ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบข่าวอัตโนมัติ (i-News Maintenance Agreenmant Service) (5 เม.ย. 2554)
ซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบ FM (ทดแทนของเดิม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ชุด (4 เม.ย. 2554)
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวีภายในอาคารกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (1 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน (25 มี.ค. 2554)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดเครื่อง Frozen section ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสวนผึ้ง (24 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยบ้านโนน ไปบ้านค้อ หมู่ที่ 3 (24 มี.ค. 2554)
ร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ  Flow cytometer ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (23 มี.ค. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย จัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องควบคุมหลักในระบบดิจิตอล (MASTER CONTROL ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (23 มี.ค. 2554)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี 2554 (23 มี.ค. 2554)
โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ จำนวน 10 หลัง (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางยูระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ใต้ถนนหมู่ที่ 1 (23 มี.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ (23 มี.ค. 2554)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนศรีมหาโพธิ (23 มี.ค. 2554)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (21 มี.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ