กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

สปช.จังหวัดสุโขทัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศ (03/07/2015)
ป.ป.ช.เดินเครื่อง เร่งประสานพลังการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายต้านทุจริตในระดับภูมิภาค (03/07/2015)
การค้าภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดึงโรงสกัดน้ำมันปาล์มเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ... (02/07/2015)
การกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง นำสินค้าราคาถูกจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัย (02/07/2015)
เกษตรจังหวัดตรัง เร่งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (02/07/2015)
ศาลแรงงานภาค 9 จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการพิจารณาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมต่อคู่ความและประชาชน (02/07/2015)
นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (02/07/2015)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำ Mou ประสานการทำงานร่วมกัน ลดการทุจริต ในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (01/07/2015)
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เชียงใหม่ (30/06/2015)
เกษตรจังหวัดราชบุรี ประชุมเร่งรัดติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและโครงการที่ได้รับมอบหมาย (30/06/2015)
ทูตเยอรมันย้ำความสัมพันธ์ไทยและเยอรมันในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (29/06/2015)
เกษตรกรตำบลหน้าไม้ให้สัมภาษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (29/06/2015)
รัฐมนตรีช่วยฯเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร หวังพัฒนาองค์ความรู้เป็น smart Farmer (29/06/2015)
อ่าน 2208 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในพื้นที่ (29/06/2015)
นายกรัฐมนตรีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน ระบุทั้งสองประเทศจะสานความสัมพันธ์ยั่งยืนตลอดไป (27/06/2015)
จังหวัดเชียงใหม่สรุปโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจร เชียงใหม่ – พิษณุโลก วันที่ 29 – 30 มิ.ย. 58 (26/06/2015)
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ำ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รักษามาตรฐานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมทั้งชาวไทยและต่างชาติ (24/06/2015)
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยยอด ลงพื้นท่ี่ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก และเมอร์ส ... (22/06/2015)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (22/06/2015)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มั่นใจนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะไม่ถูกคณะกรรมการมรดกโลกปรับลดสถานะ (22/06/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode