กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี เปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน (13/06/2018)
จังหวัดขอนแก่น เร่งแก้ไขความเดือดร้อนอุโมงค์ทางรอดรถไฟทางคู่ (13/06/2018)
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ศธ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (13/06/2018)
ก.ยุติธรรม ร่วมให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ที่เดินทางมาร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. จังหวัดนครสวรรค์ (13/06/2018)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณ-อัตรากำลัง ศธ. (13/06/2018)
บตท. แนะคนไทยเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ระยะยาว ลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น (12/06/2018)
พม. กำชับทีม One Home เร่งเยียวยาสภาพจิตใจเด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกญาติล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม (12/06/2018)
ร.พ.วัดไร่ขิง เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ “ออนไลน์” เพิ่มทางเลือกบริการผู้ป่วยใหม่ยุค 4.0 (12/06/2018)
จ.สุพรรณบุรี ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน (11/06/2018)
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดเชียงราย เน้นการมีส่วนร่วม ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ (11/06/2018)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (07/06/2018)
สภาพัฒน์ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ วันที่ 6 มิ.ย.2561 (05/06/2018)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการสามารถยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ร้อยละ 91.74 (05/06/2018)
จ.พิจิตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (04/06/2018)
จ.สมุทรปราการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (04/06/2018)
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (04/06/2018)
จ. สมุทรปราการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน 4 มิติ พร้อมเร่งดำเนินการในทุกพื้นที่ (04/06/2018)
จ.สมุทรปราการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (04/06/2018)
จ.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (04/06/2018)
ศอ.บต. ปฐมนิเทศผู้แสวงบุญ ก่อนเดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาล เสริมสร้างขวัญกำลังใจประชาชน พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนา (01/06/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode