TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังน้ำแชมเปญพร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งระบบประปาถังน้ำแชมเปญฯ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มี.ค. 2555)
สำนักงานสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (26 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเค็ด ( สายเกาะเค็ด – ดอนหาดหิน – หัวไผ่) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองมันปลา ( ซอยหลังบริษัทยูโรเปี้ยนฟูดส์) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสองตอน (สายบ้านหนองสองตอน – วังน้ำดำ) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกขวาง (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองช่องแมว (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพรง (ซอยบ้านหานองนกกระซุม) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแปลงประดู่ (ซอยข้างวัดแปลงประดู่) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเค็ด (ซอยบ้านดอนหาดหิน) (21 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีรถไฟโยทะกา หมู่ที่ 9 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (20 มี.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบางเตย หมู่ 3 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (20 มี.ค. 2555)
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานและอุปกรณ์ทางเทคนิค (19 มี.ค. 2555)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเคป (16 มี.ค. 2555)
ร่างประกาศ Tor เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (DDDR ) (12 มี.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (12 มี.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีท่องเที่ยวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (12 มี.ค. 2555)
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 24 ชุดพร้อมติดตั้ง) (9 มี.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode