กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว (12/02/2016)
ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางยะลา หนุนโครงการรัฐฯ แก้ปัญหายางพารา (12/02/2016)
ผู้ว่าฯ อุทัยธานีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (12/02/2016)
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา (09/02/2016)
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคปี 2559 อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 160,000 คนหากไม่ป้องกัน (08/02/2016)
จ.ชลบุรี จัดการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการตามมาตราส่วน One Map (08/02/2016)
ภาครัฐ เปิดให้บริการ GovChannel แอพพลิเคชัน GAC ศูนย์กลางภาครัฐ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน (05/02/2016)
สนง.พัฒนาที่ดินเขต 11 จัดอบรม Zoning สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน (05/02/2016)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีการพิจารณาวาระเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย (05/02/2016)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ที่จังหวัดลำพูน (05/02/2016)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเหตุ เบาะแส ขอความช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Home guard บน Smartphone ที่เข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว (04/02/2016)
ไทยคู่ฟ้า ตอน JCCI ชื่มชมนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล (04/02/2016)
รอง ปธ.ขับเคลื่อน One Map มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (04/02/2016)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จ.มุกดาหาร (04/02/2016)
จังหวัดพังงาย้ำทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารในบริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าอย่างเคร่งครัด (04/02/2016)
นายกรัฐมนตรี ประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (04/02/2016)
ความคืบหน้าการลงทุนร่วมโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน (03/02/2016)
รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่านแบบเต็มคณะ (03/02/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลหนองสองห้องเพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลและรับฟังความต้องการพร้อมหาทางช่วยเหลือประชาชน (03/02/2016)
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (03/02/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode