TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 19 บ้านโนน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (5 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (5 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (5 เม.ย. 2555)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (30 มี.ค. 2555)
ประกาศวิทาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (29 มี.ค. 2555)
ก่อสร้างอาคารรังสีวินิจฉัยรักษาชันสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังน้ำแชมเปญพร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งระบบประปาถังน้ำแชมเปญฯ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
สำนักงานสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเค็ด ( สายเกาะเค็ด – ดอนหาดหิน – หัวไผ่) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองมันปลา ( ซอยหลังบริษัทยูโรเปี้ยนฟูดส์) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสองตอน (สายบ้านหนองสองตอน – วังน้ำดำ) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกขวาง (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองช่องแมว (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพรง (ซอยบ้านหานองนกกระซุม) (21 มี.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode