TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (27/09/2559)
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดจ้างทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ (26/09/2559)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (21/09/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จ.ลำพูนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติฯ (28/09/2559)
สโมสรโรตารีฝาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลามหากุศลกว่าแสนตัว (28/09/2559)
สภาเด็กและเยาวชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชมรม To Be Number One จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพิทักษ์ป่าชายเลน (28/09/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
ประกาศ - การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (11/08/2558)
     

   
อุทกภัย/วาตภัย ภัยแล้ง/ภัยหนาว อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดเวทีถอดบทเรียนพื้นที่น้ำท่วม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา (28/09/2559)
จ.สุพรรณบุรี เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน หลังระดับน้ำพิ่มสูงขึ้น พร้อมจัดทีมดูแล 24 ชั่วโมง (28/09/2559)
กรมศิลปากร ระบุ สถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถานใน 3 จังหวัด ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ (28/09/2559)
ปภ.สุรินทร์ เผย ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 18 แห่ง มีน้ำกักเก็บรวมร้อยละ 86 (28/09/2559)
จังหวัดสุโขทัย เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในปี 2560 (28/09/2559)
     
หน้าหลัก >>

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
Smart Farmer

moreเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์