กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (07/10/2015)
ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โครงการย่อย โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (07/10/2015)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (06/10/2015)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ประจำปี 2559 (02/10/2015)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/10/2015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/10/2015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/09/2015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/09/2015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559 จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/09/2015)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2015)
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ (17/09/2015)
ประกาศสำนักงานกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด (16/09/2015)
ประกาศสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่มนวม ขนาด 60”x80” (16/09/2015)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริกร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16/09/2015)
download 90
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (16/09/2015)
download 67
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (16/09/2015)
download 59
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาผร 2559 (14/09/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำงบประมาณ 2559 โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2015)
ประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) (09/09/2015)
ประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถจักรยานยนต์ (จ้างเหมา) (09/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode