TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) (26/06/2015)
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/06/2015)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม 2 ระบบ (25/06/2015)
เผยแพร่ประกวดราคา ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25/06/2015)
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (24/06/2015)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (22/06/2015)
เทศบาลตำบลปากน้ำประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ (15/06/2015)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (10/06/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 บาท (10/06/2015)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสถาพฯ ประจำปี 2558 ของ สนข. (08/06/2015)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (04/06/2015)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ (High-Definition) และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ (02/06/2015)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ (High-Definition) และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ (29/05/2015)
เปลี่ยนแปลงกำหนดเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผลชุมชนทำได้ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพ การใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสัก ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (26/05/2015)
ประกวดราคาจ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ รัฐสภาของเรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/05/2015)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฉากรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (19/05/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19/05/2015)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย จัดสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (15/05/2015)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) เป็นอาคารที่ทำการกองบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/2015)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (30/04/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode