TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านคลองอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกสั้น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านทด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโคกอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา – ไปบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังคอนกรีตพักน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลากลางบ้าน – ไปป่าชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม (8 พ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียงไทย - จีนกวางสี (4 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode