ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 เพิ่มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

No. วันที่ หัวข้อข่าว/บทความ สถานะ  
1 02/09/2558 เที่ยวไปชิมไป อนุมัติแล้ว ดู   
2 02/09/2558 ENERGY UPDATE อนุมัติแล้ว ดู   
3 02/09/2558 สร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นเรื่องจากรายการ "คนค้นฅน" อนุมัติแล้ว ดู   
4 01/09/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุ ไทยสนับสนุนใช้พลังงานทางเลือกแทนก๊าซธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
5 01/09/2558 กฟผ. เร่งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน รับความต้องการในพื้นที่ภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
6 01/09/2558 ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเยือนเวียดนามเพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรและพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
7 01/09/2558 เชียงรายจัดรถรางทัวร์เกษตรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
8 02/09/2558 จังหวัดตรังขับเคลื่อนนโยบาย 1 จังหวัด 1 อปท. ต้นแบบในการจัดการมูลฝอย อนุมัติแล้ว ดู   
9 02/09/2558 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาบ่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
10 02/09/2558 จ.สุรินทร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เผย ในรอบเดือนสิงหาคม 58 จับไม้พะยูง กว่า 400 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
11 01/09/2558 เที่ยวชมตลาดคนไทด่าน ตลาดหน้าฮ้าน ด่านซ้ายครั้งที่ 1 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อนุมัติแล้ว ดู   
12 01/09/2558 โครงการชลประทานพิษณุโลกพร้อมด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรแถลงผลการส่งน้ำในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
13 02/09/2558 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย อนุมัติแล้ว ดู   
14 31/08/2558 จังหวัดนนทบุรีจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
15 31/08/2558 การประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
16 31/08/2558 รายงานพิเศษ : อยุธยาขยะต้นแบบ อนุมัติแล้ว ดู   
17 31/08/2558 ไทยคู่ฟ้า ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
18 27/08/2558 ดีเอสไอ ลงพื้นที่สอบโรงงานปล่อยน้ำเสียลงน้ำโดม ปลาในกระชังลอยตาย 70 ตัน อนุมัติแล้ว ดู   
19 28/08/2558 พลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
20 28/08/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เน้นการใชัพลังงานทางเลือก อนุมัติแล้ว ดู   
21 28/08/2558 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ พลังงานจังหวัดภูเก็ต สัมมนาการยอมรับพลังงานทดแทนของประชาชนชาวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
22 27/08/2558 จ.ปทุมธานีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก อนุมัติแล้ว ดู   
23 27/08/2558 จังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติแล้ว ดู   
24 27/08/2558 4 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่าง ๆ ยังคงมีอยู่จำนวนน้อยมาก ต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า อนุมัติแล้ว ดู   
25 31/08/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยจำนวน 287 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
26 30/08/2558 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดตรัง ร่วมกับ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และกลุ่มแม่บ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเพื่อแม่ บริเวณอ่าวสิเกา อนุมัติแล้ว ดู   
27 30/08/2558 พบซากพะยูนลอยตายอยู่บริเวณแม่น้ำปะเหลียน อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเหลาตำ อ.กันตัง จ.ตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
28 30/08/2558 อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน ” กรมป่าไม้ร่วมสืบทอดเจตนาอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกของแผ่นดิน คืนถิ่น สืบนาคะเสถียร 25 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
29 29/08/2558 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All) มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
30 27/08/2558 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือจัดโครงการปลูกป่าล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
31 26/08/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยแถวยุทธการทวงคืนผืนป่า ทับสะแก อนุมัติแล้ว ดู   
32 25/08/2558 ยุติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดหลังเคลียร์พื้นที่ไม่พบแต่ยังตั้งชุดติดตามต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
33 25/08/2558 อพท. สนับสนุนงบประมาณผุดโรงขยะมูลฝอยฟื้นสิ่งแวดล้อมให้กับ จ.ตราด อนุมัติแล้ว ดู   
34 25/08/2558 ชลประทานเชียงรายจัดเสวนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาช้างเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
35 25/08/2558 จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเมืองไร้มลพิษ (City of Waste Minimization) รณรงค์ให้ประชาชนเก็บรวมรวมขยะอันตรายจากชุมชนแหล่งกำเนิด มายังที่พักขยะอันตรายของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต อนุมัติแล้ว ดู   
36 25/08/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรี 6 คน เพื่อดูแลกลั่นกรองงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
37 25/08/2558 เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเมืองไร้มลพิษ รณรงค์การเก็บรวบรวมขยะอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
38 26/08/2558 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และชาวอำเภอนาหมื่น จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อความปลอดภัย ตามวาระจังหวัดน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ อนุมัติแล้ว ดู   
39 19/08/2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน อนุมัติแล้ว ดู   
40 17/08/2558 จ.กาฬสินธุ์ เร่งรัดการดำเนินงานประหยัดพลังงานหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
41 17/08/2558 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
42 17/08/2558 จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมงาน "มหกรรมพลังงานชุมชน คนสตูล มีพลังงาน มีความสุข ครั้งที่ 1" ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
43 18/08/2558 คณะผู้บริหารจากจังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา ศึกษาดูงานและให้ความสนใจการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
44 18/08/2558 บริษัทพลังงานและผู้รับเหมาชั้นนำเตรียมเผยความก้าวหน้าโครงการ LNG ที่งาน Annual Global LNG Tech Summit วันที่ 28-30 ก.ย.นี้ ที่บาร์เซโลนา อนุมัติแล้ว ดู   
45 14/08/2558 กรมควบคุมมลพิษ รับรองผลการประเมินชายหาดอ่าวมะนาว เป็นหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก อนุมัติแล้ว ดู   
46 15/08/2558 ผบก.บน.5 มั่นใจ การท่องเที่ยวอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะคึกคักมากขึ้น หลังได้รับการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดระดับ 5 ดาว อนุมัติแล้ว ดู   
47 15/08/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 1 วัน ให้กับ กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไทร จ.ตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
48 14/08/2558 จ.สุพรรณบุรี ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ อนุมัติแล้ว ดู   
49 16/08/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผล การดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนา โครงการตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
50 17/08/2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลขึ้นสูงสุดทั้ง 8 บาน เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
51 13/08/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
52 13/08/2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานร้อยละ 30 ประหยัดเงินได้ 8.5 ล้านล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
53 13/08/2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนระยะยาว อนุมัติแล้ว ดู   
54 14/08/2558 จ.มหาสารคาม เปิดโครงการพลังงานดี ชีวิตดี ครบรอบ 150 ปีก่อตั้งเมือง อนุมัติแล้ว ดู   
55 11/08/2558 อบต.หน้าถ้ำ จ.ยะลา จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลา -ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
56 11/08/2558 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่รับฟังชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ที่ จ.ปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
57 11/08/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยหากการเพิ่มสัดส่วนถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแผนพีดีพี 2015 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จะกระทบการดำเนินแผนพลังงานอีก 4 ฉบับ อนุมัติแล้ว ดู   
58 11/08/2558 จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
59 12/08/2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของผ่าน ตชด.31 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุบ้านพังลงแม่น้ำน่านเนื่องจากตลิ่งทรุดตัว อนุมัติแล้ว ดู   
60 11/08/2558 พอล จี. อัลเลน กู้ระฆังเรือรบ “เอชเอ็มเอส ฮู้ด” ขึ้นจากทะเลได้สำเร็จ (วิดีโอ) อนุมัติแล้ว ดู   
61 07/08/2558 ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการใช้พลังงานโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลใช้ในพื้นที่เกษตรและศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบลทองเอน อนุมัติแล้ว ดู   
62 07/08/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในทะเล ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว ดู   
63 10/08/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตรวจติดตามโครงการสำรวจปิโตรเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว ดู   
64 06/08/2558 กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
65 07/08/2558 จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมลงแขกปลูกแฝกล้านกล้า ปลูกป่าแสนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
66 07/08/2558 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
67 07/08/2558 มท.1 ลงพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ติดตามงานโครงการรัฐบาลจ้างแรงงานชาวบ้านบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
68 08/08/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ขอให้คณะกรรมการร่วมออกประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
69 09/08/2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม อนุมัติแล้ว ดู   
70 05/08/2558 พลังงานชัยนาทเปิดเวทีชี้แจงมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
71 04/08/2558 ส.ปชส.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อนุมัติแล้ว ดู   
72 04/08/2558 ธปท.ภาคใต้ แถลงภาวะสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนมิถุนายน ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
73 03/08/2558 เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต “ขับเคลื่อนเพื่อลดขยะอย่างไรให้ได้ผล” อนุมัติแล้ว ดู   
74 05/08/2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว ดู   
75 05/08/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ 1 จังหวัด 1 อปท.ต้นแบบ ใช้หลัก 3Rs ... อนุมัติแล้ว ดู   
76 05/08/2558 เชียงแสนน้ำโขงกัดเซาะตลิ่งพังหลายจุด อนุมัติแล้ว ดู   
77 05/08/2558 แม่สายเร่งฟื้นฟู ทำความสะอาดซากดินโคลนหลังน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
78 05/08/2558 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจดูสภาพน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อนุมัติแล้ว ดู   
79 05/08/2558 นายกรัฐมนตรี สั่งสร้างแก้มลิงด้านข้างเขื่อนทั่วประเทศเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
80 05/08/2558 กรมอุทยานฯ ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติผืนป่าแก่งกระจาน อนุมัติแล้ว ดู   
81 06/08/2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานใหญ่ ... อนุมัติแล้ว ดู   
82 06/08/2558 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อนุมัติแล้ว ดู   
83 29/07/2558 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" อนุมัติแล้ว ดู   
84 05/08/2558 ทัพนักเรียนไทยสุดยอด กวาด 49 รางวัลคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
85 04/08/2558 กรมหม่อนไหม เชิญชวน “ซื้อผ้าไหมให้แม่” ในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” อนุมัติแล้ว ดู   
86 05/08/2558 กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ... อนุมัติแล้ว ดู   
87 05/08/2558 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า ) ระดมเครื่องจักรกลหนักพร้อมกำลังพลเร่งขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองตายาย ... อนุมัติแล้ว ดู   
88 05/08/2558 รองโฆษกฯ เผยนายกลงเยี่ยมพื้นที่เกษตรจ.นครนายก พร้อมตรวจระดับน้ำในเขื่อนขุนด่าน อนุมัติแล้ว ดู   
89 05/08/2558 กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโลก ออกแถลงการณ์ชื่นชมประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
90 03/08/2558 จังหวัดชัยนาท ประชุมยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ระยะ10 ปี ระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
91 03/08/2558 IFRA ประกาศปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานน้ำหอมครั้งที่ 48 อนุมัติแล้ว ดู   
92 03/08/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด" อนุมัติแล้ว ดู   
93 03/08/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 อนุมัติแล้ว ดู   
94 03/08/2558 แหล่งเก็บน้ำจังหวัดชัยภูมิ ยังมีน้ำน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
95 02/08/2558 องคมนตรี เป็นประธานสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
96 02/08/2558 องคมนตรี เป็นประธานพิธีสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ เฉลิมพระเกียรติ ... อนุมัติแล้ว ดู   
97 01/08/2558 ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ จะสรุปบทเรียนความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
98 31/07/2558 รายงานพิเศษ รัฐบาล เร่ง แก้ปัญหาเขาหัวโล้น เพื่อฟื้นป่าต้นน้ำประเทศไทยและแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน อนุมัติแล้ว ดู   
99 31/07/2558 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มั่นใจระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วม-ดินถล่ม ใช้งานได้ประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
100 29/07/2558 จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเดินหน้าขอความร่วมมือรณรงค์การลดใช้พลังงานในอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ อนุมัติแล้ว ดู   
101 31/07/2558 กระทรวงพลังงาน จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
102 31/07/2558 จ.สุรินทร์ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
103 01/08/2558 กฟน.มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า ในจัดกิจกรรม "Bike for MOM" ปั่นเพื่อแม่ ทุกด้านแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
104 02/08/2558 กระทรวงพลังงาน เร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยหาแหล่งสร้างโรงงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
105 03/08/2558 รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom” อนุมัติแล้ว ดู   
106 03/08/2558 สมาคมน้ำหอมนานาชาติ (IFRA) ประกาศปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานน้ำหอมครั้งที่ 48 อนุมัติแล้ว ดู   
107 27/07/2558 จ.พังงา จัดโครงการ "ถนนสวย ทะเลใส กำไรผล ต้นน้ำสมบูรณ์" ภายใต้แนวคิด เดิน วิ่ง ปลูก ปั่น เพื่อแม่ ร่วมปลูกต้นไม้ 9,999 ... อนุมัติแล้ว ดู   
108 27/07/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ป้องกันรักษาป่า โดยนำร่องใน 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
109 27/07/2558 จ.สุรินทร์ สรุปผลการจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ หลังจับกุม 30 คดี ผู้ต้องหา 19 คน ไม้ 481 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
110 25/07/2558 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดโครงการ " สุขาวัด-มัสยิด นี้ดี " รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนปี 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
111 25/07/2558 กฟผ.นำเสนอผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
112 27/07/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แล้วเสร็จตามแผนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งภายในปลายเดือนกรกฎาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
113 23/07/2558 Taisys Partners Up with China Mobile Hong Kong in Launching the Mainland China-Hong Kong 1-Card-2-Number Plan อนุมัติแล้ว ดู   
114 23/07/2558 คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
115 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยน้ำท่วม" อนุมัติแล้ว ดู   
116 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน แผ่นถล่ม" อนุมัติแล้ว ดู   
117 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ลมพายุ" อนุมัติแล้ว ดู   
118 23/07/2558 หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยหมอกควัน" อนุมัติแล้ว ดู   
119 22/07/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาลลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่างช่วยภัยแล้งได้แล้ว 482 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
120 22/07/2558 ฝนที่ตกต่อเนื่องบนเทือกเขา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ของอำเภอหล่มสัก ... อนุมัติแล้ว ดู   
121 22/07/2558 จังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อนุมัติแล้ว ดู   
122 22/07/2558 ชาวบ้านในชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง บริหารจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาภายใต้รูปแบบธนาคารน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
123 21/07/2558 มรย. หนุนการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมืออาชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
124 19/07/2558 ศอ.บต. สนับสนุนทุน อัล-ฮัจญ์ แรกเริ่ม 60 ทุน ให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีอัจย์ อนุมัติแล้ว ดู   
125 20/07/2558 กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรมและเส้นทางปั่นจักยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” อนุมัติแล้ว ดู   
126 14/07/2558 ชาวบ้าน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เดือดร้อน กลิ่นขยะและน้ำเน่าเหม็น หลังมีคนมักง่ายนำขยะมาทิ้ง อนุมัติแล้ว ดู   
127 14/07/2558 จ.สุรินทร์กำจัดวัชพืชขยะมูลฝอยที่ขวางทางน้ำ และขุดทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
128 15/07/2558 เจ้าหน้าที่ จ.บุรีรัมย์ รุดตรวจสอบบ่อขยะ หลังชาวบ้านร้องส่งกลิ่นเหม็นทั้งเสี่ยงอันตราย สูดดมสารพิษจากการลักลอบเผา อนุมัติแล้ว ดู   
129 15/07/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
130 15/07/2558 จังหวัดลำพูนเตรียมจัดกิจกรรม ชาวลำพูนร่วมใจ คืนน้ำใสให้แม่กวง วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
131 15/07/2558 กระทรวงพลังงานและตัวแทน 5 หน่วยงานแถลงโครงการ “ใส่เกียร์ 5 เดินหน้าพลังงานไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
132 15/07/2558 รองแม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่พัทลุง ส่งมอบโครงการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย ให้กับชาวบ้านที่ อ.ป่าพะยอม อนุมัติแล้ว ดู   
133 15/07/2558 ชัยนาท กำลังทหารคุมเข้มชาวนาลักสูบน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
134 16/07/2558 รมว.ทรัพย์ เร่งรัด ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จตามแผน อนุมัติแล้ว ดู   
135 16/07/2558 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาน้ำท่วม ... อนุมัติแล้ว ดู   
136 16/07/2558 นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ลงพื้นที่ตรวจดูทางระบายน้ำที่บริเวณสะพานหนึ่ง ถนนเทศบาล 1 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อนุมัติแล้ว ดู   
137 16/07/2558 ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพรุ่งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ... อนุมัติแล้ว ดู   
138 16/07/2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุมีแผนรองรับการปิดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ JDA-A18 อนุมัติแล้ว ดู   
139 16/07/2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 15 จังหวัดเผ้าระวังอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม 16-20 กรกฎาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
140 15/07/2558 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” และ “งานนำเสนอผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ... อนุมัติแล้ว ดู   
141 14/07/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” อนุมัติแล้ว ดู   
142 14/07/2558 พัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ อบรมเข้ม ผู้ประกอบการ OTOP สู่งานศิลปาชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
143 13/07/2558 สินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2557-2558 พบ ผลิตภัณฑ์อาหารมากสุด อนุมัติแล้ว ดู   
144 13/07/2558 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน“OTOP TO THE TOWN” ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ... อนุมัติแล้ว ดู   
145 12/07/2558 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานใหญ่ “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” และ “งานนำเสนอผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” อนุมัติแล้ว ดู   
146 11/07/2558 จังหวัดสตูล จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
147 11/07/2558 จังหวัดปทุมธานีเปิดตลาดระแหง 100 ปี เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อนุมัติแล้ว ดู   
148 10/07/2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
149 10/07/2558 http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO5807090010010 อนุมัติแล้ว ดู   
150 09/07/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
151 09/07/2558 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อนุมัติแล้ว ดู   
152 08/07/2558 อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
153 08/07/2558 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ งานมหัศจรรย์ลำไย ลำพูน ประจำปี 2558 ... อนุมัติแล้ว ดู   
154 08/07/2558 อำเภอด่านซ้าย เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
155 08/07/2558 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ระดับอำเภอ ที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
156 14/07/2558 คณะรัฐมนตรี อนุมัติสร้างเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง ย้ำเร่งทำงานทุกด้านตามโรดแมปที่วางไว้ อนุมัติแล้ว ดู   
157 14/07/2558 ครม. มีมติปรับแผนการส่งน้ำ 4 เขื่อนหลัก ยืนยันมีอุปโภคบริโภคถึงช่วงหน้าฝนในเดือนสิงหาคม ... อนุมัติแล้ว ดู   
158 14/07/2558 เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
159 14/07/2558 กองพันทหารม้าที่ 12 จับมือ ศูนย์น้ำฯ อบจ. แพร่ พัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ฝายชะลอน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
160 14/07/2558 ชาวตำบล อุโมงค์ จังหวัดลำพูน ร่วมกัน บำบัด คุณภาพน้ำ โดยการโยน ก้อน อีเอ็ม บอล และ เท น้ำหมักชีวภาพ เพื่อ ปรับสภาพ ... อนุมัติแล้ว ดู   
161 14/07/2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
162 15/07/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับ กศน.นาทวี จังหวัดสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
163 14/07/2558 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ธกส.จัดโครงการพลังงานบ้านทุ่งสัญจร รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
164 14/07/2558 พลังงานจังหวัดเพชรบุรีประชุมชี้แจงการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อนุมัติแล้ว ดู   
165 15/07/2558 จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงานช่วงปิดซ่อมท่อก๊าซ (แหล่ง JDA-A18) 19-23 กรกฏาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
166 15/07/2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำระบบแผนที่กลางติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง คาดฝนจะตกตามฤดูกาลปกติเดือนสิงหาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
167 15/07/2558 จังหวัดอุทัยธานี เร่งดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลที่อุดตัน กว่า 200 บ่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก ... อนุมัติแล้ว ดู   
168 15/07/2558 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านนาคูหา จ.แพร่ ทำให้ฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้วในลำน้ำแม่วางพังเสียหาย อนุมัติแล้ว ดู   
169 15/07/2558 สกว.เปิดเวทีเสวนาวิกฤติภัยแล้ง ระดมความเห็นแนวทางรับมือภัยแล้งและการจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
170 10/07/2558 สอศ.โรดโชว์สิทธิประโยชน์จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อนุมัติแล้ว ดู   
171 08/07/2558 เยี่ยมการเรียนสอนนักศึกษาอาชีวะผู้บกพร่องทางการได้ยิน อนุมัติแล้ว ดู   
172 10/07/2558 กกต.ชุมพรจัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
173 15/07/2558 จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด อนุมัติแล้ว ดู   
174 15/07/2558 ขอเชิญร่วมสั่งจองดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
175 15/07/2558 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อนุมัติแล้ว ดู   
176 12/07/2558 นิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นควรให้ทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลและ คสช.ไม่ออกมาแสดงความเคลื่อนไหว อนุมัติแล้ว ดู   
177 10/07/2558 ไออีเอ. คาดว่า ความต้องการน้ำมันโลกจะชะลอตัวในปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
178 13/07/2558 พลังงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงานช่วงปิดซ่อมท่อก๊าซ (แหล่ง JDA-A18) 19 – 23 กรกฏาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
179 13/07/2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลำภูราการ จังหวัดตรัง ที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ... อนุมัติแล้ว ดู   
180 13/07/2558 กระทรวงพลังงานมีแนวทางปรับขึ้นราคาขายก๊าซเอ็นจีวีให้สะท้อนต้นทุนแท้จริง ... อนุมัติแล้ว ดู   
181 13/07/2558 กรมควบคุมโรค เร่งเดินหน้าดูแลสุขภาพคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ นำร่องที่แรกใน จ.ขอนแก่น อนุมัติแล้ว ดู   
182 13/07/2558 ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ เดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวง เร่งเติมน้ำเขื่อนหลักให้เพิ่มสูงขึ้น ... อนุมัติแล้ว ดู   
183 13/07/2558 กรมชลประทาน ขอความร่วมมือพื้นที่ต้นน้ำงดสูบน้ำ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
184 13/07/2558 กรมการค้าภายใน เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกซื้อน้ำกักตุน อาจส่งผลให้น้ำบรรจุขวดขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
185 13/07/2558 กองทัพอากาศจัดรถบรรทุกน้ำ ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่จ.ปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
186 14/07/2558 ผู้ว่าฯ อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษา ช่วงที่ 2 ... อนุมัติแล้ว ดู   
187 14/07/2558 กรมชลประทาน วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค หลังพบน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังมีน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
188 13/07/2558 รมว.พลังงาน เตรียมประชุมหาแนวทางรับมือกรณีปิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
189 13/07/2558 วชช.น่าน วางแผนทำงานแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ นำร่องพื้นที่เป้าหมาย บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน ... อนุมัติแล้ว ดู   
190 10/07/2558 ชาวบ้านลพบุรี ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขุดบ่อน้ำตื้น แก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ในภาวะภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
191 08/07/2558 กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพ ปริมาณ 1.3 ล้านตัน ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
192 10/07/2558 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ อนุมัติแล้ว ดู   
193 08/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
194 08/07/2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 2 นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รับฟังการชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
195 08/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและการจัดการน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง อนุมัติแล้ว ดู   
196 08/07/2558 9 จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำ รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
197 09/07/2558 กรมชลฯ ชี้แจงการใช้น้ำอ่างฯห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ ย้ำแม้ปีนี้น้ำน้อย แต่จะจัดสรรให้เป็นธรรมที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
198 06/07/2558 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชี้แจงความคืบหน้า การแปรรูปไม้พะยูง อนุมัติแล้ว ดู   
199 07/07/2558 จังหวัดตาก จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” อนุมัติแล้ว ดู   
200 06/07/2558 จ.ร้อยเอ็ดเปิดงาน รู้รักสามัคคีปรองดองต้านภัยยาเสพติด เพื่อความสุขของชาวร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
201 05/07/2558 จังหวัดตรัง เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มที่การสร้างจิตสำนึกในเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
202 04/07/2558 นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
203 04/07/2558 นายกรัฐมนตรี ย้ำการกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อนุมัติแล้ว ดู   
204 03/07/2558 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเร่งเดินหน้าป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าตั้งเป้าทวงคืนครบ 100% ภายใน ต.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
205 05/07/2558 จ.สุพรรณบุรี เปิดตัวเยาวชนรักษ์น้ำ สร้างความรู้ ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
206 05/07/2558 สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ประชาชนช่วยกันทำความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนเพื่อให้ปลอดจากไข้เลือดออก อนุมัติแล้ว ดู   
207 05/07/2558 พิษภัยแล้งชะลอทำนาปี สศก.เชื่อ กระทบผลผลิตลดเล็กน้อย 11% มั่นใจ ภาค ศก.การเกษตรดีขึ้นตามลำดับ อนุมัติแล้ว ดู   
208 05/07/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
209 04/07/2558 สองเขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ำแห้งขอด อาจจะส่งผลกระทบ ขาดน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง อนุมัติแล้ว ดู   
210 04/07/2558 จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม รักษ์..ณ คลองภาษีเจริญ กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกฝ่าย ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
211 04/07/2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ หมู่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว ดู   
212 04/07/2558 อบต.บ้านหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี เชิญชาวบ้านมาชี้แจงการจัดสรรใช้น้ำทำนาในเขตรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
213 04/07/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนชาวนาอย่าเพิ่งทำการเกษตร หวั่นฝนทิ้งช่วง จะทำให้ได้รับความเสียหาย อนุมัติแล้ว ดู   
214 03/07/2558 จ.ร้อยเอ็ด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ประหยัดน้ำ หลังพบว่าอ่างเก็บน้ำและน้ำในลำน้ำชีมีปริมาณน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
215 02/07/2558 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวกระทบแล้งกำชับท้องถิ่นช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
216 03/07/2558 แหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักวิกฤตส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลถึงพืชผักที่ออกสู่ตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
217 03/07/2558 ผู้ว่าฯอุทัยธานี ห่วงภัยแล้ง เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือภัยแล้ง หลังสำรวจพบพื้นที่นาข้าว ... อนุมัติแล้ว ดู   
218 02/07/2558 จ.สุรินทร์ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
219 03/07/2558 ชลประทานชัยภูมิ เตือนปริมาณน้ำเหลือน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
220 03/07/2558 ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 "ภุมรี พลังสตรี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" อนุมัติแล้ว ดู   
221 01/07/2558 จ.ระยองเร่งตรวจหาเรือต้นตอปล่อยน้ำมันลงทะเล จนปนเปื้อนชายหาด อนุมัติแล้ว ดู   
222 02/07/2558 การค้าภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดึงโรงสกัดน้ำมันปาล์มเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ... อนุมัติแล้ว ดู   
223 02/07/2558 การกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง นำสินค้าราคาถูกจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัย อนุมัติแล้ว ดู   
224 02/07/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จ.ปัตตานี เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกลวงมีวิธีลดค่าไฟฟ้า อนุมัติแล้ว ดู   
225 01/07/2558 จ.เลย ย้ำมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สิ่งโสโครกลงในที่สาธารณะ อนุมัติแล้ว ดู   
226 02/07/2558 สธ.ตรัง ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย อนุมัติแล้ว ดู   
227 02/07/2558 นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
228 02/07/2558 กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยระบายตะกอนตามแผนโครงการจัดการจัดการน้ำสะอาด อนุมัติแล้ว ดู   
229 02/07/2558 เกษตรจังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง ... อนุมัติแล้ว ดู   
230 30/06/2558 นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
231 30/06/2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาญากรรมสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย อนุมัติแล้ว ดู   
232 29/06/2558 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริห้วยชอนม่วง อนุมัติแล้ว ดู   
233 30/06/2558 สวท.อุบลราชธานี ร่วมกับ เขื่อนสิรินธร จัดเสวนาเครือข่ายความร่วมมือบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล อนุมัติแล้ว ดู   
234 30/06/2558 ‘แยก ก่อน ทิ้ง’ ลดขยะ ลดมลพิษ อนุมัติแล้ว ดู   
235 29/06/2558 ทูตเยอรมันย้ำความสัมพันธ์ไทยและเยอรมันในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
236 30/06/2558 กฟผ. รณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วงปิดซ่อมบำรุงท่อก๊าซ JDA-A18 หยุดผลิต 5 วัน ระหว่าง 19-23 ก.ค. 58 อนุมัติแล้ว ดู   
237 29/06/2558 กฟผ. เผยพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าพลังงานทดแทนอื่นๆ อนุมัติแล้ว ดู   
238 29/06/2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
239 29/06/2558 กระทรวงพลังงาน เดินหน้าอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เบื้องต้นตรวจประเมินแบบอาคารแล้ว 354 อาคาร ประหยัดพลังงานกว่า 172 ... อนุมัติแล้ว ดู   
240 28/06/2558 กฟผ.ภาคใต้ จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เรื่อง “ความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้” ... อนุมัติแล้ว ดู   
241 26/06/2558 รัฐบาล เดินหน้าหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
242 26/06/2558 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
243 29/06/2558 อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมการปลูกเงาะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
244 29/06/2558 จ.สระแก้ว โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เร่งปฏิบัติการฝนหลวง ลดปัญหาภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
245 29/06/2558 เกษตรกรตำบลหน้าไม้ให้สัมภาษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
246 29/06/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมหาแนวทางจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ขณะที่กรมชลประทานคาดการณ์ฝนจะตกเพียง 100 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
247 30/06/2558 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด วันสาธิตรณรงค์ การใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
248 30/06/2558 ประมงจังหวัดอุทัยธานีเร่งสำรวจความเสียหายของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง หลังพบแม่น้ำสะแกกรังระดับน้ำลดลง จนสามารถเดินข้ามได้ อนุมัติแล้ว ดู   
249 30/06/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
250 30/06/2558 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ระบุ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ของชลประทานในพื้นที่ 7 แห่ง มีเพียงร้อยละ 30 อนุมัติแล้ว ดู   
251 29/06/2558 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งเจาะบาดาลช่วยเกษตรกรชัยนาทสู้ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
252 29/06/2558 ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เผยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อนุมัติแล้ว ดู   
253 27/06/2558 นายกรัฐมนตรีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน ระบุทั้งสองประเทศจะสานความสัมพันธ์ยั่งยืนตลอดไป อนุมัติแล้ว ดู   
254 25/06/2558 จ.สุพรรณบุรี เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหานาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ ขาดแคลนน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
255 25/06/2558 ทสจ.ตราด คัดเลือก เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
256 25/06/2558 มูลนิธิไทยรักษ์ป่าและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 8 ปลูกต้นยางนา สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
257 25/06/2558 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
258 24/06/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปล่อยแถวกำลังร่วม 4 ฝ่าย ออกตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อนุมัติแล้ว ดู   
259 24/06/2558 รายงานพิเศษ ขยายผลคืนความสุขเรื่องภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
260 15/06/2558 บทความ : แนวทางปฏิรูปสิ่งแวดล้อม ตอน1 อนุมัติแล้ว ดู   
261 23/06/2558 จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ อนุมัติแล้ว ดู   
262 23/06/2558 สำนักชลประทานที่ 12 และชาวบ้านพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ทำข้อตกลงการผันน้ำใหม่ กำหนดวันและเวลาในการสูบน้ำ คลองละ 3 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
263 23/06/2558 สถานการณ์น้ำที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง อนุมัติแล้ว ดู   
264 24/06/2558 จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่องน้ำแก่เกษตรกรชาวนา ที่ อ.ดอนเจดีย์ อนุมัติแล้ว ดู   
265 23/06/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
266 23/06/2558 กระทรวงพลังงาน สร้างความเข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ให้กับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปขยายผลกับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
267 24/06/2558 พลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ อนุมัติแล้ว ดู   
268 20/06/2558 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มีภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 8 แห่งของ จ.ประจวบฯ น้อยกว่าปีที่แล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
269 19/06/2558 การบริหารจัดการน้ำ จ.พะเยา เรื่อง ชาวนาพะเยากับการต่อสู้ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
270 22/06/2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยยอด ลงพื้นท่ี่ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก และเมอร์ส ... อนุมัติแล้ว ดู   
271 22/06/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก อนุมัติแล้ว ดู   
272 22/06/2558 นครพนมเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา อนุมัติแล้ว ดู   
273 22/06/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มั่นใจนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะไม่ถูกคณะกรรมการมรดกโลกปรับลดสถานะ อนุมัติแล้ว ดู   
274 22/06/2558 รถไฟรางคู่ ชุมพร-สุราษฎร์ เดินหน้า คาดแล้วเสร็จใน 3 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
275 22/06/2558 รฟท. รับฟังความคิดเห็นคนสุรินทร์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว ดู   
276 22/06/2558 ประเทศไทย เตรียมเสนอ Road Map การบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
277 22/06/2558 รายงาน : สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ขณะนี้น้ำไหลลงอ่างฯยังน้อย วอนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
278 22/06/2558 จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ... อนุมัติแล้ว ดู   
279 21/06/2558 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 6 อนุมัติแล้ว ดู   
280 22/06/2558 กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดโครงการการสร้างความเข้าใจ อนุมัติแล้ว ดู   
281 22/06/2558 กระทรวงพลังงาน เดินหน้ายุทธศาสตร์ “วางแผนพลังงานชุมชน” สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ... อนุมัติแล้ว ดู   
282 22/06/2558 กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมคิด ธรรม ดี 60 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
283 22/06/2558 จ.หนองคาย ชี้แจงกรณีการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
284 19/06/2558 รายงานพิเศษ : ยุทธการทวงคืนผืนป่า อนุมัติแล้ว ดู   
285 15/06/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ กระทบการผลิตน้ำมันในอ่าวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
286 17/06/2558 พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์นำทีมลงพื้นที่ หลุมเจาะสำรวจปิโตรเลียม ดงมูล 5 อนุมัติแล้ว ดู   
287 17/06/2558 กกพ.เร่งดำเนินโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ รองรับการหยุดซ่อมประจำปีของแหล่งเจดีเอ อนุมัติแล้ว ดู   
288 18/06/2558 จ.ตรัง จัดโครงการ “จังหวัดตรังเมืองประหยัดพลังงาน” และลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดตรังและหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
289 17/06/2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติแล้ว ดู   
290 17/06/2558 จังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันขุดลอกลำห้วยวังหมู เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมือง อนุมัติแล้ว ดู   
291 17/06/2558 จังหวัดสิงห์บุรี รับทราบสถานกาณ์และแผนการปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ... อนุมัติแล้ว ดู   
292 17/06/2558 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ฝนยังน้อย น้ำในเขื่อนลดลง วอนใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
293 16/06/2558 จังหวัดชัยภูมิร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 60 ไร่ 12,000 ต้น อนุมัติแล้ว ดู   
294 16/06/2558 นายกรัฐมนตรี เร่ง สร้างระเบียบวินัยและจิตสำนึกระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
295 16/06/2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
296 17/06/2558 อบจ.สุโขทัย วางแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนโยบายของจังหวัดสุโขทัย คือ เมืองสวยใส ไร้ขยะ ... อนุมัติแล้ว ดู   
297 15/06/2558 จังหวัดกระบี่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อนุมัติแล้ว ดู   
298 16/06/2558 เกษตรจังหวัดสระแก้วเตรียมขับเคลื่อน นโยบายเมืองแห่งพืชพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
299 16/06/2558 จังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ปีพ.ศ. 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
300 15/06/2558 จังหวัดชุมพร-ระนอง พัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
301 15/06/2558 ชุมพรเตรียมแผนปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดรองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2560 อนุมัติแล้ว ดู   
302 15/06/2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อนุมัติแล้ว ดู   
303 14/06/2558 ประชาชนแห่สอบบรรจุข้าราชการ สอศ. อนุมัติแล้ว ดู   
304 12/06/2558 จังหวัดชุมพรเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายนักวิจัยและนักอนุรักษ์นกล่าเหยื่อ แห่งเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
305 12/06/2558 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ยื่นหนังสือขอบคุณ นายกรัฐมนตรีในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างจริงจัง อนุมัติแล้ว ดู   
306 12/06/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มผิดกฏหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
307 13/06/2558 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สงขลา) จัดโครงการชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9 อนุมัติแล้ว ดู   
308 14/06/2558 ชลประทานเชียงใหม่เร่งเก็บผักตบชวาขวางด้านหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลกว่า 600 ตัน หวังเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
309 14/06/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นการจัดการขยะมูลฝอยให้ได้อย่างยั่งยืน โดยต้องเริ่มที่การสร้างจิตสำนึกในเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
310 14/06/2558 กทม.เชิญชวนประชาชนแยกขยะอันตราย โดยนำมาแลกกับของใช้ประจำวัน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
311 14/06/2558 พลังงานจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้พลังงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองประหยัดพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
312 14/06/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
313 11/06/2558 กฟผ. เผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายพีคเป็นครั้งที่ 4 สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว อนุมัติแล้ว ดู   
314 11/06/2558 ค่ายจิระวิชิตสงคราม จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยใช้พื้นที่หน่วยทหารต่อยอดโครงการแก้มลิง ... อนุมัติแล้ว ดู   
315 11/06/2558 จ.นราธิวาส จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
316 12/06/2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE ส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
317 12/06/2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดหน่วยบริการเลิกบุหรี่ เจาะกลุ่ม รปภ. อนุมัติแล้ว ดู   
318 12/06/2558 สื่อมวลชนมหาสารคาม สัมมนาวิชาการยาเสพติด สร้างทัศนคติ “นำคนดีกลับสู่สังคม” อนุมัติแล้ว ดู   
319 11/06/2558 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ประกาศให้บริเวณจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม อนุมัติแล้ว ดู   
320 11/06/2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ จ.กระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
321 11/06/2558 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจป่าไม้ สนธิกำลังร่วมกัน ทลายโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนกลางป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
322 11/06/2558 จังหวัดพิษณุโลกประชุมหารือการแก้ไขปัญหาขยะล้น อนุมัติแล้ว ดู   
323 11/06/2558 ศาลจังหวัดชุมพร เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามราชกุมารี สดุดีทั่วไทย อนุมัติแล้ว ดู   
324 10/06/2558 สอศ.ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อนุมัติแล้ว ดู   
325 11/06/2558 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
326 10/06/2558 ผวจ.ชุมพรต้อนรับกงศุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาพร้อมหารือการค้า-การลงทุนในประชาคมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
327 10/06/2558 จังหวัดชุมพรออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน อนุมัติแล้ว ดู   
328 11/06/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติแล้ว ดู   
329 09/06/2558 จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม อนุมัติแล้ว ดู   
330 10/06/2558 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำประแสร์ พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนจังหวัดระยอง อนุมัติแล้ว ดู   
331 10/06/2558 จ.ชัยภูมิ 145 หมู่บ้านยังคงแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
332 11/06/2558 รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ร่วมกับนายกรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
333 11/06/2558 ฝ่ายจัดสรรน้ำ ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ 3 อำเภอโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
334 06/06/2558 รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินและพื้นที่ป่าน้ำหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
335 06/06/2558 รายงาน :สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศฝนยังตกน้อย เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
336 07/06/2558 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo อนุมัติแล้ว ดู   
337 07/06/2558 ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลตั้งเป้าทวงคืนผืนป่า 600,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
338 07/06/2558 จ.จันทบุรีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อนุมัติแล้ว ดู   
339 08/06/2558 อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
340 08/06/2558 เทศบาลนครตรัง มุ่งสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดแยกและทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
341 08/06/2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก 8 มิถุนายน อนุมัติแล้ว ดู   
342 07/06/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คาดสิ้นปี 2558 คนไทยทุกคนจะมี “หมอครอบครัว” ประจำตัวทุกครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
343 08/06/2558 โครงการจังหวัดพบประชาชนชุมพร กำหนดลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทับวัง อ.หลังสวน 10 มิ.ย. ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
344 05/06/2558 ปิดอบรมแกนนำสมาชิก อกท. อนุมัติแล้ว ดู   
345 08/06/2558 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดพระบรมธาตุสวี อนุมัติแล้ว ดู   
346 05/06/2558 ปตท. ชวนคอการ์ตูนมาร่วมประกวดวาดการ์ตูน กระตุ้นคนไทยรู้ค่าพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
347 27/05/2558 การอบรมโครงการ“สำนักงานสีเขียว” อนุมัติแล้ว ดู   
348 05/06/2558 เทศบาลเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ให้ประชาชนร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุการณ์เกิดโรค อนุมัติแล้ว ดู   
349 01/06/2558 เกษตรศาสตร์เกมส์ อนุมัติแล้ว ดู   
350 05/06/2558 ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนาการของไทยภายหลัง 83 ปี ของการอภิวัฒน์สยาม 2475" อนุมัติแล้ว ดู   
351 05/06/2558 โครงการ “สัมมนาความสามารถในการทำงานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี 2015” อนุมัติแล้ว ดู   
352 04/06/2558 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเวทีการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
353 04/06/2558 พลังงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้พลังงาน ยึดหลักรวมพลังหารสองเดินหน้าประเทศไทย ภารกิจ 1 ล. 5 ป. อนุมัติแล้ว ดู   
354 05/06/2558 บ้านนางั่วพัฒนา เมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “บวร.ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ตำนานห้วยขัว” อนุมัติแล้ว ดู   
355 04/06/2558 จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนชาวบ้านที่กระทบจากการสำรวจปิโตรเลียม 4 อำเภอ อนุมัติแล้ว ดู   
356 04/06/2558 จ.สุรินทร์ ปลูกต้นไม้กว่า 4,000 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
357 04/06/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามโครงการจัดการขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
358 04/06/2558 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ต.พร่อน จ.ยะลา อนุมัติแล้ว ดู   
359 02/06/2558 คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังข้อปัญหาข้อเสนอแนะด้านการประมง การบริหารจัดน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
360 05/06/2558 นางสำรวย สินณรงค์ คว้ารางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
361 05/06/2558 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ๕ เสาหลักสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อนุมัติแล้ว ดู   
362 05/06/2558 สานฝันวัยใสจังหวัดชุมพร กำหนด 20 มิถุนายนศกนี้ ที่โรงเรียนศรียาภัย อนุมัติแล้ว ดู   
363 02/06/2558 พลังงานตราด รณรงค์ให้ความรู้อนุรักษ์พลังงาน ในงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีจังหวัดตราด 58 อนุมัติแล้ว ดู   
364 03/06/2558 กฟผ.ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดโครงการ อบรมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อนุมัติแล้ว ดู   
365 02/06/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุขณะนี้การบริหารจัดการขยะต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 70 อนุมัติแล้ว ดู   
366 02/06/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรี อนุมัติแล้ว ดู   
367 03/06/2558 เทศบาลตำบลห้วยยอด เดินหน้าโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำตามแนวถนนเทศบาล 18 ... อนุมัติแล้ว ดู   
368 27/05/2558 ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำร้อยละ 66 ใช้ได้ถึง 8 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
369 28/05/2558 จังหวัดราชบุรี เตรียมลงแรงกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
370 28/05/2558 จ.ปทุมธานีตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้งและดินทรุด อนุมัติแล้ว ดู   
371 25/05/2558 จ.ตราด เดินหน้าแก้ปัญหาขยะตกค้างบ่อไพลินกว่า 50,000 ตัน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
372 27/05/2558 พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เตรียมพร้อมสู่ AEC ในการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
373 28/05/2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการขยะคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนศึกษาดูงาน อนุมัติแล้ว ดู   
374 28/05/2558 จังหวัดปทุมธานี บูรณาการกองทัพมด จัดการปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
375 25/05/2558 ราคากลางจัดจ้างทำปรู๊ฟสีเหมือนจริง (ทำเพลท) และค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่และแจกจ่าย "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
376 26/05/2558 กทม. นำร่องส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
377 27/05/2558 กรมทรัพยากรธรณี เร่งศึกษารอยเลื่อนแขนงมีพลัง "รอยเลื่อนแม่พาน-แม่ลาว" คาดใช้เวลา 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
378 26/05/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
379 25/05/2558 ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตต้นฉบับพร้อมออกแบบจัดหน้าและทำกราฟฟิก "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
380 25/05/2558 เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ ตลาดนัดชุมชนบ่อยางเทศบาลนครสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
381 25/05/2558 ป่าไม้ชิงชันในจังหวัดอุตรดิตถ์ถูกทำลายอย่างหนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เร่งเพาะกล้าไม้หายาก ... อนุมัติแล้ว ดู   
382 22/05/2558 จ.มหาสารคาม รับฟังความคิดเห็นเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล อนุมัติแล้ว ดู   
383 24/05/2558 กองทุนไฟฟ้าฯ ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
384 24/05/2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี จัดโครงการ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
385 21/05/2558 พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติแล้ว ดู   
386 21/05/2558 รายงานพิเศษ เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประตูการค้าอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
387 20/05/2558 ชาวบ้านพาเจ้าหน้าที่ดูเห็ดยักษ์ที่มีขนาดดอกใหญ่หนักกว่า 1 กิโลกลัม ซึ่งชาวบ้านต่างเรียกกันว่าเห็ดตีนช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
388 20/05/2558 จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคมท่ามกลางบรรยากาศการอนุรักษ์ทรัพยากร อนุมัติแล้ว ดู   
389 19/05/2558 จ.สมุทรสาครเปิดที่ทำการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
390 19/05/2558 ตรัง ประกาศปิด อุทยานเจ้าไหม ฟื้นฟูสภาพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
391 19/05/2558 สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ ยื่นหนังสือสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
392 20/05/2558 รายงานพิเศษ "การทดสอบนำรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการสาธารณ" อนุมัติแล้ว ดู   
393 18/05/2558 ภาคเอกชนพร้อมลงทุนผลิตไฟฟ้า จากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
394 18/05/2558 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี) จัดสัมมนาผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกตาม Roadmap คสช. ... อนุมัติแล้ว ดู   
395 19/05/2558 จ.สมุทรปราการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวสลายพลังคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
396 19/05/2558 ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
397 19/05/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แก่สื่อมวลชนที่จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
398 16/05/2558 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงผลงานของกระทรวงมหาดไทย อนุมัติแล้ว ดู   
399 16/05/2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงการแก้ปัญหาบุกรุกป่าและขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
400 17/05/2558 กฟผ. เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
401 17/05/2558 กรมทหารราบที่ 15 จัดโครงการทหารใหม่ อนาคตสดใสต่อต้านภัยยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
402 18/05/2558 ศพส.จ.มหาสารคาม ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
403 18/05/2558 จังหวัดตรัง จัดโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน หนุนโรงเรียนลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร อนุมัติแล้ว ดู   
404 13/05/2558 รายงานพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้า สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
405 16/05/2558 รายงานพิเศษเดินหน้าอาเซียน : นิทรรศการ “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” อนุมัติแล้ว ดู   
406 16/05/2558 รายงานพิเศษ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน อนุมัติแล้ว ดู   
407 17/05/2558 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ม.อ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามผลิตบุคลากรด้านยางพาราป้อนอุตสาหกรรม ... อนุมัติแล้ว ดู   
408 18/05/2558 ช่วงวันที่ 19-21 พฤษภาคม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
409 16/05/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน หลังอากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน อนุมัติแล้ว ดู   
410 17/05/2558 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งให้การช่วยเหลือ บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
411 18/05/2558 นายกรัฐมนตรี กำชับ เร่งดำเนินการขุดหาแหล่งน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุม ... อนุมัติแล้ว ดู   
412 18/05/2558 จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง ยังคงวิกฤตอย่างหนัก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำทับเสลา อนุมัติแล้ว ดู   
413 18/05/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจและปรับปรุงคลองสาขาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้งให้มีประสิทธิภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
414 17/05/2558 สำนักงานเขตสวนหลวงนำร่อง 4 เส้นทาง จัดเก็บขยะแยกประเภท สร้างขยะเป็นทรัพยากร อนุมัติแล้ว ดู   
415 17/05/2558 กรมเจ้าท่า กำหนดเปิดเวทีศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ... อนุมัติแล้ว ดู   
416 17/05/2558 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจอ่างเก็บน้ำบ้านงิ้วเฒ่า อำเภอสะเมิง อนุมัติแล้ว ดู   
417 17/05/2558 ชลประทาน จ.ตราด ระบุ ฝนตกหลายพื้นที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
418 16/05/2558 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจกรณีร้องเรียนอ่างเก็บน้ำบ้านงิ้วเฒ่าตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง ... อนุมัติแล้ว ดู   
419 15/05/2558 จังหวัดขอนแก่นมีผุู้บริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล 1,016,067 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
420 15/05/2558 จังหวัดตรัง จัดโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดตรัง ... อนุมัติแล้ว ดู   
421 14/05/2558 ด่านศุลกากรมุกดาหารตรวจยึดจับกุมอุปกรณ์เสพยาเสพติดและรองเท้า มูลค่าประมาณ 540,000 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
422 14/05/2558 ปกครองจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
423 14/05/2558 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต จัด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
424 14/05/2558 จ.หนองคาย บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
425 14/05/2558 จังหวัดน่าน เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน อนุมัติแล้ว ดู   
426 14/05/2558 ผู้ว่าฯชัยนาทนำหน่วยบำบัดทุกข์ ช่วยชาวบ้านอำเภอหันคา พร้อมชวนปลูกป่าคืนธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
427 14/05/2558 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเบนซ์ ท่าทราย พร้อมยาบ้ากว่า 78,000 เม็ด ... อนุมัติแล้ว ดู   
428 12/05/2558 รมว.พาณิชย์เผยโครงการน้ำปี 2557 ลุล่วงไปแล้วกว่าร้อยละ 65 อนุมัติแล้ว ดู   
429 14/05/2558 เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีปริมาณน้ำเหลือน้อย ขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง และปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
430 14/05/2558 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ระบุ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
431 15/05/2558 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เดินหน้าดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือปากเมง อนุมัติแล้ว ดู   
432 14/05/2558 ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
433 14/05/2558 พระสงฆ์ พร้อม ชาวบ้าน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกป่าสร้างสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
434 14/05/2558 รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดศูนย์การเรียนรู้การสร้างประโยชน์จากขยะ ที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
435 14/05/2558 ที่ประชุม กพช. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2015 พร้อมเห็นชอบระบบโครงข่ายท่อก๊าซ รองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซ อนุมัติแล้ว ดู   
436 14/05/2558 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการ operation room เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
437 14/05/2558 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และป่าไม้ ร่วมทลายโรงงานแหล่งแปรรูปไม้เถื่อน กลางหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
438 14/05/2558 รองปลัดกระทรวงทรัพฯ ติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 59 อนุมัติแล้ว ดู   
439 13/05/2558 ปตท. มอบรางวัล Eco-Driving Award ช่วยโลกลดร้อน ผ่านโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ ... อนุมัติแล้ว ดู   
440 14/05/2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย อนุมัติแล้ว ดู   
441 14/05/2558 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยจัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ด่านซ้ายยิ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
442 05/05/2558 กรมธุรกิจพลังงาน เตือนปั๊มแก๊สแอลพีจี ลักลอบเติมแก๊สในถังหุงต้ม มีโทษทั้งจำและปรับ อนุมัติแล้ว ดู   
443 05/05/2558 ภาพรวมโครงการ ESCO Fund อนุมัติแล้ว 126 โครงการ ลดใช้พลังงานสำเร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
444 05/05/2558 ปตท.รับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายไพรินทร์ ที่หมดวาระ อนุมัติแล้ว ดู   
445 05/05/2558 นักวิจัยไทยพัฒนาข้าวไทย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเพิ่มมูลค่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
446 05/05/2558 กรมป่าไม้ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติที่บุกรุกทำสวนยางฯ ในจังหวัดพิษณุโลกได้กว่า 770 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
447 06/05/2558 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระบุ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ... อนุมัติแล้ว ดู   
448 06/05/2558 กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศน์ทีมแพทย์ไทยชุด 2 ก่อนไปสับเปลี่ยนชุดแรก เน้นจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคระบาด อนุมัติแล้ว ดู   
449 06/05/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
450 29/04/2558 ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนกังหันลมเพื่อเกษตรกรลดการใช้พลังงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
451 30/04/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการเฝ้าระวังวิกฤตพลังงานช่วงแหล่งก๊าซธรรมชาติของเมียนมาร์หยุดซ่อมบำรุงสถานการณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
452 30/04/2558 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำโครงการ "สุขาวัด-มัสยิด นี้ดี" รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนปี 2 โครงการที่ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
453 30/04/2558 รมช. สธ.ลงพื้นที่ จ.เลย หาแนวทางช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมแร่ทองคำ อนุมัติแล้ว ดู   
454 30/04/2558 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
455 30/04/2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต ปล่อยเรือสำรวจวิจัย “จักรทอง ทองใหญ่” เฉลิมฉลอง 40 ปี ... อนุมัติแล้ว ดู   
456 30/04/2558 นายกรัฐมนตรี ย้ำต้องแก้ปัญหาขยะของประเทศทั้งในด้านของการบริหารจัดการ และการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันคัดแยกขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
457 01/05/2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์สรุปได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2,730 เรื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2,089 เรื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
458 29/04/2558 อปท. 3 แห่ง ใน จ.ตราด จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
459 29/04/2558 สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
460 29/04/2558 รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 2 ส่วนขยาย อนุมัติแล้ว ดู   
461 29/04/2558 โครงการอบรมครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค 1 จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว ดู   
462 28/04/2558 ผบ.ร.5 เปิดฝายชะลอน้ำแบบมีชีวิตในพื้นที่ตำบลวังประจัน เฉลิมพระเกียริตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ จ.สตูล อนุมัติแล้ว ดู   
463 28/04/2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2,730 เรื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2,089 เรื่อง ... อนุมัติแล้ว ดู   
464 29/04/2558 เขตคันนายาวรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมสอนทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ ลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อนุมัติแล้ว ดู   
465 29/04/2558 อบจ.ตรัง สำรวจหาแหล่งแนวเขตปะการังเสื่อมโทรม เตรียมวางจุดทิ้งตู้รถไฟบริเวณเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง ... อนุมัติแล้ว ดู   
466 28/04/2558 สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
467 28/04/2558 กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อดูงานบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
468 29/04/2558 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
469 29/04/2558 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
470 28/04/2558 ปตท. แจ้งว่าผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติก้าในเมียนมาร์ ได้ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามแผน พร้อมจ่ายก๊าซตามปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
471 28/04/2558 รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว มั่นใจไตรมาสแรกปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 อนุมัติแล้ว ดู   
472 28/04/2558 จ.ระยอง เร่งแก้ปัญหาช้างป่าลงมาทำลายพืชไร่ของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เขาชะเมา ... อนุมัติแล้ว ดู   
473 28/04/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนดินน้ำมันและการรับมือปรากฏการณ์เกิดก้อนน้ำมันดิบ (Tar Ball) อนุมัติแล้ว ดู   
474 28/04/2558 ชาวบ้านอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ รวมกลุ่มตั้งกองทุนขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะแบบยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
475 24/04/2558 กอ.รมน. ประชุมหน่วยขึ้นตรง พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
476 24/04/2558 จังหวัดพังงา สรุปผลการดำเนินงาน 9 โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
477 24/04/2558 แถลงผลงานกระทรวงพลังงานรอบ 6 เดือน เน้นการแก้ไขเรื่องเร่งด่วน ทั้งการคืนความเป็นธรรมด้านราคาเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
478 24/04/2558 จังหวัดตราดเดินหน้าส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Climate Friendly Destination) อนุมัติแล้ว ดู   
479 24/04/2558 พลังงาน จ.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์” เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ... อนุมัติแล้ว ดู   
480 26/04/2558 พลังงานจังหวัดตรัง เดินหน้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเชิงรุก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
481 27/04/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
482 27/04/2558 ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบุ สินค้ายานยนต์จะยังขยายตัวได้ดีโดยเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่ช่วยผลักดัน อนุมัติแล้ว ดู   
483 27/04/2558 คลิป ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ด้านพลังงาน โดย กระทรวงพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
484 22/04/2558 เจ้ากรมการทหารช่าง ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ ... อนุมัติแล้ว ดู   
485 22/04/2558 ขยายผลคืนความสุข แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
486 24/04/2558 รายงาน การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่บางระกำโมเดล พิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
487 24/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าภายใน 6 เดือนได้ 90,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
488 27/04/2558 จ.สุราษฎร์ธานี กลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12 โครงการ ... อนุมัติแล้ว ดู   
489 27/04/2558 จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
490 27/04/2558 จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในระยะเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
491 24/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลงานในรอบ 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
492 24/04/2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน เน้นดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงทุกด้าน โดยเฉพาะ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
493 23/04/2558 ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ แถลงผลงาน 6 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
494 21/04/2558 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก สรุปผลการปฏิบัติภารกิจการควบคุมและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
495 22/04/2558 โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของ จ.ราชบุรี ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อนุมัติแล้ว ดู   
496 21/04/2558 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เน้นสำรองน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักฯ สำหรับไล่น้ำเค็ม หากรุกล้ำเข้ามา อนุมัติแล้ว ดู   
497 21/04/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจพื้นที่แก้มลิง คลองชลประทาน พร้อมขุดลอกขจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ... อนุมัติแล้ว ดู   
498 20/04/2558 กรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย.) มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 4,257 ... อนุมัติแล้ว ดู   
499 20/04/2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.42 อนุมัติแล้ว ดู   
500 20/04/2558 กระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงาน 6 เดือน ระบุ ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายข้าว โดยสามารถระบายข้าวไปแล้วประมาณ 3 ล้านตัน ... อนุมัติแล้ว ดู   
501 21/04/2558 กระทรวงมหาดไทย แถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นรูปธรรมมากขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
502 21/04/2558 จ.สุรินทร์ เร่งจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการขยะให้ลดน้อยที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
503 21/04/2558 จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจพื้นที่แก้มลิง คลองชลประทาน พร้อมขุดลอกขจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ... อนุมัติแล้ว ดู   
504 20/04/2558 สาธารณสุขตรัง ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานงานสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
505 20/04/2558 ที่ประชุม ครม. รับทราบกำหนดการแถลงผลงานรัฐบาล โดยวันนี้เป็นการแถลงผลงานรัฐบาลส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติแล้ว ดู   
506 20/04/2558 ก.ทรัพย์ ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าลดลงเหลือ 4 จังหวัด ... อนุมัติแล้ว ดู   
507 20/04/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
508 20/04/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ... อนุมัติแล้ว ดู   
509 20/04/2558 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 จังหวัดนครพนมยึดไม้พะยูงได้ 555 ท่อน อนุมัติแล้ว ดู   
510 20/04/2558 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุ ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ... อนุมัติแล้ว ดู   
511 20/04/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดอบรมเครือข่ายปิโตรเลียม ที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
512 20/04/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
513 20/04/2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชวนประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อนุมัติแล้ว ดู   
514 19/04/2558 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เชื่อ น้ำฝนจากการเกิดพายุฤดูร้อนอาจช่วยบรรเทาภัยแล้งบางพื้นที่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
515 19/04/2558 หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนจากปัญหาหมอกควันของเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
516 20/04/2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
517 16/04/2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้บริโภคร่วมซื้อสินค้าราคายุติธรรมในงาน "คาราวานสินค้าสหกรณ์" อนุมัติแล้ว ดู   
518 14/04/2558 จ.ปัตตานี เตรียมจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน” ณ ที่ว่าการ อ.ทุ่งยางแดง อนุมัติแล้ว ดู   
519 14/04/2558 รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อนุมัติแล้ว ดู   
520 14/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 1500 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
521 13/04/2558 ประชาชนชาวพังงาพึงพอใจที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมจำหน่ายน้ำมันพืชที่ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ... อนุมัติแล้ว ดู   
522 11/04/2558 จ.ประจวบฯ เปิดงานด่านสิงขร-เมียนมา แฟร์ อนุมัติแล้ว ดู   
523 11/04/2558 อำเภอชานุมานจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและเทศกาลท่องเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 3 ... อนุมัติแล้ว ดู   
524 11/04/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองนครระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
525 11/04/2558 ชาวบ้านในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เข้าขอบคุณเลขาธิการ ... อนุมัติแล้ว ดู   
526 10/04/2558 จ.ร้อยเอ็ด เตรียมจัด Road Show สินค้าดีเมืองร้อยเอ็ดสู่อาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
527 10/04/2558 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการการคัดเลือกสินค้าท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP เข้าวางขายบริษัทเซ็นทรัล ฟู้กด รีเทล ... อนุมัติแล้ว ดู   
528 10/04/2558 จ.เพชรบุรี บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
529 16/04/2558 เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล อนุมัติแล้ว ดู   
530 15/04/2558 จ.ตรัง ขอเชิญประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
531 15/04/2558 ทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างถนนสายใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
532 15/04/2558 กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะของเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
533 14/04/2558 อ.เกาะสีชัง จัดเสวนาและรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
534 14/04/2558 เกษตรตรัง แนะแนวทางจัดการสวนปาล์ม ป้องกันความเสียหายหน้าแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
535 13/04/2558 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
536 13/04/2558 อธิบดีกรมป่าไม้กำชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาคสนามทั่วประเทศ เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า อนุมัติแล้ว ดู   
537 09/04/2558 มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์โครงการ สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ อนุมัติแล้ว ดู   
538 09/04/2558 ปราชญ์เดินดิน อนุมัติแล้ว ดู   
539 07/04/2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จัดแผนส่งน้ำใหม่ สนับสนุนนาปีในเขตโครงการฯ ... อนุมัติแล้ว ดู   
540 08/04/2558 ผู้ว่าฯสุรินทร์ กำชับ อปท.จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
541 04/04/2558 สพป.พังงา อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
542 03/04/2558 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวเมียนมา ยึดยาบ้ากว่า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 1 ... อนุมัติแล้ว ดู   
543 03/04/2558 ตำรวจชัยภูมิ รวบแก๊งค้าบ้าของกลาง 4 หมื่น4พันเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
544 03/04/2558 จ.ราชบุรีเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
545 03/04/2558 ปปส. ภาค 9 ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังและวัดสาริการาม จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ... อนุมัติแล้ว ดู   
546 07/04/2558 ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมจัดโครงการอบรมจริยธรรมแบบบูรณาการภาคฤดูร้อน ... อนุมัติแล้ว ดู   
547 07/04/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดอบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยคุณธรรมจริยธรรม “รักเหนือรัก” อนุมัติแล้ว ดู   
548 07/04/2558 เลขาธิการ ป.ป.ส.ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
549 06/04/2558 ผบ.กองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ กำชับทุกจุดตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อนุมัติแล้ว ดู   
550 06/04/2558 ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง ... อนุมัติแล้ว ดู   
551 06/04/2558 จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดพื้นที่ชายแดน จำนวน 100,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
552 05/04/2558 กรมการจัดหางาน ผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้องสกัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
553 05/04/2558 รัฐบาลนำร่องที่ดินให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ชุมชนบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน อนุมัติแล้ว ดู   
554 07/04/2558 ตอนที่22 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
555 07/04/2558 ตอนที่21 มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนฯNano Finance อนุมัติแล้ว ดู   
556 07/04/2558 ตอนที่20 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน อนุมัติแล้ว ดู   
557 07/04/2558 ตอนที่19 ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา อนุมัติแล้ว ดู   
558 07/04/2558 ตอนที่18 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติแล้ว ดู   
559 07/04/2558 ตอนที่17 กองทุนการออมแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
560 07/04/2558 ตอนที่16 การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
561 07/04/2558 ตอนที่15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
562 07/04/2558 ตอนที่14 การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและรถไฟของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
563 07/04/2558 ตอนที่13 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ ศ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
564 07/04/2558 ตอนที่12 การพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
565 07/04/2558 ตอนที่11 เศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
566 07/04/2558 ตอนที่10 การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
567 07/04/2558 ตอนที่09 การจัดระเบียบขอทานของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
568 07/04/2558 ตอนที่08 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
569 07/04/2558 ตอนที่07 มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง อนุมัติแล้ว ดู   
570 07/04/2558 ตอนที่06 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center อนุมัติแล้ว ดู   
571 07/04/2558 ตอนที่05 ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
572 07/04/2558 ตอนที่04 การช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
573 07/04/2558 ตอนที่03 การสนับสนุนSMEsของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
574 07/04/2558 ตอนที่02 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
575 07/04/2558 ตอนที่01 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลฤดูการผลิต2557 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
576 01/04/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
577 05/04/2558 นายกรัฐมนตรี มอบหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินในป่าสงวนให้ชาวบ้านชุมชนแม่ทา อนุมัติแล้ว ดู   
578 05/04/2558 นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
579 05/04/2558 สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงกว่าค่ามาตรฐาน หลายหน่วยงาน เร่งดำเนินการฉีดละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
580 05/04/2558 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม อนุมัติแล้ว ดู   
581 04/04/2558 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
582 04/04/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันการตรวจสอบที่ดินเขาใหญ่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
583 04/04/2558 ทช. นำร่องเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์และสงวนคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกใน อ.แกลง จ.ระยอง กว่า 3,000 ไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
584 03/04/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
585 03/04/2558 สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
586 03/04/2558 อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย ... อนุมัติแล้ว ดู   
587 03/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทย ลดลงเหลือ 167 จุด ในพื้นที่ 43 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
588 02/04/2558 กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีมอบถังน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 ... อนุมัติแล้ว ดู   
589 02/04/2558 เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
590 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพบจุดความร้อนเกิดหมอกควันไฟป่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 46 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
591 01/04/2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ในงานกาชาดประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
592 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ ฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
593 02/04/2558 นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ จัดโปรโมชั่นไฮสปีด อินเทอร์เน็ต เหมาจ่ายรายเดือนเพียง 300 บาท อนุมัติแล้ว ดู   
594 02/04/2558 เลควิวสปอร์ตคลับฝึกซ้อมหนีไฟ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
595 01/04/2558 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เชิญชวนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษกับเชฟหญิงที่มีมิชลินสตาร์มากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ณ ห้องอาหารสกาลินี อนุมัติแล้ว ดู   
596 26/03/2558 รมว.ทรัพยากรฯ ย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางของภาครัฐสร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
597 26/03/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อนุมัติแล้ว ดู   
598 26/03/2558 จ.สุรินทร์ และประเทศกัมพูชา ร่วมใจปลูกป่าอาเซียนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวชายแดนให้มีความสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
599 27/03/2558 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ติดตามงานสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
600 26/03/2558 เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมเตรียม นิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไทย เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ... อนุมัติแล้ว ดู   
601 26/03/2558 กรมอุทยานฯ ห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภททิ้งสมอเรือกระทบแนวปะการังอย่างเด็ดขาด อนุมัติแล้ว ดู   
602 26/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่สตูล เร่งขุดเจาะบ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
603 27/03/2558 จังหวัดตรัง ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ... อนุมัติแล้ว ดู   
604 27/03/2558 กรมทหารช่างราชบุรีปลูกป่าชายเลนตำบลคลองโคนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
605 26/03/2558 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557 ของ สวท.กทม. อนุมัติแล้ว ดู   
606 26/03/2558 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนช่วยเกษตรกรระยะ 3 เข้าครม.เศรษฐกิจ 30 มี.ค.นี้ก่อนเสนอครม.เห็นชอบ อนุมัติแล้ว ดู   
607 25/03/2558 จังหวัดนครปฐมสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ... อนุมัติแล้ว ดู   
608 25/03/2558 ไทยและบรูไนเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร อาหารฮาลาล การประมง อนุมัติแล้ว ดู   
609 26/03/2558 ก.วิทย์ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทยจัดแสดงกระตุ้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการประชุม ครม. ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
610 24/03/2558 กสทช. แนะกด *151# เพื่อตรวจสอบสถานะเลขหมายโทรศัพท์ในการลงทะเบียนพร้อมย้ำให้ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ในระบบเติมเงินก่อน 31 กรกฏาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
611 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ... อนุมัติแล้ว ดู   
612 19/03/2558 ปตท.เชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
613 19/03/2558 แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดโครงการโรงเรียนสร้างฝายในหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดชลบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
614 19/03/2558 ไทย เตรียม รายงานสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้นานาชาติรับรู้ในวันน้ำโลก พร้อม รับมอบสารจาก นายบัน คีมูน ... อนุมัติแล้ว ดู   
615 19/03/2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ แถลงผลการประชุมความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
616 20/03/2558 ส่วนราชการทำความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำของชาวบ้านอำเภอเมืองและอำเภอปากท่อ อนุมัติแล้ว ดู   
617 18/03/2558 นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ควบคู่กับหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
618 18/03/2558 จ.สตูล ประชุมคณะอนุกรรมกรป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
619 19/03/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนย้ายไม้พะยูง 568 ท่อนเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าตามมติ คสช. อนุมัติแล้ว ดู   
620 19/03/2558 ป่าไม้ประกาศห้ามเข้าอุทยานขณะที่ไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
621 19/03/2558 ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมจับกุมผู้ต้องหาที่เข้าลักลอบล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ... อนุมัติแล้ว ดู   
622 19/03/2558 ตะลึงพื้นที่ป่าอำเภอแจ้ห่มถูกบุกรุก ตัดต้นไม้ และเผาป่าสาเหตุหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
623 19/03/2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดอำเภอบางระจัน ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
624 19/03/2558 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเป็นกรณีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
625 19/03/2558 จ.สุรินทร์ จับมือ จ.บุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการ OTOP ไปจำน่ายผลิตภัณฑ์สานสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ราชอาณาจักรกัมพูชา อนุมัติแล้ว ดู   
626 19/03/2558 กรมชลประทาน จัดแผนรับมือน้ำทะเลหนุนสูง กันน้ำเค็มรุก ป้องน้ำดิบผลิตประปา อนุมัติแล้ว ดู   
627 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
628 17/03/2558 กระทรวงพลังงาน ยืนยันยังไม่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซออล์ 91 ในระยะอันใกล้ ระบุต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อนุมัติแล้ว ดู   
629 17/03/2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะปิโตเลียม อนุมัติแล้ว ดู   
630 18/03/2558 กระทรวงพลังงานซักซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
631 16/03/2558 เครือข่ายเยาวชน ศึกษาการทำงานศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
632 17/03/2558 สสจ.ตรัง จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
633 17/03/2558 จ.พะเยา จัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 อนุมัติแล้ว ดู   
634 18/03/2558 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า อนุมัติแล้ว ดู   
635 18/03/2558 ผอ.ชลประทานอยุธยา ทุ่มงบเกือบ 40 ล้านบาท สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
636 13/03/2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
637 13/03/2558 สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก : แล้งนี้ ระยอง ชลบุรี หายห่วง มีน้ำพอใช้ ไม่ขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
638 15/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อกำจัดดินโคลนและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
639 17/03/2558 เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อนุมัติแล้ว ดู   
640 18/03/2558 กรมทรัพยากรน้ำจัดโครงการภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ รวมพลังคืนความสุขให้คนในชาติ ที่จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติแล้ว ดู   
641 17/03/2558 มูลนิธิเพื่อไทย ติดตามความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อน ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
642 17/03/2558 การรีไซเคิลกล่องนม เพื่อเรา เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก อนุมัติแล้ว ดู   
643 17/03/2558 โครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" อนุมัติแล้ว ดู   
644 14/03/2558 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว ดู   
645 16/03/2558 จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายในเดือนมีนาคม อนุมัติแล้ว ดู   
646 16/03/2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
647 16/03/2558 จังหวัดตราด เปิดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
648 16/03/2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่นักเรียนแกนนำ อนุมัติแล้ว ดู   
649 16/03/2558 จ.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
650 16/03/2558 กระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจพบจุดความร้อนที่เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย กระจายตัวใน 50 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
651 12/03/2558 กรมการจัดหางาน แจ้งมติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ อนุมัติแล้ว ดู   
652 11/03/2558 รายงาน : จากเวทีสัมมนา เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
653 11/03/2558 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดตัวงานวิจัยเพื่อชุมชน ก๊าชชีวภาพจากผักตบชวา อนุมัติแล้ว ดู   
654 10/03/2558 รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ฝ่ายความมั่นคงสามารถคุมสถานการณ์ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
655 10/03/2558 สำนักงานพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เปิดโครงการรณรงค์งดเผาตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดภาวะโลกร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
656 10/03/2558 นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
657 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำงบปิดทองหลังพระ ใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเท่านั้น อนุมัติแล้ว ดู   
658 10/03/2558 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ อนุมัติแล้ว ดู   
659 10/03/2558 ร่างประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
660 10/03/2558 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
661 10/03/2558 ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแล้ว ดู   
662 10/03/2558 จังหวัดกระบี่ กำหนดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กระบี่สีขาว” อนุมัติแล้ว ดู   
663 10/03/2558 จ.ยะลาเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดึงนักเรียน 8 อำเภอในพื้นที่เข้าร่วม อนุมัติแล้ว ดู   
664 10/03/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
665 10/03/2558 รมว. พาณิชย์ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน เร่งขยายการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว อนุมัติแล้ว ดู   
666 09/03/2558 นรม. ชี้แจงกรณีเสียภาษีบ้านและที่ดิน ไม่ใช่จะเก็บในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอีก 1 -2 ปีข้างหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
667 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
668 10/03/2558 ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท อนุมัติแล้ว ดู   
669 10/03/2558 ข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
670 09/03/2558 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ทำนายการปลูกยางพาราใน 5 ปี ข้างหน้าของพังงา ลดลง และจะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
671 09/03/2558 จ.หนองคาย ประกวดจัดเมี่ยงปลาและแข่งขันกินปลา อนุมัติแล้ว ดู   
672 09/03/2558 เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี ไนท์บาซาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการค้า อนุมัติแล้ว ดู   
673 10/03/2558 รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ อนุมัติแล้ว ดู   
674 09/03/2558 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดประชุมหารือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศกลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
675 09/03/2558 อธิบดีกรมป่าไม้จี้เอาผิดคนบุกรุกยึดครองพื้นที่ป่าและเผาป่า อนุมัติแล้ว ดู   
676 09/03/2558 จ.มุกดาหาร ตำรวจชุดปราบปรามยึดไม้พะยูง 70 ท่อนในป่าละเมาะริมฝั่งโขง อนุมัติแล้ว ดู   
677 09/03/2558 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติในปี 2558 นี้ ต่อที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
678 09/03/2558 พาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ จับมือการค้าและชั่งตวงวัดลุยตรวจโรงบรรจุ และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค อนุมัติแล้ว ดู   
679 09/03/2558 กบง.มีมติคงราคาขายปลีกแอลพีจีไว้ที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันทุกประเภท อนุมัติแล้ว ดู   
680 26/02/2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อบรมเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน รุ่นที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
681 20/02/2558 เวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนได้สิ้นสุดลงแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
682 20/02/2558 นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าผลักดันพื้นที่เกษตรเข้าสู่ระบบชลประทานให้ได้ 30 ล้านไร่ ในปี 2559 อนุมัติแล้ว ดู   
683 26/02/2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างร่วมกับ ศอ.ปส.จังหวัดพังงา ตรวจปัสสาวะนักเรียน 163 คน ปลอดฉี่สีม่วง อนุมัติแล้ว ดู   
684 23/02/2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อนุมัติแล้ว ดู   
685 23/02/2558 ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
686 22/02/2558 ภาคเอกชนผู้ผลิตไบโอเอทานอลใน จ.อุบลราชธานี สร้างมูลค่าการซื้อขายมันสำปะหลัง 5 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
687 23/02/2558 คณะวิทยาการจัดการ มข. จัดการอบรมหลักสูตร “กรีน อินโนเวชั่น” GREEN INNOVATION อนุมัติแล้ว ดู   
688 23/02/2558 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 แนะเกษตรกร ให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสดแทนการเผาตอซังพืช อนุมัติแล้ว ดู   
689 24/02/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
690 25/02/2558 เกษตรฯ ลุยศึกษาเทรนด์ตลาดสินค้าเกษตร-อาหารไทยใน อียู กรอบ 5 ปี มุ่งศึกษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าสด - แปรรูป ครอบคลุม 9 รายการ อนุมัติแล้ว ดู   
691 13/02/2558 ผบ.ทบ.เผย ผลการชี้แจงต่อผู้ช่วยทูตทหารเป็นไปด้วยดี พร้อมมอบแม่ทัพภาค 1 เร่งทำความเข้าใจบุคคลที่ยังเห็นต่าง อนุมัติแล้ว ดู   
692 13/02/2558 BEDO และกรมหม่อนไหม เร่งผลักดันไหมไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
693 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายทะเล เร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาด อนุมัติแล้ว ดู   
694 13/02/2558 นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานพูดคุยทำความเข้าใจอดีตนายกรัฐมนตรีที่คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 อนุมัติแล้ว ดู   
695 13/02/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พังงาย้ำเตือนระวังหน้าแล้งโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ อนุมัติแล้ว ดู   
696 13/02/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แนะยึดค่านิยมไทยสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ในวันวาเลนไทน์ อนุมัติแล้ว ดู   
697 13/02/2558 “หมอรัชตะ” หนุนคน สธ. ออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี ป้องกันโรควิถีชีวิตเยือน อนุมัติแล้ว ดู   
698 12/02/2558 กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อนุมัติแล้ว ดู   
699 12/02/2558 รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อนุมัติแล้ว ดู   
700 13/02/2558 กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ คุมเข้มท้องถิ่น ต้องจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาทุจริตตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
701 11/02/2558 สนง.กปร. และโครงการชลประทานน่าน จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝายอ่างเก็บน้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
702 11/02/2558 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ จัดทำโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่ลำห้วยปลาแดก อ.เมือง อนุมัติแล้ว ดู   
703 12/02/2558 ก.พลังงาน โชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทย "รถบรรทุกเชื้อเพลิง 2 ระบบ NGV และ E85" เพิ่มทางเลือกภาคขนส่ง อนุมัติแล้ว ดู   
704 11/02/2558 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ด้วยกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ อนุมัติแล้ว ดู   
705 11/02/2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
706 12/02/2558 กระทรวงพลังงาน แนะนำรถบรรทุกต้นแบบสามารถใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบได้สำเร็จ ทั้งดีเซลและเอ็นจีวี เผยสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุมัติแล้ว ดู   
707 12/02/2558 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 แม่ฮ่องสอนลุยตัดทำลายไร่ฝิ่นชายแดนแม่ฮ่องสอน อนุมัติแล้ว ดู   
708 12/02/2558 อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
709 11/02/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
710 11/02/2558 ชมรมคนรักในหลวง ทำพิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อนุมัติแล้ว ดู   
711 09/02/2558 ศอ.บต.เดินหน้า ขับเคลื่อน “โครงการตำบลเอาชนะยาเสพติด” พร้อมประชุม ซักซ้อมให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติแล้ว ดู   
712 10/02/2558 สสจ.ยะลา จัดกิจกรรม รักษ์สุขภาพ รักถิ่นเกิด เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุมัติแล้ว ดู   
713 30/01/2558 กรมที่ดิน เน้นย้ำมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ร้อยละ 0.01 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อนุมัติแล้ว ดู   
714 30/01/2558 ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเร่งยื่นแบบ บช.1 ต่อสรรพากรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
715 05/02/2558 สรรพากร พัฒนาแอพพลิเคชั่น “อาดี สมาร์ท แท็ก” เพิ่มความสะดวกการชำระภาษีผ่าน Smart Phone และ Tablet อนุมัติแล้ว ดู   
716 02/02/2558 จังหวัดยโสธร รณรงค์งดเผาตอซังพืช ลดภาวะโลกร้อน สร้างวิถีการผลิตพืชปลอดภัย ไร้สารพิษแบบยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
717 05/02/2558 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราชา ให้ผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอกันตัง อนุมัติแล้ว ดู   
718 05/02/2558 ทสจ.สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนแจ้งวิทยา จัดกิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
719 05/02/2558 สำนักชลประทานที่ 14 ยืนยันสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีเพียงพอต่อความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
720 05/02/2558 จ.สุรินทร์ พบอุบัติเหตุทางถนนเดือนมกราคมมีปัญหารถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกมากที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
721 05/02/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กำชับหน่วยงานความมั่นคงป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
722 05/02/2558 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ คืนคนดีสู่สังคม อนุมัติแล้ว ดู   
723 03/02/2558 จ.ระนองชี้แจงผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แก้วิกฤตขาดแคลน อนุมัติแล้ว ดู   
724 03/02/2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของภาคการผลิต การส่งออก อนุมัติแล้ว ดู   
725 03/02/2558 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาทจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
726 03/02/2558 ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
727 02/02/2558 รงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ นำเสนอโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ ณ ห้องอาหารสกาลินีและพูลบาร์บนชั้นดาดฟ้าแลพส์ อนุมัติแล้ว ดู   
728 02/02/2558 โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนฉลองวาเลนไทน์ในธีม ‘แบล็ควาเลนไทน์’ ที่ห้องอาหารดีไลท์ อนุมัติแล้ว ดู   
729 30/01/2558 โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ นำเสนอโปรโมชั่นคราฟท์เบียร์จากอิตาลีโอมาย่า L’Olmaia ที่โมเสกพูลบาร์ อนุมัติแล้ว ดู   
730 30/01/2558 รงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนดื่มคราฟท์เบียร์ชื่อดังจากอิตาลี L’Olmaia โอมาย่าที่ห้องอาหารมอนโด อนุมัติแล้ว ดู   
731 29/01/2558 จังหวัดบึงกาฬ มอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร ในตำบลโนนสว่าง ตำบลบึงกาฬ อนุมัติแล้ว ดู   
732 23/01/2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถจักดีเซลไฟฟ้าล๊อตแรก จากบริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
733 26/01/2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร ณ โครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
734 27/01/2558 จ.ตรัง จัดงาน “วันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
735 28/01/2558 ผู้ว่าฯ ยะลา มอบทุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่ม 108 ทุน สนับสนุนการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
736 28/01/2558 ร้อยเอ็ดเปิดโครงการ “มนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด” กำจัดผักตบชวา คลองสวย น้ำใส ขานรับนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
737 22/01/2558 กระทรวงพลังงาน คาดการณ์แนวโน้วราคาดีเซลอาจปรับลดลงได้อีกภายหลังมีการปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล จากบี 7 เป็นบี 3.5 อนุมัติแล้ว ดู   
738 22/01/2558 สภาประชาชนพะเยา ยื่นหนังสือชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หวั่น รบ.เสียเปรียบ ปชช.ไม่ได้ประโยชน์ อนุมัติแล้ว ดู   
739 23/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน และการเกษตร เขตทุ่งครุ เพื่อสร้างให้กรุงเทพฯ อนุมัติแล้ว ดู   
740 23/01/2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน อนุมัติแล้ว ดู   
741 26/01/2558 พลังงานจังหวัดจันทบุรี ขยายเวลาให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิม อนุมัติแล้ว ดู   
742 24/01/2558 เขาหลวงมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 36 เมกกะวัตต์ พื้นที่บริเวณ รอบเขาผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าย่อย 215 แห่ง อนุมัติแล้ว ดู   
743 26/01/2558 โครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” อนุมัติแล้ว ดู   
744 26/01/2558 กทม.เตรียมพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
745 26/01/2558 กกพ.เร่งดำเนินการการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามมติที่ประชุม กพช. อนุมัติแล้ว ดู   
746 27/01/2558 ทีมวิจัย ม.อ. สำรวจเทือกเขาหลวงพบว่าปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าพื้นที่ราบ 20-30% อนุมัติแล้ว ดู   
747 27/01/2558 เทศบาลตำบลนาโป่งศึกษาพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล อนุมัติแล้ว ดู   
748 28/01/2558 รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "มองทิศทางพลังงานไทยผ่านแผน PDP" อนุมัติแล้ว ดู   
749 28/01/2558 กนง.มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี อนุมัติแล้ว ดู   
750 28/01/2558 ปตท.เปิดตัว PTT WEcoZI ต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
751 28/01/2558 ชาวพะเยาเฮ! ภายในปี 58 ขยายหน่วยบริการทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ ลดป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อนุมัติแล้ว ดู   
752 28/01/2558 รมว.แรงงาน ยืนยันพร้อมรักษาประโยชน์ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
753 28/01/2558 พม. เร่งตรวจสอบขอทานหญิงชาวจังหวัดปราจีนบุรีมีรายได้สี่หมื่นกว่าบาท ตัวเลขขอทานเพิ่ม ๗๙ คน หลังปฏิบัติการวันที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
754 28/01/2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” อนุมัติแล้ว ดู   
755 26/01/2558 วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง” อนุมัติแล้ว ดู   
756 26/01/2558 พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
757 26/01/2558 บสย. วาง 4 กรอบแผนงาน ตอบสนองแผนรัฐ ดิจิทัล อีโคโนมี – ส่งเสริม SMEs ลงทุนเขตศก.พิเศษ แก้ปมแบงก์ “ปลดล็อก” ข้อจำกัด กฎหมายค้ำประกัน อนุมัติแล้ว ดู   
758 26/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อนุมัติแล้ว ดู   
759 21/01/2558 อำเภอทับปุดขยายผลโครงการนำร่อง “ชุมชนแห่งความจงรักภักดี” ร่วมปกป้องสถาบันหมู่ที่ 3 บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
760 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
761 20/01/2558 จังหวัดเลย แถลงข่าวการจัดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
762 20/01/2558 ปชส.สุรินทร์ นำสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อนุมัติแล้ว ดู   
763 20/01/2558 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง และเศษพืชลงไปในดิน แทนการเผา ในการลดหมอกควันและฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาลดภาวะโรคร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
764 21/01/2558 จ.สุพรรณบุรี รณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
765 20/01/2558 กรุงเทพมหานคร เปิดแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560 ผลักดันเป็นมหานครสิ่งแวดล้อมอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
766 20/01/2558 ผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร รุกพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
767 13/01/2558 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชุมป้องกันน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรม อนุมัติแล้ว ดู   
768 14/01/2558 กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานกาณ์ภัยแล้งฤดูกาลหน้าไว้เป็นอย่างดี มั่นใจให้ความเชื่อเหลือประชาชนได้ทันที อนุมัติแล้ว ดู   
769 15/01/2558 จังหวัดสกลนครเร่งดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข สกลนคร ระยะที่ 2 อย่างเร่งด่วน อนุมัติแล้ว ดู   
770 16/01/2558 เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขื่อนฯ อนุมัติแล้ว ดู   
771 19/01/2558 กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ยืนยันไม่สามารถปล่อยน้ำให้กับชาวนาได้ หวั่น 4 เดือนข้างหน้าจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก อนุมัติแล้ว ดู   
772 20/01/2558 รายงาน : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
773 08/01/2558 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มิติสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค อนุมัติแล้ว ดู   
774 08/01/2558 รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบุรี ระบุผลจากการดำเนินการในรอบ 6 อนุมัติแล้ว ดู   
775 01/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มั่นใจสถานการณ์ประเทศไทย ในปี 2558 เศรษฐกิจจะเติบโต อนุมัติแล้ว ดู   
776 21/01/2558 จ.ร้อยเอ็ด ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเหตุภัยหนาวครบ 20 อำเภอ อนุมัติแล้ว ดู   
777 20/01/2558 นายกรัฐมนตรีระบุโครงการรถไฟทางคู่กับจีน อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด อนุมัติแล้ว ดู   
778 20/01/2558 ครม.เห็นชอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน 50,000 ตัน เสริมสภาพคล่องการบริโภคในประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
779 19/01/2558 จ.นครศรีธรรมราช มอบข้าวสารรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอปากพนัง อนุมัติแล้ว ดู   
780 19/01/2558 รองนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อย่างเป็นทางการ เชื่อจะทำให้อัตราการว่างงานลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
781 19/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ การระบายข้าวล๊อตแรก 1 ล้านตันในปลายเดือนมกราคมนี้ จะไม่กระทบกับราคาตลาด อนุมัติแล้ว ดู   
782 19/01/2558 ประมงจังหวัดตรัง แจ้งให้ชาวประมงมาจดทะเบียนเรือ และขออนุญาตใช้เครื่องมือประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
783 19/01/2558 ประธานหอการค้ากลุ่มอันดามัน ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวโดยการขยายเส้นทางและขยายสนามบิน อนุมัติแล้ว ดู   
784 19/01/2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่ข้างทำเนียบรัฐบาล ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อนุมัติแล้ว ดู   
785 19/01/2558 ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
786 19/01/2558 รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเลื่อนการเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อประท้วงที่ไม่ยอมลดปริมาณการผลิตน้ำมัน อนุมัติแล้ว ดู   
787 19/01/2558 กลุ่มโอเปกระบุว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มจะดิ่งลงไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปีนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
788 19/01/2558 รายงานพิเศษ : คืนความสุขให้ประชาชนในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อนุมัติแล้ว ดู   
789 19/01/2558 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเสวนาแก้ปัญหาดินเค็มที่ อ.เมือง จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
790 19/01/2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ฟื้นฟูหญ้าทะเล ภายใต้โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทะเลตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
791 19/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
792 19/01/2558 "สตูลฟอสซิล เฟสติวัล" ครั้งที่ 2 สุดอลังการ อนุมัติแล้ว ดู   
793 19/01/2558 เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ เดือดร้อนหนัก นาข้าวขาดแคลนน้ำ แห้งแล้งติดต่อกันยาวนาน อนุมัติแล้ว ดู   
794 16/01/2558 ครูนกเล็ก-จีรภัทร์ : ครูสุดซ่าบนโลกโซเชียล อนุมัติแล้ว ดู   
795 16/01/2558 ครูวิเชียร ไชยบัง : “จิตศึกษา” สู่ความงอกงามทางการเรียนรู้ อนุมัติแล้ว ดู   
796 16/01/2558 ว่าที่ ร.ต.ปณิธาน รัตนธรรม : ICT สร้างสรรค์จากเด็กดอย อนุมัติแล้ว ดู   
797 16/01/2558 ครูวรรณภร ประสานนาม : สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
798 16/01/2558 ด.ต.ภาสกร ยี่โถหุ่น : ครูตำรวจต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
799 16/01/2558 อ.กษมาพร เข็มสันเทียะ : กระบวนการสะเต็มศึกษาผ่าน “ข้าวจี่” อนุมัติแล้ว ดู   
800 16/01/2558 ครูหสต์กมล ดวงมณี : Best English Teacher อนุมัติแล้ว ดู   
801 16/01/2558 อ.ลัดดา จุลวงศ์ : วิชาพลังงานทดแทน อนุมัติแล้ว ดู   
802 16/01/2558 ครูสมปอง เผ่ากัณหา : เมื่อวิทยาศาสตร์กระโดดโลดเต้น อนุมัติแล้ว ดู   
803 16/01/2558 อ.นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ : ห้องเรียนประดิษฐกรรม (DSIL FabLab@School) อนุมัติแล้ว ดู   
804 16/01/2558 ครูพลอย โปษะกฤษณะ : ค่ายสร้างคน อนุมัติแล้ว ดู   
805 16/01/2558 ครูชัย อุทัยธรรม : หุ่นละครมือ การเรียนรู้ผ่านศิลปะไทย อนุมัติแล้ว ดู   
806 16/01/2558 อ.รัชยา สุพโปฎก : Patai’s Styles อนุมัติแล้ว ดู   
807 16/01/2558 ดร.วิทิต รัชชตาตะนนท์ : หลักสูตรบ่มเพาะชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
808 16/01/2558 อ.อดิเรก สมบัติวงค์ : ลวดลายไทยต่อเส้นสายงานประพันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
809 16/01/2558 อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ : EP ผสานข้อดีสองวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว ดู   
810 16/01/2558 อ.ยุทธ จุฬารักษ์ : e-book สื่อสร้างสรรค์ศิลป์ อนุมัติแล้ว ดู   
811 16/01/2558 อ.จินตนา อำนาจวรรณพร : รักภาษาไทย รักความเป็นไทย อนุมัติแล้ว ดู   
812 16/01/2558 อ.วรวิทย์ ไชยวงศ์คต: คาบคอมสั่งคัท เมื่อคุณครูสอนนักเรียนทำหนังสั้น อนุมัติแล้ว ดู   
813 16/01/2558 อ.โยธิน หวังทรัพย์ทวี : ฉันทศึกษา เรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตน อนุมัติแล้ว ดู   
814 16/01/2558 ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง : เสริมสร้างพัฒนาการ อนุบาลแข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
815 16/01/2558 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ : นวัตกรรมสายอาชีพสู่โรงเรียนประถม อนุมัติแล้ว ดู   
816 16/01/2558 อ.สุรพล ธรรมร่มดี : สอนเป็นคน จนเป็นครู อนุมัติแล้ว ดู   
817 16/01/2558 อ.สายยันต์ สมพงษ์ : โค้ชและครู คือผู้นำทาง อนุมัติแล้ว ดู   
818 16/01/2558 อ.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ : สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบฉลาดรอบตัว อนุมัติแล้ว ดู   
819 16/01/2558 อ.วิริยะ สุสุทธิ : การแทงหยวก วิชาภูมิปัญญา อนุมัติแล้ว ดู   
820 16/01/2558 อ.วิภา เกตุเทพา : ครูแนะแนว ครูผู้ช่วยชีวิต อนุมัติแล้ว ดู   
821 16/01/2558 ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ : ปลูกฝังวิชาการ ปลูกฝังจิตสำนึก อนุมัติแล้ว ดู   
822 16/01/2558 โรงเรียนทางเลือกในรั้ววัด อนุมัติแล้ว ดู   
823 16/01/2558 ความลงตัวของศิลปะและเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว ดู   
824 16/01/2558 ครูอุสมาน ดอเลาะ อนุมัติแล้ว ดู   
825 16/01/2558 ครูสงวน บัวเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
826 16/01/2558 ครูวรพงษ์ ขุนพรม อนุมัติแล้ว ดู   
827 16/01/2558 ครูยุพา วงศ์สุวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
828 16/01/2558 สร้างคนบนแนวทาง “ฉันทศึกษา” อนุมัติแล้ว ดู   
829 16/01/2558 พลังงานสะอาดสร้างได้ด้วยตัวเอง อนุมัติแล้ว ดู   
830 16/01/2558 ครูพรรณี สังข์ทอง อนุมัติแล้ว ดู   
831 16/01/2558 อาจารย์พรรณี ประยุง : วิทยาศาสตร์ บทเรียนที่ออกแบบได้ อนุมัติแล้ว ดู   
832 16/01/2558 ภาษาจีนสำหรับเด็ก สนุกเรียนรู้ สู่ตลาดโลก อนุมัติแล้ว ดู   
833 16/01/2558 โรงเรียนไผ่นอกกอ ต้นอ่อนของชุมชนคนดี อนุมัติแล้ว ดู   
834 16/01/2558 โอกาสของชีวิต เพื่อศิษย์พระดาบส อนุมัติแล้ว ดู   
835 16/01/2558 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ อนุมัติแล้ว ดู   
836 16/01/2558 เรื่องเพศ...รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ อนุมัติแล้ว ดู   
837 16/01/2558 วรรณศิลป์ไทยพันธุ์ใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
838 16/01/2558 ครูเพลงอีแซวท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน อนุมัติแล้ว ดู   
839 16/01/2558 การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
840 16/01/2558 “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” อ.สำรวย ศิลาหิรัญ อนุมัติแล้ว ดู   
841 16/01/2558 กำไรจากการแบ่งปัน...รางวัลแห่งความภูมิใจ อนุมัติแล้ว ดู   
842 16/01/2558 “เราดูเขา เขาดูเรา” การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีที่สิ้นสุด อนุมัติแล้ว ดู   
843 16/01/2558 “คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด” อ.จิราภรณ์ เอราวรรณ อนุมัติแล้ว ดู   
844 16/01/2558 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
845 16/01/2558 ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
846 16/01/2558 นายวีระศักดิ์ สาระผล ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
847 16/01/2558 นายผดุง สุริยะ ผู้บริหารดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
848 16/01/2558 นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
849 16/01/2558 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
850 16/01/2558 นายสมศักดิ์ กลับหอม ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
851 16/01/2558 นางไสว อุ่นแก้ว ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
852 16/01/2558 นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูดีเด่นปี 2553 อนุมัติแล้ว ดู   
853 16/01/2558 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
854 16/01/2558 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
855 16/01/2558 นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
856 16/01/2558 นายทอง วิริยะจารุ ผู้บริหารดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
857 16/01/2558 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
858 16/01/2558 นางสมปอง ตรุวรรณ์ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
859 16/01/2558 นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
860 16/01/2558 นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
861 16/01/2558 นายทิวา จันทรานุกูล ครูดีเด่นปี 2552 อนุมัติแล้ว ดู   
862 16/01/2558 นายเสริม คงประเสริฐ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
863 16/01/2558 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
864 16/01/2558 ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
865 16/01/2558 นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
866 16/01/2558 นายเสกสรร กาวินชัย ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
867 16/01/2558 นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
868 16/01/2558 นายพลศักดิ์ เผ่ากันทรากร ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
869 16/01/2558 นายจตุรพัฒน์ วิไลรัตน์ ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
870 16/01/2558 นางจุรี โก้สกุล ครูดีเด่นปี 2551 อนุมัติแล้ว ดู   
871 15/01/2558 ราคายางพาราตกต่ำ ต.หนองบัวลำภู รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
872 15/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบบสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุด อนุมัติแล้ว ดู   
873 15/01/2558 จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
874 13/01/2558 รัฐบาลเตรียมจัดโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพโดยนำผลผลิตกล้วยไม้จากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มวันจันทร์ที่ 19 มกราคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
875 13/01/2558 นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดยุบธนาคารอิสลาม แต่จะช่วยทำให้ระบบดี อนุมัติแล้ว ดู   
876 13/01/2558 นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
877 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักและห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
878 15/01/2558 จ.สุรินทร์เตือนอากาศหนาวเย็น ระวังโรคปอดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อนุมัติแล้ว ดู   
879 15/01/2558 จังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
880 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์อากาศหนาวต่อเนื่อง ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำเข้าเสื้อผ้ามือสองจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
881 15/01/2558 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เตือนประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
882 15/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ เตือนหน้าหนาว ผิงไฟระมัดระวังเกิดไฟไหม้บ้านเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
883 15/01/2558 ททท.ตรัง นำสื่อมวลชนร่วมสำรวจถ้ำเลสเตโกดอนและร่วมงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
884 15/01/2558 จังหวัดสระแก้วเปิด “งานชมพู่หวานและของดีคลองหาด ประจำปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
885 15/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร อนุมัติแล้ว ดู   
886 15/01/2558 พิธีเปิดงาน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" อนุมัติแล้ว ดู   
887 13/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยัน เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ อนุมัติแล้ว ดู   
888 12/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
889 13/01/2558 กระทรวงศึกษาธิการ : ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อนุมัติแล้ว ดู   
890 13/01/2558 กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสินค้าด้อยคุณภาพทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
891 13/01/2558 เกษตรฯ – พาณิชย์จับมือถกแผนปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
892 13/01/2558 ไทย-เมียนมาร์ จับมือแน่นเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิด เร่งร่วมมือการค้า-ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อนุมัติแล้ว ดู   
893 13/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อนุมัติแล้ว ดู   
894 14/01/2558 สำนักงานประมงจังหวัดสตูลให้บริการออกใบอนุญาตทำการประมง และจดทะเบียนเรือประมง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
895 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
896 14/01/2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว พระราชทานเสื้อกันหนาว 500 ตัว แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่ จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
897 14/01/2558 เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา เตรียมผันน้ำลงอ่างสำรอง รับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด อนุมัติแล้ว ดู   
898 14/01/2558 ปปส. ภาค 3 เชิญสื่อมวลชนสุรินทร์ทุกแขนงร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
899 14/01/2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจ้งเตือนประชาชนห้ามซื้อขายงาช้าง ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
900 12/01/2558 สธ.เดินหน้าร่างกฎหมายยาสูบอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ยันไม่กระทบเกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
901 13/01/2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบภัยหนาวทั้งจังหวัด ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 7 หมื่นคน อนุมัติแล้ว ดู   
902 13/01/2558 สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์ล้มป่วยและตายในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
903 09/01/2558 พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง แห่ร่วมงานบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 อนุมัติแล้ว ดู   
904 09/01/2558 จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
905 10/01/2558 รมช.คมนาคม ระบุ การพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี จะส่งผลดีต่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
906 07/01/2558 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังสามัคคี ปกครองท้องที่ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ” อนุมัติแล้ว ดู   
907 05/01/2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
908 12/01/2558 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 880 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
909 06/01/2558 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดน่าน สรุปอุบัติเหตุสะสม 7 วัน อุบัติเหตุ 50 อนุมัติแล้ว ดู   
910 06/01/2558 จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
911 06/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
912 07/01/2558 ส.ส.อังกฤษ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
913 07/01/2558 จ.ชัยภูมิจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
914 07/01/2558 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการปลูกป่าพะยูง สานต่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 90 ล้านต้น อนุมัติแล้ว ดู   
915 07/01/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการชลประทานระบบท่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร อนุมัติแล้ว ดู   
916 08/01/2558 ตลอดช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
917 08/01/2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
918 11/01/2558 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และฟันรันเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 4" อนุมัติแล้ว ดู   
919 11/01/2558 จังหวัดชุมพร จัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป คืนความสุขให้คนในชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
920 12/01/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แถลงข่าว นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 "เทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน" อนุมัติแล้ว ดู   
921 09/01/2558 น่าน ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการรักษ์ป่าน่าน ระยะที่ 2 “สร้างป่า สร้างรายได้” ตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
922 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
923 12/01/2558 จังหวัดเพชรบูรณ์มอบบ้านสงฆ์เอื้ออาทรหลังที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
924 12/01/2558 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อนุมัติแล้ว ดู   
925 12/01/2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์กำหนดมอบผ้าห่มพระราชทาน ที่จังหวัดแพร่ อนุมัติแล้ว ดู   
926 07/01/2558 จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ ผู้ว่า ฯ สัญจร เยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าทราย อนุมัติแล้ว ดู   
927 08/01/2558 จังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
928 09/01/2558 จ.สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐให้ชาวตำบลแกใหญ่ 117 ครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
929 10/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
930 12/01/2558 นายอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ เชิญชมงานมหัศจรรย์ของดี วิถีจอมพระ 21-23 มกราคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
931 12/01/2558 ศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วร้อยละ 99.88 อนุมัติแล้ว ดู   
932 12/01/2558 ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม รับงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย คสช. 1 แสนบาท นำลูกบ้านปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ พร้อมทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่กัน อนุมัติแล้ว ดู   
933 12/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง แนะประชาชนใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
934 08/01/2558 ทีซีแอล คอมมูนิเคชั่น ร่วมฟื้นแบรนด์ Palm กลับมาผงาดอีกครั้ง อนุมัติแล้ว ดู   
935 05/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูล 7 แสนกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
936 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
937 06/01/2558 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เผยการส่งออกปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.2 ประเมิน ส่งออกปี 2558 โตได้ร้อยละ 2.5 ระบุ เศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2558 น่าเป็นห่วง จากปัจจัยราคาน้ำมัน ค่าเงิน และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา อนุมัติแล้ว ดู   
938 06/01/2558 การค้าชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เดือนเดียวเกินดุลเกือบ 1 ร้อยล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
939 06/01/2558 กรมการค้าต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการใช้สิทธิ JTEPA ลงนามจัดสรรโควตานำเข้าเหล็กปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
940 06/01/2558 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 6 แสน กก. ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
941 06/01/2558 จ.ชุมพรตรวจเข้มรถทัวร์พบคนขับหลายคันเสพใบกระท่อม สี่คูณร้อย อนุมัติแล้ว ดู   
942 06/01/2558 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรพรมแดนไทย-มาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวดป้องกันลักลอบขนน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
943 06/01/2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน เตรียมใช้โอกาสดีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างราคาทั้งน้ำมัน แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อนุมัติแล้ว ดู   
944 07/01/2558 ราคาน้ำมันโลกร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือนที่ 47.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
945 07/01/2558 ราคาน้ำมันร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่งครั้งใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
946 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
947 07/01/2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2558 นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
948 07/01/2558 กทท.ประกาศปรับลดราคาค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง อนุมัติแล้ว ดู   
949 07/01/2558 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
950 07/01/2558 ที่ประชุม กบง. กำหนดโครงสร้างราคาแก๊สแอลพีจีใหม่ เพื่อให้สะท้อนต้นทุน อนุมัติแล้ว ดู   
951 08/01/2558 การค้าภายในจ.อุทัยธานี จัดมหกรรมธงฟ้า มีประชาชนสนใจต่อแถวซื้อสินค้าจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
952 06/01/2558 จ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาโคกภูตากา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อนุมัติแล้ว ดู   
953 08/01/2558 ปั๊มน้ำมันยะลาคึกคัก ประชาชนนำรถเติมน้ำมันต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
954 06/01/2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฏหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 9 ฉบับ อนุมัติแล้ว ดู   
955 06/01/2558 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
956 06/01/2558 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กรณีหญิงวัย ๕๖ ปี ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ขอความช่วยเหลือลูกชายวัย ๒๐ ปี ร่างกายท่อนล่างพิการ ครอบครัวยากจน ไม่เงินรักษา อนุมัติแล้ว ดู   
957 06/01/2558 กระทรวงมหาดไทย เผยผลการให้บริการประชาชน “ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง” ในช่วงปีใหม่กว่า 1.5 แสนราย อนุมัติแล้ว ดู   
958 07/01/2558 จ.สุรินทร์ เร่งตรวจสอบและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
959 30/12/2557 จังหวัดชุมพรเตือนระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน อนุมัติแล้ว ดู   
960 06/01/2558 จังหวัดชุมพรจัดมหกรรมอาชีพชุมพรสู่อาเซียน 19 - 20 มกราคม ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
961 06/01/2558 สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรวม 23 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
962 25/12/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
963 05/01/2558 รัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
964 06/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ จัดเคมเปญใหญ่มอบ 3 เมนูของขวัญปีใหม่ ในโครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อนุมัติแล้ว ดู   
965 05/01/2558 รมช.อำนวย หารือแนวทางบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ พร้อมเร่งพัฒนาตลาดยางพารา และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
966 30/12/2557 ออมสิน ส่งความสุขรับปีใหม่ 2558 เปิดบริการ “สินเชื่อคืนความสุข” วงเงินกู้ 15,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 1 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
967 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุม FAO ผลักดันมาตรการป้องกันและขจัดการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตด้านเกษตรที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม หวังสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก อนุมัติแล้ว ดู   
968 30/12/2557 ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 และตลอดปีงบประมาณ 2557 ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) อนุมัติแล้ว ดู   
969 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานเกษตรกำแพงแสน 2557 มุ่งเน้นนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านพืช สัตว์ ประมง รองรับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
970 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือความร่วมมือการค้ากับรัสเซีย เน้นด้านประมงและคุณภาพสินค้าเกษตร เตรียม MOU 3 ฉบับ หวังเปิดโอกาสการค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่าส่งออก ปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
971 30/12/2557 รัฐบาลเพิ่มวงเงินค่ารักษา “ผู้ประสบภัยจากรถ” 3 หมื่นบาท มีผลใช้ตั้งแต่ 25 ธ.ค.57 อนุมัติแล้ว ดู   
972 30/12/2557 กระทรวงเกษตรฯ จับมือเนคเทค เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
973 30/12/2557 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ หารือสภาการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยางทั้งระบบ หวังแก้ไขปัญหาและปฏิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร อนุมัติแล้ว ดู   
974 30/12/2557 ธอส.เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.87% มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
975 30/12/2557 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เติมเงินสำรองค่าผ่านทาง โดยเฉพาะข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ อนุมัติแล้ว ดู   
976 05/01/2558 ศปถ.ตรวจเข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย “เมา-เร็ว-ตัดหน้า” เน้นดูแลจุดเสี่ยงถนนสายหลักและทางลัดผ่านจุดตัดทางรถไฟ อนุมัติแล้ว ดู   
977 05/01/2558 กระทรวงคมนาคมเตรียมนำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายทาง เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว ดู   
978 31/12/2557 กทม. เตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถาน และสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
979 05/01/2558 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดฮวบหลังจีนลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเชียงรุ้ง อนุมัติแล้ว ดู   
980 01/01/2558 จ.ปัตตานี สรุปสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดน้ำท่วมขังกำลังลดระดับ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
981 01/01/2558 สำนักงานโครงการชลประทานนนทบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดนนทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
982 01/01/2558 จ.นนทบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
983 01/01/2558 เขื่อนบางลางยะลา ยังคงต้องระบายน้ำต่อเนื่องแต่ลดระดับลง ส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มมีระดับลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
984 31/12/2557 จ.ยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัย 14 วัน อนุมัติแล้ว ดู   
985 05/01/2558 รมว.มหาดไทยกำชับจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดอย่างทั่วถึง อนุมัติแล้ว ดู   
986 02/01/2558 เขื่อนบางลางปิดประตูระบายน้ำแล้ว หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเข้าสู่ระดับปกติ อนุมัติแล้ว ดู   
987 31/12/2557 ภาคเกษตรปี 2557 ขยาย 1.2 เตือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า เกษตรฯ พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด อนุมัติแล้ว ดู   
988 03/01/2558 จังหวัดสุรินทร์ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ประจำเดือนธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
989 05/01/2558 รายงานพิเศษ โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ อนุมัติแล้ว ดู   
990 05/01/2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการเก็บเกลือหิมะออกจากพื้นที่โครงการ Think Park อนุมัติแล้ว ดู   
991 02/01/2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เตือนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ระวังพบเจอสัตว์ป่า อนุมัติแล้ว ดู   
992 01/01/2558 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
993 31/12/2557 จังหวัดตรัง เปิดโครงการ “รักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนสวยงาม” อนุมัติแล้ว ดู   
994 05/01/2558 กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะร่วมบริการ บขส. ลงอีก 2 สตางค์ต่อกิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
995 05/01/2558 สปช.มีมติเห็นชอบโครงการปฏิรูปเร็วที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เสนอโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี อนุมัติแล้ว ดู   
996 05/01/2558 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเงินเฟ้อปีที่ผ่านมาต่ำกว่ากรอบที่คาดการณ์ โดยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.89 อนุมัติแล้ว ดู   
997 02/01/2558 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งสถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้าของไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
998 02/01/2558 ราคาน้ำมันขยับขึ้นในตลาดเอเชียระหว่างการซื้อขายครั้งแรกของปี อนุมัติแล้ว ดู   
999 02/01/2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน” อนุมัติแล้ว ดู   
1000 02/01/2558 พลังงานจังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานแก่องค์กร หน่วยงาน และประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1001 31/12/2557 จังหวัดอุบลราชธานี หันมาออกกำลังกายและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1002 05/01/2558 กกล.รส.จทบ.น่าน สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายแหล่งจำหน่ายยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1003 05/01/2558 ปปส.ภาค 5 เผยยาบ้า 5 ล้านเม็ดซุกชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
1004 05/01/2558 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกีฬาสระฮางเกมส์ ครั้งที่ 17 ต้านยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1005 05/01/2558 สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผลงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติด อนุมัติแล้ว ดู   
1006 05/01/2558 ตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จับกุมขบวนการค้ายาบ้าพร้อมผู้ต้อง 6 คน ยาบ้า 10,000 เม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1007 03/01/2558 ฉก.นย.ตราด กำชับกำลังพลตรวจเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน อนุมัติแล้ว ดู   
1008 01/01/2558 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ปีการศึกษา 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1009 31/12/2557 รมช.คมนาคม กำชับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และยาเสพติด ของพนักงานขับรถสาธารณะทุกคน อนุมัติแล้ว ดู   
1010 31/12/2557 ตำรวจภูธรปางมะผ้า ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1011 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2557/58 และปี 2558 พร้อมเร่งพัฒนาข้อมูลในเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ อนุมัติแล้ว ดู   
1012 05/01/2558 กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร หวังช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ส่วนยางพารามีการรับซื้อและเตรียมส่งออกตามออเดอร์อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1013 09/04/2552 พลเมืองดีเก็บทองมูลค่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของผ่านร่วมด้วย FM99.5 อนุมัติแล้ว ดู   
1014 25/01/2554 โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดีเก็บเงินแสนคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1015 06/06/2555 ทัพเรือภาคที่ ๓ ขอชมเชยพลเมืองดี อนุมัติแล้ว ดู   
1016 13/01/2556 เชิดชูเกียรติพลเมืองดี”สุชิน แพรเอม”อส.ตร.เมืองพิษณุโลก อนุมัติแล้ว ดู   
1017 16/02/2555 นักเรียนพลเมืองดีเก็บเงินล้านส่งคืนเจ้าของ ฝันเป็นไกค์มืออาชีพ ตบเท้ารับทุนเข้าเรียนม.ศรีปทุมตามตั้งใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1018 02/10/2556 พลเมืองดีเก็บเงินได้ 94,000 ส่งคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1019 24/05/2556 โชว์เฟอร์พลเมืองดีนำเงิน 3.4 หมื่นคืนเจ้าของ อนุมัติแล้ว ดู   
1020 11/12/2555 นักท่องเที่ยวมะกันซาบซึ้งน้ำตาไหลรับเงินทำหล่นคืนจากโชเฟอร์แท็กซี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1021 29/12/2557 รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำส่วนราชการและผู้ผลิตสินค้า OTOP ร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1022 28/12/2557 งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เริ่มต้นขึ้นแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1023 27/12/2557 จังหวัดพัทลุง จัดงาน "OTOP MOBILE TO THE FACTORRY AND FESTIVAL" ส่งเสริมการตลาดสิ้นค้าโอท็อปพัทลุง อนุมัติแล้ว ดู   
1024 27/12/2557 จังหวัดตาก จัดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา และประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1025 27/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1026 26/12/2557 อุดรธานีจัดเทศกาลของขวัญปีใหม่ OTOP สบายดี 25-30 ธันวาคม2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1027 26/12/2557 จ.ราชบุรี จัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1028 25/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ยอดการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1 พันล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1029 24/12/2557 ประชาชนเข้าร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งของฝาก ภายในงาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1030 23/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1031 23/12/2557 จังหวัดระนอง จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญปีใหม่ “กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์โอท็อป ปี 2558” อนุมัติแล้ว ดู   
1032 23/12/2557 จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1033 23/12/2557 พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนอุดหนุนกระเช้าของขวัญ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1034 22/12/2557 อำเภอฝางเตรียมพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1035 22/12/2557 งาน OTOP CITY 2014 ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน “ภูมิปัญญาผ้าไทย และเทศกาลของขวัญของฝาก” ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1036 22/12/2557 จังหวัดนครปฐม เปิดงาน OTOP ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1037 22/12/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เชิญซื้อสินค้า OTOP เป็นของฝากของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1038 21/12/2557 รายงานพิเศษ หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวรับอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1039 21/12/2557 ประชาชนจำนวนมาก ร่วมงาน OTOP CITY 2014 เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เปิดจำหน่ายถึงวันพุธที่ 24 อนุมัติแล้ว ดู   
1040 20/12/2557 จังหวัดลำพูนจัดงาน “ Smile OTOP ลำพูน เชิญชิม เชิญช็อป ” ชม และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป จากผู้ ผลิตโดยตรง อนุมัติแล้ว ดู   
1041 20/12/2557 จ.ยะลา เปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 เน้นกระเช้าสินค้า OTOP ของขวัญ ของฝากปีใหม่ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1042 20/12/2557 จ.ชัยนาท จัดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ส่งเสริมสินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1043 19/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่ จ.ตราด อนุมัติแล้ว ดู   
1044 19/12/2557 จังหวัดลำพูน จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP และงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า อนุมัติแล้ว ดู   
1045 19/12/2557 จังหวัดนครพนม จำหน่ายสินค้า OTOP FESTIVAL คืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1046 19/12/2557 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน “ส่งความสุขปีใหม่ คืนกำไรให้ประชาชน OTOP CITY 2014 ภูมิปัญญาผ้าไทย และเทศกาลของขวัญ อนุมัติแล้ว ดู   
1047 19/12/2557 จ.นครปฐม เตรียมจัดงาน OTOP ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อนุมัติแล้ว ดู   
1048 19/12/2557 จ.นครพนม จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP festival คืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1049 19/12/2557 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดงานมหกรรมโอทอปฯ ครั้งที่ 13 ฉลอง 150 ปีมหาสารคาม อนุมัติแล้ว ดู   
1050 17/12/2557 งาน OTOP City 2014 คาดตลอดการจัดงานจะมียอดจำหน่ายกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1051 16/12/2557 งานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระนอง ครั้งที่ 5 อนุมัติแล้ว ดู   
1052 16/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1053 16/12/2557 จังหวัดราชบุรี จัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1054 15/12/2557 จ.สตูล จัดมหกรรมโอทอปอันดามันของปีใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง อนุมัติแล้ว ดู   
1055 14/12/2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์OTOP ระดับ 3-5 ดาว เตรียมป้อนสู่ตลาดอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1056 12/12/2557 กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP The Walking Street @ Silom คืนความสุข ความรัก ความสามัคคี ด้วยภูมิปัญญาไทย 4 ภาค อนุมัติแล้ว ดู   
1057 12/12/2557 งาน OTOP สุโขทัย รวมใจส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1058 12/12/2557 กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP City 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1059 10/12/2557 จ.นครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1060 10/12/2557 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนมาศึกษาดูงานผลการดำเนินงานหมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว อนุมัติแล้ว ดู   
1061 09/12/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรม OTOP แปดริ้ว “มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว” อนุมัติแล้ว ดู   
1062 09/12/2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1063 05/12/2557 พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมลงทะเบียนประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1064 05/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญทำข่าว และร่วมกิจกรรม งาน OTOP วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุม อบจ.สุรินทร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1065 03/12/2557 จ.สุรินทร์ จัดงาน OTOP MOBKCE TO THE FACTORY AND FESTIVAL อนุมัติแล้ว ดู   
1066 02/12/2557 จ.สมุทรปราการจัดงาน ชม ชิม ช๊อป OTOP ปากน้ำ ใต้ร่มพระบารมี อนุมัติแล้ว ดู   
1067 02/12/2557 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานมหกรรมOTOPเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1068 02/12/2557 จ.ฉะเชิงเทราแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม OTOP แปดริ้ว “มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว” อนุมัติแล้ว ดู   
1069 01/12/2557 จ.ร้อยเอ็ด เปิดงาน จำหน่ายข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้า OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1070 01/12/2557 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อนุมัติแล้ว ดู   
1071 30/12/2557 ทีโอที มอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนไทย ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรฟรีได้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ฟรี 24 ชั่วโมง ตลอด 4 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1072 30/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเทศกาลหนาวลม ห่มฟ้า ที่ภูผาสีชมพู ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สามารถมาเที่ยวชมความงามธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1073 30/12/2557 จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงาน OTOP ROI ET Gifts fedtival 2015 เตรียมเข้าสู่ประชามอาเซียน อนุมัติแล้ว ดู   
1074 25/12/2557 นายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาฟุตบอลชุดแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2014” จำนวน 15 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1075 29/12/2557 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เพิ่มขบวนรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1076 30/12/2557 ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ 2558 ส่งความสุข ความอบอุ่น ความรักและความผูกพันแก่ครอบครัวเกษตรกรไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1077 30/12/2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญให้ประชาชน” อนุมัติแล้ว ดู   
1078 30/12/2557 สธ.กำชับทุกโรงพยาบาลพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที อนุมัติแล้ว ดู   
1079 29/12/2557 กรมทางหลวงชนบท เปิดทดลองใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1080 29/12/2557 กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มปีใหม่ จับมือ !!! ทหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ กว่า 1,000 ราย พบสารเสพติด 18 ราย ส่งตัวบำบัดแล้ว 4 ราย ที่เหลือส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทุกราย อนุมัติแล้ว ดู   
1081 29/12/2557 กรมการขนส่งทางบก เผยยอดแท็กซี่ที่ผ่านการปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ ระยะที่ 1 แล้ว จำนวนกว่า 7,000 คัน และประกาศรับรองมิเตอร์ที่สามารถเข้ารับการปรับจูนเพิ่มอีก 6 รุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1082 29/12/2557 กระทรวงไอซีที แถลงผลงานรอบ 3 เดือน พร้อมแนวทางการดำเนินงานปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1083 25/12/2557 บอร์ดบีโอไออนุมัติให้การส่งเสริม 13 โครงการใหญ่ส่งท้ายปี 2557 เงินลงทุนรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1084 29/12/2557 ตำรวจเชียงใหม่เปิดศูนย์ 191 เฝ้าระวังป้องกันป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1085 29/12/2557 ตำรวจเมืองยโสธร เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในรูปแบบใหม่ เป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1086 29/12/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1087 29/12/2557 แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้า จำนวน 50,000 เม็ด ที่พบในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1088 29/12/2557 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) จังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1089 29/12/2557 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการจัดเก็บข้าวที่ได้รับจากชาวนา อนุมัติแล้ว ดู   
1090 29/12/2557 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงหน้าหนาว พร้อมแนะให้เกษตรกรงดทำนาปรัง อนุมัติแล้ว ดู   
1091 29/12/2557 กรมธนารักษ์ยืนยันเหรียญกษาปณ์เพียงพอช่วงปีใหม่ เตรียมสำรองไว้ให้ประชาชนใช้จ่าย อนุมัติแล้ว ดู   
1092 29/12/2557 จ.ราชบุรีเปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน 191 ตลอด 24 ชม. อนุมัติแล้ว ดู   
1093 29/12/2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ยุคปรับปรุงใหม่ ทั้ง 77 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1094 29/12/2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ คสช. เข้าควบคุมอำนาจ มีประชาชนร้องเรียนเพิ่มขึ้น 3.2 เท่า แก้ปัญหาได้กว่า 90 % อนุมัติแล้ว ดู   
1095 29/12/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรยากจนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 500 ผืน อนุมัติแล้ว ดู   
1096 29/12/2557 จังหวัดสระแก้ว “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” อนุมัติแล้ว ดู   
1097 29/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2557-2558 เตรียมช่วยเหลือประชาชนแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1098 29/12/2557 จ.ขอนแก่น รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1099 29/12/2557 ททท.ตราด กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรม “ส่งตะวัน....สุดบูรพา” วันที่ 31 ธันวาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1100 29/12/2557 เจ้าท่าพังงา คุมเข้มเรือทัวร์รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ บังคับห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินพร้อมต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ อนุมัติแล้ว ดู   
1101 29/12/2557 จ.พะเยาเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 58 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน” อนุมัติแล้ว ดู   
1102 29/12/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ระดมกำลังปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด แนะนำประชาชนไปเที่ยวให้ฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความปลอดภัย อนุมัติแล้ว ดู   
1103 29/12/2557 หน่วยงานภาคเอกชนใน จ.สงขลา เริ่มหยุดงานให้ลูกจ้างได้พักผ่อนและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการเรือประมง อนุมัติแล้ว ดู   
1104 29/12/2557 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ตรวจพื้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการการปรับปรุงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามแนวพระราชดำริ อนุมัติแล้ว ดู   
1105 29/12/2557 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเปิดงาน เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่ 20 อนุมัติแล้ว ดู   
1106 29/12/2557 แขวงนครศรีธรรมราชที่ 1 พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการป้องกันความสูญเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
1107 29/12/2557 สคร. 11 ร่วมกับ เครือข่าย รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1108 29/12/2557 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1109 29/12/2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทยอยเดินทางมาใช้บริการรถไฟ และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1110 29/12/2557 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1111 29/12/2557 กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เร่งศึกษาวิจัยการใช้ค่าจ้างลอยตัว อนุมัติแล้ว ดู   
1112 29/12/2557 ขนส่งจ.สงขลา เชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี กับกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” แนะตรวจสอบวันหมดอายุภาษีรถ ป้องกันปัญหาขณะใช้รถช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1113 29/12/2557 สปช.แนะนำคนไทยทุกคน "ข่มดวงก่อนออกเดินทาง" เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ สอดรับนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนน หรือ 7 วันระวังอันตรายของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1114 29/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ประชาชน ตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” อนุมัติแล้ว ดู   
1115 29/12/2557 ขนส่งฯ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1116 29/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1117 29/12/2557 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนุมัติแล้ว ดู   
1118 29/12/2557 นายกรัฐมนตรีชี้แจงผลงานรัฐบาล 3 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1119 29/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมจัดยิ่งใหญ่ งาน "Night Paradise Hatyai Countdown to 2015" 3 สถานที่ 3 บรรยากาศ อนุมัติแล้ว ดู   
1120 29/12/2557 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ วันที่ 29 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1121 29/12/2557 ททท.ชุมพร จัดกิจกรรมจิบโรบัสต้ากลางสายหมอก หอมดอกกาแฟบาน กระตุ้นการท่องเที่ยวรับปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1122 29/12/2557 เกษตรจังหวัดสุรินทร์ แนะนำให้เกษตรกรอย่าเผาตอซังข้าว เพราะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ อนุมัติแล้ว ดู   
1123 29/12/2557 มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน อนุมัติแล้ว ดู   
1124 29/12/2557 จังหวัดแพร่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนไม้วอดทั้งหลังส่งท้ายปีเก่า อนุมัติแล้ว ดู   
1125 29/12/2557 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทุกภาคส่วนมอบความสุขให้ประชาชน สร้างเครือข่ายลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1126 29/12/2557 ผู้ประกอบการหมูย่างในจังหวัดตรัง ปรับลดราคาหมูย่างจากราคา 450 บาท เหลือ 420 บาท / กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการขาย อนุมัติแล้ว ดู   
1127 29/12/2557 ค่ายพระยารัษฎานุปกระดิษฐ์ จ.ตรัง จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1128 29/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันและการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1129 29/12/2557 จ.จันทบุรี ตรวจเข้ม 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ เพิ่ม 1 จุดตรวจ 1 ตำบล เป้าหมายตายไม่เกิน 2 ราย อนุมัติแล้ว ดู   
1130 29/12/2557 จังหวัดมหาสารคาม ตรวจค้นเรือนจำจังหวัด หาสารเสพติดที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาในเรือนจำ อนุมัติแล้ว ดู   
1131 29/12/2557 อำเภอแจ้ห่มทำพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1132 29/12/2557 อำเภอแจ้ห่มทำพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1133 26/12/2557 สธ. โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงรอบ 3 เดือน ประชาชนเข้าถึงบริการเร็ว ป้องโรคร้ายสำเร็จ อนุมัติแล้ว ดู   
1134 26/12/2557 ก.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ ชู คอนเซ็ปต์ ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’เปิดภารกิจปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1135 12/12/2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำนักเรียนและกลุ่มจิตอาสา ปกป้องรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1136 12/12/2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำนักเรียนและกลุ่มจิตอาสา ปกป้องรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1137 12/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น อนุมัติแล้ว ดู   
1138 12/12/2557 รมว.สาธารณสุข ประกาศพร้อมให้บริการสุขภาพ 6 เรื่องฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1139 12/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร นำกำลังพล และหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกวัชพืชคูคลองในสวนสาธารณะ ริมหนองหาร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1140 12/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร นำกำลังพล และหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกวัชพืชคูคลองในสวนสาธารณะ ริมหนองหาร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1141 15/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
1142 14/12/2557 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการหนังสือเดินทางเพิ่มเติมทุกวันเสาร์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1143 15/12/2557 กลุ่มนักปั่นจักรยานในภาคใต้ รณรงค์ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเที่ยวชมธรรมชาติมหัศจรรย์เกาะคอเขา จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
1144 16/12/2557 จ.สุรินทร์ บูรณาการ กำจัดผักตบชวา “เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข” อนุมัติแล้ว ดู   
1145 16/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1146 16/12/2557 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1147 17/12/2557 โรงเรียนข้าวและชาวนา จ.ลำปาง จัดงาน “กษัตริย์เกษตร กราบพระบาทถวายพระพร” ประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชาวนา ที่สำเร็จการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
1148 17/12/2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1149 17/12/2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1150 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1151 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1152 18/12/2557 จ.ลำพูนร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด พื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน อนุมัติแล้ว ดู   
1153 18/12/2557 จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน ปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1154 18/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ จัดประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1155 19/12/2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำร่องปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงกัน ตั้งเป้าฟื้นฟู ระยะแรก ให้ได้ 1 แสนไร่ อนุมัติแล้ว ดู   
1156 19/12/2557 จ.ชลบุรีจัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1157 19/12/2557 จ.ชลบุรีจัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1158 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
1159 19/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Clerning Day สะพานปลา อนุมัติแล้ว ดู   
1160 19/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Clerning Day สะพานปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1161 19/12/2557 จ.ยะลา จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย ”ของขวัญให้ประชาชน” อนุมัติแล้ว ดู   
1162 22/12/2557 กทม.เร่งเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนกรุง อนุมัติแล้ว ดู   
1163 25/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” พิษณุโลกสะอาด ร่วมใจกำจัดขยะ อนุมัติแล้ว ดู   
1164 25/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว(บีงจิ๋ว) อนุมัติแล้ว ดู   
1165 25/12/2557 คุมประพฤติกาฬสินธุ์ จัดโครงการทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1166 26/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการบำรุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1167 26/12/2557 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการบำรุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1168 27/12/2557 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1169 26/12/2557 ก.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ ชู คอนเซ็ปต์ ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’เปิดภารกิจปี 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1170 26/12/2557 ทส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)“ อนุมัติแล้ว ดู   
1171 27/12/2557 “รมว.รัชตะ” กำชับโรงพยาบาลในสังกัด พร้อมรับมืออุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชม.... อนุมัติแล้ว ดู   
1172 28/12/2557 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา เปิดบริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนเพิ่มเติม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1173 26/12/2557 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โครงการ “ของขวัญ ปลอดเหล้า” ปี ๒๕๕๘ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ อนุมัติแล้ว ดู   
1174 26/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1175 26/12/2557 ของขวัญปีใหม่ 2558 ผลงานในรอบ 3 เดือน ของกระทรวงคมนาคม และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 อนุมัติแล้ว ดู   
1176 26/12/2557 ทส. ติดตามและขับเคลื่อน “การจัดที่ดินให้ราษฎร” อนุมัติแล้ว ดู   
1177 26/12/2557 เทศบาลนครตรัง อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1178 01/10/2557 สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1179 02/12/2557 ทสจ.ชัยนาทปลูกจิตสำนึกเยาวชน เปิดค่ายเยาวชนรักษ์แม่น้ำสายหลัก อนุมัติแล้ว ดู   
1180 02/12/2557 จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1181 02/12/2557 รัฐบาลเตรียมจัดสรรที่ทำกิน 5.3 หมื่นไร่ ให้ผู้ยากจน 1 หมื่นคน นำร่อง 4 จังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1182 02/12/2557 เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเสวนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1183 02/12/2557 รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่ จ.ตรัง (ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ) ครั้งที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1184 01/12/2557 ผลผ่าพิสูจน์วาฬหัวทุยแคระพบพยาธิในช่องเนื้อ นักวิชาการระบุเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ พบซากเกยหาดครั้งแรกฝั่งอ่าวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1185 01/12/2557 ประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากว่า 8 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1186 01/12/2557 กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1187 01/12/2557 จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1188 01/12/2557 จ.เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย อนุมัติแล้ว ดู   
1189 01/12/2557 จ.สงขลา จัดงานเสวนา “จุดประกายแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา” อนุมัติแล้ว ดู   
1190 01/12/2557 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1191 01/12/2557 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1192 23/12/2557 เชียงใหม่ เตรียมความปลอดภัยทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
1193 22/12/2557 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
1194 25/12/2557 กรมควบคุมมลพิษเจรจาต่อรองลดทอนค่าเสียหายในส่วนของดอกเบี้ยต่อวัน คดีโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน อนุมัติแล้ว ดู   
1195 23/12/2557 กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้โครงการ“อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ” เป็นหนึ่งในโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1196 22/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครหมู่บ้าน ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1197 19/12/2557 จังหวัดตราดเร่งติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด อนุมัติแล้ว ดู   
1198 25/12/2557 กรมอู่ทหารเรือมอบจักรยานเผินน้ำช่วยบำบัดน้ำเสียในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่จังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
1199 18/12/2557 กระทรวงสาธารณสุข เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 7 ตัน มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1200 18/12/2557 จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอน แก้ไขปัญหามลพิษจากภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้พื้นที่กลายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว อนุมัติแล้ว ดู   
1201 18/12/2557 จังหวัดแพร่ อบรมการใช้ระบบรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบัญชีบำบัดน้ำเสีย อนุมัติแล้ว ดู   
1202 18/12/2557 รองนายกฯ ติดตามงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยเฉพาะการจัดระเบียบการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1203 18/12/2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด แก่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
1204 17/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1205 17/12/2557 อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1206 17/12/2557 โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ชลบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทน เครื่องที่ 1 และ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1207 16/12/2557 จ.ตราด จัดประชุมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจังหวัด คาดจะผลิตนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาเพิ่ม รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1208 16/12/2557 สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น จัดอบรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1209 16/12/2557 ทส.รายงานความคืบหน้าคดีโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านให้รัฐบาลและ คสช. รับทราบแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1210 15/12/2557 กลุ่มนักปั่นจักรยานในภาคใต้ รณรงค์ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเที่ยวชมธรรมชาติมหัศจรรย์เกาะคอเขา จ.พังงา อนุมัติแล้ว ดู   
1211 15/12/2557 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชลบุรี ร่วมมือแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ การขนส่งสินค้าบริเวณศรีราชา-เกาะสีชัง อนุมัติแล้ว ดู   
1212 12/12/2557 รายงานพิเศษ นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1213 11/12/2557 จ.เลย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อนุมัติแล้ว ดู   
1214 07/12/2557 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ จัดโครงการรวมพลังชาวทุ่งกระบือฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1215 04/12/2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันลด และคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงถัง อนุมัติแล้ว ดู   
1216 04/12/2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปล่อยเต่าทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1217 04/12/2557 นายกรัฐมนตรีย้ำให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1218 03/12/2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี นำขยะไปคัดแยกทำปุ๋ยหมักชีวภาพและถ่าน ไว้ใช้ในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลและแจกชุมชน แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน อนุมัติแล้ว ดู   
1219 03/12/2557 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1220 02/12/2557 สหภาพยุโรป ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยจัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโรงแรมสู่มาตรฐานสีเขียว อนุมัติแล้ว ดู   
1221 01/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง ฝากทุกภาคส่วน ช่วยลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3 R อนุมัติแล้ว ดู   
1222 01/12/2557 อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ“หมู่บ้านปลอดขยะ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ รักพ่อ” อนุมัติแล้ว ดู   
1223 23/12/2557 จ.ลำพูน ประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ( คปป. ) อนุมัติแล้ว ดู   
1224 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
1225 19/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยภูมิ เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าชัยภูมิ อนุมัติแล้ว ดู   
1226 19/12/2557 ทหารนำทวงคืนผืนป่าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1227 19/12/2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อนุมัติแล้ว ดู   
1228 19/12/2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำร่องปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1229 18/12/2557 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง นำประชาชนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1230 17/12/2557 จ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน" เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1231 16/12/2557 นักท่องเที่ยวในอำเภอเบตง ร่วมกันปลูกต้นไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 อนุมัติแล้ว ดู   
1232 15/12/2557 รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1233 24/12/2557 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว เฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.ร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1234 13/12/2557 จังหวัดจันทบุรี ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1235 11/12/2557 สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกป่า เพิ่มความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1236 10/12/2557 เทศบาลเมืองกันตัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม "ร่วมทำเมืองกันตังให้เขียวสดใส ถวายพ่อหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1237 10/12/2557 อำเภอห้วยยอด กำหนดจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเขารังสาด อนุมัติแล้ว ดู   
1238 09/12/2557 กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1239 08/12/2557 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ที่ จ.ปัตตานี อนุมัติแล้ว ดู   
1240 08/12/2557 จ.ปัตตานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหลายล้านตัวคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1241 08/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดทำแผนส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ อนุมัติแล้ว ดู   
1242 08/12/2557 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1243 06/12/2557 นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รับประกันว่า พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง แน่นอน อนุมัติแล้ว ดู   
1244 05/12/2557 ตม.ร่วม ด่านศุลกากรระนอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 600 ต้นกล้า 87 พรรษามหาราชา อนุมัติแล้ว ดู   
1245 05/12/2557 ชาวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปลูกป่าไม้โกงกางกว่า 3,000 ต้น อนุมัติแล้ว ดู   
1246 04/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1247 04/12/2557 จ.สิงห์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข สิงห์บุรีน่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
1248 04/12/2557 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1249 03/12/2557 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ร่วมกับชุมชนบ้านท่าสะแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
1250 03/12/2557 จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนและสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตลาดเก่าช่องสะงำ อนุมัติแล้ว ดู   
1251 03/12/2557 อำเภอห้วยยอด ร่วมกับ อบต.บางดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1252 02/12/2557 กลุ่มพลังมวลชนในอำเภอเบตง ร่วมกันปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่าแสนตัว เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1253 02/12/2557 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์สระบุรีจัดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” อนุมัติแล้ว ดู   
1254 01/12/2557 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระแม่ฟ้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 7 ที่ จังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1255 24/12/2557 นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่ ขอให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ไม่ใช่วิธีการนอกกฎหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1256 24/12/2557 การค้าภายในจังหวัดนนทบุรีร่วมกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนนทบุรีจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า "เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน" อนุมัติแล้ว ดู   
1257 24/12/2557 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ดำเนินมาตรการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามมติ คสช. อนุมัติแล้ว ดู   
1258 24/12/2557 ชาวยะลาเติมน้ำมันถูกลงต่อเนื่อง หลัง ปตท. ปรับลดน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลงลิตรอีกละ 30 สตางค์ อนุมัติแล้ว ดู   
1259 24/12/2557 ขนส่งจังหวัดสงขลาเชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1260 23/12/2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยงเมืองสามหมอก กับเมืองปราสาทสองยุค อนุมัติแล้ว ดู   
1261 23/12/2557 กระทรวงแรงงาน จัดจุดบริการประชาชนเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน อนุมัติแล้ว ดู   
1262 23/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมคลินิกช่าง ช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1263 23/12/2557 กบง. มีมติปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล 91 หลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1264 23/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งรวบรวมข้อมูลต้นทุนการเดินรถโดยสารสาธารณะ อนุมัติแล้ว ดู   
1265 23/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1266 23/12/2557 ป.ป.ช. ระบุคดีพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ กับพวก สอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว อนุมัติแล้ว ดู   
1267 23/12/2557 สตช.เตรียมมาตรการพร้อมรับเทศกาลปีใหม่นี้ สั่งสืบสวนหาข่าวกลุ่มก่อกวน อนุมัติแล้ว ดู   
1268 23/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณเข้าประมูล 5 แสน กก. ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1269 23/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1270 22/12/2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมคลินิกช่าง ช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1271 19/12/2557 คลื่นลมแรงในอ่าวไทย ซัดถังน้ำมันขนาดใหญ่ติดริมฝั่งทะเลท่าศาลา อนุมัติแล้ว ดู   
1272 22/12/2557 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 อนุมัติแล้ว ดู   
1273 22/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณเข้าประมูลกว่า 9 แสน กก. ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1274 22/12/2557 ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในตลาดเอเชีย อนุมัติแล้ว ดู   
1275 22/12/2557 กลุ่มประเทศโอเปกปฏิเสธการเป็นต้นเหตุทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ตกลงอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1276 21/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล” กับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1277 20/12/2557 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ส่งนักศึกษาแผนกช่างยนต์ออกให้บริการแก่ผู้สัญจรถนนหลัก ช่วงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1278 20/12/2557 ขนส่งจ.สงขลา เชิญชวนประชาชนนำรถตรวจสภาพฟรี กับกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เตรียมพร้อมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1279 19/12/2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1280 19/12/2557 จังหวัดชุมพร เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1281 18/12/2557 ปตท. ยืนยัน กรณีน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางแห่งในจังหวัดเชียงรายหมด ไม่ได้เป็นการกักตุน อนุมัติแล้ว ดู   
1282 18/12/2557 กระทรวงคมนาคม เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ จากเหตุสายการบินต้นทุนต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1283 18/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดบริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” อนุมัติแล้ว ดู   
1284 17/12/2557 สผ.มอบรางวัลสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว ดู   
1285 17/12/2557 นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย คาดการณ์ ปีหน้ามีแนวโน้มราคาสินค้าลดลง หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1286 17/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับ กรมการค้าภายใน เร่งทบทวนราคาสินค้าหลังแนวโน้มราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1287 17/12/2557 พ่อเมืองสี่แคว เตรียมแผน รับมือรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ เคลียรอบใน ตั้งจุดสกัดรอบนอก งบพร้อมมีตายต้องชี้แจง อนุมัติแล้ว ดู   
1288 17/12/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขทุกภาคส่วนต้องร่วมป้องกันอุบัติเหตุ อนุมัติแล้ว ดู   
1289 17/12/2557 กระทรวงคมนาคมเตรียมเชิญผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หารือถึงแนวทางการปรับลดค่าโดยสาร อนุมัติแล้ว ดู   
1290 17/12/2557 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1291 16/12/2557 ราคาน้ำมันโลกยังดิ่งลงต่อเนื่องจนต่ำสุดในรอบหลายปี อนุมัติแล้ว ดู   
1292 16/12/2557 ผู้ใช้รถยนต์สุราษฎร์ฯ พอใจมาตรการมอบความสุขปีใหม่ของรัฐบาล ช่วยพยุงค่าครองชีพพร้อมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1293 16/12/2557 จังหวัดนราธิวาส เร่งหาแนวทางกู้เรือขนน้ำมันอินโดไปกลางทะเล หลังถูกคลื่นซัดชนโขดหินกลัวเรืออับปราง อนุมัติแล้ว ดู   
1294 16/12/2557 ปตท.เขตเทศบาลนครยะลา เปิดบริการในช่วงบ่าย พร้อมกับการปรับลด ประชาชนแห่เติมต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1295 16/12/2557 หอการค้าไทยระบุราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลง ช่วยให้ไทยประหยัดเงินได้กว่า 3 แสนล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1296 16/12/2557 ผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก 1 บาท มีผลตั้งแต่ วันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม 2557) เป็นต้นไป จากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง อนุมัติแล้ว ดู   
1297 16/12/2557 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมของบประมาณตรวจหาต้นตอของคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งของไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1298 16/12/2557 ชาวสงขลาพอใจน้ำมันลดราคา ขอบคุณรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่าย อนุมัติแล้ว ดู   
1299 16/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 4 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1300 15/12/2557 นายกรัฐมนตรี เปิดเผย กพช.มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร และเบนซิน 2 บาทต่อลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
1301 15/12/2557 กลุ่มโอเปค ยืนยันว่า จะไม่มีการกำหนดเป้าหมายราคาน้ำมันในตลาดโลก และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการผลิต อนุมัติแล้ว ดู   
1302 15/12/2557 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล 2 บาทต่อลิตร มีผลภายหลังเที่ยงคืน คืนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1303 15/12/2557 จ.นครศรีธรรมราช ปล่อยคาราวานขายข้าวสารราคาถูก คืนความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1304 15/12/2557 เอกชน พร้อมใจจัดแคมเปญมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1305 15/12/2557 สมาคมธนาคารไทย คาดการณ์ กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.75 อนุมัติแล้ว ดู   
1306 15/12/2557 ชาวสวนยาง จ.พิจิตร ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขยางพาราตกต่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1307 15/12/2557 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1308 15/12/2557 กิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม นี้ ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อนุมัติแล้ว ดู   
1309 15/12/2557 ก.ท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน ส่งความสุขมอบขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เสริมการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1310 15/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 6 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1311 15/12/2557 ชาวนราธิวาส แห่ดูเรืออินโดนีเซีย ที่ถูกยึดเป็นของกลางขนน้ำปาล์มดิบ หลังถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1312 15/12/2557 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1313 15/12/2557 รมว.พลังงาน มั่นใจราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงในขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1314 14/12/2557 งานมหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 อนุมัติแล้ว ดู   
1315 14/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล” กับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1316 13/12/2557 สศก. ชูแนวทางโรดแมปปาล์ม 4 ระยะ ดันศักยภาพการแข่งขัน สู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปาล์ม อนุมัติแล้ว ดู   
1317 12/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ร้านชำแลกขยะรีไซเคิล” ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมลดปริมาณขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1318 12/12/2557 สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือไออีเอ ปรับลดประมาณการความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
1319 12/12/2557 นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน คาดแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจปรับลดลงอีก 2-3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
1320 12/12/2557 ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เสนอ 2 แนวทางการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง อนุมัติแล้ว ดู   
1321 12/12/2557 รายงานพิเศษ นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1322 12/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ค่าแท๊กซี่มิเตอร์ใหม่ เริ่มมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ (13 ธันวาคม 2557) อนุมัติแล้ว ดู   
1323 12/12/2557 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกัยภัยทางทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1324 12/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชมีปริมาณกว่า 6 แสน กก. เข้าประมูล ยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1325 12/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป วันที่ 20 ธันวาคม นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1326 12/12/2557 ปตท. เผยทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจทรงตัวที่ระดับ 60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล อนุมัติแล้ว ดู   
1327 11/12/2557 รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ออก 3 มาตรการคืนความสุขให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1328 12/12/2557 บทความ : รัฐบาลรุกแก้ปัญหาชาวสวนยาง อนุมัติแล้ว ดู   
1329 12/12/2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1330 11/12/2557 ปตท.-บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00น. วันพรุ่งนี้ (12 ธ.ค. 57) อนุมัติแล้ว ดู   
1331 11/12/2557 กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ลดราคาสินค้าจำเป็นต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 คาดลดค่าครองชีพได้มากกว่า 40-50 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1332 11/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีอีกรอบ อนุมัติแล้ว ดู   
1333 11/12/2557 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณกว่า 8 แสนตันเข้าประมูล โดยยางทุกประเภทปรับราคาเพิ่มขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1334 11/12/2557 คณะกรรมการค่าจ้างยืนยันมติไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เชื่อการปรับค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่กระทบราคาสินค้า อนุมัติแล้ว ดู   
1335 10/12/2557 การค้าภายในจังหวัดตราด จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง อนุมัติแล้ว ดู   
1336 09/12/2557 รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวการจับกุมน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
1337 09/12/2557 ที่ประชุม กบง.เตรียมนำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระยะ 20 ปี เสนอ กพช.พิจารณา อนุมัติแล้ว ดู   
1338 09/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1339 09/12/2557 รองผบ.ตร.แถลงจับน้ำมันหลบเลี่ยงการเสียภาษี พร้อมของกลางกว่า 9 หมื่นลิตร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1340 08/12/2557 ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือภาคเอกชนจัดโครงการตรวจสภาพรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย และ รณรงค์การขับขี่มีวินัยจราจร รับเทศกาลปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1341 08/12/2557 ขนส่งสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” อนุมัติแล้ว ดู   
1342 07/12/2557 ม.อ. ร่วมภาคเอกชน จัดโครงการ “1 ลิตร 1 สตางค์” สร้างกุศลกับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติแล้ว ดู   
1343 06/12/2557 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรม “ร้านชำแลกขยะรีไซเคิล” สร้างจิตสำนึก อนุมัติแล้ว ดู   
1344 05/12/2557 ราคาน้ำมันปรับลดลงในตลาดเอเชียวันนี้ หลังจากซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมันดิบที่จำหน่ายให้เอเชียและสหรัฐ อนุมัติแล้ว ดู   
1345 04/12/2557 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จัดพิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1346 04/12/2557 นายกรัฐมนตรีย้ำให้ใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนระบบประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1347 04/12/2557 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุด อันดับ 1 ประเภทรถตลาด ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17 อนุมัติแล้ว ดู   
1348 03/12/2557 กรมการค้าภายใน ระบุ ปรับขึ้นราคาพลังงานไม่กระทบต้นทุนการผลิตสินค้า เตือนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาส อนุมัติแล้ว ดู   
1349 03/12/2557 ปตท. - บางจากฯ ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 40 สตางค์ต่อลิตรเพิ่มเติม อนุมัติแล้ว ดู   
1350 03/12/2557 ประชาชนจ.ยะลา พอใจน้ำมันถูกลงต่อเนื่อง หลังเริ่มต้นเดือนธันวาคมน้ำมันกลุ่มเบนซิน ปรับลดอีกลิตรละ 50 สตางค์ อนุมัติแล้ว ดู   
1351 02/12/2557 ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลหลังเที่ยงคืนคืนนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1352 02/12/2557 กระทรวงพลังงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานระลอกใหม่ ใช้โอกาสราคาตลาดโลกลดลงต่อเนื่องเก็บกองทุนน้ำมันเพิ่ม อนุมัติแล้ว ดู   
1353 02/12/2557 จ.นราธิวาส จนท.คุมเข้มชายแดนสุไหงโก-ลก สกัดกั้นค้าน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
1354 02/12/2557 ที่ประชุม กกร. คาดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้า อยู่ที่ร้อยละ 3.5–4 ส่วนการส่งออกอาจขยายตัวถึงร้อยละ 3.5 อนุมัติแล้ว ดู   
1355 02/12/2557 ด่านศุลกากรเบตง เข้มป้องกันการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน อนุมัติแล้ว ดู   
1356 01/12/2557 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน เฉพาะดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น อนุมัติแล้ว ดู   
1357 01/12/2557 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนต่ำสุดในรอบ 61 เดือน อนุมัติแล้ว ดู   
1358 26/11/2557 ปภ.จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ์ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” วันที่ 27 พ.ย.2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1359 26/11/2557 มท.2 มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินของรัฐที่จังหวัดสุรินทร์ 390 ครัวเรือน อนุมัติแล้ว ดู   
1360 26/11/2557 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเทิดพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1361 26/11/2557 จังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้รอบบึงกระจับใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว ดู   
1362 26/11/2557 วัฒนธรรม จ.ยะลา จัดโครงการอบรมเพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1363 24/12/2557 จ.ยโสธร บูรณาการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ขุดลอกลำทวน อนุมัติแล้ว ดู   
1364 23/12/2557 จ.จันทบุรีจัดโครงการ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ จังหวัดจันทบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1365 23/12/2557 ผ้าทอนาหมื่นศรี อ.นาโยง สินค้าโอทอป 5 ดาว จังหวัดตรัง ต่อยอดทางธุรกิจเข้าอยู่ในแบรนด์สินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล อนุมัติแล้ว ดู   
1366 23/12/2557 จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คืนคลองให้น้ำใสไหล คืนความใสแม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1367 23/12/2557 กิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ที่บ้านน้ำราบ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อนุมัติแล้ว ดู   
1368 23/12/2557 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนธิกำลังบุกทลายโรงเตาเผาถ่านในพื้นที่ จ.ลำปาง อนุมัติแล้ว ดู   
1369 23/12/2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1370 24/12/2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด รับมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล เพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล อนุมัติแล้ว ดู   
1371 23/12/2557 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้น้ำก่ำ อนุมัติแล้ว ดู   
1372 23/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา ระบุเขื่อนบางลางยังไม่มีการปล่อยน้ำลงพื้นที่ตามที่ได้เกิดกระแสข่าวลือ อนุมัติแล้ว ดู   
1373 23/12/2557 สื่อมวลชนนครพนม เดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย อนุมัติแล้ว ดู   
1374 24/12/2557 เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม “วันกู้หอมแดงไร้สารเคมี ผูกมิตรคนลุ่มน้ำ” อนุมัติแล้ว ดู   
1375 24/12/2557 กรมทรัพยากรน้ำเตรียมส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว อนุมัติแล้ว ดู   
1376 23/12/2557 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1377 23/12/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว ดู   
1378 23/12/2557 จ.ลำพูน ประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ( คปป. ) อนุมัติแล้ว ดู   
1379 23/12/2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทกระเช้าสินค้าปีใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1380 23/12/2557 บางระจัน อนุมัติแล้ว ดู   
1381 22/12/2557 ส.ปชส.อุดรธานีนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1382 22/12/2557 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1383 20/12/2557 ธอส.คืนกำไรสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติ ที่ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1384 19/12/2557 จ.ยะลา จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย ”ของขวัญให้ประชาชน” เฉลิมพระเกียรติในหลวง 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1385 19/12/2557 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ "ในหลวง ในบ้านเรา" อนุมัติแล้ว ดู   
1386 18/12/2557 จ.นนทบุรี จัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ โครงการ “ในหลวงในบ้านเรา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1387 18/12/2557 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” อนุมัติแล้ว ดู   
1388 16/12/2557 จ.อุดรธานี ปลูกต้นชะโนดเพิ่มพื้นที่ป่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1389 16/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงอำนาจเจริญยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
1390 09/12/2557 จ.ตราดจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 2 ล้านตัว ลงสู่ทะเล หาดลานทราย ต.แหลมกลัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1391 09/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.กระบี่ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำทับ จ.กระบี่ อนุมัติแล้ว ดู   
1392 09/12/2557 คณะสงฆ์และสามเณรที่บรรพชาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จากจังหวัดต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1393 08/12/2557 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก เปิดห้องรับบริจาคโลหิต ชวนคนสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
1394 08/12/2557 ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา สวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงในช่วงสัปดาห์ที่สอง อนุมัติแล้ว ดู   
1395 08/12/2557 ประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันเข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1396 07/12/2557 วันที่ 7 ของการแสดงละครเพลงพระมหาชนก เดอะฟีโนมีนอน ไลฟ์ โชว์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1397 07/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดไท้องค์ราชันย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1398 07/12/2557 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13( แพร่) จัดโครงการสร้างฝายถวายพ่อ 87 ฝาย 87 พรรษา ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1399 06/12/2557 อุตรดิตถ์ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชาย อนุมัติแล้ว ดู   
1400 06/12/2557 วัดหนองดี อ.นาบอน จัดเทศน์มหาชาติชาดกและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1401 06/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1402 11/12/2557 จ.อำนาจเจริญ พร้อมใจกันสร้างประวัติศาสตร์ จัดงาน "ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อนุมัติแล้ว ดู   
1403 09/12/2557 จ.พิจิตร ให้การต้อนรับคณะจักรยานปั่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว ดู   
1404 11/12/2557 จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้ฯปั้นเยาวชนสืบทอดภูมิปัญญาการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่สร้างรายได้สู่ชุมชน อนุมัติแล้ว ดู   
1405 11/12/2557 นักโทษชายจากเรือนจำกลางราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกวิ่งไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1406 11/12/2557 ชมรมผู้สูงอายุ จ.อุบลราชธานี ถวายพระพรชัยในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1407 10/12/2557 ชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ร่วมใจปลูกต้นไม้ในบ้าน วัด โรงเรียน 1 ล้านต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแดในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1408 09/12/2557 จ.อำนาจเจริญ กำหนดจัดงานราตรีสโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1409 06/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1410 06/12/2557 อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1411 05/12/2557 พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยากว่า 2,000 คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร " ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1412 05/12/2557 จ.อุดรธานี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1413 05/12/2557 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อเหลืองจุดเทียนชัยพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1414 05/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต นำเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองจำนวนมาก ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1415 05/12/2557 พสกนิกรหลายพันคนที่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมใจสวมใส่ชุดไหมไทย ร่วมจุดเทียนถวายพระพร พร้อมจุดพลุสว่างไสวเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1416 05/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์แก่สมาชิกใหม่ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 500 ตัว อนุมัติแล้ว ดู   
1417 05/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา ถือป้าย ”เรารักในหลวง” นำประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เดินเทิดพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1418 05/12/2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พสกนิกรชาวประจวบฯ ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ณ สำนักงานวังไกลกังวล อนุมัติแล้ว ดู   
1419 05/12/2557 ตลอดทั้งวันที่โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนจากทั่วประเทศต่างเฝ้ารอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1420 05/12/2557 พสกนิกรทุกศาสนา จ.ปัตตานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี อนุมัติแล้ว ดู   
1421 05/12/2557 อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1422 05/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1423 05/12/2557 จ.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1424 05/12/2557 พสกนิกรชาวระนอง ร่วมกันปั่นจักรยาน ปั้นสุขภาพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1425 05/12/2557 พสกนิกรปราจีนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1426 05/12/2557 ประชาชนชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมใจทำบุญตักบาตรและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1427 05/12/2557 ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมลงนามถวายพระพร สวดดูอาร์ ถวายในหลวง 5 ธันวามหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1428 05/12/2557 จ.ชัยภูมิ เทจุลลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ-ปลูกต้นไม้ พัฒนาหนองปลาเฒ่า เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1429 05/12/2557 เทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1430 05/12/2557 จังหวัดนครนายก จัดหลายกิจกรรมน้อมใจทำความดีถวายในหลวง “เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช” อนุมัติแล้ว ดู   
1431 05/12/2557 ตลอดช่วงเช้าที่โรงพยาบาลศิริราชประชาชนยังคงเดินทางมาเฝ้ารอชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1432 05/12/2557 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทำความสะอาด ตามโครงการเมืองน่าอยู่ สนองนโยบายเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1433 05/12/2557 พสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชรแสดงความจงรักภักดีใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องในวันมหามงคล อนุมัติแล้ว ดู   
1434 05/12/2557 ร้านข้าวหมูแดงชื่อดังหาดใหญ่ แจกข้าวฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อนุมัติแล้ว ดู   
1435 05/12/2557 พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ใส่เสื้อเหลืองทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1436 05/12/2557 พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1437 05/12/2557 พสกนิกรชาวฉะเชิงเทรา พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “ในหลวง” อนุมัติแล้ว ดู   
1438 05/12/2557 พสกนิกร จ.ตราด พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1439 05/12/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศ ยังคงเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1440 05/12/2557 ผู้ว่าฯพร้อมพสกนิกรยะลา สวมเสื้อเหลืองร่วมในพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1441 05/12/2557 ชาวตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา จัดโครงการ “ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ” อนุมัติแล้ว ดู   
1442 04/12/2557 สพท.ปัตตานี เขต 1 จัดโครงการเทิดไท้ ในหลวงในดวงใจหทัยราษฎร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1443 04/12/2557 พสกนิกรชาว จ.พะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1444 04/12/2557 จ.มหาสารคาม จัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1445 04/12/2557 รมช.สาธารณสุข ลงใต้ เปิดโครงการมอบโลกสดใส รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก สาธารณสุข เทิดไท้องค์ราชัน ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1446 04/12/2557 จ.สกลนคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1447 04/12/2557 พสกนิกรชาวยะลา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1448 04/12/2557 พนักงานฮอนด้าศรีนคร ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1449 04/12/2557 จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1450 04/12/2557 อุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยเหล่ากาชาด เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรือนจำอุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1451 04/12/2557 อุทัยธานี เด็กอาชีวะ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล อนุมัติแล้ว ดู   
1452 04/12/2557 จ.พังงา เปิดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ “ชุมชนแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
1453 04/12/2557 ตม. มุกดาหาร จัดBig Cleaning Day ถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1454 04/12/2557 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1455 04/12/2557 จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1456 04/12/2557 ชาวลำพูน ฮ่วมใจ๋ ทำความดีถวายในหลวง ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนเลียบทางรถไฟ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1457 04/12/2557 ทหารกองทัพภาคที่ 2 บวชพระหมู่ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล 87 พรรษา 5 ธันวาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1458 04/12/2557 จ.สกลนคร ขอเชิญพสกนิกรชาวสกลนครร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1459 04/12/2557 จังหวัดสุรินทร์ เปิดนิทรรศการเนื่องในวันชาติไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1460 04/12/2557 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ จัดงาน รวมพลคนรักในหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1461 04/12/2557 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” อนุมัติแล้ว ดู   
1462 04/12/2557 ชาวอุดรธานีเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองคึกคัก ราคาขายปรับขึ้นกว่าเท่าตัว อนุมัติแล้ว ดู   
1463 04/12/2557 จ.สุพรรณบุรี จัดงานคนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1464 04/12/2557 เทศบาลตำบลห้วยยอด รวมพลัง "รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1465 04/12/2557 ชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าเสา จ.สงขลา สร้างซุ้มบ้านปลาเป็นรูปหัวใจในทะเลสาบ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1466 04/12/2557 ผู้ว่าฯสุรินทร์ เชิญชวนชาวสุรินทร์ ร่วมทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ เพื่อทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1467 04/12/2557 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลรวมพลัง ทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1468 04/12/2557 คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมใจรวมเป็นพลังแผ่นดินทำความดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1469 03/12/2557 จ.เชียงใหม่ ชาวไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน อนุมัติแล้ว ดู   
1470 03/12/2557 จ.ยะลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 550,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1471 03/12/2557 ชาวไทยมุสลิม อ.รามัน 1,000 คน ร่วมละหมาดฮาญัตเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1472 03/12/2557 จ.ระนอง กองพันทหารราบที่ 2 ถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชที่ดีถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1473 03/12/2557 จังหวัดชัยนาทจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1474 03/12/2557 พสกนิกรชาวอำเภอสามง่าม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำคลองหนองรีจำนวน 1 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1475 03/12/2557 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำชาวขอนแก่นร่วมกันทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1476 03/12/2557 ประกันสังคมจังหวัดน่าน รวมพลคนน่าน บริจาคโลหิตถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1477 03/12/2557 จ.สกลนคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อนุมัติแล้ว ดู   
1478 03/12/2557 บรรยากาศชื้อ-ขาย เสื้อเหลืองในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อนุมัติแล้ว ดู   
1479 03/12/2557 พสกนิกรชาวจันทบุรีร่วมปลูกต้นไม้ในสวนพ่อเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1480 03/12/2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัน ยะลา พัฒนารอบโรงเรียน ทำความดีถวาย "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1481 03/12/2557 นักปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ จากกาฬสินธุ์ ถึง มหาสารคาม ลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1482 03/12/2557 พ่อเมือง ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำของพ่อ จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
1483 02/12/2557 การจัดกิจกรรมเทิมพระเกียรติในหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษาและเตียงฝึกยืนแก่เด็กพิเศษ ที่ จ.ยะลา อนุมัติแล้ว ดู   
1484 02/12/2557 เทศบาลนครยะลา ปลูกหญ้าแฝก 2 แสนกล้า ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1485 02/12/2557 กิจกรรมกองอาสารักษาดินแดน รวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1486 02/12/2557 ศอ.บต.จับมือสมาคมมวยไทยอาชีพ หัวหน้าค่ายมวย จชต. จัด“ศึกมวยไทย...เทิดไท้องค์ราชัน”พร้อมเปิดตัวนักมวยร่วมแถลงข่าว อนุมัติแล้ว ดู   
1487 02/12/2557 มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1488 02/12/2557 นักปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ จากกาฬสินธุ์ถึงมหาสารคาม ลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1489 02/12/2557 สมาชิก อส. บริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศลในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1490 02/12/2557 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์สระบุรีจัดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” อนุมัติแล้ว ดู   
1491 02/12/2557 เด็กพิเศษ ครู ผู้ปกครอง ยะลา ร่วมพิธีอาศิรวาทเทิดพระเกียรติ "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1492 02/12/2557 พลังมวลชนมหาสารคาม ร่วมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติในหลวง ฉลอง 150 ปี มหาสารคามเมืองน่าอยู่ อนุมัติแล้ว ดู   
1493 02/12/2557 จ.ร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1494 02/12/2557 ผบ.สส.เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1495 02/12/2557 จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ช่วยพ่อทำสวน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช อนุมัติแล้ว ดู   
1496 02/12/2557 ทศบาลนครยะลา ปลูกหญ้าแฝก 2 แสนกล้าถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1497 02/12/2557 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมย้อนวันวาน งาน “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ” อนุมัติแล้ว ดู   
1498 02/12/2557 จ.ยะลา เปิดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมร้องบทเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1499 01/12/2557 ประชาชนนับ 1,000 คน ร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร้องเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1500 01/12/2557 ชมรมศิลปินชายแดนใต้ ร่วมจัดแสดงภาพวาด-ภาพถ่ายในหลวง เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1501 01/12/2557 พสกนิกรชาว จ.ราชบุรีแต่งกายเสื้อสีเหลืองเดินขบวน พร้อมจัดแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1502 01/12/2557 คริสตชนวัดแม่พระรับสารตราด ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1503 01/12/2557 จ.ตราด กำหนดจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1504 01/12/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 9,999 ต้น และปั่นจักรยานตามรอยพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1505 01/12/2557 ชาวกระบี่แห่ซื้อเสื้อเหลืองเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1506 01/12/2557 ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ “ในหลวง” 3-5 ธันวาคมรอบกระทรวงฯ เผยแพร่พระเกียรติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา อนุมัติแล้ว ดู   
1507 01/12/2557 ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั่วไป ต่างแห่ซื้อเสื้อเหลืองกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสวมใส่ตลอดเดือนธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1508 01/12/2557 ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั่วไป ต่างแห่ซื้อเสื้อเหลืองกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสวมใส่ตลอดเดือนธันวาคมนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1509 01/12/2557 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเตรียมนำเด็กก้มกราบในหลวง เข้ากระทรวงวัฒธรรม 3 ธ.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1510 01/12/2557 จังหวัดราชบุรี เตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1511 01/12/2557 พระภิกษุจากจังหวัดภูเก็ต และประชาชนชาวมหาสารคาม เดินและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติมาลงนามถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
1512 01/12/2557 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี พร้อมใจปั่นไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1513 01/12/2557 ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ซื้อเสื้อสีเหลืองสวมใส่ ต้อนรับเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1514 30/11/2557 มูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวง เชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1515 30/11/2557 บรรยากาศเลือกซื้อเสื้อสีเหลือง "รักพ่อ" จ.ยะลา คึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1516 29/11/2557 พบเด็กก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1517 29/11/2557 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สร้างฝายถวายในหลวง” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อนุมัติแล้ว ดู   
1518 29/11/2557 จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยขบวนจักรยานทางไกลเทิดไท้องค์ราชันย์ จากจุดเริ่มต้นอำนาจเจริญถึงกรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
1519 29/11/2557 ชาวเบตงและชาวไทยในประเทศมาเลเซีย เลือกซื้อเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ และข้อความต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงและแสดงออกถึงความ จงรักภักดี อนุมัติแล้ว ดู   
1520 29/11/2557 ผู้ว่าฯ ราชบุรี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1521 29/11/2557 จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1522 29/11/2557 การจำหน่ายเสื้อสีเหลืองเพื่อสวมใส่ในช่วงเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจังหวัดตรังเริ่มคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1523 29/11/2557 จ.ยะลา ร่วมเทิดพระเกียรติ "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1524 28/11/2557 จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยขบวนจักรยานทางไกลเทิดไท้องค์ราชันย์ จากจุดเริ่มต้นอำนาจเจริญถึงกรุงเทพมหานคร อนุมัติแล้ว ดู   
1525 28/11/2557 จ.สตูล ร่วมกับ ทุกหน่วยงาน เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1526 28/11/2557 บรรยากาศการจำหน่ายเสื้อสีเหลือง จ.ภูเก็ต เริ่มคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1527 28/11/2557 นักปั่นจักรยานผู้มีจิตใจเข้มแข็งและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1528 28/11/2557 ตากร่วมใจจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1529 27/11/2557 โครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1530 27/11/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานมอบบ้านพระราชทานให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1531 27/11/2557 ชาวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมใจเดินเฉลิมพระเกียรติในหลวง ผ่านเส้นทางอำเภอปากช่องสู่ปลายทางที่อำเภอหัวหิน เป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร อนุมัติแล้ว ดู   
1532 26/11/2557 อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จัดงานปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1533 26/11/2557 จ.ราชบุรี แถลงจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
1534 26/11/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมมอบรางวัลให้หน่วยงาน, ร้านค้า บ้านเรือน ที่ประดับตกแต่งธง ภปร.และไฟฟ้าแสงสว่างได้สวยงาม ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1535 26/11/2557 สุภาพสตรียะลา เลือกซื้อเสื้อเหลือง เตรียมสวมใส่เตลอดเดือนธันวากันอย่างคึกคัก อนุมัติแล้ว ดู   
1536 25/11/2557 ลุงจรัญวัย 77 ปี เดินเท้าผ่านเมืองสระบุรี พี่น้องประชาชนแห่ต้อนรับ-ดอกไม้ให้กำลังใจ อนุมัติแล้ว ดู   
1537 25/11/2557 ชาวรัษฎา จ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1538 24/11/2557 จ.ราชบุรีจัดงาน “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1539 24/11/2557 กรมวังใหญ่ นำแนวพระราชดำริในหลวง สอนชาวบ้านสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว ดู   
1540 24/11/2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1541 24/11/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แก่สมาชิกชมรม อนุมัติแล้ว ดู   
1542 23/11/2557 จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1543 23/11/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1544 22/11/2557 เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมคณะครู ศิษย์พระดาบส ร่วมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง” อนุมัติแล้ว ดู   
1545 22/11/2557 บรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองที่ จ.สงขลา คึกคัก โดยเฉพาะยอดสั่งซื้อและสั่งทำจากส่วนราชการ อนุมัติแล้ว ดู   
1546 22/11/2557 ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ขอให้ชาวมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติ เทิดพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1547 22/11/2557 คณะบุคคล ตลอดจนประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1548 21/11/2557 อดีตนาวิกโยธิน วัย 55 ปี วิ่งเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร-ศิริราช ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1549 21/11/2557 พระภิกษุจากภูเก็ต ออกเดินเท้ามุ่งหน้า ร.พ.ศิริราช เพื่อถวายพระพรในหลวงเข้าเขตเมืองชุมพรแล้ว ตั้งใจถึงจุดหมายก่อน 5 ธันวาคม อนุมัติแล้ว ดู   
1550 21/11/2557 ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสีเหลืองจังหวัดตราด เริ่มนำเสื้อเหลืองวางจำหน่าย อนุมัติแล้ว ดู   
1551 21/11/2557 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอนามน ให้บริการประชาชนฟรี อนุมัติแล้ว ดู   
1552 21/11/2557 ผู้ว่าฯ นนทบุรี เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลและทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน อนุมัติแล้ว ดู   
1553 21/11/2557 จ.ตราด ปล่อยพันธุ์กุ้ง 3 ล้านตัว ลงสู่คลองท่าตะเภา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1554 21/11/2557 สองชาวยะลา ปั่นจักรยาน ยะลา- กทม. เพื่อลงนามถวายพระพร "ในหลวง" อนุมัติแล้ว ดู   
1555 20/11/2557 จ.ราชบุรี จัดงานเมืองราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1556 20/11/2557 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จ.ทุมธานี จัดงานมหกรรมเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแล้ว ดู   
1557 19/11/2557 ศาลจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี” อนุมัติแล้ว ดู   
1558 19/11/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร แถลงข่าวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปั่นจักรยานตามรอยพ่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1559 19/11/2557 จังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ภายใต้กิจกรรม รวมใจภักดิ์ คนรักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1560 18/11/2557 ผู้ว่าฯ ราชบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” อนุมัติแล้ว ดู   
1561 17/11/2557 กอ.รมน. นนทบุรี มอบเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “โครงการในหลวงในบ้านเรา” อนุมัติแล้ว ดู   
1562 17/11/2557 จ.ราชบุรี พร้อมแล้วกับการเปิดเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1563 16/11/2557 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมในหลวงรักเรา" อนุมัติแล้ว ดู   
1564 15/11/2557 ลุงพิการเข็นวีลแชร์ ออกเดินทางจากพิษณุโลกแล้ว ตั้งใจไปถวายพระพรในหลวงให้ทันวันเฉลิมพระชนมพรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1565 15/11/2557 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาเชิญชวนสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ ส่วนราชการ ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ สปส.สู่ผู้ประกันตนรวมพลคนพะเยาบริจาคโลหิตถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1566 14/11/2557 อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์แม่และเด็ก ยืนยันภาพเด็กกราบพระบาทในหลวง คือ พื้นที่จังหวัดราชบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1567 14/11/2557 จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1568 14/11/2557 ก.เกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1569 13/11/2557 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตามหาภาพพระราชกรณียกิจ "ในหลวง" หลังชาวยะลาอ้างเป็นบุคคลภายในภาพ อนุมัติแล้ว ดู   
1570 13/11/2557 เด็กในภาพก้มกราบพระบาทในหลวง ปรากฏตัว เป็นชาวจังหวัดยะลา แต่มาทำธุรกิจส่งออกลำไยที่จังหวัดจันทบุรี นายอำเภอสอยดาว พาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง อนุมัติแล้ว ดู   
1571 12/11/2557 ชายพิการชาวสองแควเตรียมเข็นวีลแชร์ถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1572 12/11/2557 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยผลคืบหน้าการตามหาเด็กชายที่กำลังก้มกราบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1573 12/11/2557 คณะสงฆ์และประชาชนจากภูมิภาคต่างๆพร้อมใจกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1574 12/11/2557 เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2557 สืบวัฒนธรรมอันดีงามชาวอีสาน อนุมัติแล้ว ดู   
1575 11/11/2557 นักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกง เยิ่น ต๊ะ หัว พร้อมผู้สร้างภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1576 11/11/2557 ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่ สทท.11 กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1577 11/11/2557 ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อผ้าสีเหลือง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1578 10/11/2557 ชายพิการชาวสองแควเตรียมเข็นวีลแชร์ไปถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1579 10/11/2557 ผู้ว่าฯ จ.ชุมพร มอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชม 2 นักปั่นเยาวชนกลับจากการถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1580 09/11/2557 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1581 09/11/2557 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1582 09/11/2557 รปภ.“จิตอาสา” ยะลา พร้อมสร้างความดีทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1583 08/11/2557 ประชาชนและบุคคลสำคัญ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1584 07/11/2557 คณะบุคคลและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ พร้อมใจกันเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1585 07/11/2557 อบจ.ลำพูน จัดประชุมเตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1586 06/11/2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1587 06/11/2557 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ในหลวง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1588 06/11/2557 ชาวชุมชนเก่าหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสวดมนต์ถวายพระพรในหลวงขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
1589 05/11/2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว ดู   
1590 05/11/2557 ชาวกาฬสินธุ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสร้างสุข อยู่แบบพอเพียง อนุมัติแล้ว ดู   
1591 05/11/2557 ผู้ว่าฯ มหาสารคามนำประชาชนทำความสะอาด ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1592 04/11/2557 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข น้อมเกล้าถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1593 03/11/2557 จังหวัดนครพนมเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง แสดงมุทิตาจิตและรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต อนุมัติแล้ว ดู   
1594 03/11/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดทั้งวัน อนุมัติแล้ว ดู   
1595 03/11/2557 ประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1596 03/11/2557 วธ. จัดหมอลำเศรษฐกิจพอเพียงในงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง 87 พรรษา อนุมัติแล้ว ดู   
1597 02/11/2557 นักปั่น 2 เยาวชน สักการะศาลหลักเมืองประจวบฯ ก่อนออกเดินทางต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1598 01/11/2557 2 นักปั่นเยาวชน ถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์แล้ว ฝนตกตลอดทาง พรุ่งนี้จะไปสักการะศาลหลักเมือง ก่อนออกเดินทางต่อ อนุมัติแล้ว ดู   
1599 01/11/2557 พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ยังคงทยอยไปที่ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อนุมัติแล้ว ดู   
1600 31/10/2557 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข รณรงค์บิกคลีนนิ่งเดย์ 4 พฤศจิกายนนี้ เฉลิมพระเกียรติในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1601 31/10/2557 ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชเป็นจำนวนมาก อนุมัติแล้ว ดู   
1602 30/10/2557 2 เยาวชนชุมพรปั่นจักรยานวันเดียว 100 กม. มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
1603 30/10/2557 2 นักปั่นเยาวชน ปั่นจักรยานจากจังหวัดชุมพรมุ่งหน้าโรงพยาบาลศิริราช ร่วมถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1604 28/10/2557 ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1605 25/10/2557 ประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1606 24/10/2557 ประชาชน และหน่วยงานจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช อนุมัติแล้ว ดู   
1607 24/10/2557 ประชาชนชาวไทยมุสลิมยะลา ร่วมละหมาดฮายัต ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1608 24/10/2557 จังหวัดน่าน ทำพิธีทานสำรับข้าว 100 สำรับ และบวงสรวงกำแพงเมืองเก่าน่าน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ ในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อนุมัติแล้ว ดู   
1609 24/10/2557 นักศึกษาวิชาทหาร จ.กาฬสินธุ์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1610 22/10/2557 ผวจ.พิษณุโลกเผย เตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ 1,000 ฝาย ถวายในหลวง และเพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1611 22/10/2557 ลุงสะอิ้ง นำกระถางกล้วยไม้มาทูลเกล้าฯ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี อนุมัติแล้ว ดู   
1612 22/10/2557 เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และคณะบุคคลหลายภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1613 21/10/2557 ลุงสะอิ้งเข้าเขตจังหวัดปทุมธานี อนุมัติแล้ว ดู   
1614 21/10/2557 ชาวจังหวัดลำพูนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1615 21/10/2557 รองหัวหน้าศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไชย ส.ปป.ลาว นำนักศึกษาทุนพระราชทาน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวงที่จังหวัดน่าน อนุมัติแล้ว ดู   
1616 20/10/2557 ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก ชมรมคนรักในหลวง และ ถวายพระพร ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง อนุมัติแล้ว ดู   
1617 20/10/2557 เปิดใจคุณลุงสอิ้ง หาญประโคน เดินวิ่ง 533 กม.ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1618 19/10/2557 พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงเดินทางมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งวันที่ผ่านมา (19 ตุลาคม 2557) อนุมัติแล้ว ดู   
1619 17/10/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1620 16/10/2557 เทศบาลนครสงขลาขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ทรงหายพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1621 15/10/2557 ศาลเจ้ากะทู้จัดงานกินผักรอบ 2 ภายใต้ชื่อ “ถวาย ร.9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ภูเก็ต” อนุมัติแล้ว ดู   
1622 15/10/2557 มมส. ร่วมลงนามถวายพระพรให้ “ในหลวง” หายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1623 14/10/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5 ทำบุญ ถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1624 14/10/2557 ชมรมคนรักในหลวง จ.สงขลา กว่า 1,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน อนุมัติแล้ว ดู   
1625 14/10/2557 เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ถวาย “ในหลวง” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1626 12/10/2557 รายงานพิเศษเรื่อง “ไทยนิยม” ภาพยนตร์สั้น 12 เรื่อง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1627 10/10/2557 ชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1628 10/10/2557 จ.นราธิวาส ชาวมุสลิมร่วมละหมาดฮายัติขอพรให้ในหลวง หายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1629 10/10/2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อนุมัติแล้ว ดู   
1630 10/10/2557 อุดรธานีจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายในหลวง-ราชินี อนุมัติแล้ว ดู   
1631 09/10/2557 การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ จ.เพชรบุรี อนุมัติแล้ว ดู   
1632 09/10/2557 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดวิปัสสนากรรมฐานถวายในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1633 09/10/2557 สาธารณสุขอำเภอเบตงแนะเยาวชนงดดื่มสุราในช่วงออกพรรษา ทำดีถวายในหลวง 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1634 09/10/2557 พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติธรรมถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1635 09/10/2557 เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดงานครบรอบ 99 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ พร้อมจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1636 09/10/2557 ชาวน่าน รวมใจภักดิ์รักในหลวง อัญเชิญพระแม่ธรณี พระมหาเทวี พลังแผ่นดิน 9 พิธีกรรม 9 ความหมาย สวดมนต์ภาวนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1637 09/10/2557 ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพรในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1638 09/10/2557 ชาวมหาสารคามร่วมตักบาตรเทโวฯวันออกพรรษา อธิษฐานจิตให้ “ในหลวง” หายประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1639 08/10/2557 ชาวน่าน รวมใจภักดิ์รักในหลวง อัญเชิญพระแม่ธรณี พระมหาเทวี พลังแผ่นดิน 9 พิธีกรรม 9 ความหมาย อนุมัติแล้ว ดู   
1640 08/10/2557 แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ 'ในหลวง' ทรงหายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1641 08/10/2557 พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ตักบาตรเป็งปุ๊ด อนุมัติแล้ว ดู   
1642 08/10/2557 เทศบาลนครยะลา เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1643 08/10/2557 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา นำตำรวจในสังกัดทำบุญตักบาตรออกพรรษา และถวายเป็นพระราชการกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1644 08/10/2557 พุทธศาสนิกชนยะลาจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร “ออกพรรษา”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1645 07/10/2557 พสกนิกรชาวยะลา ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพร ขอให้ 'ในหลวง' ทรงหายจากอาการพระประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1646 07/10/2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามถวายพระพร อนุมัติแล้ว ดู   
1647 07/10/2557 หนองบัวลำภู ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1648 07/10/2557 ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ลงนามถวายพระพรในหลวง ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1649 07/10/2557 จังหวัดพิษณุโลก เจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่ "ในหลวง-ราชินี อนุมัติแล้ว ดู   
1650 06/10/2557 พุทธศาสนิกชนชาวนครพนมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่ในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1651 06/10/2557 พสกนิกรชาวบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าฯ ในหลวงขอทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1652 06/10/2557 ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำคณะราชการลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1653 06/10/2557 ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นำข้าราชการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทัพภาค 4 เตรียมจัดพิธี 7 ต.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1654 06/10/2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง อนุมัติแล้ว ดู   
1655 06/10/2557 พสกนิกรจ.พะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอทรงหายจากพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1656 06/10/2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ สวดมนต์ถวายพระพร 'ในหลวง' ให้ทรงหายพระอาการประชวร อนุมัติแล้ว ดู   
1657 05/10/2557 ชาวไทยมุสลิมที่ยะลา ร่วมละหมาดรายอฮัจยีคึกคึก พร้อมอุดาร์ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว อนุมัติแล้ว ดู   
1658 02/10/2557 พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทำพิธี สวดมนต์เจริญจิตภาวนา รวมใจภักดิ์รักในหลวง สวดมนต์ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1659 01/10/2557 พสกนิกรชาวน่าน ร่วมรับขบวนแห่ พระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดิน รวมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนุมัติแล้ว ดู   
1660 26/11/2557 จังหวัดชุมพรเตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1661 26/11/2557 ชุมพรเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯและงานกาชาด 19-27 ธ.ค.ศกนี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1662 22/12/2557 ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 เชิญผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ขายสินค้าในตลาดสด จองวันนี้รับส่วนลด 20% ทดลองขาย 3 เดือน ในเงื่อนไขพิเศษสุด อนุมัติแล้ว ดู   
1663 21/12/2557 ผู้ว่าฯ จ.ยะลา มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา อนุมัติแล้ว ดู   
1664 22/12/2557 นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวกางเต้นท์นอน สัมผัสไออุ่นบ่อน้ำพุร้อนอุทยานแจ้ช้อน อนุมัติแล้ว ดู   
1665 22/12/2557 จังหวัดจันทบุรี อากาศหนาวเย็น ส่งผลดีต่อแม่ค้าขายข้าวหลามเผาสูตรโบราณที่ตั้งขายอยู่ริมทาง อนุมัติแล้ว ดู   
1666 22/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ เผย ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากปัจจัยหลายด้าน อนุมัติแล้ว ดู   
1667 22/12/2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดมาตรการเน้นหนักป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1668 06/12/2557 2 กระทรวงผนึกกำลังหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1669 03/10/2557 ทส. ครบรอบ 12 ปี “คิดในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ดี ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมปกป้อง พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ มั่งคง สืบไป” อนุมัติแล้ว ดู   
1670 03/10/2557 3 กระทรวงถกแผนรับมือภัยแล้ง อนุมัติแล้ว ดู   
1671 03/10/2557 3 กระทรวงจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ และหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อนุมัติแล้ว ดู   
1672 03/10/2557 เบิกจ่ายปี 57 ยอดพุ่งกว่า 2.2 ล้านล้าน ยันฐานะการคลังมั่นคง อนุมัติแล้ว ดู   
1673 03/10/2557 บสย. ลุย “ค้ำประกันสินเชื่อ” โซนอีสาน เปิด สาขาที่10 “อุบลราชธานี” รับ โรดแมพ รัฐบาล หนุน SMEs ค้าขายชายแดน เข้าถึงแหล่งทุนคาดเพิ่มยอดลูกค้าค้ำประกัน 30% ดัน ยอดค้ำทะลุ 2,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว ดู   
1674 03/10/2557 กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 อนุมัติแล้ว ดู   
1675 03/10/2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนด 8 โครงการเน้นหนัก ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1676 02/10/2557 พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1677 02/10/2557 รมว.สธ. เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1678 02/10/2557 กระทรวงเกษตรฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อนุมัติแล้ว ดู   
1679 02/10/2557 สศอ. เผย MPI เดือน ส.ค. 2557 หดตัว 2.7% แต่การผลิตและการส่งมอบสินค้าปรับตัวดีขึ้น อนุมัติแล้ว ดู   
1680 02/12/2557 “คลัง” ร่วมคืนความสุขให้ชาวไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1681 02/10/2557 ธ.ก.ส.เปิดตัวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อนุมัติแล้ว ดู   
1682 02/10/2557 กระทรวงยุติธรรม รณรงค์ใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต อนุมัติแล้ว ดู   
1683 01/10/2557 พม. ช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสที่อินโดนีเซีย อนุมัติแล้ว ดู   
1684 01/10/2557 รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคม เตรียมจัดระเบียบขอทานชาวต่างชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1685 01/10/2557 การประชุมมุ่งมั่นสู่เส้นทางสีเขียว Striving for Green Way อนุมัติแล้ว ดู   
1686 01/10/2557 ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “MEGA 2014” อนุมัติแล้ว ดู   
1687 12/09/2557 จัดพยาบาลวิชาชีพดูแลลูกจ้าง สร้างสุขภาพที่ดีในโรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1688 01/10/2557 ชาวนาจังหวัดพิจิตร ร้องนายกรัฐมนตรี เร่งรัดการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 หลังรอมา 11 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้า อนุมัติแล้ว ดู   
1689 01/10/2557 สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1690 15/12/2557 รอง นรม. ยงยุทธฯ เชิญชวนคนไทยร่วมกันส่งความสุขโดยรัฐบาลสนับสนุนกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความสุขสงบของสังคมไทยในปี’ 58 อนุมัติแล้ว ดู   
1691 17/12/2557 จังหวัดบึงกาฬ มีลมพัดแรง โรงเรียนริมแม่น้ำโขงจึงให้เด็กเต้นคลายหนาวก่อนเข้าเรียน อนุมัติแล้ว ดู   
1692 16/12/2557 ที่ประชุมร่วม ครม. และ คสช. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น อนุมัติแล้ว ดู   
1693 16/12/2557 นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลแก้ไขปัญหาประเทศในทุกด้านให้เกิดความยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1694 16/12/2557 มูลนิธิโรคตับมอบของขวัญปีใหม่ 2558 ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ "เรารักตับ" ครั้งที่ 14 อนุมัติแล้ว ดู   
1695 16/12/2557 ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ร่วมสดุดีอย่างล้นหลาม พร้อมสู่อาเซียนด้วยพิธีกรบรรยายไทยอังกฤษ อนุมัติแล้ว ดู   
1696 16/12/2557 ราคากลางการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จํานวน ๒ เครื่อง อนุมัติแล้ว ดู   
1697 15/12/2557 กบง.ปรับลดอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 1 – 2 บาท/ลิตร ยกเว้น E 85 ลด 20 สตางค์/ลิตร อนุมัติแล้ว ดู   
1698 16/12/2557 อบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมในงาน "3W Expo 2015" กว่า 60 หลักสูตรในอัตราพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1699 12/12/2557 ประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ อนุมัติแล้ว ดู   
1700 12/12/2557 ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งแรก อนุมัติแล้ว ดู   
1701 16/12/2557 ราชภัฏโคราช โชว์ความพร้อมรับหน้าที่ เป็นสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 อนุมัติแล้ว ดู   
1702 08/12/2557 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 57 อนุมัติแล้ว ดู   
1703 15/12/2557 อบรมและศึกษาดูงานเยาวชนจิตอาสา อนุมัติแล้ว ดู   
1704 10/12/2557 โปรแกรมคณิตศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช ทดสอบความรู้คณิตศาสตร์เด็กไทย จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 10 อนุมัติแล้ว ดู   
1705 14/12/2557 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการออกโฉนดที่ดิน พร้อมปล่อยคาราวานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ตั้งเป้าปี 58 ออกโฉนดกว่าแสนแปลง อนุมัติแล้ว ดู   
1706 12/12/2557 จ.สุรินทร์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2558 ตั้งเป้าให้เกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด อนุมัติแล้ว ดู   
1707 12/12/2557 สปข.2 รับมอบสิ่งของจากหลายหน่วยงานร่วมโครงการ สปข.2 มอบไออุ่นจากใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 4 อนุมัติแล้ว ดู   
1708 12/12/2557 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a School Bus for Disadvantaged Children at the Fountain of Life Children’s Center” อนุมัติแล้ว ดู   
1709 12/12/2557 12 – 13 February | โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน > พื้นฐานการออกแบบและวิธีปฏิบัติจริง อนุมัติแล้ว ดู   
1710 12/12/2557 16 - 17 ธันวาคม > พัฒนา 'นักเทคนิค' สู่การเป็น'ผู้จัดการที่เก่งและผู้นำที่ทรงประสิทธิผล' อนุมัติแล้ว ดู   
1711 12/12/2557 ปตท. มอบกรวยยางจราจรสะท้อนแสงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรเทาปัญหาจราจรทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1712 12/12/2557 สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานนิทรรศการประกวด การอนุรักษ์พระบูชาฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1713 12/12/2557 กบข. จัดอบรมข้าราชการบำนาญ อนุมัติแล้ว ดู   
1714 12/12/2557 จัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน อนุมัติแล้ว ดู   
1715 27/11/2557 ศาลจังหวัดชุมพร จัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระภูมิพล อนุมัติแล้ว ดู   
1716 12/12/2557 กาชาดจังหวัดชลบุรี ขอเชิญ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อนุมัติแล้ว ดู   
1717 12/12/2557 ชลบุรี เตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1718 12/12/2557 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว ดู   
1719 12/12/2557 คณะรัฐบาล จัดโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อนุมัติแล้ว ดู   
1720 12/12/2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย อนุมัติแล้ว ดู   
1721 12/12/2557 จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อนุมัติแล้ว ดู   
1722 12/12/2557 ชลบุรีจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1723 11/12/2557 Money Expo 2015 จัดยิ่งใหญ่ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ แบงก์-ประกัน-ตลาดหลักทรัพย์ฯจองพื้นที่ล้น อนุมัติแล้ว ดู   
1724 11/12/2557 จังหวัดชุมพรจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาด ประจำปี 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1725 12/12/2557 จังหวัดชุมพรชี้แจง นายจ้าง ลูกจ้าง ในกิจการเรือประมงทะเลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อนุมัติแล้ว ดู   
1726 12/12/2557 จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1727 12/12/2557 เกษตรจังหวัดระนอง ยืนยันรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ย้ำเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท สิ้นเดือนนี้จ่ายได้ร้อยละ 50 อนุมัติแล้ว ดู   
1728 11/12/2557 จังหวัดชุมพรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อนุมัติแล้ว ดู   
1729 12/12/2557 ททท.นครพนม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว ดู   
1730 12/12/2557 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนธันวาคม 2557 อนุมัติแล้ว ดู   
1731 11/12/2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 12 International Symposium on Biocontrol and Biotechnology" อนุมัติแล้ว ดู   
1732 11/12/2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ อนุมัติแล้ว ดู   
1733 12/12/2557 การบินไทยรับรางวัล ICT Best Practice Awards 2014 สุดยอดผู้นำธุรกิจโซลูชั่นทางด้านไอที ประเภทกลุ่มธุรกิจการบริการ อนุมัติแล้ว ดู   
1734 11/12/2557 การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 999 คัน ในโครงการ Fly and Bike Thailand อนุมัติแล้ว ดู   
1735 09/12/2557 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และประสานให้เกิดการสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1736 09/12/2557 อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดงานเทศกาลชิมข้าวหอมกาญจน์ ที่จังหวัดนครปฐม ภายใต้สัญลักษณ์ Farm Outlet ตามโครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน อนุมัติแล้ว ดู   
1737 12/12/2557 เชฟรอน เปิดตัว “เทครอน® คอนเซนเทรท พลัส” นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มพลังสะอาดสูตรเข้มข้น ครั้งแรกในประเทศไทย อนุมัติแล้ว ดู   
1738 12/12/2557 เทครอน® คอนเซนเทรท พลัส นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มพลังสะอาดสูตรเข้มข้น อนุมัติแล้ว ดู   
1739 14/10/2557 มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1740 15/08/2557 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 อนุมัติแล้ว ดู   
1741 09/12/2557 ของขวัญปีใหม่ 2558 จากใจรัฐบาล อนุมัติแล้ว ดู   
1742 03/12/2557 MAXATOMSTROM จำหน่ายแผนพลังงานนิวเคลียร์ 100% ในเยอรมนีตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้ อนุมัติแล้ว ดู   
1743 02/12/2557 ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยวิธีพิเศษ อนุมัติแล้ว ดู   
1744 02/12/2557 ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต อนุมัติแล้ว ดู   
1745 02/12/2557 ประกาศร่าง TOR โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อยการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) อนุมัติแล้ว ดู   
1746 02/12/2557 ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อยการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) อนุมัติแล้ว ดู   
1747 01/12/2557 NIDA Poll ข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย ปปช. อนุมัติแล้ว ดู   
1748 01/12/2557 การบินไทยจับมือการท่องเที่ยว ชวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ดู   
1749 28/11/2557 กลุ่ม ปตท. เทิดพระเกียรติ “เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ ดูแลป่าอย่างยั่งยืน” อนุมัติแล้ว ดู   
1750 01/12/2557 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก อนุมัติแล้ว ดู   
1751 01/12/2557 ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน..สามก้าว.."เพื่อพ่อ"กับกลุ่มศิลปินสัญจรและเอสพลานาดแคราย อนุมัติแล้ว ดู   
1752 01/12/2557 5 ธันวาคม พ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี อนุมัติแล้ว ดู   
1753 29/11/2557 AHF จัดกิจกรรมต้อนรับวันเอดส์โลก มุ่งสนับสนุนการทดสอบและรักษา HIV/AIDS อนุมัติแล้ว ดู   
1754 01/12/2557 กสิกรไทยคว้า 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2014 อนุมัติแล้ว ดู   
1755 30/11/2557 มหกรรมเรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 28 เปิดฉากศึกแห่งสายน้ำด้วยพิธีเปิดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ อนุมัติแล้ว ดู   
1756 29/11/2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันสังคมสุขใจที่จังหวัดนครปฐม เพื่อกระตุ้นการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์ ฟื้นชื่อเสียงอำเภอสามพราน แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพดี อนุมัติแล้ว ดู   
1757 28/11/2557 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม เผยสี่เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ เข้าร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้น 622