TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้าง จัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 (OKMD Knowledge Festival 4) จำนวน 1 งาน (21 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกโปรแกรมออกอากาศ และสืบค้นโปรแกรมออกอากาศย้อนหลัง จำนวน 1 ชุด (20 ม.ค. 2558)
ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ สำหรับเด็ก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (19 ม.ค. 2558)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักชาย) (13 ม.ค. 2558)
ในการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง (9 ม.ค. 2558)
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED บริเวณเกาะกลางถนน ภายในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 (ทดแทน) (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 66 ครั้ง
โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างให้กับถนนเลียบคลองระบายน้ำตั้งแต่ถนนหน้าบ้านพัก ศสฉ. จนสุดรั้ว จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 25 ครั้ง
งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนในท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่ง C (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ Test (6 ม.ค. 2558)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (25 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตัล ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 ธ.ค. 2557)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง (19 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองเลือดจำนวน 2 เครื่อง (18 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา- งานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชิ้น (18 ธ.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จำนวน 2 ชุด (17 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์) (17 ธ.ค. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ประกาศสอบราคาซื้อจอภาพ LED Display (16 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode