TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีท่องเที่ยวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (12 มี.ค. 2555)
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 24 ชุดพร้อมติดตั้ง) (9 มี.ค. 2555)
สอบราคาซื้อเก้าอี้สัมมนา ๒ ที่นั่ง จำนวน ๕๒ ชุด (27 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) (สายจากถนนสุวรรณศรถึงบ้านไผ่) (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านไผ่ (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองแสง(สายบ้านนายอนันต์) (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองแสง (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเนินค้อ ถึงหมู่ 6 บ้านไผ่ (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านบุตราช (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแคน (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองหัวคู (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ 8 (23 ก.พ. 2555)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) (23 ก.พ. 2555)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี (23 ก.พ. 2555)
เปิดคัดเลือกผู้เสนอราคาเช่าเหมาเวลาโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๐ และสรุปผลการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ (22 ก.พ. 2555)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ (16 ก.พ. 2555)
สำนักงานเขตบึงกุ่มประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน (15 ก.พ. 2555)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E๒/๒๕๕๕)โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล, โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (30 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต(วายเมท) จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25 ม.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode