TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ก.ย. 2557)
"Le Palais Royal" สุดยอดคฤหาสน์ราคาแพงที่สุดในสหรัฐ ทุบสถิติด้วยราคาขาย 139 ล้านดอลลาร์ (12 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคาจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า 60 เครื่อง ซอฟแวร์ 84 ชุด (11 ก.ย. 2557)
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย. 2557)
ประกาศร่างTORโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย. 2557)
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาครสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย. 2557)
สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ กรุงเทพมหานคร (9 ก.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ Free Thyroxine (FT๔) จำนวนประมาณ ๖๐ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) (8 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (5 ก.ย. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (4 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (3 ก.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ICD : Implantable Cardiovertor Defibrillator (Single Chamber) จำนวนประมาณ ๘ ชุด (1 ก.ย. 2557)
งานแคนตัน แฟร์ ดึงดูดนักธุรกิจผู้ดั้นด้นจากอุโมงค์ในกาซาด้วยสินค้าที่หลากหลายและคุณภาพดี (1 ก.ย. 2557)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มีประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการ (1 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย (26 ส.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (26 ส.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ส.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (25 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode