TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม 2 ระบบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (29/07/2015)
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานี (23/07/2015)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (14/07/2015)
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/07/2015)
การติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อสายสัญญาณภายใต้โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) (14/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถต์ ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (10/07/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำฉากรายการสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT Word) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ โดยวิธีผระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ. เอ็ม. และ เอ. เอ็ม. 2 ระบบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) (07/07/2015)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2015)
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนิน กิจกรรมที่ 3 ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ (03/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวนประมาณ ๘ ชุด (02/07/2015)
ประกวดราคา โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ (02/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะารเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 7 รายการ (01/07/2015)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (01/07/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode