หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานจัดการหอพัก กลุ่มงานกิจการนิสิต จำนวน 1 คน (2 ม.ค. 2557)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด พร้อมติดตั้ง (27 ธ.ค. 2556)
จังหวัดปทุมธานีทำหนังสือราชการกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GFMIS (24 ธ.ค. 2556)
เผยแพร่การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานเอนกประสงค์ กรมประาสัมพันธ์ (17 ธ.ค. 2556)
เผยแพร่ประกาศร่าง TOR โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (13 ธ.ค. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ (25 พ.ย. 2556)
สอบราคาจัดซื้อหลอดไฟและวัสดุส่วนควบ สำหรับผลิตรายการในห้องส่งโทรทัศน์ (21 พ.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการและรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (11 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
การสอลถามราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (7 พ.ย. 2556)
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (6 พ.ย. 2556)
เผยแพร่ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านระบบซิมการ์ดแบบไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งาน (๓G Unlimited) จำนวน 100 ชุด (25 ต.ค. 2556)
การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนเสนอประกวดราคาจ้างเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสวัสดิการแลนด์ 1 และชุมชนสวัสดิการแลนด์ 2 แขวงคลองสิบเขตหนองจอก (24 ต.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน)เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๗๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอ (8 ต.ค. 2556)
เผยแพร่ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2 ต.ค. 2556)
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ (27 ก.ย. 2556)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีความประสงค์สอบราคาซื้อซอฟแวร์การสอนซ่อมแท็บเล็ต มีรายละเอียดดังนี้ (26 ก.ย. 2556)
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (25 ก.ย. 2556)
สอบราคาจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ จำนวน ๓๒ ชิ้น (23 ก.ย. 2556)
สอบราคาจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (19 ก.ย. 2556)
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ) (16 ก.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>