TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครและคัดเลือกผู้ดำเนินการร้านค้าบริการ ณ หอพักนักศึกษาฯ (01/11/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/10/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/10/2012)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว วิทยาลัยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและก่อสร้างห้องสุขา ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (19/10/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงจอดรถถ่ายทอดนอกสถาที่ รถรายงานข่าวและรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/10/2012)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาเช่าซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (16/10/2012)
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการการพัฒนานำฐานข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (10/10/2012)
ประกาศสอบราคาเครื่องผลิตสัญญาณและตรวจสอบวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลแบบมือถือ (09/10/2012)
องค์การคลังสินค้า ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555-2556 (09/10/2012)
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 อัตรา (02/10/2012)
ประกวดราคา การเช่ารถบรรทุก และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน (28/09/2012)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (28/09/2012)
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2012)
ประกวดราคาซื้อ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลกลาง จัดหาระบบนำเข้าสัญญาณและออกอากาศและจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง (11/09/2012)
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (10/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (07/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (06/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (06/09/2012)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการ (04/09/2012)
จ้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (04/09/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode