TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ (10 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะ 8 จำนวน 53 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วและพื้นถนน อาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (7 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (3 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อ Patient Monitoring (1 ต.ค. 2557)
โอซาก้า โอโช จัดเกี๊ยวซ่าชุดใหญ่ ซื้อ 12 แถมฟรี อีก 12 ชิ้น ตลอดเดือนตุลาคมนี้ (1 ต.ค. 2557)
ขอเผยแพร่ร่าง TOR ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm ดังไฟล์แนบ (1 ต.ค. 2557)
โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๘๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ก.ย. 2557)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (29 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด (26 ก.ย. 2557)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (26 ก.ย. 2557)
ร่าง TOR ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (24 ก.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วบครบ กรมประชาสัมพันธ์ (24 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 19 เครื่อง (19 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split Type) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (19 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธ๊ทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2557)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ๒ แห่ง กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (18 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode