TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.29 น. ส่วนกลาง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละกำหนด / 

หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพร้อมซีดีเผยแพร่ผลงานดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (10 ก.ค. 2555)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (9 ก.ค. 2555)
อบต.ดงพระราม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.ค. 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (9 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 13 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 10 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 6 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6 ก.ค. 2555)
อบต.ดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ฯหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมถนนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองปื๊ด ซอยถ้ำเต่า (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ และอุปกรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุข (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (27 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มิ.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode