หน้าหลัก >> ภูมิภาค
ภูมิภาค
จ.อุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและจังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกัน (24 ก.ค. 2557)
เกษตรอุตรดิตถ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนาอุตรดิตถ์ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (24 ก.ค. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรให้ดูแลเฝ้าระวังสัตว์ปีกช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ (24 ก.ค. 2557)
จ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 (23 ก.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 / 2557 (23 ก.ค. 2557)
คณะกรรมการพิเศษตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวชุดที่ 33 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าทำการตรวจโกดังข้าวที่มีปัญหาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี (23 ก.ค. 2557)
อธิบดีกรมการข้าว เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาข้าว และชาวนาแห่งชาติ พัฒนาสวัสดิการชาวนา และช่วยลดต้นทุนการผลิต (23 ก.ค. 2557)
อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรระวังโรคระบาดในสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง (23 ก.ค. 2557)
เกษตรกรชาวสวนพริกริมฝั่งโขง จ.หนองคายรีบเร่งเก็บผลผลิตหลังจากกน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หวั่นน้ำท่วมพริกจะเน่าตายสูญรายได้ (22 ก.ค. 2557)
จ.สุรินทร์ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ (22 ก.ค. 2557)
พายุรามสูรนำฝนมาตกชาวนาเร่งดำนา (22 ก.ค. 2557)
ธ.ก.ส. ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (21 ก.ค. 2557)
อธิบดีกรมประมง เผย 3 มาตรการแก้ไข/ป้องกัน โรค EMS ในกุ้ง คาดปีนี้ได้ผลผลิตกุ้งรวมกว่า 310,000 ตัน (21 ก.ค. 2557)
“ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดอุดรธานี” (21 ก.ค. 2557)
จ.บึงกาฬ แม่น้ำโขงสูงชาวประมงจับปลาขายสร้างรายได้ (21 ก.ค. 2557)
เกษตรและสหกรณ์ตรัง จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร ระดับจังหวัด ตามนโยบาย คสช. (21 ก.ค. 2557)
ประปานครหลวงปลูกป่าภาคเหนือ (19 ก.ค. 2557)
เปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ป่าท่ากระบาก1อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้ว (19 ก.ค. 2557)
จ.ชัยนาท เร่งแก้ปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (19 ก.ค. 2557)
เกษตรจังหวัดชัยนาทเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (19 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ