กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจจุดรับซื้อยางตามมาตรการรัฐ พบปัญหาทั้งการแบกรับภาระต้นทุนของกลุ่มสหกรณ์ และเงื่อนไขบางประการที่ไม่เป็นแรงจูงใจให้เข้าร่วมโครงการ พร้อมแนะสหกรณ์มองหาลู่ทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ยาง (29/01/2016)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เดินหน้าออกจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดวันนี้เป็นวันแรก ตามโครงการ “ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2559” เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ (29/01/2016)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะทำงาน ตรวจติดตามโครงการตำบล ละ 5 ล้าน พื้นที่อำเภอบางระกำ ที่เสนอกว่า 178 โครงการ (28/01/2016)
สารคดีไทยคู่ฟ้า ตอน อียูพอใจการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล (28/01/2016)
จ.ตราด ประชาสัมพันธ์จุดรับซื้อยางตามโครงการรับซื้อยางพาราของรัฐบาล ในพื้นที่ จ.ตราด เริ่มรับซื้อวันนี้ (27 ม.ค. 59) เป็นวันแรก (27/01/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 (27/01/2016)
ผู้ว่าฯ สงขลา เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังที่กำลังได้รับความเดือดร้อนหลังคลื่นลมแรงพัดถล่มกระชังเลี้ยงปลา และบ้านเลี้ยงปลาในทะเลพังเสียหาย (27/01/2016)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน (27/01/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยืนยัน สามารถรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ (27/01/2016)
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียงแก่ผู้พิการที่จังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติ (26/01/2016)
อธิการ ม.อ. เตรียมเรียกผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต หารือแนวทางช่วยเหลือบุตรหลานชาวสวนยางพาราที่ประสบวิกฤติราคายางตกต่ำ ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนแล้วเกือบพันคน (26/01/2016)
สารคดีประมงไทยยั่งยืน Thai stop IUU fishing ตอนที่ 11 หลักของการแก้ปัญหา (22/01/2016)
สธ. ใช้แนวทางประชารัฐ จัดการปัญหาสุขภาพในระดับอำเภอ (21/01/2016)
สธ.ใช้ 4 ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการ (21/01/2016)
นภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ชูแนวคิดหนึ่งเดียวบาเจาะ ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ อำเภอนำร่องสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (21/01/2016)
จ.สุราษฎร์ธานี รองนายกรัฐมนตรีติดตามการปฏิบัติราชการ (20/01/2016)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำ รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20/01/2016)
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ เดินหน้าแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง เน้นนำหลักกฎหมายมาบังคับใช้มากกว่าจะเน้นการนิรโทษกรรมให้ผู้เกี่ยวข้อง (20/01/2016)
ผู้ตรวจฯ ติดตามความความก้าวหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดกลางและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (20/01/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา (19/01/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode