TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแห่ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (2 พ.ค. 2555)
จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ (สี่ประตู) (2 พ.ค. 2555)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานและอุปกรณ์ทางเทคนิค (ทดแทนของเดิม) (24 เม.ย. 2555)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 24 ชุด พร้อมติดตั้ง) (20 เม.ย. 2555)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารเสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ (19 เม.ย. 2555)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (18 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 19 บ้านโนน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (11 เม.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode