หน้าหลัก >> ภูมิภาค
ภูมิภาค
บ้านกอกตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ชุมชนปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษทางการเกษตร (18 พ.ย. 2557)
ราษฎรตำบลช่อง จ.ตรัง เข้าร่วมโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ (18 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนเกษตรกรรับมืออุทกภัยและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัตว์ป่วยได้ (18 พ.ย. 2557)
จังหวัดสุรินทร์ เตรียมเปิดตลาดเกษตรกร เป็นแหล่งรวมและกระจายสินค้าเกษตรที่ความสะอาด ปลอดภัยและมาตรฐานสู่ผู้บริโภค (18 พ.ย. 2557)
จังหวัดมหาสารคาม ผลักดันข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สู่ตลาดอาเซียน สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (18 พ.ย. 2557)
เกษตรอำเภอหาดสำราญ เร่งตรวจสอบสิทธิ์โครงการชดเชยรายได้ชาวสวนยางพารา ตามมติ ค.ร.ม. (18 พ.ย. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวังสัตว์ป่วยในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (18 พ.ย. 2557)
จ.อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร (17 พ.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวนา 17 พฤศจิกายน นี้ (17 พ.ย. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจโกดังข้าว พบข้าวค้างสต๊อกตั้งแต่ปี 2551 (17 พ.ย. 2557)
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระนอง จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 33 ราย รวมเป็นเงิน 221,150 บาท (17 พ.ย. 2557)
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงและธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาเบตงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารบ้านอัยเยอร์เวง (17 พ.ย. 2557)
กรมส่งเสริมสหกรณ์วาง 2 แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตั้งเป้าสิ้นสุดโครงการสามารถรวบรวมยางพาราได้ 7 แสนตัน (17 พ.ย. 2557)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินด้านต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย (17 พ.ย. 2557)
ธ.ก.ส.นำร่องจ่ายเงินชาวสวนยาง 6 จังหวัด วงเงิน 27.98 ล้านบาท จำนวน 3,101 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 28,012.25 ไร่ เร่งรัดเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย (16 พ.ย. 2557)
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยัน การจัดสร้างบ่อขยะแห่งใหม่รองรับขยะในพื้นที่อำเภอเมืองจะมีระบบการจัดการที่ทันสมัย (16 พ.ย. 2557)
จังหวัดอำนาจเจริญเป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา (15 พ.ย. 2557)
การนำร่องจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช (15 พ.ย. 2557)
ธกส.ขอนแก่น แจ้งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันอย่างช้า 30 พฤศจิกายนนี้ (15 พ.ย. 2557)
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กำจัดผักตบชวาทำ “คลองสวย น้ำใส” (14 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ