กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
โครงการพระราชดำริ ฝายชะลอน้ำ (08/12/2016)
อ่าน 38312 ครั้ง
ไบโอดีเซล พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (06/12/2016)
อ่าน 772 ครั้ง
ดอยอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทย (02/12/2016)
อ่าน 1523 ครั้ง
ทฤษฎี แกล้งดิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (01/12/2016)
อ่าน 11446 ครั้ง
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (30/11/2016)
อ่าน 1163 ครั้ง
กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (29/11/2016)
อ่าน 1888 ครั้ง
น้ำดีไล่น้ำเสีย ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (28/11/2016)
อ่าน 4819 ครั้ง
หญ้าแฝก ปราการธรรมชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (25/11/2016)
อ่าน 716 ครั้ง
"ฝนหลวง" โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (24/11/2016)
อ่าน 1990 ครั้ง
โครงการแก้มลิง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (23/11/2016)
อ่าน 2306 ครั้ง
พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (22/11/2016)
อ่าน 12864 ครั้ง
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ (21/11/2016)
อ่าน 870 ครั้ง
เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/11/2016)
อ่าน 3423 ครั้ง
สถานีวิทยุ อ.ส. สถานีวิทยุส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานกำเนิด (03/11/2016)
อ่าน 2734 ครั้ง
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช (02/11/2016)
อ่าน 8205 ครั้ง
ความเป็นมาและความหมายของตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (01/11/2016)
อ่าน 1105 ครั้ง
เทิดไท้องค์ราชัน ทรงเจริญสัมพันธไมตรี ณ ต่างแดน - สหราชอาณาจักร (๒) (28/10/2016)
เทิดไท้องค์ราชัน ทรงเจริญสัมพันธไมตรี ณ ต่างแดน - ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (28/10/2016)
คุณธรรมของพ่อ (26/10/2016)
อ่าน 881 ครั้ง
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย สิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25/10/2016)
อ่าน 612 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th