TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองหัวคู (23 ก.พ. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ 8 (23 ก.พ. 2555)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) (23 ก.พ. 2555)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี (23 ก.พ. 2555)
เปิดคัดเลือกผู้เสนอราคาเช่าเหมาเวลาโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๐ และสรุปผลการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ (22 ก.พ. 2555)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ (16 ก.พ. 2555)
สำนักงานเขตบึงกุ่มประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน (15 ก.พ. 2555)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E๒/๒๕๕๕)โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล, โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (30 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต(วายเมท) จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด (รางยู ) (25 ม.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Volume Ventilator ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ม.ค. 2555)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อถังขยะแยกประเภทขนาด 120 ลิตร (23 ม.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสำนักงาน อบต. (รอบที่ 2) (20 ม.ค. 2555)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณออกทางวิดิทัศน์ขณะผ่าตัด หู คอ จมูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ม.ค. 2555)
ร่างประกาศ Tor ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ม.ค. 2555)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (30 ธ.ค. 2554)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อผ้าม่าน (21 ธ.ค. 2554)
สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง (21 ธ.ค. 2554)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการจัดประชุม อบรมสัมนา และกลั่นกรองงานอำนวยการ (21 ธ.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode