หน้าหลัก >> การเมือง
การเมือง
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการต้านคอร์รัปชั่น เสนอปฏิรูปกฎหมายให้คดีการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นคดีร้ายแรง ไม่มีอายุความ (18 ก.ค. 2557)
ตำรวจยึดรถยนต์สวมทะเบียนปลอม จำนวน 10 คัน ที่นำมาขายให้ผู้เสียหาย พร้อมจับวัยรุ่นขายรถหลุดจำนำ-ทำเอกสารปลอมสวมทะเบียน (18 ก.ค. 2557)
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รัฐมนตรี ในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีพ้นจากตำแหน่ง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร่ำรวยที่สุดมีทรัพย์สินเกือบ 3 พันล้านบาท (18 ก.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทั่วประเทศ (18 ก.ค. 2557)
อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ ยังไม่มีการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 ตามประกาศ คสช. แต่เป็นการเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี (18 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง "ปฏิรูปสังคมไทย...พ้นภัยคอรัปชัน" โดยมีกรรมการ ปปช.ร่วมเสวนา (18 ก.ค. 2557)
จ.พิจิตรได้นำประชาชนถวายสัตย์ปฎิญาณตน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (18 ก.ค. 2557)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน สนธิกำลังตรวจค้น บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลังชาวบ้านแจ้งซุกไม้จำนวนมาก (18 ก.ค. 2557)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน สนธิกำลังตรวจค้นบุกตรวจร้านนวดแผนโบราณ (18 ก.ค. 2557)
กกต. ให้ใบแดง นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมให้ดำเนินคดีทางอาญา (17 ก.ค. 2557)
เลขาธิการ กกต. เชื่อว่ากระบวนการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. เป็นแนวทางที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องการปฏิรูปประเทศ (17 ก.ค. 2557)
กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้ชื่อ”ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชนในทุกด้าน (17 ก.ค. 2557)
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มองว่าการเดินทางไปต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติที่ต้องขออนุญาตจากคสช. (17 ก.ค. 2557)
กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อหามาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศลิเบีย อิรัก และอิสราเอล หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ (17 ก.ค. 2557)
ปภ. ร่วมกับ ม.นเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย (17 ก.ค. 2557)
คสช.ไม่ขัดข้องตามที่อดีตนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข แสดงออกใดๆ ที่ขัดต่อแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย (17 ก.ค. 2557)
แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนช่วง 10 วันสุด้ายในเดือนรอมฎอน (17 ก.ค. 2557)
จ.สุพรรณบุรี อบต.วังยาง ขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน (17 ก.ค. 2557)
กกต.นราธิวาส แจ้งการขอปรับปรุงรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร (17 ก.ค. 2557)
จ.ตรัง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (17 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน