สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ มีความประสงค์จะสอบราคา 2 รายการดังต่อไปนี้ (20 พ.ค. 2556)
ประกวดราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด (17 พ.ค. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ (16 พ.ค. 2556)
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีประกาศสอบราคาจ้าง (ประเภทของใช้) (10 พ.ค. 2556)
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีประกาศสอบราคาจ้าง (พัฒนาผลิตภัณฑ์) (10 พ.ค. 2556)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (10 พ.ค. 2556)
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ 3 (1 พ.ค. 2556)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 โครงการ (30 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (26 เม.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 9 เครื่อง (24 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 37 รายการ (23 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203 กรมประชาสัมพันธ์ (19 เม.ย. 2556)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (19 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ (19 เม.ย. 2556)
ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการย่อย (17 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 17 รายการ (17 เม.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด (5 เม.ย. 2556)
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาวัสดุการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (4 เม.ย. 2556)
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (4 เม.ย. 2556)
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (4 เม.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>