กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา (29/12/2016)
อ่าน 1299 ครั้ง
เพลง "พรปีใหม่" บทเพลงพระราชนิพนธ์จากองค์ราชัน (28/12/2016)
อ่าน 1386 ครั้ง
สะพานพระราม ๙ (27/12/2016)
อ่าน 583 ครั้ง
โครงการถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (27/12/2016)
อ่าน 940 ครั้ง
สะพานภูมิพล (26/12/2016)
อ่าน 716 ครั้ง
"คลองลัดโพธิ์" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (26/12/2016)
อ่าน 8043 ครั้ง
ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23/12/2016)
อ่าน 536 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ภาษาไทย (23/12/2016)
อ่าน 528 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทรงงานคอมพิวเตอร์ (22/12/2016)
อ่าน 470 ครั้ง
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร (22/12/2016)
อ่าน 820 ครั้ง
โครงการพระราชดำริ สะพานพระราม ๘ (21/12/2016)
อ่าน 769 ครั้ง
โครงการทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี (21/12/2016)
อ่าน 922 ครั้ง
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/12/2016)
อ่าน 964 ครั้ง
เรือใบตระกูลมด ฝีพระหัตถ์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/12/2016)
อ่าน 797 ครั้ง
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย (16/12/2016)
อ่าน 549 ครั้ง
เอกองค์ "อัครศิลปิน" (15/12/2016)
อ่าน 702 ครั้ง
เครื่องดักหมอก (14/12/2016)
อ่าน 1180 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14/12/2016)
อ่าน 3446 ครั้ง
พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/12/2016)
อ่าน 1169 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกระบวนการยุติธรรม (09/12/2016)
อ่าน 565 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th