หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ต้องการประมูลรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ รายละเอียดดังนี้ (15 ก.ค. 2556)
อบต.หาดนางแก้ว ประสงค์สอบราคาสร้างถนนคอนกรีตเสีิมเหล็ก หมู่ 7 รายละเอียดดังนี้ (10 ก.ค. 2556)
อบต.หาดนางแก้ว ประสงค์สอบราคาสร้างถนนคอนกรีตเสีิมเหล็ก หมู่ 5 รายละเอียดดังนี้ (10 ก.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (10 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนราดยางเคพซีล สายบ้านโนน-หนองอีจู้ หมู่ 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ (9 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนราดยางเคพซีล สายบ้านตม-เนินแต้ หมู่ 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้ (9 ก.ค. 2556)
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ (9 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงและถังขยะพลาสติก รายละเอียดดังต่อไปนี้ (9 ก.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (8 ก.ค. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ (5 ก.ค. 2556)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ก.ค. 2556)
อบต.ดงขี้เหล็ก ต้องการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) จำนวน 4 สาย (4 ก.ค. 2556)
อบต.ดงบัง ต้องการจ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกสระน้ำ รายละเอียดดังนี้ (4 ก.ค. 2556)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (2 ก.ค. 2556)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์ประกวดราคาดังนี้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 037-212117) (2 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันตา จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู รายละเอียดดังนี้ (2 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้ (2 ก.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประสงค์จ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ (2 ก.ค. 2556)
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการดังนี้ (2 ก.ค. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 25 รายการ (27 มิ.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ