TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด (11/02/2015)
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM 3 แห่ง จังหวัดยะลา จังหวัดตราด และจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/02/2015)
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR (11/02/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ (10/02/2015)
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม.2 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/02/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/02/2015)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ (04/02/2015)
ประกวดราคาราจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดรางบัว (04/02/2015)
เผยแพร่สอบราคาจ้างเหมาผลิตบทความภาษาไทยและข้อมูลข่าวสารภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษและข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกืจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 (03/02/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (02/02/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่านการตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิ (29/01/2015)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 7 จำนวน 117 คัน และ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 8 จำนวน 53 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/01/2015)
ประกวดราคาค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี (26/01/2015)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค็ป ขนาด 1 ตัน (26/01/2015)
สอบราคาซื้อ TV Wall Studio ข่าว พร้อมโครงทรัสแขวนโคมไฟสตูดิโอ (26/01/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 6 รายการ (22/01/2015)
สอบราคาจ้างบริการเพื่อเป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (21/01/2015)
ประกวดราคาจ้าง จัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 (OKMD Knowledge Festival 4) จำนวน 1 งาน (21/01/2015)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกโปรแกรมออกอากาศ และสืบค้นโปรแกรมออกอากาศย้อนหลัง จำนวน 1 ชุด (20/01/2015)
ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ สำหรับเด็ก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (19/01/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode