หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการนอกสถานที่พร้อมออุปกรณ์พิเศษระบบ Digital Full High Definition ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ทดแทนของเดิม) จำนวน 1 คัน (3 มิ.ย. 2554)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ (2 มิ.ย. 2554)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ (1 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (30 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาโครงการจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย ขนาดเครื่องขยายไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (30 พ.ค. 2554)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการเสื่อสาร (26 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากวัดแปลงประดู่ – บ้านโคกกระเจียว (25 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 11 บ้านวังตะพาบ (25 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพรง (บ้านหนองแหน) (25 พ.ค. 2554)
ร่างเอกสารการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 พ.ค. 2554)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมปรชะาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนเพื่อรับการคัดเลือกให้เช่าเวลาถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทย (24 พ.ค. 2554)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (23 พ.ค. 2554)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย ช่อง 11 โครงการย่อย จัดซื้ออุปกรณ์สำหรบปรับปรุงห้องควบคุมหลักในระบบดิจิตอล (MASTER CONTROL ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (23 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี (20 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี (20 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี (20 พ.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (20 พ.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างซ่อมบำรุง (20 พ.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก่ง – ตลิ่งชัน (20 พ.ค. 2554)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสูง 45 เมตร (ครั้งที่ 2) (20 พ.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>