TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (4 มิ.ย. 2557)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ) จำนวน 3 รายการ (3 มิ.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 พ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (28 พ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน (21 พ.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (1 พ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๕๗ (24 เม.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๒ โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 เม.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 2 แห่ง (9 เม.ย. 2557)
เลื่อนกำหนดวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (4 เม.ย. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประกวดราคาจ้างทำถุงธารน้ำใจ จำนวน 60,000 ใบ (4 เม.ย. 2557)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (3 เม.ย. 2557)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (2 เม.ย. 2557)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (28 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (28 มี.ค. 2557)
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็กแบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด (25 มี.ค. 2557)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (20 มี.ค. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ (20 มี.ค. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (20 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode