หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง (21 มี.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (18 มี.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย (Inside Thailand Review 2011:Southern Situation) (17 มี.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (17 มี.ค. 2554)
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอประจันตคาม จำนวน 1 แห่ง (17 มี.ค. 2554)
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอประจันตคาม จำนวน 1 แห่ง (17 มี.ค. 2554)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ขอแจ้งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (17 มี.ค. 2554)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (17 มี.ค. 2554)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจัดทำหลักเขตควบคุมพื้นที่ คสล. (17 มี.ค. 2554)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (17 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (16 มี.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (16 มี.ค. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์ และอุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจันทบุรี (16 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (16 มี.ค. 2554)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (16 มี.ค. 2554)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (16 มี.ค. 2554)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (16 มี.ค. 2554)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์สอบราคาซื้อแผงกั้นห้อง (16 มี.ค. 2554)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาค พร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์ และชุด SATELLITE UPLINK พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกต์ (11 มี.ค. 2554)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งประกาศสอบราคาโครงการสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (10 มี.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน