กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 28
ที่ปรึกษาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 (01/08/2016)
download 12
โครงการประเมินผล โตรงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 2
โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องการบริหารจักการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/08/2016)
download 1
จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ (01/08/2016)
download 1
โครงการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 (01/08/2016)
download 18
การจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ (01/08/2016)
download 20
โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความเข้าใจต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ของผู้รับชมรายการสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (NBT World) (15/07/2016)
จัดจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (14/07/2016)
โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน กิจกรรม บริหารจัดการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (14/07/2016)
download 501
ราคากลาง จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านการทุจริตทางสถานีโทรทัศน์ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (14/07/2016)
ราคากลาง ค่าจัดเช่าระบบ แสง เสียง โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณา "การจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ " (14/07/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาติดตั้ง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานพิธีเปิดงานพิธีเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE (14/07/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเอกชนดำเนินงานพิธีเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE (14/07/2016)
โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น "คนพอเพียง" ประจำปี 2559 (07/07/2016)
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (05/07/2016)
โครงการจัดจ้างแปลงสัญญาณภาพและเสียงและเผยแพร่บน Social Media (Youtube) (05/07/2016)
ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (24/06/2016)
โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บบันทึกสัญญาณภาพและเสียง (LOGGING) สำหรับสัญญาณภาพ HD (HIGH DEFINITION) (20/06/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ (17/06/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode