หน้าหลัก >> ภูมิภาค
ภูมิภาค
จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับท้องถิ่น ลงแขกดำนา และแข่งขันดำนา เชื่อมความรักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ (25 ส.ค. 2557)
จ.น่าน ชาวสวนลำไยพื้นที่ ขนลำไยขายไซโลที่เปิดรับซื้อเพียงแห่งเดียว (25 ส.ค. 2557)
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เตือนเกษตรกรระวังโรคไหม้ข้าวระบาด (25 ส.ค. 2557)
อ.ต.ก.สงขลา จัดงานตลาดนัดพืชผลทางการเกษตรและสินค้าราคาถูก ทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าจากภาคเกษตรในท้องถิ่น (25 ส.ค. 2557)
ชาวประมงพื้นบ้านเกาะลิบง จ.ตรัง จับแมงกะพรุนขาย หนุนรายได้ช่วงงดกรีดยาง (25 ส.ค. 2557)
จ.ระยอง มีแมงกะพรุนหลากสีนับล้านตัวลอยเหนือผิวน้ำจำนวนมาก (22 ส.ค. 2557)
เกษตรกร อ.เมืองสุรินทร์ รับใบรับรองประกันภัยข้าวนาปี 57 ตามมติ คสช. (22 ส.ค. 2557)
ปคบ. จับกุมขบวนการหลอกขายปุ๋ยเคมีปลอมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (22 ส.ค. 2557)
นครราชสีมา- ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเหลือน้อย (22 ส.ค. 2557)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 2557)
ระนอง-การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร (22 ส.ค. 2557)
จังหวัดตรัง โรงเรียนไทรงาม ถ่ายทอดวิธีเรียนแนวใหม่ให้นักเรียนสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา (22 ส.ค. 2557)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่ 6 จังหวัดตรัง ตรวจสอบและช่วยเหลือโลมาลายแถบแม่ลูกเกยตื้น (22 ส.ค. 2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 นำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไยเชื่อมโยงตลาดลำไยที่ จ.นครศรีธรรมราช (20 ส.ค. 2557)
จ.ยะลา ปล่อยคาราวานผลไม้ คืนความสุขสู่พี่น้องเกษตรกรภาคใต้ชายแดน (20 ส.ค. 2557)
กรมการข้าวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโชว์ผลงานศูนย์ชุมชนข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก่ชาวนา (19 ส.ค. 2557)
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (19 ส.ค. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานเครือข่ายเกษตรอาชีพปศุสัตว์ ในงาน มอ.วิชาการ 2557 (19 ส.ค. 2557)
เกษตรทั่วภาคอีสาน ร่วมเวทีเสวนา ระดมความคิดเห็น “การจัดการหนี้ในและนอกระบบ (19 ส.ค. 2557)
จ.ยโสธ จัดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย (19 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ถัดไป>>