กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

รมว.พม. เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจศิลปิน S2S ก่อนการแสดงคอนเสิร์ต S2S : Light of Love ในวันที่ 25 พ.ค. นี้ (21/05/2017)
รมว.กต. เปิดการประชุม TPIF ครั้งที่ 4 เพื่อหาแนวทางพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เน้นขยายความร่วมมือในสาขาที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (21/05/2017)
กระทรวงแรงงาน เร่งจัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่งในประเทศไทยให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำเตือนนายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (21/05/2017)
การเคหะแห่งชาติเร่งสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ตั้งเป้าเสร็จ 2,169 หน่วยในปีนี้ (19/05/2017)
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาและพร้อมเข้าสู่ยุทธศาสตร์ One Belt One Road (19/05/2017)
กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ (19/05/2017)
กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (19/05/2017)
ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15 - 0.25% ต่อปี (19/05/2017)
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า (18/05/2017)
พม.จัดประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในด้านการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชน (18/05/2017)
พัฒนาที่อยู่อาศัย 21 โครงการ ให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ (18/05/2017)
กระทรวงวัฒนธรรมระดม 15 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนงานด้านมรดกโลก พร้อมตั้งเป้าผลักดันพระธาตุพนมเสนอเป็นมรดกโลกในปี 2562 (17/05/2017)
ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี หารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (17/05/2017)
คลังจังหวัดราชบุรี เผย ยอดการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 รวม 42 วัน มีผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนมากกว่า 1 แสน 3 หมื่นคน (17/05/2017)
จ.สตูล สรุปยอดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ปี 2560 ผ่านธนาคารรัฐ ทั้ง 3 แห่ง และคลังจังหวัด รวม 79,845 คน (17/05/2017)
ครม.ผ่านโครงการบ้าน 21 โครงการวงเงินกว่า 4,000 ล้าน สนับสนุนคนไทยมีบ้าน 1.7 ล้านครัวเรือนใน 10 ปี (16/05/2017)
สิ้นเม.ย. 60 เบิกจ่ายเกินเป้า 1.94% (16/05/2017)
กรณีแชร์ภาพการจุดบั้งไฟ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ย้ำไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องตรวจสอบแผนที่เดินอากาศก่อนบิน (16/05/2017)
คลัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ำผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อของตนเองเพื่อแก้ไขกรณีรายชื่อตกหล่น ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ (16/05/2017)
นายกรัฐมนตรี ย้ำ ให้ความสำคัญการบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุข เร่งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดวิธีการบรรจุคนเข้ารับราชการตามขั้นตอน (15/05/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode