กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

รมช.ศธ.ร่วมพิธีลงนามจัดทำหลักสูตร ปวส."ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม" ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (01/11/2018)
คปภ. ยกระดับการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดด้านประกันภัยในยุคดิจิทัล (30/10/2018)
พาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อขยายการค้าในอนุภูมิภาค (30/10/2018)
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย อำเภอทุ่งหว้า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (29/10/2018)
นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพะเยา (29/10/2018)
ศธ.ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง (29/10/2018)
คปภ. เร่งประกันเยียวยาผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตกรณีรถตู้ชนช้างป่าที่ฉะเชิงเทรา (29/10/2018)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) (29/10/2018)
ปลัด สธ. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ป่วยปลอดภัย ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (28/10/2018)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในเขต สปก.เกือบหมื่นราย (24/10/2018)
รัฐบาลผลักดันพ.ร.บ.ขายฝาก คุ้มครองดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไม่ให้ถูกยึดที่ดิน (22/10/2018)
รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร 434 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ในพื้นที่ 56 จังหวัด หวังยกระดับราคาข้าวเปลือก (22/10/2018)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ติดตามผลงานรัฐบาลและ คสช. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรกร อ.ภูหลวง และโครงก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมหมู่บ้าน อ.ผาขาว จ.เลย (22/10/2018)
จัดหางานหนองบัวลำภู แจ้งการติดตั้งและให้บริการตู้งาน(Job Box) ให้บริการ เชื่อมโยงคนหางานกับผู้ประกอบการ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว (22/10/2018)
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี2561 (22/10/2018)
ที่ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ร่วมรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว 2018 (09/10/2018)
จังหวัดอุตรดิตถ์ติดตั้งตู้งาน หรือ Job Box จำนวน 5 แห่ง (08/10/2018)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ไม่เป็นความจริง (08/10/2018)
ปรับปรุงร่างพรบ อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยของไทยก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ (08/10/2018)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเชิงรุก แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พร้อมยืนยันจะดำเนินการให้เรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย (08/10/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode