หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (8 ส.ค. 2554)
สอบราคาจ้างขนย้ายอุปกรณ์ทางด้านเทคนิคในการออกอากาศและขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานห้องผู้ประกาศและปฏิบัติการผลิตรายการข่าว ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว ชั้น ๑ อาคาร ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (4 ส.ค. 2554)
สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในกรมประชาสัมพันธ์ (21 ก.ค. 2554)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 280 รายการ (21 ก.ค. 2554)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (14 ก.ค. 2554)
ประกวดราคาจัดซื้อทดแทนรถผลิตรายการนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์พิเศษ ระบบ Digital Full High Definition ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 คัน (12 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 10 บ้านโสกโคกอุดม (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแวงพัฒนา (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน 300 ใบ (8 ก.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารณูปโภค อาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (8 ก.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน (29 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังรี (29 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ (29 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ (29 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร ตำบลแก่งดินสอ (29 มิ.ย. 2554)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อกล้าไม้ 7 ชนิด (29 มิ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 17 , หมู่ที่ 18 , หมู่ที่ 19 (29 มิ.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ