TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจ้างปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า เดินระบบเนผ้ตเวิร์คพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (29 ก.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์) จำนวน 60 ชุด (28 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ (25 ก.ค. 2557)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ (25 ก.ค. 2557)
ร่าง TOR เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ (24 ก.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.ค. 2557)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการของ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (23 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ "รัฐสภาของเรา" ประจำปี 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (22 ก.ค. 2557)
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (18 ก.ค. 2557)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำจํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตบทความภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา (9 ก.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ (3 ก.ค. 2557)
สอบราคาเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเพิ่มการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Cloud Computing กรมประชาสัมพันธ์ (3 ก.ค. 2557)
ปทุมธานี ประชุมผู้ประกอบการนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในจังหวัดปทุมธานี ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ของ คสช. (25 มิ.ย. 2557)
ร่างประกาศ TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Portable Echocardiogram (20 มิ.ย. 2557)
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน (16 มิ.ย. 2557)
ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ (13 มิ.ย. 2557)
ประกาศร่าง TOR ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (12 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode