กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
ราคากลาง จัดเช่าบริการโทรคมนาคมเพื่อการรับ - ส่ง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวผ่านระบสารสนเทศ สำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
ราคากลางโครงการบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ (28/09/2017)
ราคากลาง ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต (27/09/2017)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (27/09/2017)
ราคากลาง โครงการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน "ประชารัฐ" เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ (27/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกสัญญาณภาพโทรทัศน์ เพื่อใช้ผลิตรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น (27/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกภาพโทรทัศน์ เพื่อใช้ผลิตรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (27/09/2017)
โครงการจัดซื้อ Monitor (25/09/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (25/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อมระบบขาช้างไฮดรอลิคประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ ทะเบียน 958735 กทม. (25/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อม ปะผุสี ป้องกันน้ำรั่วเข้าภายในรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ (25/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกภาพวิดีโอชนิด 60 GB P2 Card (25/09/2017)
ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ราคากลาง ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล กิจกรรม สัมมนา "ชาวนาบอกชาวนา ทางเลือก ทางรอด ชาวนาไทยยุค 4.0" (15/09/2017)
โครงการจัดซื้อบันทึกสัญญาณภาพ เสียง เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อมรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ หมายเลขทะเบียน 958538 กทม. (15/09/2017)
โครงการวัสดุ จำนวน 9 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน 3 รายการ (13/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode