หน้าหลัก >> การเมือง
การเมือง
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ย้ำไม่จำเป็นต้องขยายเวลา ทำงานของ สปช. ระบุ หากต้องการทำประชามติ ต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ก่อน (10 ต.ค. 2557)
ศชต.ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามนโยบายของหน่วยตำรวจในพื้นที่ จชต. (10 ต.ค. 2557)
ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 35 โดยมี พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว ผบ.พล.ม.2รอ. ให้การต้อนรับ (10 ต.ค. 2557)
ศชต.ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามนโยบายของหน่วยตำรวจในพื้นที่ จชต. (10 ต.ค. 2557)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 9 ฉบับ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (9 ต.ค. 2557)
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เดินทางเข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง (8 ต.ค. 2557)
เชียงใหม่จัดระเบียบป้ายสนองนโยบาย คสช. (7 ต.ค. 2557)
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สปช. เตรียมพร้อมรองรับการทำงานของ สปช. คาดประชุมนัดแรกในวันอังคารที่ 21ตุลาคมนี้ เพื่อเลือกประธานฯ และรองประธานฯ อีก 2 คน (7 ต.ค. 2557)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมร่วม ครม. และคสช.นัดแรก เพื่อรับทราบผลการปฎิบัติงานของคณะรัฐมนตรี และพิจารณาวาระสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (7 ต.ค. 2557)
หน่วยกำลังยะลาเพิ่มความเข้มงวด ดูแลพื้นที่ให้ความปลอดภัยประชาชนช่วงวันรายอ (5 ต.ค. 2557)
รองประธาน สนช.คนที่ 2 ชื่นชมรายการรัฐสภาของเรา พร้อมแนะให้เยาวชนติดตามฟังรายการเพื่อเป็นความรู้ของตนเอง (5 ต.ค. 2557)
กกต.ตรัง เดินหน้าให้ความรู้วิถีประชาธิปไตยตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน (3 ต.ค. 2557)
รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ เน้นย้ำทุกส่วนราชการลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากขึ้น (3 ต.ค. 2557)
รองนายกรัฐมนตรี พร้อม ผบ.ทบ.ลงใต้ ตรวจเยี่ยมหน่วย พร้อมรับทราบสถานการณ์ ย้ำนโยบายนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหา จชต. (3 ต.ค. 2557)
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รวยที่สุดโดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 5 พันล้านบาท (3 ต.ค. 2557)
นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานความคืบหน้าคดีฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว (3 ต.ค. 2557)
ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ พร้อมดำเนินการทำงานขานรับนโยบายรัฐบาล เน้นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (3 ต.ค. 2557)
กอ.รมน.ภาค 4 จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (3 ต.ค. 2557)
นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา ทำบุญตักบาตรภิกษุ-สามเณร อุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ และครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (3 ต.ค. 2557)
กองทัพเรือ จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ให้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม (1 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ถัดไป>>