TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางซื้อพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคคร 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/12/2015)
ราคากลาง เช่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 20 สถานี (17/12/2015)
ราคากลาง เช่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 สถานี (17/12/2015)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาทำฉากรายการสนทนาสถานการณ์ปัจจุบัน (Thailand Today) สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) (17/12/2015)
ราคากลางจัดซื้อ Lens Wide ที่ใช้กับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ (17/12/2015)
ราคากลางจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็ก แบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (11/12/2015)
ราคากลาง ปรับปรุงคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (11/12/2015)
ราคากลางจ้างปรับปรุงคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (09/12/2015)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพ-เสียง (Encoder) (09/12/2015)
ราคากลางโครงการจ้างจัดระบบไฟฟ้ารอบสระน้ำและตามต้นไม้ (03/12/2015)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/12/2015)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (26/11/2015)
โครงการจ้างเหมาผลิตข่าวและรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (26/11/2015)
ราคากลางโครงการค่าจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์พีวีซี "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" จำนวน 20,000 แผ่น (24/11/2015)
ราคากลางในการจัดซื้ออุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพ-เสียง (Encoder) ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (20/11/2015)
โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการผลิตรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ (18/11/2015)
โครงการจ้างเหมาทำงานด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่ง ช่างศิลป์ (18/11/2015)
โครงการจัดจ้างเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (18/11/2015)
โครงการจ้างเหมาจัดหาเสื้อผ้าพร้อมซัก-รีด สำหรับผู้ประกาศข่าว ประจำปีงบประมาณ 2559 (18/11/2015)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ (16/11/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode