TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (24 ก.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วบครบ กรมประชาสัมพันธ์ (24 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 19 เครื่อง (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split Type) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธ๊ทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2557)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ๒ แห่ง กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (18 ก.ย. 2557)
ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส (17 ก.ย. 2557)
สอบราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (17 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อระบบ e-learing ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (16 ก.ย. 2557)
ประกวดราคา โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์การ กรมประชาสัมพันธ์ (12 ก.ย. 2557)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ (12 ก.ย. 2557)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (12 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ก.ย. 2557)
"Le Palais Royal" สุดยอดคฤหาสน์ราคาแพงที่สุดในสหรัฐ ทุบสถิติด้วยราคาขาย 139 ล้านดอลลาร์ (12 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคาจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า 60 เครื่อง ซอฟแวร์ 84 ชุด (11 ก.ย. 2557)
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode