หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11 ก.ย. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (10 ก.ย. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (9 ก.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการด้านแรงงานในการทำงานนิทรรศการและศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 (6 ก.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ก.ย. 2556)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ก.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4 ก.ย. 2556)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (3 ก.ย. 2556)
สอบราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (2 ก.ย. 2556)
ร่างประกวดราคาฯ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฯ (29 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อโครงการ การพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 ส.ค. 2556)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (28 ส.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จำนวน 8 รายการ (28 ส.ค. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (23 ส.ค. 2556)
ประกวดราคาโครงการ การพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) (23 ส.ค. 2556)
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ บริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 (21 ส.ค. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถนที่หน่วยงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 (16 ส.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงสำหรับห้องส่งโทรทัศน์ 2 (15 ส.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงสำหรับผลิตรายการข่าว (เพิ่มเติม) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ส.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงสำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ส.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน