กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิง (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ สื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (17/08/2017)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/08/2017)
ราคากลางสื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/08/2017)
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
โครงการจัดซื้อตู้โชว์และตู้ รปภ.สำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ (16/08/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี Super Hero ตามโครงการประชา่สัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจะปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1000 เล่ม (16/08/2017)
download 10
ราคากลาง โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปี 2560 (16/08/2017)
download 6
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (11/08/2017)
ราคากลาง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (10/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (08/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (08/08/2017)
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 29 (08/08/2017)
โครงการจัดซื้อชุดไฟไซเรนพร้อมติดตั้งแระจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณฯ(DSNG) (08/08/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode