TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ภูมิพลังแผ่นดิน กับบทเพลงแห่งความรักและเทิดทูนสถาบัน บรรเลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.58 เวลา 16.00-18.00น. ณ ห้องแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / ขอความร่วมมือประดับธงพระนามาภิไธย “มวก” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 / สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ อบรมหลักสูตร "การผลิตสารคดีทางโทรทัศน์แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 4 ก.ย.58 ติดต่อสอบถามที่ 08 1346 0510 , 09 4559 5029 และ 08 0148 3698 ในวัน และเวลาราชการ / 

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (20 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ (18 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบ e-learning ภาษาอังกฤษ (18 พ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ (17 พ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือลงนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558 - 2559 (14 พ.ย. 2557)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (11 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (11 พ.ย. 2557)
ประกวดราคา โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/ วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (4 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกนำไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (4 พ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วและพื้นถนนอาคารสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินรายได้ กปส. (4 พ.ย. 2557)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการราคาจ้างเหมาผลิตรายการและรายการสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานี (31 ต.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ต.ค. 2557)
โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ต.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) (21 ต.ค. 2557)
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ (21 ต.ค. 2557)
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื้เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 ต.ค. 2557)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 2.50 เมตร กว้าง 16.00 เมตร ในพื้นที่บ้านลานสอ หมู่ 5 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode