กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชุม 5 ฝ่ายติดตามความคืบหน้าการทำงานของทุกภาคส่วน ระบุงานทุกด้านประสานกันได้ดีเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ (05/02/2015)
กระทรวงมหาดไทย เร่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้ข้าราชการในสังกัด โดยจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการ วันที่ 9–26 กุมภาพันธ์นี้ (04/02/2015)
คณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการกฎกระทรวงตาม พรบ.งาช้าง 2558 เพื่อให้การควบคุม ครอบครองและการค้างาช้างที่ถูกกฎหมาย (04/02/2015)
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ให้การดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ เน้นสร้างภาคเกษตรให้เข็มแข็ง ขอทุกคนร่วมมือกันอย่าให้ใครสร้างความขัดแย้งในประเทศ (04/02/2015)
นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมแผนงานที่จะใช้แผ่นยางเพื่อการจัดซื้อให้สอดรับการใช้ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง (04/02/2015)
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสายงานชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน ตามนโยบายรัฐบาล ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน (04/02/2015)
ปลัดแรงงาน ย้ำชัด ผู้บริหารแรงงานต้องเดินตามนโยบายรัฐบาล ยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น (04/02/2015)
จ.ระนองชี้แจงผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แก้วิกฤตขาดแคลน (03/02/2015)
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนของภาคการผลิต การส่งออก (03/02/2015)
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาทจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ (03/02/2015)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี 59 (03/02/2015)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่องจะทำอย่างไรให้มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (03/02/2015)
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ให้การดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ เน้นสร้างภาคเกษตรให้เข็มแข็ง ขอทุกคนร่วมมือกันอย่าให้ใครสร้างความขัดแย้งในประเทศ (03/02/2015)
รองนายกรัฐมนตรี ให้ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนใน 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอ ครม.พิจารณา (02/02/2015)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล เน้นสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับสหกรณ์ (02/02/2015)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างของความรัก ความสามัคคี พร้อมพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน (02/02/2015)
มท.สั่งการทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการทุจริตในทุกระดับอย่างจริงจัง (01/02/2015)
กรมที่ดิน เน้นย้ำมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ร้อยละ 0.01 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (30/01/2015)
ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเร่งยื่นแบบ บช.1 ต่อสรรพากรโดยเร็ว (30/01/2015)
องคมนตรีในฐานะนายกสภา สจล. ระบุ ตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนดูแลโครงสร้างบริหารสถาบันฯ ป้องกันทุจริตซ้ำ (29/01/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode