กรอบ 5 ปี มุ่งศึกษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าสด - แปรรูป ครอบคลุม 9 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
1429 13/02/2558 ผบ.ทบ.เผย ผลการชี้แจงต่อผู้ช่วยทูตทหารเป็นไปด้วยดี พร้อมมอบแม่ทัพภาค 1 เร่งทำความเข้าใจบุคคลที่ยังเห็นต่าง อนุมัติแล้ว ดู   
1430 13/02/2558 BEDO และกรมหม่อนไหม เร่งผลักดันไหมไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1431 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายทะเล เร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาด อนุมัติแล้ว ดู   
1432 13/02/2558 นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานพูดคุยทำความเข้าใจอดีตนายกรัฐมนตรีที่คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
1433 13/02/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พังงาย้ำเตือนระวังหน้าแล้งโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1434 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แนะยึดค่านิยมไทยสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ในวันวาเลนไทน์ อนุมัติแล้ว ดู   
1435 13/02/2558 “หมอรัชตะ” หนุนคน สธ. ออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี ป้องกันโรควิถีชีวิตเยือน อนุมัติแล้ว ดู   
1436 12/02/2558 กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1437 12/02/2558 รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อนุมัติแล้ว ดู   
1438 13/02/2558 กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ คุมเข้มท้องถิ่น ต้องจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาทุจริตตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1439 11/02/2558 สนง.กปร. และโครงการชลประทานน่าน จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝายอ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1440 11/02/2558 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ จัดทำโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่ลำห้วยปลาแดก อ.เมือง อนุมัติแล้ว ดู   
1441 12/02/2558 ก.พลังงาน โชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทย "รถบรรทุกเชื้อเพลิง 2 ระบบ NGV และ E85" เพิ่มทางเลือกภาคขนส่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1442 11/02/2558 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ด้วยกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ อนุมัติแล้ว ดู   
1443 11/02/2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
1444 12/02/2558 กระทรวงพลังงาน แนะนำรถบรรทุกต้นแบบสามารถใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบได้สำเร็จ ทั้งดีเซลและเอ็นจีวี เผยสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุมัติแล้ว ดู   
1445 12/02/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 แม่ฮ่องสอนลุยตัดทำลายไร่ฝิ่นชายแดนแม่ฮ่องสอน อนุมัติแล้ว ดู   
1446 12/02/2558 อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1447 11/02/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
1448 11/02/2558 ชมรมคนรักในหลวง ทำพิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1449 09/02/2558 ศอ.บต.เดินหน้า ขับเคลื่อน “โครงการตำบลเอาชนะยาเสพติด” พร้อมประชุม ซักซ้อมให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติแล้ว ดู   
1450 10/02/2558 สสจ.ยะลา จัดกิจกรรม รักษ์สุขภาพ รักถิ่นเกิด เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1451 30/01/2558 กรมที่ดิน เน้นย้ำมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ร้อยละ 0.01 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
1452 30/01/2558 ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเร่งยื่นแบบ บช.1 ต่อสรรพากรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
1453 05/02/2558 สรรพากร พัฒนาแอพพลิเคชั่น “อาดี สมาร์ท แท็ก” เพิ่มความสะดวกการชำระภาษีผ่าน Smart Phone และ Tablet อนุมัติแล้ว ดู   
1454 02/02/2558 จังหวัดยโสธร รณรงค์งดเผาตอซังพืช ลดภาวะโลกร้อน สร้างวิถีการผลิตพืชปลอดภัย ไร้สารพิษแบบยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1455 05/02/2558 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราชา ให้ผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอกันตัง อนุมัติแล้ว ดู   
1456 05/02/2558 ทสจ.สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนแจ้งวิทยา จัดกิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1457 05/02/2558 สำนักชลประทานที่ 14 ยืนยันสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีเพียงพอต่อความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
1458 05/02/2558 จ.สุรินทร์ พบอุบัติเหตุทางถนนเดือนมกราคมมีปัญหารถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกมากที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
1459 05/02/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กำชับหน่วยงานความมั่นคงป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
1460 05/02/2558 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ คืนคนดีสู่สังคม อนุมัติแล้ว ดู   
1461 03/02/2558 จ.ระนองชี้แจงผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แก้วิกฤตขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
1462 03/02/2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของภาคการผลิต การส่งออก อนุมัติแล้ว ดู   
1463 03/02/2558 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาทจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1464 03/02/2558 ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1465 29/01/2558 จังหวัดบึงกาฬ มอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร ในตำบลโนนสว่าง ตำบลบึงกาฬ อนุมัติแล้ว ดู   
1466 23/01/2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถจักดีเซลไฟฟ้าล๊อตแรก จากบริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
1467 26/01/2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร ณ โครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1468 27/01/2558 จ.ตรัง จัดงาน “วันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
1469 28/01/2558 ผู้ว่าฯ ยะลา มอบทุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่ม 108 ทุน สนับสนุนการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
1470 28/01/2558 ร้อยเอ็ดเปิดโครงการ “มนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด” กำจัดผักตบชวา คลองสวย น้ำใส ขานรับนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1471 22/01/2558 กระทรวงพลังงาน คาดการณ์แนวโน้วราคาดีเซลอาจปรับลดลงได้อีกภายหลังมีการปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล จากบี 7 เป็นบี 3.5 อนุมัติแล้ว ดู   
1472 22/01/2558 สภาประชาชนพะเยา ยื่นหนังสือชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หวั่น รบ.เสียเปรียบ ปชช.ไม่ได้ประโยชน์ อนุมัติแล้ว ดู   
1473 23/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน และการเกษตร เขตทุ่งครุ เพื่อสร้างให้กรุงเทพฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1474 23/01/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
1475 26/01/2558 พลังงานจังหวัดจันทบุรี ขยายเวลาให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิม อนุมัติแล้ว ดู   
1476 24/01/2558 เขาหลวงมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 36 เมกกะวัตต์ พื้นที่บริเวณ รอบเขาผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าย่อย 215 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1477 26/01/2558 โครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
1478 26/01/2558 กทม.เตรียมพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1479 26/01/2558 กกพ.เร่งดำเนินการการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามมติที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
1480 27/01/2558 ทีมวิจัย ม.อ. สำรวจเทือกเขาหลวงพบว่าปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าพื้นที่ราบ 20-30% อนุมัติแล้ว ดู   
1481 27/01/2558 เทศบาลตำบลนาโป่งศึกษาพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล อนุมัติแล้ว ดู   
1482 28/01/2558 รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "มองทิศทางพลังงานไทยผ่านแผน PDP" อนุมัติแล้ว ดู   
1483 28/01/2558 กนง.มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี อนุมัติแล้ว ดู   
1484 28/01/2558 ปตท.เปิดตัว PTT WEcoZI ต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1485 28/01/2558 ชาวพะเยาเฮ! ภายในปี 58 ขยายหน่วยบริการทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ ลดป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อนุมัติแล้ว ดู   
1486 28/01/2558 รมว.แรงงาน ยืนยันพร้อมรักษาประโยชน์ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1487 28/01/2558 พม. เร่งตรวจสอบขอทานหญิงชาวจังหวัดปราจีนบุรีมีรายได้สี่หมื่นกว่าบาท ตัวเลขขอทานเพิ่ม ๗๙ คน หลังปฏิบัติการวันที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
1488 28/01/2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” อนุมัติแล้ว ดู   
1489 26/01/2558 วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง” อนุมัติแล้ว ดู   
1490 26/01/2558 พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1491 26/01/2558 บสย. วาง 4 กรอบแผนงาน ตอบสนองแผนรัฐ ดิจิทัล อีโคโนมี – ส่งเสริม SMEs ลงทุนเขตศก.พิเศษ แก้ปมแบงก์ “ปลดล็อก” ข้อจำกัด กฎหมายค้ำประกัน อนุมัติแล้ว ดู   
1492 26/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
1493 21/01/2558 อำเภอทับปุดขยายผลโครงการนำร่อง “ชุมชนแห่งความจงรักภักดี” ร่วมปกป้องสถาบันหมู่ที่ 3 บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
1494 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1495 20/01/2558 จังหวัดเลย แถลงข่าวการจัดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1496 20/01/2558 ปชส.สุรินทร์ นำสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1497 20/01/2558 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง และเศษพืชลงไปในดิน แทนการเผา ในการลดหมอกควันและฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาลดภาวะโรคร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1498 21/01/2558 จ.สุพรรณบุรี รณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1499 20/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560 ผลักดันเป็นมหานครสิ่งแวดล้อมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1500 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1501 13/01/2558 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชุมป้องกันน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
1502 14/01/2558 กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานกาณ์ภัยแล้งฤดูกาลหน้าไว้เป็นอย่างดี มั่นใจให้ความเชื่อเหลือประชาชนได้ทันที อนุมัติแล้ว ดู   
1503 15/01/2558 จังหวัดสกลนครเร่งดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข สกลนคร ระยะที่ 2 อย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
1504 16/01/2558 เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขื่อนฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1505 19/01/2558 กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ยืนยันไม่สามารถปล่อยน้ำให้กับชาวนาได้ หวั่น 4 เดือนข้างหน้าจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก อนุมัติแล้ว ดู   
1506 20/01/2558 รายงาน : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
1507 08/01/2558 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มิติสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1508 08/01/2558 รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบุรี ระบุผลจากการดำเนินการในรอบ 6 อนุมัติแล้ว ดู   
1509 01/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มั่นใจสถานการณ์ประเทศไทย ในปี 2558 เศรษฐกิจจะเติบโต อนุมัติแล้ว ดู   
1510 21/01/2558 จ.ร้อยเอ็ด ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเหตุภัยหนาวครบ 20 อำเภอ อนุมัติแล้ว ดู   
1511 20/01/2558 นายกรัฐมนตรีระบุโครงการรถไฟทางคู่กับจีน อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด อนุมัติแล้ว ดู   
1512 20/01/2558 ครม.เห็นชอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน 50,000 ตัน เสริมสภาพคล่องการบริโภคในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1513 19/01/2558 จ.นครศรีธรรมราช มอบข้าวสารรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอปากพนัง อนุมัติแล้ว ดู   
1514 19/01/2558 รองนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อย่างเป็นทางการ เชื่อจะทำให้อัตราการว่างงานลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
1515 19/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ การระบายข้าวล๊อตแรก 1 ล้านตันในปลายเดือนมกราคมนี้ จะไม่กระทบกับราคาตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
1516 19/01/2558 ประมงจังหวัดตรัง แจ้งให้ชาวประมงมาจดทะเบียนเรือ และขออนุญาตใช้เครื่องมือประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1517 19/01/2558 ประธานหอการค้ากลุ่มอันดามัน ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวโดยการขยายเส้นทางและขยายสนามบิน อนุมัติแล้ว ดู   
1518 19/01/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่ข้างทำเนียบรัฐบาล ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1519 19/01/2558 ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1520 19/01/2558 รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเลื่อนการเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อประท้วงที่ไม่ยอมลดปริมาณการผลิตน้ำมัน อนุมัติแล้ว ดู   
1521 19/01/2558 กลุ่มโอเปกระบุว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มจะดิ่งลงไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปีนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1522 19/01/2558 รายงานพิเศษ : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
1523 19/01/2558 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเสวนาแก้ปัญหาดินเค็มที่ อ.เมือง จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
1524 19/01/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ฟื้นฟูหญ้าทะเล ภายใต้โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทะเลตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
1525 19/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
1526 19/01/2558 "สตูลฟอสซิล เฟสติวัล" ครั้งที่ 2 สุดอลังการ อนุมัติแล้ว ดู   
1527 19/01/2558 เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ เดือดร้อนหนัก นาข้าวขาดแคลนน้ำ แห้งแล้งติดต่อกันยาวนาน อนุมัติแล้ว ดู   
1528 16/01/2558 ครูนกเล็ก-จีรภัทร์ : ครูสุดซ่าบนโลกโซเชียล อนุมัติแล้ว ดู   
1529 16/01/2558 ครูวิเชียร ไชยบัง : “จิตศึกษา” สู่ความงอกงามทางการเรียนรู้ อนุมัติแล้ว ดู   
1530 16/01/2558 ว่าที่ ร.ต.ปณิธาน รัตนธรรม : ICT สร้างสรรค์จากเด็กดอย อนุมัติแล้ว ดู   
1531 16/01/2558 ครูวรรณภร ประสานนาม : สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
1532 16/01/2558 ด.ต.ภาสกร ยี่โถหุ่น : ครูตำรวจต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1533 16/01/2558 อ.กษมาพร เข็มสันเทียะ : กระบวนการสะเต็มศึกษาผ่าน “ข้าวจี่” อนุมัติแล้ว ดู   
1534 16/01/2558 ครูหสต์กมล ดวงมณี : Best English Teacher อนุมัติแล้ว ดู   
1535 16/01/2558 อ.ลัดดา จุลวงศ์ : วิชาพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
1536 16/01/2558 ครูสมปอง เผ่ากัณหา : เมื่อวิทยาศาสตร์กระโดดโลดเต้น อนุมัติแล้ว ดู   
1537 16/01/2558 อ.นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ : ห้องเรียนประดิษฐกรรม (DSIL FabLab@School) อนุมัติแล้ว ดู   
1538 16/01/2558 ครูพลอย โปษะกฤษณะ : ค่ายสร้างคน อนุมัติแล้ว ดู   
1539 16/01/2558 ครูชัย อุทัยธรรม : หุ่นละครมือ การเรียนรู้ผ่านศิลปะไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1540 16/01/2558 อ.รัชยา สุพโปฎก : Patai’s Styles อนุมัติแล้ว ดู   
1541 16/01/2558 ดร.วิทิต รัชชตาตะนนท์ : หลักสูตรบ่มเพาะชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
1542 16/01/2558 อ.อดิเรก สมบัติวงค์ : ลวดลายไทยต่อเส้นสายงานประพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1543 16/01/2558 อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ : EP ผสานข้อดีสองวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
1544 16/01/2558 อ.ยุทธ จุฬารักษ์ : e-book สื่อสร้างสรรค์ศิลป์ อนุมัติแล้ว ดู   
1545 16/01/2558 อ.จินตนา อำนาจวรรณพร : รักภาษาไทย รักความเป็นไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1546 16/01/2558 อ.วรวิทย์ ไชยวงศ์คต: คาบคอมสั่งคัท เมื่อคุณครูสอนนักเรียนทำหนังสั้น อนุมัติแล้ว ดู   
1547 16/01/2558 อ.โยธิน หวังทรัพย์ทวี : ฉันทศึกษา เรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตน อนุมัติแล้ว ดู   
1548 16/01/2558 ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง : เสริมสร้างพัฒนาการ อนุบาลแข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1549 16/01/2558 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ : นวัตกรรมสายอาชีพสู่โรงเรียนประถม อนุมัติแล้ว ดู   
1550 16/01/2558 อ.สุรพล ธรรมร่มดี : สอนเป็นคน จนเป็นครู อนุมัติแล้ว ดู   
1551 16/01/2558 อ.สายยันต์ สมพงษ์ : โค้ชและครู คือผู้นำทาง อนุมัติแล้ว ดู   
1552 16/01/2558 อ.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ : สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบฉลาดรอบตัว อนุมัติแล้ว ดู   
1553 16/01/2558 อ.วิริยะ สุสุทธิ : การแทงหยวก วิชาภูมิปัญญา อนุมัติแล้ว ดู   
1554 16/01/2558 อ.วิภา เกตุเทพา : ครูแนะแนว ครูผู้ช่วยชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
1555 16/01/2558 ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ : ปลูกฝังวิชาการ ปลูกฝังจิตสำนึก อนุมัติแล้ว ดู   
1556 16/01/2558 โรงเรียนทางเลือกในรั้ววัด อนุมัติแล้ว ดู   
1557 16/01/2558 ความลงตัวของศิลปะและเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว ดู   
1558 16/01/2558 ครูอุสมาน ดอเลาะ อนุมัติแล้ว ดู   
1559 16/01/2558 ครูสงวน บัวเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
1560 16/01/2558 ครูวรพงษ์ ขุนพรม อนุมัติแล้ว ดู   
1561 16/01/2558 ครูยุพา วงศ์สุวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
1562 16/01/2558 สร้างคนบนแนวทาง “ฉันทศึกษา” อนุมัติแล้ว ดู   
1563 16/01/2558 พลังงานสะอาดสร้างได้ด้วยตัวเอง อนุมัติแล้ว ดู   
1564 16/01/2558 ครูพรรณี สังข์ทอง อนุมัติแล้ว ดู   
1565 16/01/2558 อาจารย์พรรณี ประยุง : วิทยาศาสตร์ บทเรียนที่ออกแบบได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1566 16/01/2558 ภาษาจีนสำหรับเด็ก สนุกเรียนรู้ สู่ตลาดโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1567 16/01/2558 โรงเรียนไผ่นอกกอ ต้นอ่อนของชุมชนคนดี อนุมัติแล้ว ดู   
1568 16/01/2558 โอกาสของชีวิต เพื่อศิษย์พระดาบส อนุมัติแล้ว ดู   
1569 16/01/2558 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ อนุมัติแล้ว ดู   
1570 16/01/2558 เรื่องเพศ...รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ อนุมัติแล้ว ดู   
1571 16/01/2558 วรรณศิลป์ไทยพันธุ์ใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1572 16/01/2558 ครูเพลงอีแซวท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1573 16/01/2558 การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1574 16/01/2558 “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” อ.สำรวย ศิลาหิรัญ อนุมัติแล้ว ดู   
1575 16/01/2558 กำไรจากการแบ่งปัน...รางวัลแห่งความภูมิใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1576 16/01/2558 “เราดูเขา เขาดูเรา” การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีที่สิ้นสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1577 16/01/2558 “คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด” อ.จิราภรณ์ เอราวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
1578 16/01/2558 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1579 16/01/2558 ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1580 16/01/2558 นายวีระศักดิ์ สาระผล ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1581 16/01/2558 นายผดุง สุริยะ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1582 16/01/2558 นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1583 16/01/2558 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1584 16/01/2558 นายสมศักดิ์ กลับหอม ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1585 16/01/2558 นางไสว อุ่นแก้ว ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1586 16/01/2558 นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
1587 16/01/2558 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1588 16/01/2558 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1589 16/01/2558 นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1590 16/01/2558 นายทอง วิริยะจารุ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1591 16/01/2558 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1592 16/01/2558 นางสมปอง ตรุวรรณ์ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1593 16/01/2558 นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1594 16/01/2558 นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1595 16/01/2558 นายทิวา จันทรานุกูล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
1596 16/01/2558 นายเสริม คงประเสริฐ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1597 16/01/2558 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1598 16/01/2558 ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1599 16/01/2558 นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1600 16/01/2558 นายเสกสรร กาวินชัย ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1601 16/01/2558 นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1602 16/01/2558 นายพลศักดิ์ เผ่ากันทรากร ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1603 16/01/2558 นายจตุรพัฒน์ วิไลรัตน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1604 16/01/2558 นางจุรี โก้สกุล ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
1605 15/01/2558 ราคายางพาราตกต่ำ ต.หนองบัวลำภู รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
1606 15/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1607 15/01/2558 จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1608 13/01/2558 รัฐบาลเตรียมจัดโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพโดยนำผลผลิตกล้วยไม้จากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มวันจันทร์ที่ 19 มกราคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1609 13/01/2558 นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดยุบธนาคารอิสลาม แต่จะช่วยทำให้ระบบดี อนุมัติแล้ว ดู   
1610 13/01/2558 นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1611 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักและห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1612 15/01/2558 จ.สุรินทร์เตือนอากาศหนาวเย็น ระวังโรคปอดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อนุมัติแล้ว ดู   
1613 15/01/2558 จังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1614 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์อากาศหนาวต่อเนื่อง ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำเข้าเสื้อผ้ามือสองจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1615 15/01/2558 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เตือนประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1616 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ เตือนหน้าหนาว ผิงไฟระมัดระวังเกิดไฟไหม้บ้านเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1617 15/01/2558 จังหวัดสระแก้วเปิด “งานชมพู่หวานและของดีคลองหาด ประจำปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
1618 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
1619 13/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยัน เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
1620 12/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1621 13/01/2558 กระทรวงศึกษาธิการ : ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1622 13/01/2558 กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสินค้าด้อยคุณภาพทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1623 13/01/2558 เกษตรฯ – พาณิชย์จับมือถกแผนปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
1624 13/01/2558 ไทย-เมียนมาร์ จับมือแน่นเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิด เร่งร่วมมือการค้า-ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อนุมัติแล้ว ดู   
1625 13/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
1626 14/01/2558 สำนักงานประมงจังหวัดสตูลให้บริการออกใบอนุญาตทำการประมง และจดทะเบียนเรือประมง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1627 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
1628 14/01/2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว พระราชทานเสื้อกันหนาว 500 ตัว แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่ จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
1629 14/01/2558 เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา เตรียมผันน้ำลงอ่างสำรอง รับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
1630 14/01/2558 ปปส. ภาค 3 เชิญสื่อมวลชนสุรินทร์ทุกแขนงร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1631 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจ้งเตือนประชาชนห้ามซื้อขายงาช้าง ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1632 12/01/2558 สธ.เดินหน้าร่างกฎหมายยาสูบอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ยันไม่กระทบเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
1633 13/01/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบภัยหนาวทั้งจังหวัด ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 7 หมื่นคน อนุมัติแล้ว ดู   
1634 13/01/2558 สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์ล้มป่วยและตายในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1635 09/01/2558 พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง แห่ร่วมงานบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 อนุมัติแล้ว ดู   
1636 09/01/2558 จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1637 10/01/2558 รมช.คมนาคม ระบุ การพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี จะส่งผลดีต่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1638 07/01/2558 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังสามัคคี ปกครองท้องที่ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ” อนุมัติแล้ว ดู   
1639 05/01/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1640 12/01/2558 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 880 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1641 06/01/2558 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดน่าน สรุปอุบัติเหตุสะสม 7 วัน อุบัติเหตุ 50 อนุมัติแล้ว ดู   
1642 06/01/2558 จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1643 06/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
1644 07/01/2558 ส.ส.อังกฤษ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1645 07/01/2558 จ.ชัยภูมิจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1646 07/01/2558 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการปลูกป่าพะยูง สานต่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 90 ล้านต้น อนุมัติแล้ว ดู   
1647 07/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการชลประทานระบบท่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
1648 08/01/2558 ตลอดช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1649 08/01/2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1650 11/01/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4" อนุมัติแล้ว ดู   
1651 11/01/2558 จังหวัดชุมพร จัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป คืนความสุขให้คนในชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1652 12/01/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แถลงข่าว นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 "เทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน" อนุมัติแล้ว ดู   
1653 09/01/2558 น่าน ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการรักษ์ป่าน่าน ระยะที่ 2 “สร้างป่า สร้างรายได้” ตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1654 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1655 12/01/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์มอบบ้านสงฆ์เอื้ออาทรหลังที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1656 12/01/2558 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อนุมัติแล้ว ดู   
1657 12/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์กำหนดมอบผ้าห่มพระราชทาน ที่จังหวัดแพร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1658 07/01/2558 จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ ผู้ว่า ฯ สัญจร เยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าทราย อนุมัติแล้ว ดู   
1659 08/01/2558 จังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
1660 09/01/2558 จ.สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐให้ชาวตำบลแกใหญ่ 117 ครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1661 10/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1662 12/01/2558 นายอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ เชิญชมงานมหัศจรรย์ของดี วิถีจอมพระ 21-23 มกราคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1663 12/01/2558 ศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วร้อยละ 99.88 อนุมัติแล้ว ดู   
1664 12/01/2558 ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม รับงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย คสช. 1 แสนบาท นำลูกบ้านปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ พร้อมทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่กัน อนุมัติแล้ว ดู   
1665 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1666 08/01/2558 ทีซีแอล คอมมูนิเคชั่น ร่วมฟื้นแบรนด์ Palm กลับมาผงาดอีกครั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1667 05/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูล 7 แสนกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1668 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1669 06/01/2558 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เผยการส่งออกปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.2 ประเมิน ส่งออกปี 2558 โตได้ร้อยละ 2.5 ระบุ เศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2558 น่าเป็นห่วง จากปัจจัยราคาน้ำมัน ค่าเงิน และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา อนุมัติแล้ว ดู   
1670 06/01/2558 การค้าชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เดือนเดียวเกินดุลเกือบ 1 ร้อยล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1671 06/01/2558 กรมการค้าต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการใช้สิทธิ JTEPA ลงนามจัดสรรโควตานำเข้าเหล็กปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1672 06/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 6 แสน กก. ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1673 06/01/2558 จ.ชุมพรตรวจเข้มรถทัวร์พบคนขับหลายคันเสพใบกระท่อม สี่คูณร้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1674 06/01/2558 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรพรมแดนไทย-มาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวดป้องกันลักลอบขนน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
1675 06/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน เตรียมใช้โอกาสดีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างราคาทั้งน้ำมัน แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อนุมัติแล้ว ดู   
1676 07/01/2558 ราคาน้ำมันโลกร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือนที่ 47.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
1677 07/01/2558 ราคาน้ำมันร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่งครั้งใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1678 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1679 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2558 นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1680 07/01/2558 กทท.ประกาศปรับลดราคาค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง อนุมัติแล้ว ดู   
1681 07/01/2558 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
1682 07/01/2558 ที่ประชุม กบง. กำหนดโครงสร้างราคาแก๊สแอลพีจีใหม่ เพื่อให้สะท้อนต้นทุน อนุมัติแล้ว ดู   
1683 08/01/2558 การค้าภายในจ.อุทัยธานี จัดมหกรรมธงฟ้า มีประชาชนสนใจต่อแถวซื้อสินค้าจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1684 06/01/2558 จ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาโคกภูตากา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1685 08/01/2558 ปั๊มน้ำมันยะลาคึกคัก ประชาชนนำรถเติมน้ำมันต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1686 06/01/2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฏหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 9 ฉบับ อนุมัติแล้ว ดู   
1687 06/01/2558 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1688 06/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กรณีหญิงวัย ๕๖ ปี ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ขอความช่วยเหลือลูกชายวัย ๒๐ ปี ร่างกายท่อนล่างพิการ ครอบครัวยากจน ไม่เงินรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
1689 06/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เผยผลการให้บริการประชาชน “ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง” ในช่วงปีใหม่กว่า 1.5 แสนราย อนุมัติแล้ว ดู   
1690 07/01/2558 จ.สุรินทร์ เร่งตรวจสอบและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1691 30/12/2557 จังหวัดชุมพรเตือนระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน อนุมัติแล้ว ดู   
1692 06/01/2558 จังหวัดชุมพรจัดมหกรรมอาชีพชุมพรสู่อาเซียน 19 - 20 มกราคม ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1693 06/01/2558 สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรวม 23 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
1694 25/12/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1695 05/01/2558 รัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1696 06/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ จัดเคมเปญใหญ่มอบ 3 เมนูของขวัญปีใหม่ ในโครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อนุมัติแล้ว ดู   
1697 05/01/2558 รมช.อำนวย หารือแนวทางบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ พร้อมเร่งพัฒนาตลาดยางพารา และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1698 30/12/2557 ออมสิน ส่งความสุขรับปีใหม่ 2558 เปิดบริการ “สินเชื่อคืนความสุข” วงเงินกู้ 15,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 1 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1699 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุม FAO ผลักดันมาตรการป้องกันและขจัดการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตด้านเกษตรที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม หวังสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1700 30/12/2557 ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 และตลอดปีงบประมาณ 2557 ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) อนุมัติแล้ว ดู   
1701 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานเกษตรกำแพงแสน 2557 มุ่งเน้นนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านพืช สัตว์ ประมง รองรับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1702 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือความร่วมมือการค้ากับรัสเซีย เน้นด้านประมงและคุณภาพสินค้าเกษตร เตรียม MOU 3 ฉบับ หวังเปิดโอกาสการค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่าส่งออก ปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1703 30/12/2557 รัฐบาลเพิ่มวงเงินค่ารักษา “ผู้ประสบภัยจากรถ” 3 หมื่นบาท มีผลใช้ตั้งแต่ 25 ธ.ค.57 อนุมัติแล้ว ดู   
1704 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ จับมือเนคเทค เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1705 30/12/2557 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ หารือสภาการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยางทั้งระบบ หวังแก้ไขปัญหาและปฏิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร อนุมัติแล้ว ดู   
1706 30/12/2557 ธอส.เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.87% มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1707 30/12/2557 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เติมเงินสำรองค่าผ่านทาง โดยเฉพาะข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1708 05/01/2558 ศปถ.ตรวจเข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย “เมา-เร็ว-ตัดหน้า” เน้นดูแลจุดเสี่ยงถนนสายหลักและทางลัดผ่านจุดตัดทางรถไฟ อนุมัติแล้ว ดู   
1709 05/01/2558 กระทรวงคมนาคมเตรียมนำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายทาง เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
1710 31/12/2557 กทม. เตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถาน และสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1711 05/01/2558 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดฮวบหลังจีนลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเชียงรุ้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1712 01/01/2558 จ.ปัตตานี สรุปสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดน้ำท่วมขังกำลังลดระดับ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
1713 01/01/2558 สำนักงานโครงการชลประทานนนทบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดนนทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1714 01/01/2558 จ.นนทบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1715 01/01/2558 เขื่อนบางลางยะลา ยังคงต้องระบายน้ำต่อเนื่องแต่ลดระดับลง ส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มมีระดับลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
1716 31/12/2557 จ.ยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัย 14 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
1717 05/01/2558 รมว.มหาดไทยกำชับจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดอย่างทั่วถึง อนุมัติแล้ว ดู   
1718 02/01/2558 เขื่อนบางลางปิดประตูระบายน้ำแล้ว หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเข้าสู่ระดับปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
1719 31/12/2557 ภาคเกษตรปี 2557 ขยาย 1.2 เตือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า เกษตรฯ พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด อนุมัติแล้ว ดู   
1720 03/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ประจำเดือนธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1721 05/01/2558 รายงานพิเศษ โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1722 05/01/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการเก็บเกลือหิมะออกจากพื้นที่โครงการ Think Park อนุมัติแล้ว ดู   
1723 02/01/2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เตือนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ระวังพบเจอสัตว์ป่า อนุมัติแล้ว ดู   
1724 01/01/2558 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1725 31/12/2557 จังหวัดตรัง เปิดโครงการ “รักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนสวยงาม” อนุมัติแล้ว ดู   
1726 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1727 05/01/2558 สปช.มีมติเห็นชอบโครงการปฏิรูปเร็วที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เสนอโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี อนุมัติแล้ว ดู   
1728 05/01/2558 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเงินเฟ้อปีที่ผ่านมาต่ำกว่ากรอบที่คาดการณ์ โดยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.89 อนุมัติแล้ว ดู   
1729 02/01/2558 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งสถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้าของไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1730 02/01/2558 ราคาน้ำมันขยับขึ้นในตลาดเอเชียระหว่างการซื้อขายครั้งแรกของปี อนุมัติแล้ว ดู   
1731 02/01/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
1732 02/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานแก่องค์กร หน่วยงาน และประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1733 31/12/2557 จังหวัดอุบลราชธานี หันมาออกกำลังกายและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1734 05/01/2558 กกล.รส.จทบ.น่าน สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายแหล่งจำหน่ายยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1735 05/01/2558 ปปส.ภาค 5 เผยยาบ้า 5 ล้านเม็ดซุกชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
1736 05/01/2558 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกีฬาสระฮางเกมส์ ครั้งที่ 17 ต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1737 05/01/2558 สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผลงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1738 05/01/2558 ตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จับกุมขบวนการค้ายาบ้าพร้อมผู้ต้อง 6 คน ยาบ้า 10,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1739 03/01/2558 ฉก.นย.ตราด กำชับกำลังพลตรวจเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
1740 01/01/2558 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ปีการศึกษา 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1741 31/12/2557 รมช.คมนาคม กำชับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และยาเสพติด ของพนักงานขับรถสาธารณะทุกคน อนุมัติแล้ว ดู   
1742 31/12/2557 ตำรวจภูธรปางมะผ้า ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1743 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2557/58 และปี 2558 พร้อมเร่งพัฒนาข้อมูลในเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
1744 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร หวังช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ส่วนยางพารามีการรับซื้อและเตรียมส่งออกตามออเดอร์อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1745 09/04/2552 พลเมืองดีเก็บทองมูลค่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของผ่านร่วมด้วย FM99.5 อนุมัติแล้ว ดู   
1746 25/01/2554 โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดีเก็บเงินแสนคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1747 06/06/2555 ทัพเรือภาคที่ ๓ ขอชมเชยพลเมืองดี อนุมัติแล้ว ดู   
1748 13/01/2556 เชิดชูเกียรติพลเมืองดี”สุชิน แพรเอม”อส.ตร.เมืองพิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1749 16/02/2555 นักเรียนพลเมืองดีเก็บเงินล้านส่งคืนเจ้าของ ฝันเป็นไกค์มืออาชีพ ตบเท้ารับทุนเข้าเรียนม.ศรีปทุมตามตั้งใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1750 02/10/2556 พลเมืองดีเก็บเงินได้ 94,000 ส่งคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1751 24/05/2556 โชว์เฟอร์พลเมืองดีนำเงิน 3.4 หมื่นคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1752 11/12/2555 นักท่องเที่ยวมะกันซาบซึ้งน้ำตาไหลรับเงินทำหล่นคืนจากโชเฟอร์แท็กซี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1753 29/12/2557 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำส่วนราชการและผู้ผลิตสินค้า OTOP ร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1754 28/12/2557 งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เริ่มต้นขึ้นแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1755 27/12/2557 จังหวัดพัทลุง จัดงาน "OTOP MOBILE TO THE FACTORRY AND FESTIVAL" ส่งเสริมการตลาดสิ้นค้าโอท็อปพัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
1756 27/12/2557 จังหวัดตาก จัดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา และประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1757 27/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1758 26/12/2557 อุดรธานีจัดเทศกาลของขวัญปีใหม่ OTOP สบายดี 25-30 ธันวาคม2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1759 26/12/2557 จ.ราชบุรี จัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1760 25/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ยอดการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1 พันล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1761 24/12/2557 ประชาชนเข้าร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งของฝาก ภายในงาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1762 23/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1763 23/12/2557 จังหวัดระนอง จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญปีใหม่ “กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์โอท็อป ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
1764 23/12/2557 จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1765 23/12/2557 พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนอุดหนุนกระเช้าของขวัญ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1766 22/12/2557 อำเภอฝางเตรียมพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1767 22/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน “ภูมิปัญญาผ้าไทย และเทศกาลของขวัญของฝาก” ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1768 22/12/2557 จังหวัดนครปฐม เปิดงาน OTOP ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1769 22/12/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เชิญซื้อสินค้า OTOP เป็นของฝากของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1770 21/12/2557 รายงานพิเศษ หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวรับอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1771 21/12/2557 ประชาชนจำนวนมาก ร่วมงาน OTOP CITY 2014 เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เปิดจำหน่ายถึงวันพุธที่ 24 อนุมัติแล้ว