กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน บริเวณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบขาช้างไฮดรอลิค โครงการพัฒนารายการข่าวฯ (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล (27/09/2013)
ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557 (26/09/2013)
ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557 (26/09/2013)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ของอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) จำนวน 8 เครื่อง (26/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเทปโทรทัศน์ในการผลิตรายการข่าว (23/09/2013)
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Router Switcher 32 คูณ 32) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (20/09/2013)
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2557 (งบดำเนินงาน ปี 2557) โดยวิธีกรณีพิเศษ (18/09/2013)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (17/09/2013)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต (16/09/2013)
เผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ประเมินแผนกลยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (13/09/2013)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเนินหยุดรถ บริเวณหน้าด้านอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (13/09/2013)
เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง อปส. จำนวน 1 คัน (13/09/2013)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/09/2013)
ราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกบภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ และการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก รวม 3 โครงการ (11/09/2013)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (09/09/2013)
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2557 (09/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode