TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (09/09/2015)
ราคากลาง การจัดเช่ารถยนต์ประจำแต่งผู้บริหาร (รถประจำตำแหน่งรองอธิบดี) (09/09/2015)
ราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (08/09/2015)
ราคากลางการถ่ายทอดสดการจัดงาน สปช.รายงานประชาชนฯ (04/09/2015)
ราคากลาง การจ้างบริษัทให้เป็นสักขีพยานอิสระฯ การจ้างบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาฯ จัดทำระบบตรวจนับจำนวนเพื่อบันทึกสติโลกฯ (03/09/2015)
ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/09/2015)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (31/08/2015)
ราคากลางจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของระบบเซิร์ฟเวอร์ข่าวและห้องส่งข่าว โดยวิธีกรณีพิเศษ (31/08/2015)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องชุดสำรองระบบไฟฟ้า (UPS) (31/08/2015)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องชุดสำรองระบบไฟฟ้า (UPS) (31/08/2015)
ราคากลางจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างและสายสัญญาณภาพชนิด HD (31/08/2015)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เสียงสำหรับใช้ในรถ DSNG (31/08/2015)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณภาพเสียง ระบบ HD (31/08/2015)
ราคากลางจัดจ้างซ่อม Intercom ไร้สายสำหรับผู้กำกับเวทีประจำห้องส่งโทรทัศน์ 2 โดยวิธีพิเศษ (31/08/2015)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายการ "ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช" (31/08/2015)
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตสปอตเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยวิธีพิเศษ (31/08/2015)
ราคากลางจ้างผลิตรายการ "MILITARY ZONE" ตะลุยเที่ยวเขตทหาร ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตทหารของ บก.ทท. (31/08/2015)
ราคากลางจัดจ้างผลิตละคร "หนูนากับอาเซียน" ประจำปี 2558 จำนวน 20 ตอน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รายการอาเซียนสำหรับเด็กให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2014 โดยวิธีพิเ (31/08/2015)
จัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (28/08/2015)
จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 27 (28/08/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode