กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (07/10/2015)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานบริกร ประจำปีงบประมาณ 2559 (07/10/2015)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 (07/10/2015)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอาคารและสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2559 (07/10/2015)
ราคากลาง โครงกลางจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2559 (07/10/2015)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (07/10/2015)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร (07/10/2015)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 (06/10/2015)
ราคากลาง โครงการ จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (06/10/2015)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (02/10/2015)
ราคากลาง โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/10/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) จำนวน 1/8 ทรานส์พอนเดอร์ (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ MPLS แบบ Multicast ประจำปีงบประมาณ 2559 (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช้าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียว C-Band และ KU-Band (30/09/2015)
ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยมเครื่อข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธิพิเศษ (Repeat Order) (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยวิธิพิเศษ (Repeat Order) (30/09/2015)
ราคากลางปรับปรุงห้องรับรอง สทท. (28/09/2015)
ราคากลางจัดจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากรายการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (28/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode