กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (20/02/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (19/02/2018)
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2561 (19/02/2018)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2561 (19/02/2018)
ราคากลางค่าก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ (16/02/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราบทุจริตและแระพฤติมิชอบ (14/02/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13/02/2018)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) (12/02/2018)
โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง (09/02/2018)
ขอความร่วมมือในการประกาศราคาซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายโทรทัศน์ ระบบ HD (06/02/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (05/02/2018)
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (02/02/2018)
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี (02/02/2018)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02/02/2018)
จ้างผลิต Digital Content (2D Animation) F8iการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31/01/2018)
ราคากลาง โครงการภารกิจพื้นฐาน ประจำปี 2561 (29/01/2018)
การเผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างเหมาผลิตสปอตภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ (23/01/2018)
การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษส่งเสริมภาคลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย (19/01/2018)
download 99
ราคากลาง โครงการจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (17/01/2018)
download 102
การเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียม วงเงิน 1,266,024 บาท (17/01/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode